rozmiar czcionki

|

|

drukuj

|

przeciwciała monoklonalne

(mAb – ang. Monoclonal AntiBodies) - zbiór przeciwciał, które wykazują jednakową swoistość względem danego antygenu i ewentualnie takie samo lub podobne powinowactwo. Nazwa wywodzi się stąd, że wszystkie takie przeciwciała są otrzymywane z jednego klonu limfocytów B.
Przeciwciała monoklonalne zostały otrzymane po raz pierwszy przez Cesara Milsteina oraz Georges'a Koehlera w 1975 roku. Są stosowane w diagnostyce w wielu metodach badawczych, próbuje się także stosować je w nowych metodach terapeutycznych, zwłaszcza dotyczących leczenia nowotworów.
Przeciwciała monoklonalne skierowane są przeciw komórkowym czynnikom wzrostu lub ich receptorom. Przeciwciało dopasowuje się do antygenu, blokując w ten sposób działanie danego czynnika, co w znaczący sposób zmniejsza aktywność komórki nowotworowej.
Przeciwciała monoklonalne są aktywne tylko w guzach, które posiadają na powierzchni komórek miejsca wiążące te przeciwciała. Nie wszystkie nowotwory wykazują taką aktywność. Bardzo dobrym przykładem jest tu rak piersi. Okazuje się, że 25-30% wszystkich raków piersi posiada wysoką aktywność genu nazwanego genem Her-2. Przeciw receptorowi Her-2 wykorzystuje się humanizowane przeciwciało monoklonalne Trasuzumab (Herceptyna). Zastosowanie Herceptyny w skojarzeniu z cytostatykami aktywnymi w raku piersi wzmacnia działanie cytostatyków i znacznie poprawia wyniki leczenia.
Kolejne przeciwciało monoklonalne, stosowane również w raku piersi, Bevacizumab (Avastin) skierowany jest przeciw naczyniowo-śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF) blokując w ten sposób sygnał do powstawania naczyń krwionośnych wokół guza. Komórka nowotworowa pozbawiona sieci naczyń obumiera.

http://www.biotechnolog.pl/slownik-31.htm
http://e-biotechnologia.pl/index.php?modul...y&pageid=32
poleć znajomemu drukuj

Poczytaj również

 • Avatar

  2018-02-16 21:52:21

  Czy przyjmowanie Duphastonu jest bezpieczne

  Jestem amazonką - rak sitowaty, hormonozależny - PgR 100%, Er 100%, operację mastektomii przesyłam w lipcu 2017 roku. Z...
 • Avatar

  2018-02-16 21:46:06

  Interpretacja przypadku

  Mama lat 63 u podstawy piersi wyczuwalny guz . Wykonano biopsje gruboiglową. Wynik: Carcinoma duclate invasivum G3...
 • Avatar

  2018-02-16 21:42:43

  Choroba Pageta

  Wynik biopsji - choroba Pageta. Znalazłam takie dane - CK7(+), HER 2 (3+). Miałam wykonywaną mammografię - ok i...
 • 2012-11-01 17:15:00

  Bielsk Podlaski: oddział chemioterapii dziennej w szpitalu powiatowym

  SPZOZ w Bielsku Podlaskim ma nowy oddział dziennej chemioterapii wraz z poradnią onkologiczną. Dzięki temu część...
 • 2010-01-12 00:00:00

  HER2

  Patrz receptor HER2
 • 2010-01-13 00:00:00

  kwadrantektomia

  Jeden ze sposobów operacji oszczędzającej. Podczas kwadrantektomii usuwa się więcej tkanki niż podczas zabiegu...
 • 2010-01-17 00:00:00

  operacja oszczędzająca

  (BCT z ang. breast conserving treatment) - zabieg polegający na usunięciu jedynie fragmentu piersi wraz z guzem...
 • 2010-01-18 00:00:00

  usunięcie węzłów chłonnych pachy

  Usunięcie węzłów chłonnych dołu pachowego (pachy) nazywa się wycięciem pachowych węzłów chłonnych. Wycięcie...