Aktualności

 • 2015-08-20 08:24:16

  Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  Mam 55 lat i jestem po amputacji prostej piersi z węzłem wartowniczym. Wynik badania histopatologicznego: brodawka bez zmian podejrzanych, na pograniczu kwadrantów górnych od okolicy zabrodawkowej guz o max. wym. 3,5x3x1,5 cm, położony w minimalnej odległości od powięzi 0,5 cm. A - W wycinkach z makroskopowo opisanego guza lewej piersi obraz: high grade carcinoma ductale in situ multifocale cum cancerisatione extensa lobulorum; SMA/+/. Mamilla sine carcinomate, ER (+): PS2 IS2 w ok.10% komórek CDIS; PR (+): PS2 IS2 w ok. 5% komórek CDIS; HER2 (3+); Ki67(+) w ok. 40% komórek CDIS. B - Lymphonodulitis reactiva 0/1 C - Lymphonodulitis reactiva 0/1 D - Lymphonodulitis reactiva 0/10, pTis(m), pN0(sen) Lekarz onkolog nie zalecił żadnej kuracji. Gdy poszłam po pół roku na kontrolę zapisał mi tamoxifen-egis. Czy to jest prawidłowo? Nie wiem czy to jest ważne, ale jestem po usunięciu macicy bez przydatków.  
 • 2015-08-20 08:21:21

  Jakie powinno być zastosowane leczenie

  Mam 55 lat, w VI 2013 r. wykryto mi raka piersi. Wg badania histopatologicznego "rak naciekający bez specjalnego typu G3, T1cN0. ER (-), PGR (-), HER-2 (0). Ki67 80%". Wykonano operacje oszczędzającą, guz 16 mm, usunięty węzeł chłonny wartowniczy okazał się czysty. Otrzymałam 6 wlewów: Taxoter 150 mg iv, ADM 100 mg iv, CTX 1000 mh iv oraz 21 naświetlań. Obecnie (lipiec 2015) mam przerzut do węzłów chłonnych nadobojczykowych i podpachowych (za znakiem "?" Pierwsze wykrycie powiększonych węzłów - USG, następnie biopsja cienkoigłowa z węzła: lokalizacja Aspiraty pobrano z ogniskowej 10 mm zmiany prawego dołu nadobojczykowego, wniosek: cellulae carcinomatosae, komentarz: obraz cytologiczny zmiany przerzutowej – klinicznie zoperowanego raka sutka. Następnie wykonano tomograf, który potwierdził: węzły chłonne po stronie prawej grupy IV, VB i nadobojczykowe, podobojczykowe oraz pachowe prawe powiększone do 16 mm, liczne, metastatyczne z lokalnym zwiększeniem gęstości lokalnych płaszczy tłuszczowych. Następnie dokonano wycięcia węzła nadobojczykowego, a jego badania potwierdziły przerzuty raka piersi. Obecnie czekamy na określenie HER. Poprzednio były trójujemne. Proszę o opinie i rokowanie. Jakie czeka mnie leczenie? Czy chemia doustna warta jest rozważenia?  
 • 2015-08-20 08:17:31

  Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  Moja mama (lat 58) w listopadzie 2014 roku przeszła mastektomię piersi lewej. Inwazyjny, wieloogniskowy rak sutka z polami martwicy czopiastej g3, 9/15 zajętych węzłów chłonnych z przekraczaniem ciągłości torebek włóknistych. Rak piersi lewej pT2 (m) N2a Mx. ER (+) - 90% komórek, PGR (+) poniżej 10%, HER2 (0), Ki67 - 25%. Otrzymała 6x AC, 20x naświetlanie, obecnie 1x dziennie Etruzil. Proszę o informację jakie są rokowania i czy powinniśmy zastosować jakieś dodatkowe leczenie?
 • 2015-08-19 07:51:08

  Wznowa po operacji oszczędzającej

  Mam 56 lat. W kwietniu br. stwierdzono u mnie wznowę raka w operowanej 6 lat temu piersi (operacja oszczędzająca). Pierś zrobiła się twarda i czerwona, mammografia nic nie wykazała, ale znaleziono komórki nowotworowe w skórze (ER odczyn silny 100%, PGR 40%, Ki67 - 10%, brak amplifikacji genu HER2). Mam mieć mastektomię, a obecnie jestem po 5 dawce chemii - endoxan i docetaxel. Bardzo źle znoszę to leczenie - mam bardzo niskie ciśnienie (np. 75/46 a tętno 134), zupełny brak sił, drętwe i spuchnięte nogi (przewracam się), silne łzawienie i ból oczu (jakbym miała zatarte, często nie mogę ich otworzyć, moja pani doktor przepisała mi na to krople niedostępne w Polsce). Szóstą chemię jakoś jeszcze wytrzymam, ale lekarka wolałaby chyba, bym dostała osiem (tak zrozumiałam) - nie podoba się jej, że pierś nadal jest lekko czerwona. Ponieważ nie było guza, nie można stwierdzić zmniejszenia raka - ale czy nie można zrobić jakiegoś innego badania? Pierś zdecydowanie się zmieniła, jest mniej czerwona i miękka (była twarda), w dodatku to zaczerwienienie jest zupełnie inne - tak, jakby były jakieś punktowe nakłucia igłą i to zrobiło się zdecydowanie PO chemii, przedtem były na piersi jakby grudki, to ponoć komórki rakowe blokowały chłonkę (te grudki zniknęły). Czy godzić się na dodatkowe chemię, czy prosić o jakieś badanie (np. wycinka skóry)? Co robić? Dodam jeszcze, że wznowa była miejscowa, żadne inne badanie (płuc, brzucha, narządów rodnych, węzłów chłonnych) nie wykazało podejrzanych zmian.
 • 2015-08-18 08:42:50

  Interpretacja przypadku

  Mam 58 lat. Na początku lekarze podejrzewali guza liściastego, jednak po wykonaniu biopsji rozpoznanie było następujące: D.48.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze "sutek". Opis mikroskopowy: BAG piersi prawej carcinoma ductale invasivum G3, Her2 "0", estrogen ujemny, progesteron ujemny, Ki67 dodatni 65% TK przed chemioterapią: niejednorodny guz sutka o wym. 105x80x85 mm nie dający się oddzielić od mięśnia piersiowego. TK po 6-miesięcznej kuracji chemioterapią: zmiana guzowata w piersi o wym. 125x95x100 mm najprawdopodobniej naciekająca na mięsień piersiowy większy. Moje pytania: Co oznacza kod rozpoznania D.48.6? Czy Her2 "0" to powód to radości, czy raczej niepokoju? Jak to możliwe, że po chemioterapii guz się powiększył? W ogóle po co było leczenie chemioterapią, jeśli nic nie pomogła? Co teraz? Czy odbędzie się operacja skoro guz jest naciekający, czy dalsze leczenie? Jeśli operacja to jaką metodą (wiem, że usunięcie całej piersi), a co z węzłami chłonnymi, zostaną usunięte? Lekarze mówią, że nie są zaatakowane. Jeśli dalsze leczenie bezoperacyjne to jakie?
 • 2015-08-16 08:39:31

  Jakie leczenie hormonalne przy zakrzepicy

  Mam 38 lat, w lutym 2015 r. amputacja piersi prawej. Zajęte 7 z 14 węzłów. Przed operacją chemioterapia, po radioterapia i do 5 sierpnia hormonoterapia Tamoxifen i Zoladex. W dniu 4 sierpnia diagnoza: zatorowość płucna. Odstawiono lek. I co teraz, czy istnieje jakieś zastępcze lekarstwo wstrzymujące produkcję estrogenu, a jednocześnie nie powodujące zakrzepicy?  
 • 2015-08-16 08:36:16

  Jakie leczenie i rokowania

  Mam 42 lata. Rak piersi g3, hormonozależny, her2 3+, operacja oszczędzająca, węzły czyste. ABC - Utkania nowotworowego nie stwierdza się. D - W głębiej skrojonych preparatach zatory komórek raka 0,4 cm od marginesu. Invasive carcinoma of NST g3 ng3 im35/10hpf Stwierdza się zatory z komórek raka oraz obszary martwicy ok. 5% masy guza Od 2 miesięcy zoladex i tamoxifen. Jakie rokowania i jakie dalsze leczenie?
 • 2015-08-15 07:38:15

  Jakie są rokowania

  Proszę o odpowiedź na dwa pytania: 1. Mam 48 lat. Jestem po operacji oszczędzające piersi prawej i chciałabym dowiedzieć jakie są rokowania przeżycia przy raku inwazyjnym NST NHG3 ( 2+3+3: 52 mitozy/10 HPF śr. pola widzenia 0,55 mm), pT2, pNO (sn). Linia cięcia wolna od zmian nowotworowych. Nie wykazano obecności receptorów estrogenowych i progesteronowych w jądrach komórek nowotworowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu(4B5). Odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (Score=1+). Wykazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki 67 w 90% jąder komórkowych. Przekrój guza o wymiarach 2,1x1,6x3,0 cm. Margines podłoża 0,7 cm, do powierzchni przedniej 2,0 cm, domostkowy ,5 cm, dopachowy 3,0 cm, doobojczykowy 2,0 cm, dolny 1,0 cm. Pięć węzłów chłonnych bez nowotworu (0/5) i nie ma przerzutów do układu kostnego i pozostałych narządów, co wynika z przeprowadzonych badań. Zaczynam chemioterapię a później radioterapię. 2. Proszę o wyjaśnienie: przed operacją z badania biopsją gruboigłową wynikało, że ma raka inwazyjnego piersi NHG1(1+2+1:7mitoz/10HPF). Jak to możliwe, że aż tak się te wyniki zmieniły?  
 • 2015-08-11 08:41:25

  Czy proponowane leczenie jest właściwe

  Chciałabym uprzejmie zapytać o mój przypadek. Lekarz prowadzący jest dość lakoniczny, nawet bardzo, stąd mój niepokój. Jestem po operacji oszczędzającej, 3 tyg temu. Wyniki histopatologiczne usuniętej zmiany (szerokie usunięcie) są poniżej. Guz był dość spory, ok. 5/6 cm. Zmiana obserwowana od roku. Usg, mammografia, biopsja cienko i gruboigłowa nie stwierdzały zmian nowotworowych: Obecność poszerzonych przewodów z brodawczakowatymi rozrostami nabłonka wewnątrz nich. Obraz odpowiada mastopatii lub brodawczakowi wewnątrzprzewodowemu (jednak rozrosty mniejsze niż zazwyczaj występują w brodawczakach). W maju br. próba usunięcia części zmiany mammotomem: w jednym fragmencie rak zrazikowy inwazyjny. Luźno leżące fragmenty papilarne: ER- 80%, PGR - 100%, Ki67 - 5 %. Po tym zdecydowano o usunięciu zmiany z marginesem. Fragment miąższu piersi: 8,5x7x5,5 cm. Rak sitowaty naciekający. G1. Różnicowanie gruczołowe:1, Pleomorfizm jądrowy: 2, Index mitotyczny: 1, Wymiar raka naciekającego: 1,8 cm. Rak ograniczony do miąższu piersi. Komponent in situ: obecny LCIS 50%. Liczba ocenionych węzłów wartowniczych 3: z makroprzerzutami 0, z mikroprzerzutami 1. Średnica największego przerzutu 0,19 cm. Stopień zaawansowania: pT1c pN(sn)1mi. W wycinkach obszaru o max wymiarze 5,8 cm widoczne liczne wewnątrzprzewodowe rozrosty brodawkowe głównie typu brodawczaków oraz zmiany walcowatokomórkowe, w tym z atypią. W terenie opisanych zmian pola z utkaniem raka oraz zrazikowego przedinwazyjnego ( LCIS) szerzącego się wzdłuż struktur przewodowych i części rozrostów brodawkowych. Pomiędzy komponentem przedinwazyjnym LCIS obecne w licznych wycinkach ogniska inwazji o maksymalnym wymiarze 1,8 cm. ER PS 5 IS 2 98%, PGR PS 5 IS3 100%, HER 2 - (1+), KI 67 20%. Po tych wynikach zaproponowano mi mastektomię, wraz z usunięciem węzłów. Potem chemioterapię. Czy to jest jedyna możliwość leczenia? Czy chemia przy takiej zmianie jest właściwa?
 • 2015-08-09 07:22:56

  Czy RM szkodzi

  Moja mama po oszczędzającej operacji raka piersi Her 2 +++ przeszła chemioterapię 4xAC, radioterapię 24x i jest leczona tamoxifenem. Po trzech miesiącach od radioterapii dostaje bardzo silnych skurczów i bóli kości. Lekarz prowadzący zaproponował rezonans magnetyczny lecz mama obawia się tego badania. Pani doktor, czy rezonans jest bezpiecznym badaniem, czy nie pobudzi komórek nowotworowych, czy może lepiej wykonać badanie scyntografii kości?
 • 2015-08-09 07:19:35

  Niepełna dawka Lucrinu

  Wczoraj sąsiadka robiła mi zastrzyk Lucrinu i niestety 1/3 tego zastrzyku wyleciała, bo sąsiadka za bardzo nacisnęła. Czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie, tzn, czy następny zastrzyk powinnam dostać wcześniej?
 • 2015-08-08 09:38:39

  Interpretacja wyniku MRI piersi

  Mam uszkodzony gen BRCA 2 i długą historię nowotworów kobiecych w bliskiej rodzinie. Ostatnio zrobiłam profilaktycznie rezonans. Oto wynik: "W sutku prawym na g. 7 obwodowo /poza masą gruczołu/ guzek 8 mm, ulegający wzmocnieniu kontrastowemu o ok. 200 % w pierwszej fazie, krzywa wzmocnienia typ III - BIRADS 4c/5. Wskazane ponowne badanie usg ze szczególnym uwzględnieniem w/w okolicy i weryfikacja mikroskopowa zmiany." W dwóch kolejnych usg nic nie widać. Moja doktor powiedziała, że w tym przypadku biopsja jest niemożliwa. We wtorek mam kolejne usg i mammografię, pytałam się co w sytuacji gdy te badania nic nie wykażą, odpowiedź była taka, że albo biopsja na ślepo, albo guz do obserwacji. Szczerze mówiąc oba scenariusze mnie nie przekonują, co powinnam zrobić, Iść do innego lekarza, czy może od razu do chirurga onkologa? Najchętniej bym się tego jak najszybciej pozbyła, nie bardzo wiem co mam dalej robić. Będę wdzięczna za jakieś wskazówki.  
 • 2015-08-07 08:05:51

  Czy zaproponowane leczenie jest prawidłowe - cd.

  Kontynuacja pytania "Czy zaproponowane leczenie jest prawidłowe" z 29 lipca 2015 r.   Moje dodatkowe pytania dotyczą stanu pacjenta wg. wyniku pet. Czy jest to stan bardzo zaawansowany, czy wskazane zmiany są duże? Jakie mogą być orientacyjne rokowania? Czy na podstawie wyniku badania pet (nie było innych badań) można na 100% postawić diagnozę, że to przerzuty i proces złośliwy?
 • 2015-08-06 09:28:39

  Zaczerwienienie piersi

  Mam zmartwienie... 22 czerwca miałam operację usunięcia łagodnego guza liściastego o wymiarach ok. 5x4,5x3,5. Wszystko było dobrze tylko miałam nad szwem pierś twardą i zbierał mi się jakiś płyn, który mi ściągano. Gdy robiono to strzykawką, nie odczuwałam żadnego bólu po tym ściąganiu, lecz odkąd mi to doktor przycina i wyciska, odczuwam ból przez ok. 3-4 dni po tym. Teraz od około tygodnia moja pierś nadal jest twarda, lecz doszło do tego zaczerwienienie. Czy tak powinno być? Obawiam się, że coś jest nie tak, więc byłabym wdzięczna, gdyby mi Pan Doktor odpowiedział.  
 • 2015-08-03 09:28:01

  Nierówne piersi po rekonstrukcji

  Jestem amazonką od 01.2013 roku. W marcu tego roku przeszłam pierwszy etap rekonstrukcji piersi (wszczepienie ekspandera), 28 lipca miałam wymianę ekspandera na implant sylikonowy. Ekspander był firmy Mentor 450 cc dopełniony do 600ml i przed wymianą był sporo większy od zdrowej piersi, implant też jest firmy Mentor 335 cc. Niestety zrekonstruowana pierś jest o jeden rozmiar mniejsza od zdrowej (miska A). Jestem załamana, wiem, że robi się korekty zdrowych piersi w formie powiększenia lub podciągnięcia, a zmniejsza się tylko duży rozmiar. Nie mam dużego, raptem B, więc nie wyobrażam sobie takiego zmniejszenia. Czy lekarz się pomylił przy pomiarach przed operacją? Niestety nie uzyskałam od niego żadnego wyjaśnienia. bo nie chciał ze mną rozmawiać. Powiedział mi tylko, że tak zostanie i zaraz 29.07 rano zostałam wypisana do domu. Nie wiem co mam teraz zrobić.  
 • 2015-08-03 09:24:21

  Rekonstrukcja piersi po zdiagnozowaniu przerzutów do kości

  Jestem po pierwszym etapie rekonstrukcji piersi poprzedzonej liposukcją. Niedawno zdiagnozowano u mnie przerzuty do kości. Bardzo bym chciała wiedzieć czy jest to jakimś przeciwwskazaniem, abym mogła przejść drugi etap rekonstrukcji (zamieszczenie docelowych implantów). Dodam jeszcze, iż jestem leczona tamoxifenem i zomikosem. I czy istnieje ryzyko, że po operacji nastąpi szybszy rozsiew do narządów wewnętrznych.  
 • 2015-08-02 09:04:58

  Stan zapalny piersi po radioterapii

  Mam 74 lata. Dnia 23.07.2014 r. wykonano biopsję gruboigłową - 1 nitkowaty + kilka drobnych wycinków. Wynik badania: Carcinoma ductale invasivum (grade I). Wiązało się to ze skierowaniem do szpitala i zaplanowaniem operacji. Po pobycie w szpitalu w dniach 06.08.2014 r. - 12.08.2014 r. i wycięciu kwadrantu 4x4 cm oraz węzła wartownika, w październiku rozpoczęłam radioterapię (16.10.2014-28.11.2014). Dodam jeszcze, że po operacji i powrocie do domu, wypadł mi sączek i płyn zbierał się w piersi. Była ona wówczas nabrzmiała, boląca, wrażliwa. Wielokrotnie (co 2-3 dzień) ściągano z niej płyn surowiczy. Brałam wówczas antybiotyk, ponieważ stan zapalny piersi nie ustępował i zaczęłam gorączkować. Wtedy zrobiła się przetoka, z której wyciekał płyn surowiczy. Wykonano wymaz i stwierdzono gronkowca skórnego. Przepisano kolejny antybiotyk Syntarpen. Po pewnym czasie rana zaczęła się zabliźniać, a w tym momencie w miejscu wycieku jest strupek, z którego co jakiś czas w niewielkich ilościach wycieka żółto-pomarańczowy płyn. Pierś jest zniekształcona i wklęśnięta. W kwietniu wykonano USG i zlecono mammografię, rezonans i biopsję. Mammografia - Stan po BCT piersi lewej - pierś mniejsza, znacznie zniekształcona, rozległa blizna skórna w KGZ. W KGZ nadpowięziowo widoczne jest rozległe zaburzenie architektury o śr. ok 67 mm, wzmożenie rysunku podścieliska oraz torbiel olejowa do szer. 6mm. USG - W bocznej części piersi lewej, głównie w KGZ, widoczny jest słabo odgraniczony, niejednokrotny obszar o charakterze litym i o wym. ok. 50x30 mm. W jego sąsiedztwie widoczny jest mierny obrzęk tkanek piersi. W pozostałej części piersi lewej widoczny jest jedynie mały obrzęk tych tkanek. Skóra piersi pogrubiała do ok. 5 mm, zaczerwieniona - zmiany po RT. Rezonans magnetyczny - Pierś jest zdeformowana pozabiegowo, o porgubiałej skórze. Na pograniczu kwadrantów zewnętrznych tej piersi, przy ścianie klatki piersiowej widoczny jest o niejednorodnej intensywności sygnałów (centralnie hyperintensywne, obwodowo niejednorodnie hypointensywne) o wymiarach 41x26 mm, wokół którego widoczne jest w badaniu dynamicznym wąskie (1 mm) wzmocnienie. Wniosek po wykonaniu rezonansu: Widoczna zmiana w piersi lewej na pograniczu kwadrantów zewnętrznych odpowiada w pierwszej kolejności zmianie pozabiegowej z odczynem zapalnym. Wynik badania po wykonaniu biopsji w dniu 08.05.2015 r. - Radionecrosis focalis cum reactione inflammatoria. Pierś nadal jest zaróżowiona, twarda, ze skórką pomarańczową, zniekształcona, lekko boląca. Obecnie przyjmuję Anastrozol medac 1 mg raz dziennie zaplanowany na okres 5 lat. Proszę o pomoc co może być przyczyną ciągłego stanu zapalnego, jak sobie pomóc i go zlikwidować?
 • 2015-08-01 11:00:00

  Idealna członkini stowarzyszenia według Krystyny

  Kiedy powstaje klub Amazonek, to na początku jest on przeważnie niewielki – tworzy go kilka lub kilkanaście kobiet. W takiej nowo powstałej grupie panuje zwykle bardzo ciepła atmosfera; jest wręcz rodzinnie. Członkinie łatwo nawiązują przyjaźnie i są chętne do działania w grupie samopomocowej.  
 • 2015-07-30 07:47:15

  Nieudana rekonstrukcja piersi

  Od września 2013 r. do marca brałam chemię (4 mocne, 4 słabe), później miałam w kwietniu usuniętą prawą pierś z węzłami pod pachą i naświetlanie w czerwcu 2014 r. Lekarz od naświetlań mówila żebym przez rok nic nie robiła z tą piersią. Leczyłam się w Niemczech. Gdy usunięto mi pierś wstawiono mi od razu implant tymczasowo i z lekarzem ustaliliśmy, że dla mnie będzie najlepsza rekonstrukcja z własnej tkanki czyli z brzucha. Niestety silikon podczas naświetlań stwardniał, więc czułam ciągle tarcie, co uniemożliwiało gojenie. Minął rok od naświetlań i poszłam z tym do lekarza spytać co dalej. Stwierdził, że nie powinnam była tak długo nosić tak zniszczonego implantu i trzeba rekonstruować pierś z własnej tkanki, czyli z brzucha. Niestety przeszczep się nie udał, przeszłam 3 operacje, ciągłe podchodziła krew, skóra nie nadążała i usunięto przeszczep. Podejrzewali, że to wina naświetlań. Nie wiem co teraz robić dalej, czy za szybko podjęłam decyzję o rekonstrukcji czy to by coś zmieniło? Lekarze mówią, że najlepsza dla mnie byłaby teraz opcja drugiej metody z mięśnia z pleców, boję się kolejnych blizn, mam dopiero 38 lat. Wiem, że zdrowie jest najważniejsze, ale czy to dziwne, że chcę mieć znów pierś? Jeżeli to wina naświetlań to jakie ryzyko jest, że ta druga operacja się nie uda? Proszę o możliwie jak najszybszą odpowiedź
 • 2015-07-29 07:21:18

  Czy zaproponowane leczenie jest prawidłowe

  Piszę w sprawie wyniku PET mojej mamy - ma 65 lat .Jest 9 lat po amputacji piersi +kilka węzłów chłonnych. Dziś otrzymaliśmy wynik badania: kręgi: C7, TH 5-TH7,TH9-TH12, L1, L3, L4, L5 największe ognisko w TH11 (śr. 14 mm SUW max. do 8,3). Trzon i głowa prawej kości udowej śr. do 10 mm SUV max. do 4,8. Szyjka i trzon lewej kości udowej SUV max do 4,9. Talerz lewej kosci biodrowej oraz kość łonowa i kulszowa po stronie prawe do 7 mm SUV max. do 3. Wnioski - rozsiane ogniska przrzutowe procesu złośliwego w układzie kostnym. Diagnoza z 2005 r.: CA MAMMAE SIN /C 50/ BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE - odczyn na receptowy estrogenów - pozytywny w ocenianych jadrach komórkowych, odczyn na receptory progesteronu - pozytywny (reakcja występuje w około 10% komórek) w ocenianych jadrach komórkowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą testu HercepTest TM. Odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego. Podano wówczas 3 x chemioterapia plus hormonoterapia. Obecnie proponowany jest zastrzyk /wlew Pamifos (kontynuacja w okresach m-cznych). Rozpoznanie z 2005 roku " Będę wdzieczna za opinię do w/w opisu i jakie są rokowania. O ile to możliwe poproszę o informację czy zaproponowane leczenie jest prawidłowe?
 • Avatar

  2016-07-28 09:09:07

  Interpretacja wyniku biopsji

  Jestem po przebytym śluzowym raku piersi lewej z całkowitą mastektomią, leczona Tamoxifenem i Zoladexem. Przy wykonywaniu w...
 • Avatar

  2016-07-28 09:06:39

  Letrozol a paroksetyna

  Jestem 2,5 roku po operacji, wiek 54 lata. Lekarz psychiatra zalecił mi stosowanie leku Paxtin (paroksetyna). Przeczytałam,...
 • Avatar

  2016-07-23 10:28:29

  Ciąża po leczeniu raka piersi

  Od pewnego czasu nurtuje mnie pytanie, które jest zapewne często poruszane, natomiast wolałabym utwierdzić się w...
 • 2010-01-18 00:00:00

  progresja choroby nowotworowej

  Progresja choroby (progression of the disease) - zwiększenie się wielkości guza o ponad 25 proc. lub pojawienie się nowych...
 • 2010-02-16 00:00:00

  węzły chłonne pachowe

  Węzły chłonne są częścią naturalnego układu odpornościowego organizmu. Chłonka natomiast to nazwa płynu tkankowego,...
 • 2010-01-14 00:00:00

  markery nowotworowe

  Markery to substancje, których zwiększone stężenie we krwi można powiązać z toczącym się w organizmie procesem...
 • 2006-10-25 00:00:00

  Leczenie przerzutów raka piersi do kości

  Przerzuty do kości są częstym zjawiskiem u osób z uogólnionym rakiem piersi. Problem ten dotyczy 65–75%...
 • 2010-01-19 00:00:00

  drenaż Redona

  Drenaż Redona – jest stosowany przez pierwsze dni po mastektomii. Celem jest odprowadzenie wydzieliny pooperacyjnej i...