Aktualności

 • 2014-06-30 18:16:45

  Czy można przygotować organizm do chemioterapii

  Czy można "przygotować" organizm do chemioterapii? Na co zwrócić uwagę w odżywianiu, co suplementować? Czy alternatywne sposoby leczenia są pomocne? Liczne pytania się nasuwają gdy się czeka, myśli pozytywnie ... A jeśli nie chemioterapia to co robić ?
 • 2014-06-30 18:12:39

  Czy konieczny jest zabieg usunięcia jajników

  Mam 46 lat, jestem po mastektomii piersi lewej. Wcześniej operacja oszczędzająca dwukrotnie. Okazało się, że były dwa ogniska naciekającego raka o wymiarach 12 mm i 10 mm oraz liczne rozrosty CLIS. W badaniach immunohistochemicznych ER, PgR - obie reakcje silnie dodatnie w ponad 90% komórek nacieku raka (PS=5, IS=3, CS=8), HER 2 - reakcja w nacieku raka ujemna, Ki 67 - reakcja dodatnia w około 10% komórek nacieku raka. Węzły chłonne wartownicze bez zmian nowotworowych. W badaniach ogólnych wszystkie narządy wewnętrzne bez podejrzanych zmian. W rozpoznaniu rak zrazikowy G2, pT1cN0(sn). Ze względu na bezpieczeństwo lekarz zdecydował na podanie chemii uzupełniającej 4xFAC I 8 taksoli. Lekarz w chwili obecnej zaproponował usunięcie jajników, dodam iż zrobiłam badanie genetyczne, które nie wykazało podstawowych mutacji genowych BRCA1 , BRCA2. Ostatnia miesiączka była do czasu podania 3 chemii. Chciałabym zapytać jakie leczenie byłoby wskazane w dalszym etapie i czy rzeczywiście wskazane jest usunięcie jajników? W rodzinie (babcia mama, siostra) nikt nie chorował na raka piersi ani jajników.
 • 2014-06-30 12:26:15

  Powrót miesiączki w trakcie przyjmowania Lucrinu

  Mam 43 lata. W sierpniu miałam usuniętą zmianę - 2,5 cm. Rak hormonozależny 100%, Luminalny B, węzły chłonne czyste, Ki 50%, her2 (1+). Przeszłam operację oszczędzającą, chemioterapię 4 razy AC, 12 razy Taksol, radioterapię, obecnie jestem na Tamoxifenie. Miesiączka zatrzymała się w trakcie chemioterapii na okres 6 miesięcy. Jednak w czasie radioterapii powróciła. Lekarz ginekolog dodatkowo przepisał mi Lucrin. Po 3 tygodniach miesiączka się pojawiła i jest bardzo obfita. Nie ukrywam, że bardzo mnie to zaniepokoiło. Bardzo proszę o odpowiedz na pytania: 1. Czy leczenie jest optymalne? 2. Co oznacza powrót miesiączki mimo Lucrinu? 3. Czy mogę coś jeszcze zrobić i czy jestem optymalnie zabezpieczona?
 • 2014-06-30 12:21:54

  Interpretacja przypadku

  Mam 38 lat, przeszłam operację oszczędzającą prawej piersi, wycięto guz oraz wszystkie węzły chłonne. Wcześniej miałam biopsję mammotomiczną. Wyniki biopsji: naciekający rak zrazikowy, ER (+)100%, PgR (+) 100%, Ki-67 (+) 5-10% ogniskowo, HER2 Protein (-). Wyniki po operacji: Opis makroskopowy: 1. pogranicze kwadrantów zewnętrznych. fragment utkania sutka 5x3, 5x3 cm z fragmentem skóry 3,5x1,5 cm. W odległości 0,6 cm od skóry, około 1 cm od marginesu głębokiego, 1,5 cm od marginesu od strony brodawki, 0,5 cm od marginesu górnego oraz 0,6 cm od marginesu dolnego obecny jest wśród zmian dysplastycznych białawy guz średnicy około 1,1 cm. 2. margines górny. Fragment tkankowy 5x2,2x0,7 cm. 3. margines dolny. Fragment tkankowy 4x2,2x0,8 cm 4. węzeł własny piersi. Fragment tkankowy 1x0,6x0,5 cm. 5. I piętro. Fragment tkankowy 9,5x6x2,5 cm. 6. II piętro. Materiał rozfragmentowany o łącznym 5x3,5x1 cm. 7. III piętro. Fragment tkankowy 2x1,5x1 cm. Opis mikroskopowy: 1 i 4-7.: Rak zrazikowy naciekający, guz o maksymalnym wymiarze 1,2 cm. Wycięcie doszczętne, marginesy opisane makroskopowo. Poza guzem cechy dysplazji łagodnej. W trzech piętrach zbadano 1/23 dwadzieścia trzy węzły chłonne, w jednym stwierdzono przerzut raka. 2 i 3. Fragmenty miąższu sutka z cechami dysplazji łagodnej. pT2N1a (sn). Węzeł wartownik 1900: opis mikroskopowy: badanie śródoperacyjne: węzeł chłonny z przerzutem raka 4x2 mm. badanie rutynowe: węzeł chłonny z przerzutem średnicy 4 mm Proszę powiedzieć co oznaczają te wyniki? Jakie leczenie byłoby najlepsze dla mnie? Czy konieczna jest chemioterapia, a jeśli tak to jaka (tj. ile cykli i jaki rodzaj)? Jakie są rokowania dla mnie?
 • 2014-06-30 12:17:31

  Czy konieczny jest zabieg usunięcia jajników

  Mam 46 lat, w kwietniu 2014 r. miałam mastektomię i wycięte wszystkie węzły. Ognisko przerzutowe 0,1 cm tylko w 1 węźle. Rak G2, Ki67 10%, hormonozależny, Her początkowo 2, po drugim badaniu negatywny. Chemii nie dostałam, tylko radioterapię - Tamoxifen i Zoladex. Lekarz namawia mnie do wycięcia jajników (a najlepiej razem z macicą). Mówi, że potem nie musiałabym brać leków (Tamoxifen i Zoladex). Czy wycięcie jajników zmniejsza ryzyko raka jajnika, czy tylko powoduje, że nie trzeba brać potem leków? Czy wg Pani Doktor warto faktycznie zrobić tę operację?
 • 2014-06-28 08:45:00

  Będziemy więcej dopłacać do leków wspomagających chemioterapię.

  Środowisko pacjentów onkologicznych z zaniepokojeniem przyjęło opublikowany projekt listy leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 lipca br. Zgodnie z propozycją MZ znaczącemu zwiększeniu ulegną od tego dnia dopłaty pacjentów za nowoczesne, długodziałające leki wspomagające stosowane po chemioterapii.
 • 2014-06-27 08:07:18

  Interpretacja wyniku

  Pytanie do chirurga onkologa - prośba o interpretację wyniku badania histopatologicznego wyciętego guza piersi. Na przekrojach guza obszary białej, spoistej tkanki ogniskowo o wyglądzie FA. Mikroskopowo w licznych wycinkach widoczna tkanka gruczołu piersiowego z guzowatym ogniskiem silnie skolagenizowanego podścieliska z zanikiem elementów gruczołowych w tej okolicy. Proszę o informacje co to może być, z czego mogła powstać taka zmiana i czy może się pojawić ponownie?
 • 2014-06-24 10:09:15

  Leczenia raka piersi u osoby psychicznie chorej

  U mojej mamy stwierdzono guzka na lewej piersi wielkość 2,3 cm., pojedynczy przerzut do węzła pachowego. Otrzymała pierwszą dawkę chemii, którą przeszła dobrze. Po tygodniu od podania chemii jej stan psychiczny się pogorszył - psychiatra stwierdził silną depresję z urojeniami. Mama nie chce się leczyć, ma różne urojenia. Obecnie przebywa na oddziale psychiatrii, powinna już przyjąć drugą dawkę chemii, lekarze nie chcą podać chemii - twierdzą, że powinna na nią wyrazić świadomą zgodę. Moja mama chciała się leczyć, to choroba psychiczna spowodowała, że odmawia leczenia, ma urojenia twierdzi np, że na chemię nie pójdzie bo nie ma się w co ubrać itp. Wykonano dodatkowe badania tomograf mózgu - wykryto 3 zmiany, największa wielkości mniej niż 4 mm w lewej półkuli. Podobno te zmiany nie powinny powodować zaburzeń psychicznych. Nie wiem co robić mam związane ręce, mama jest nieświadoma a lekarze wymagają jej świadomej zgody na leczenie. Czy to jest zgodne z prawem by osoba psychicznie chora mogła podejmować decyzje???? Nie wiadomo ile czasu zajmie poprawa jej stanu psychicznego i czy te przerzuty do mózgu nie powodują tych urojeń, a czas tutaj jest na wagę życia mojej mamy nie wiem co robić!!!!
 • 2014-06-24 10:03:23

  Interpretacja przypadku

  Dziś usłyszałam od lekarza moje wyniki po mastektomii prawej piersi. Przepraszam, że piszę z pamięci, ale nie mam wyników na piśmie. Otóż: G2, 22 mm guz, przerzut w 3 węzłach chłonnych pachowych, estrogen i progesteron dodatni (po 100% obydwa), HER2 ujemny, Ki67 < 10%. Rak przewodowy, typ luminalny A (o ile tak się to nazywa). To wszystko, co udało mi się usłyszeć i zapamiętać. TNM nie zostało mi odczytane. Dodam, że mam 35 lat, ważę 47kg, nie mam dzieci, cierpię na astmę, mam problemy ze skórą i kręgosłupem. Moje pytania: - jakie proponowałaby Pani leczenie i jakie jest uzasadnienie tego leczenia? - czy konieczna będzie radioterapia i dlaczego? Szczerze powiem, że boję się chemii. - czy chemioterapia, którą dostanę będzie przy takich wynikach pooperacyjnych bardzo agresywna? - jakie jest rokowanie przy takich wynikach?
 • 2014-06-24 09:56:51

  Leczenie rak trójnegatywnego we Wrocławiu

  Czy to prawda, że we Wrocławiu leczą potrójnie ujemne przed operacja 6 AC, po operacji 4 AC? Moja Pani dr od chemii powiedziała mi, że ja tylko dostanę 6 AC przed operacją. Proszę o wyjaśnienie.
 • 2014-06-23 17:36:15

  Czy można zakończyć wcześniej chemioterapię

  Mama jest poddawana przedoperacyjnej chemioterapii AT. Jest po trzecim cyklu, ale fatalnie się czuje. Pierwsze dwa zniosła dość dobrze, natomiast trzeci bardzo ją osłabił. Ma skurcze mięśni, których wcześniej nie było w takim natężeniu oraz ogólnie źle się czuje. Podczas ostatniej wizyty na onkologii, lekarz stwierdził, że guz w piersi bardzo się zmniejszył. Czy możliwe jest, aby mama zakończyła terapię cytostatykami wcześniej, np. po czterech cyklach? Docelowo miało być 6 cykli AT. Wynik biopsji gruboigłowej: Carcinoma tubulare invasivum mammae sinistrae partim carcinoma lobulare - co najmniej pT2NxMx - podtyp biologiczny (molekularny) - hormonozależny Immunohistochemia: Receptory estrogenowe - ekspresja dodatnia (++) w 80% komórek raka. Receptory progesteronowe - ekspresja dodatnia (++) w 80% komórek raka. Receptor HER2 - ekspresja ujemna (status negatywny). Ki67 - frakcja proliferacyjna mierzona dodatnią ekspresją antygenu Ki67 wynosi 15% - rak zbudowany z małych cewek gruczołowych utworzonych przez jedną warstwę komórek rakowych, - zwraca uwagę nieregularny kształt cewek, - obrysy części cewek mają kątowe lub trójkątne zagięcia, od zewnątrz nie są otoczone przez komórki mioepitelialne i w sposób nieregularny naciekają podścielisko i tkankę tłuszczową piersi, - nowotwór w części zbudowany z komórek pozbawionych kohezji, układających się w szeregi, - indeks mitotyczny wynosi 4 mitoz/10 HPF=1 mitoza/1mm kwadratowy, - w obrębie raka obecna dezmoplazja, - utkanie raka zajmuje 80% i 100% objętości bioptatów.  
 • 2014-06-23 17:31:37

  Interpretacja przypadku

  Mam 55 lat. Marzec - lewostronna mastektomia i pachowa limfadenektomia. Wynik końcowy: Inwazyjny rak NST i sitowaty, przerzuty w węzłach pachowych 3/18. NHG1, pT3, pN1a. Rak przewodowy i labularny in situ (DCIS i LCIS). (8500/3 T - 04935) Opis mikroskopowy: Inwazyjny rak NST z komponentą inwazyjnego raka sitowego (40% guza inwazyjnego) NHG1 (2+2+1, 0 mitoz/10 HPF, śr. pola widzenia 0,44mm). Największy wymiar raka inwazyjnego 6,7 cm. Czynniki ryzyka: fibrotic focus w guzie. DCIS typ sitowaty o pośredniej atypii jądrowej z martwicą comedo, ze zwapnieniami, Van Nuys G2, stanowi 20% guza, z kanceryzacją zrazików. Rak labularny in situ (LCIS) typ pleomorficzny z kanceryzacją zrazików i przewodów stanowi 25%. Marginesy resekcji: 4,5 cm od granicy górnej,1 cm od podłoża i 1,2 cm od skóry. Węzły pachowe 3/18, największy 0,5 cm, nieobecne jest wykraczanie poza węzeł. Progesteron 75% jąder komórkowych, estrogen 75%, Ki67 w 15% jąder komórkowych. Brak amplifikacji Genu HER-2. Obecnie jestem w trakcie 3 chemii (zalecone 4 AC + 3 białe, hormono i radioterapia). Nadmieniam, że piersi badałam regularnie z powodu torbieli i jest dla mnie szokiem ten wynik. Bardzo proszę o przetłumaczenie na zwykły ludzki język mojego wyniku (lekarze nie mają czasu, a może chęci) i Pani opinię na temat leczenia i jeśli można o rokowania.
 • 2014-06-23 17:26:37

  Guz liściasty

  Mam 40 lat. Miałam w piersi prawej na g. 9 zmianę litą 41 mm - BIRDS4. Doły pachowe bez patologii. Tak wykazało usg sutka. Zlecono biopsję w centrum onkologicznym. Wynik badania histopatologicznego: rozpoznanie callulae carcinomatosae M-8010/3, rozmaz nieco podsuszony. Proszę o wykonanie badania śródoperacyjnego. W tej chwili jestem po operacji mastektomii piersi sposobem Auchinclosea Maddena łącznie z wszystkimi węzłami chłonnymi. Po dwóch tygodniach od operacji przychodzi wynik - nie ma komórek rakowych, stwierdza się guz niezłośliwy liściasty. Badania śródoperacyjnego nie było. Pytam się po co mam takie radykalne cięcie? Na tym etapie podobno zakończyłam leczenie. Kto popełnił błąd? Pierwszy patomorfolog, który zrobił biopsję, czy chirurg który się w 100% procentach sugerował jego opinią? Co mam w danej chwili zrobić? Jestem zdrowa ale okaleczona.   Uzupełnienie pytania:   Chciałabym dodać jeszcze do mojej wcześniejszej wypowiedzi do eksperta wynik po operacji po wycięciu piersi i węzłów. Thumor phyllodes cum hyperplasia intraductalis, partim atypica focalis, mammae dextrae/ diam tu/ 4,5+3,2 CM/ lymphonodulitis chronica reactiva regionalis 21/21 Wcześniej napisałam tylko, że to jest guz liściasty bo nie miałam jeszcze odebranych wyników tylko lekarz przekazał mi diagnozę ustnie.
 • 2014-06-20 09:47:03

  Badanie kliniczne

  Mój mąż miał w 2009 r. raka piersi, inwazyjnego III stopnia. Przeszedł mastektomię wraz z węzłami, chemioterapię, radioterapię, przyjmował dotąd tamoksifen. Teraz po bronchoskopii okazało się, że ma zmiany nowotworowe (przerzuty z piersi) w płucach (białawe pojedyncze grudki zwłaszcza w prawym płacie płuc oraz przy tchawicy). Dziś zaproponowano mu udział w badaniach klinicznych. Pobrano krew na mutację genów BRCA1 i BRCA2, Jeśli się okaże, że jest mutacja (nadmieniam, że w 2009 roku miał badanie genetyczne, ale w wyniku mówi się tylko o BRCA1, ale nie ma w nim mutacji, nie wiemy czemu nie był zrobiony BRCA2), to zostanie poddany leczeniu veliparibem w połączeniu z temozolomidem lub veliparibem w połaczeniu z karboplastyną i paklitakselem w porównaniu z placebo w połączeniu z karboplastyną i paklitakselem. Najdziwniejsze jest to, że losowo zostanie dobrane mu leczenie (któreś z tych trzech wymienionych). Pytanie jest moje takie, czy warto brać udział w takim badaniu? Boję się, że zmarnujemy czas, a choroba będzie postępować. Drugie pytanie - przeraża mnie kaszel u męża, jest bardzo suchy i go męczy, czemu przy małych w sumie zmianach (nie są widoczne w RTG) występuje taki kaszel? W nocy nie kaszle, są tez lepsze i gorsze dni. Czy jest to może wpływ tych zmian przy tchawicy, bo mąż skarży się ,że go swędzi i stąd odruch kaszlowy?
 • 2014-06-20 09:42:02

  Szczepienie przeciw grypie

  Mam 59 lat. Jestem po mastektomii i chemioterapii w 2007/2008 r. a następnie przeszłam 5 letni okres leczenia tamoksyfenem, który zakończyłam w 2013 r. Moja odporność organizmu jest słaba, co roku w okresie zimowym mam poważne problemy z przeziębieniem i grypą. Czy wskazane jest, i czy mogę teraz zaszczepić się przeciw grypie - co Pani mi radzi Pani Doktor?
 • 2014-06-20 09:37:54

  Interpretacja wyniku scyntygrafii kości

  Piszę w imieniu mamy. Bardzo przeżywam jej walkę z rakiem i dlatego postanowiłam zasięgnąć Pani opinii. Moja mama już od 2 lat jest po mastektomii piersi. Do dzisiaj zażywała Tamoksifen. Od kilku tygodni uskarżała się na bóle w rożnych częściach kręgosłupa np. w odcinku lędźwiowym oraz w żebrach. Bóle pojawiały się okresowo kilka dni a potem znikały. Otrzymała skierowanie na scyntygrafię kości a oto wynik: W obrazie scyntygraficznym kośćca uwidoczniono ogniska podwyższonego gromadzenia znacznika w okolicy sklepienia czaszki, kręgach L3-L4, w tylnym odcinku IX prawego żebra (z rozdęciem jego obrysów), w przednich odcinkach lewych żeber VII i X, na granicy szyjki i krętarza lewej kości udowej oraz przednim brzegu prawego talerza biodrowego. Obraz budzi podejrzenie diss ad ossa. Niejednorodne wysycenie odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, z wyodrębniającymi się ogniskami podwyższonego gromadzenia znacznika w kręgach Th4 i Th12 oraz podwyższone gromadzenie znacznika w okolicach stawów mostkowo-obojczykowych w pierwszej kolejności odpowiadają zmianom zwyrodnieniowym. Czy są to przerzuty do kości? Lekarz nie ma z czym porównać wyników badania, ponieważ to pierwsza scyntygrafia mamy. Kazano czekać, pojawić się za rok ... czy to rozsądne? Czy mama przez to nie pogorszy swojego stanu?
 • 2014-06-19 10:46:10

  Interpretacja wyniku USG

  Kontynuacja pytania "Interpretacja wyników USG" z 1 maja 2014 r.   Pani doktor, u córki zrobiono biopsję i jest wszystko w porządku, zmiana łagodna do dalszej obserwacji. Natomiast u mnie jest pogorszenie, zmiany ogniskowe wątroby troszkę rosną. Ostatnie USG z 6 czerwca: wątroba niepowiększona, w lewym płacie w seg.2-3 zmiany meta o wielkości do ok. 26 mm, poprzednio do 23 mm. W seg.4 - zmiany do 12 mm (jak poprzednio). W seg. 5-8 zmiany do ok.18 mm - poprzednio do 10mm. Przy wiązadle sierpowatym hipoechogeniczny obszar wielkości do 36 mm - obszar obniżonego stłuszczenia? meta? Dalej trzustka i nerki bez zmian. Do tej pory brałam Taxol 132,87 co tydzień z tym, że w tym roku jak wzięłam 2 razy to później miałam 2 a ostatnio i 3 tygodnie przerwy ze względy na słabe wyniki krwi. Czy to mogło mieć wpływ na to pogorszenie? Dlaczego nie działał już Taxol? Teraz onkolog zmienił mi chemię na Xelodę 2x4 tab. 500mg. przez 14 dni, 7 dni przerwa. Biorę ją od 6 czerwca br. i bardzo się boję co dalej...? Pani doktor, czy dobrze zlecił mój onkolog? Jaką mam szansę dalej? Tak bym chciała jeszcze żyć - mam dopiero 59 lat. Na razie jakoś ją znoszę, ale przy dłuższym braniu na co uważać? Jak czytam fora, to skutki są bardzo różne. Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie stosowania ziół, czy byłby pomocny przy mojej wątrobie ostropest plamisty? Podobno stosuje się go nawet w czasie chemioterapii?
 • 2014-06-19 10:37:36

  Czy leczenie jest prawidłowe

  Mam pytanie o rokowana po mastektomii, gdzie guz miał w największym wymiarze 2,5 cm o utkaniu średnio dojrzałego raka inwazyjnego, dawniej przewodowego z niewielkim komponentem CDIS typu sitowatego (NG2) ok 5% masy guza. Zatory z komórek raka w naczyniach limfatycznych na obrzeżach guza. W podścielisku guza intensywna desmoplazja i ogniskowa elastoza okołoprzewodowa, przerzuty w 8/15 węzłach pachy w 4 z przekroczeniem torebek, przerzuty też w szczycie pachy pN3a, a (III) - 0/3, b (II) - 2/5, c (I) - 2/3, szczyt adB - 3/4. Dostałam leczenie chemioterapią 4 kursy AC, potem mam dostać radioterapię, a następnie hormony. Moje pytanie czy to skuteczna terapia bym była zdrowa?
 • 2014-06-19 10:26:31

  Obrzęk nóg w kostkach

  Mam obecnie 68 lat. Choruję na raka piersi od 10 lat. W 2009 r. (po pięciu latach) miałam wznowę w bliźnie pooperacyjnej, w 2011 r. rozsiew do śródpiersia - do węzłów chłonnych. Zastosowano chemioterapię wg schematu FAC VIII cykli i nastąpiła progresja choroby, obecnie jest wszystko w normie. Miałam też radioterapię. Cały ten okres byłam na leczeniu hormonalnym. Obecnie prawie od 2 lat co 28 dni w Gliwicach dostaję Faslodex. Mam dobre wyniki i dobrze się czuję oprócz tego, że od dwóch tygodni puchną mi nogi w kostkach i to mnie martwi. Mam wobec tego pytanie, czy może być to związane z moim leczeniem? U kardiologa też byłam i to nie jest od serca.
 • 2014-06-16 09:52:32

  Interpretacja przypadku

  Moja mama po blisko 5 tygodniach od operacji oszczędzającej piersi lewej otrzymała wynik (skan w załączeniu). Proszę o ocenę samego wyniku i pomoc w rozwianiu moich wątpliwości co do niego: 1. Czy fakt uwidocznienia w wyniku 2 typów zmiany nowotworowej jakoś przekłada się na prawdopodobieństwo wznowy? 2. Czy zmiana o średnicy 4 mm z "pełnego rozpoznania patomorfologicznego" i opisana w "dodatkowych danych patomorfologicznych" obecność nacieku raka zrazikowego to ta sama zmiana nowotworowa? 3. Proszę też o poradę w sprawie dalszego postępowania: z uwagi na mały margines chirurgiczny górny mamie zalecono ponowną operację poszerzającą ów margines, następnie radioterapię i hormonoterapię. Czy w opisanej sytuacji klinicznej ponowny zabieg (radykalizacja pierwotnej operacji) ma przewagę nad amputacją prostą?
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.