Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2013-03-05 10:30:00

List otwarty do wszystkich - lekarzy, świadczeniodawców, pacjentów, obywateli.

My pacjenci i obywatele skupieni w Porozumieniu 1 Czerwca nie czujemy się bezpiecznie w polskim systemie ochrony zdrowia. 

 Nieszczęśliwe zdarzenia ostatnich miesięcy z udziałem dzieci dają nam jasno do zrozumienia, że obecny system ochrony zdrowia za płacone przez nas obowiązkowe składki nie jest już w stanie zapewnić nam pacjentom i obywatelom  bezpieczeństwa zdrowotnego. Minister B. Arłukowicz 3 marca podczas konferencji prasowej potwierdził, że śmierć dziecka jest porażką systemu. Zgadzamy się, że pierwotną przyczyną nieszczęść które dotyczą pacjentów szukających pomocy w tym systemie jest zastraszający brak równowagi między obszernym koszykiem świadczeń zdrowotnych i środkami  przeznaczonymi na jego finansowanie. To w wyniku braku środków, limitów świadczeń, ograniczeń i barier tworzonych przez system nie mogą otrzymać pomocy dzieci w stanie zagrożenia życia. Problem ten jest znany od 5ciu lat, tak samo zdefiniował bowiem główny problem systemu ochrony zdrowia Biały Szczyt w 2008 roku. Od tego czasu nie nastąpiły w systemie żadne działania reformatorskie, które przywróciły by systemowi równowagę. Forsowana jest przez kolejnych ministrów zdrowia teza, że najpierw system trzeba uszczelniać a potem zasilać środkami z zewnątrz. System zdaje się tego już tego podejścia nie wytrzymywać i staje się przyczyną ludzkich nieszczęść. System stwarza pacjentom wiele barier dostępu do leczenia, które zwłaszcza dla młodych ludzi, niezorientowanych w zawiłych zasadach udzielania pomocy stanowią przeszkodę nie do pokonania. System przestał spełniać swoje zadanie zapewnienia społeczeństwu zdrowotnego bezpieczeństwa. Odpowiadają za to przede wszystkim  politycy, którzy  zaniechali działań naprawczych, kreując lekarzom, świadczeniodawcom a przede wszystkim pacjentom system, który broni się przed pacjentem i stwarza mu różnorodne bariery dostępu.  Organizacje pacjentów skupione w Porozumieniu 1 Czerwca w wyniku zaniepokojenia bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli żądają:

- wskazania i rozliczenia winnych nie tylko osób bezpośrednio odpowiedzialnych za uniemożliwianie  dzieciom i ich rodzicom dostępu do pomocy medycznej w stanie zagrożenia życia, ale także wskazania i rozliczenia z odpowiedzialności za zaniechania działań reformatorskich konkretnych osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną od 2008 roku.  Urzędnicy podejmujący decyzje dotyczące kształtu systemu ochrony zdrowia w tym okresie powinni ponieść pełną odpowiedzialność za działania, a zwłaszcza za zaniechanie działań reformatorskichi utrwalanie przez te lata zdefiniowanych wad systemu, które doprowadziły do ostatnich nieszczęść. Podkreślamy, że pełniąc misję Ministrem Zdrowia nie można unikać odpowiedzialności za wady systemu i wskazywać jako jedynych winnych ludzi bezpośrednio odpowiedzialnych za nieszczęścia, do których doszło. 

- pilnego powołania forum wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek świadczeniodawców, pacjentów, organizacji działających dla dobra pacjentów, organizacji pozarządowych w celu określenia na nowo niezbędnych i pilnych zmian w systemie ochrony zdrowia

- zmuszenia polityków i urzędników do wdrożenia zmian zaproponowanych przez to obywatelskie forum i rozliczenia ich z odpowiedzialności za to wdrożenie

My pacjenci i obywatele skupieni w Porozumieniu 1 Czerwca deklarujemy współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia po to, żeby destrukcyjny system nie zabił już żadnego więcej dziecka czy dorosłego. Zróbmy to za polityków i urzędników, ponieważ jasne dla nas jest, że nie możemy na ich współpracę w sprawie reform systemu liczyć. 

Porozumienie 1czerwca jest niezależną inicjatywą obywatelską, będącą odpowiedzią na systematyczne ograniczanie dostępu do leczenia finansowanego ze składek płaconych, przez nas podatników, na zdrowie. Porozumienie tworzą obywatele, pacjenci, opiekunowie chorych, lekarze, osoby niepełnosprawne. Porozumienie popierają i wspierają organizacje pacjenckie, lekarskie, towarzystwa naukowe, portale internetowe i media. www.1czerwca.pl

 

Organizacje i osoby wspierające - sygnatariusze powyższego listu skupieni w  Porozumieniu 1 Czerwca

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Porozumienie 1czerwca

Poczytaj również

 • Avatar

  2018-04-22 14:37:07

  Co to jest FCC

  Proszę o interpretację wyniku: Obie piersi o mieszanym utkaniu z cechami FCC. Co oznacza zapis FCC?
 • Avatar

  2018-04-22 14:33:34

  Wyciek z brodawki

  Dwa tyg. temu miałam usunięcie guza. W trakcie operacji okazało się, że to nie jeden guz tylko dwa jeden za drugim....
 • Avatar

  2018-04-22 14:30:46

  Interpretacja wyniku USG piersi

  Pani Doktor, jestem po mastektomii z rekonstrukcją - rak zrazikowy G2, węzły czyste. Leczenie to hormonoterapia Lucrin...
 • 2010-01-14 00:00:00

  przerzuty nowotworowe

  (Łac. metastases) - guzy wtórne nowotworów złośliwych powstałe z komórek pochodzących z guzów...
 • 2010-01-20 00:00:00

  antracykliny

  Antracykliny – to grupa antybiotyków stosowanych jako leki przeciwnowotworowe. Antracykliny są stosowane w...
 • 2006-10-25 00:00:00

  Leczenie przerzutów raka piersi do kości

  Przerzuty do kości są częstym zjawiskiem u osób z uogólnionym rakiem piersi. Problem ten dotyczy 65–75%...
 • 2010-07-05 14:30:00

  Pracodawca zweryfikuje chorobę...

  Jeśli pracodawca podejrzewa, że pracownik jest chory i nie powinien wykonywać pracy, może skierować go na badania.
 • 2010-09-06 21:15:00

  Wzmacniają kości, ale sprzyjają rakowi

  Długotrwałe przyjmowanie wzmacniających kości leków z grupy bisfosfonianów może podwyższać ryzyko raka...