Aktualności

 • 2016-02-10 11:34:04

  Interpretacja wyniku USG piersi

  Otrzymałam wczoraj wyniki z USG piersi. Wykonałam równocześnie już badanie TSH - 0,503 oraz Prolaktyna - 16,15 ng/ml. Zapisałam się do poradni Chorób Piersi we Wrocławiu, jednak termin jest odległy. Proszę o informację czy poniższe zmiany ogniskowe opisane w USG piersi są niekorzystne i powinnam od razu, bez czekania na termin, rozpocząć dalsze badania. Opis: prawa pierś: na g.12 na granicy otoczki brodawki torbiel prosta 0,6x0,5 cm, przewody mlekowe szer. 0,11cm; lewa pierś: na g. 1, 3 cm od otoczki torbiel mnoga z pogrubiałymi ściankami 0,7x0,5cm, 1 cm poniżej obszaru normoechogeniczny dobrze ograniczony 0,56x0,4cm, 0,5cm poniżej o identycznej echogeniczności 0,3x0,2,5 cm, na g. 3, 2,5 cm od otoczki torbiel mnoga z gęstą zawartością 0,84x0,5 cm. Przewody mlekowe szer. do 0,25 cm Doły pachowe bez cech limfadenopatii. BI-RADS 3
 • 2016-02-10 11:30:41

  Czy powinna być zastosowana Herceptyna

  Mam 54 lata. W badaniu USG stwierdzono zmianę hypo o nierównych zarysach wym. 8x3 mm, węzły prawidłowe. Po biopsji mammotomicznej stwierdzono u mnie: niskozróżnicowany naciekający rak przewodowy (caricinoma ductale invasivum G-3, WHO:NOS), ogniska raka śródprzewowego (DCIS3). Inwazja naczyń limfatycznych i naczynia żylnego. Przeprowadzono operację oszczędzającą w lutym 2015. Histopatologia raka śródprzewodowego, węzeł chłonny w stanie przewlekłego, nieswoistego pobudzenia. Węzeł chłonny wartowniczy ma zwykłą budowę histologiczną. Wykonano p63 oraz SMA. ER: PS-0 IS-0 TS-0, PR: PS-0 IS-0 TS-0, Ki67 ok. 25%, Her2 odczyn dodatni w ogniskach raka in situ. Przed chemioterapią zrobiono badanie materiału z biopsji gruboigłowej dotyczące raka naciekającego i wynik w badaniu IHC: receptor ER-TS (0/8), receptor PR-TS (0/8), receptor HER2- 3+, Ki67 w około 60% kk. Dostałam 4 chemie AC i 12 Paklitaxel kilkakrotnie odraczanych z powodu neutropenii stopnia 3CTC. Lekarka oceniła tolerancję leczenia jako średnią. Skierowała mnie na radioterapię i do leczenia Herceptyną. Lekarki, które kwalifikowały do podania Herceptyny odmówiły jej podania (guz poniżej 1 cm). Moje pytanie brzmi: czy jest konieczność podania Herceptyny w przypadku rodzaju mojego inwazyjnego nowotworu? Chcę zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć całkowicie i nie mieć, ani przerzutów, ani wznowy (a może to jest to samo). Jeżeli to tylko przepisy mnie dyskwalifikują do podania herceptyny to chciałabym, jeżeli jest to możliwe sama zrefundować swoje leczenie w ramach moich możliwości. Proszę o szczerą odpowiedź, taką jaką otrzymałby ktoś z rodziny.  
 • 2016-02-10 11:27:16

  Szkodliwość bramek magnetycznych na lotnisku

  Jestem w trakcie terapii hormonalnej (rak hormonozależny), po operacji oszczędzającej piersi prawej (10.2015) i radioterapii (20 zabiegów) zakończonej 11.12.2015 r. Mam 36 lat. Wróciłam już do pracy, a pracuję jako stewardessa w liniach lotniczych (ponad 10 lat intensywnego latania). Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania (i jeśli tak - to gdzie/jak zdobyć takie zaświadczenie?) jeśli chodzi o regularne przechodzenie przez bramki magnetyczne na lotnisku? Czy są jakieś doniesienia na temat ewentualnego szkodliwego wpływu promieniowania na moje zdrowie w tym przypadku? Czytałam, że promieniowanie to jest minimalne, ale ja poza przechodzeniem przez bramki co najmniej dwa razy dziennie, około 5 razy w tygodniu i odbytej radioterapii, spędziłam dodatkowo wiele czasu na pokładzie samolotu przez ostatnie kilkanaście lat. Nie chciałabym na razie zmieniać pracy, ale kontrolę przy użyciu bramek można jak się dowiedziałam obejść.
 • 2016-02-10 11:22:44

  Jakie powinno być dalsze leczenie

  Mam 46 lat. Jestem po operacji oszczędzającej jednej piersi oraz limfadenektomii pachy. Rozpoznanie histopatologiczne: carcinoma NST G1 infiltrans mammae. Maksymalny wymiar raka naciekającego wynosi 21 mm. Bez cech inwazji naczyniowej i naciekania pni nerwowych. ER 2 + w 80% komórek raka TS 7/8 positive, PR 3+ w 90 % komórek raka TS 8/8 positive, HER 2 1 + ujemny, Indeks poliferacyjny Ki67 w ok. 5% komórek raka. Węzły wartownicze (4/7) maksymalny wymiar przerzutu 4 mm. Przerzuty ograniczone do węzłów chłonnych. Po wykonaniu limfadenektomii - w pozostałych węzłach chłonnych nie stwierdzono komórek rakowych. Uprzejmie proszę o informację jakie powinno być dalsze leczenie.  
 • 2016-02-10 11:20:14

  Interpretacja wyniku USG piersi

  Bardzo proszę o interpretacje badania USG piersi: W piersi lewej okołobrodawkowo na godz. 9.00 owalna hipoechogeniczna zmiana o policyklicznym kształcie. Gruczoły piersiowe o budowie gruczołowo - tłuszczowej, przewody mleczne nieposzerzone. Skóra niepogrubiała. Więzadła Cooperra prawidłowe. W lewym dole pachowym owalna, niejednorodna hiperechogeniczna zmiana wielkości 19x10 mm. Węzły chłonne w dołach pachowych, nad i podobojczykowe oraz przymostkowe niepowiększone. Czy to oznacza coś poważnego?
 • 2016-02-10 11:17:20

  Plamy na skórze

  Pani Doktor jestem 2 lata po leczeniu oszczędzającym + usunięcie 20 węzłów chłonnych. Kilka dni temu pojawiło mi się na prawym ramieniu i przedramieniu (operowana ręka) kilka różowych plamek. Następnego dnia pojawiło się dużo nowych różowych plamek. Początkowo wyglądały jak krostki (coś jak ospa?), jednak teraz zaczęły blednąć i nie są już wypukłe. Nie swędzą mnie, nie bolą, nie są ciepłe, nie gorączkuję. Przy pojawieniu się pierwszych plamek czułam, że zebrała mi się chłonka pod pachą (uczucie pełności). Obecnie już tego nie mam. Ramię trochę boli - tak jak przy obrzęku. Nie wiem czy może to to spowodowało powstanie plamek, ale rękę przygniotłam w czasie snu, obudziłam się ze zdrętwiałą. Ponadto miałam ostatnio dość dużo prac porządkowych w tym grabienie, zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, itp. Około tydzień przed pojawieniem się tych plamek byłam na manicure (poniedziałek), w środę źle się czułam (myślałam, że to podtrucie - lekkie mdłości, brak apetytu, wieczorne dreszcze, złe samopoczucie, bez gorączki) ale po ok. 3 dniach przeszło. Ostatnie badanie USG piersi + miejsca po usuniętych węzłach miałam na początku listopada - wszystko ok - tylko obrzęk. Co to może być? Czy może to być efekt zablokowania chłonki? Czy mam to czymś smarować? Co do leków - przyjmuję letrozol. Wizytę kontrolną mam w połowie marca.
 • 2016-02-10 11:00:00

  Amazonki a aktywność zawodowa.

  Moja wypowiedź w znacznej mierze oparta jest na moim doświadczeniu zawodowym, rozmowach z pacjentkami i literaturze. Od ponad 10-ciu lat pracuję w szpitalu onkologicznym. 
 • 2016-02-09 10:00:00

  Genetyka kliniczna raka piersi i janika

  W ostatnich latach udało się wykazać u niemal wszystkich pacjentek z rakami piersi lub jajnika charakterystyczne podłoże konstytucyjne sprzyjające rozwojowi tych nowotwo-rów. Stwierdzono, że nosicielstwo mutacji w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2,RECQL,RAD51, RAD51C, TP53, MSH6, MRE11A ,CDH1, NBS1, NOD2, CDKN2A, CYP1B1 jak i rzadziej występujących zmian w genach takich jak ATM, PTEN, STK11 wiąże się z podwyższonym ryzykiem raka piersi. Zaburzenia w genach BRCA1, BRCA2, NOD2, CHEK2, DHCR7 predysponują do rozwoju raka jajnika.  
 • 2016-02-07 11:47:37

  Jakie powinno być zastosowane leczenie

  Mam 42 lata, jestem trzy tygodnie po mastektomii. Rozpoznanie to: inwazyjny oraz in situ wieloogniskowy rak zrazikowy G2. Linie cięcia wolne od nacieku nowotworowego (minimalny margines - od powięzi poniżej 0,1 mm). Węzły chłonne bez przerzutu raka. pT2pN0. Opis makroskopowy: W obrębie zmian włóknistych lity białawy obszar o wym. 0.9x0,8x2,5 cm w odległości 0,3 cm od linii cięcia w dnie. Drugie podobne ognisko o śr. 0,9 cm zlokalizowane w dolnym zewnętrznym kwadrancie, w odległości 1,2 cm od powierzchni skóry, margines w dnie poniżej 0,1 cm. ER 80%, PR 80%, HER2 1+ odczyn negatywny, Ki67 ok. 20% (w ognikach raka in situ). E Cadhedryna - p63 + poza ogniskiem naciekania. Jakie powinno być zastosowane leczenie oraz jakie są rokowania w moim przypadku?
 • 2016-02-07 11:44:59

  Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  W marcu 2015 r. w wieku 28 lat zdiagnozowano u mnie invasive carcinoma of the breast NST NHG2. Obecność receptorów estrogenowych jest ok 10%, receptorów progesteronowych nie wykazano. Białko HER2 - odczyn pozytywny 3+++, ekspresja antygenu Ki67 w około 20% jąder komórkowych. Przeszłam najpierw chemioterapię: 4xAC i 14 wlewów paklitaxel w tym 12 łącznie z herceptyną. W październiku przeszłam mastektomię piersi lewej z usunięciem węzłów chłonnych (zajętych 1 na 18), po operacji radioterapia 25 lampek. Obecnie przyjmuję herceptyne. Mutacje BRCA1 i BRCA2 wykluczono. Od pierwszej chemii przyjmowałam również zastrzyk zoladex celem "ochrony" jajników. Zależało mi na tym, ponieważ nie mam jeszcze dzieci, a chciałabym je posiadać. Myślałam, że tamoksifen również dostanę, ale jednak nie. Zoladex ostatni dostałam miesiąc temu, bo ponoć też już nie potrzeba, żeby go podawać. Moje pytanie brzmi czy faktycznie nie ma potrzeby, żebym przyjmowała zoladex i tamoksifen? Czy to leczenie, które zostało zastosowane wystarczy?
 • 2016-02-07 11:42:05

  Ciąża po raku piersi - cd.

  Kontynuacja pytania "Ciąża po raku piersi" z 12 grudnia 2015 r.   Pojawiło się u mnie jeszcze jedno pytanie. Otóż jestem w 22 tygodniu ciąży a w 15 tygodniu zaplamiłam i lekarz przepisał mi luteinę dopochwową 2x1 100 mg. W związku z tym, że jest to jakiś hormon mam pytanie czy powinnam ją jeszcze brać (mój rak był hormonozależny ER PS-4 IS-1 (40%), PGR PS-5 IS-3 (75%), HER2 1+) i czy po 20 tygodniu ta luteina coś w ogóle daje. Lekarz twierdzi, że macica twarda i było krwawienie, więc dalej przepisał mi tą luteinę i nospę. Chciałam jeszcze zapytać czy ta luteina jest bezpieczna dla mnie i czy mogę ją brać?
 • 2016-02-06 09:45:00

  Fundusze Europejskie dla organizacji pacjenckich. Nie czekaj, bądź pierwszy.

  Rusza nowe rozdanie funduszy europejskich w ramach tzw. perspektywy Europa 2020, w której dla polskich instytucji, podmiotów gospodarczych i non-profit – w tym stowarzyszeń i fundacji - rozpościera się perspektywa pozyskania znaczących środków na projekty. Aplikacja o fundusze unijne to niepowtarzalna szansa na zdobycie funduszy na realizację przedsięwzięć o zasięgu zarówno międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym. Warto zatem już teraz być przygotowanym merytorycznie i praktycznie, aby wykorzystać w pełni moment ogłoszenia konkursów. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć krok po kroku proces planowania i składania wniosku o fundusze unijne. Zacznijmy zatem od początku   
 • 2016-02-05 09:30:00

  WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI czyli żyj w przyjaźni z czwartą władzą

  Media we współczesnym świecie odgrywają ogromną rolę w kreowaniu wizerunku zarówno osób – gwiazd show biznesu, polityków, czy innych postaci publicznych – jaki instytucji oraz organizacji.  
 • 2016-02-04 09:25:02

  Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  Mam 36 lat. Pół roku temu zdiagnozowano u mnie carcinoma ductale invasium G2 DCIS focalis. Guzek miał średnicę tylko 5 mm. Margines niezmienionej tkanki nad zmianą 1,5 mm. W materiale o średnicy 1 cm znaleziono jeszcze jedną zmianę DCIS na obrzeżu pobranego materiału. Wykonano operację oszczędzającą pierś. Węzeł wartownik nie był zajęty. Receptor estrogenowy - 100%, progestreronowy 80%, Ki 67 >20%. Ekspresję błonową HER 2 oceniono na (+2), stwierdzono amplifikację genu HER-2. Otrzymałam cztery chemie AC, jestem w trakcie 20 naświetlań oraz kuracji tamoksyfenem. Dowiedziałam się, że ze względu na wielkość guza, nie otrzymam herceptyny. Czy w przypadku amplifikacji genu jest to bezpieczne? Jakie są rokowania?  
 • 2016-02-04 09:21:29

  Interpretacja przypadku

  Kobieta lat 59 ma raka piersi. Wycięto guzek i trzy węzły (jeden zajęty). Jest w trakcie chemii czerwonej AC (przed nią trzecia z zaleconych 4 dawek), a następnie ma dostać herceptynę (x12). Od dłuższego czasu drętwieje jej jedna noga i nieustannie bolą plecy. Leki przeciwbólowe nie bardzo pomagają. Zrobiła prywatnie rezonans odcinka lędźwiowego i znaleziono dwie zmiany po ok. 8 mm z zaleceniem dalszego badania w kierunku mts. Dostała skierowanie na scyntygrafię kości, ale dr. onkolog mówiła, żeby się nie spieszyła bo jeśli potwierdzi się przerzut to straci herceptynę. Ból jednak jest tak silny, że nie wie co ma robić i chce skonsultować z innym lekarzem. Proszę o radę - czy lepiej poczekać i przejść kurs herceptyny, czy faktycznie podjąć badania i ewentualne leczenie w kierunku raka kości? Boi się, że do końca kursu hereceptyny rak "zje jej kości".
 • 2016-02-04 09:17:40

  Profilaktyczna mastektomia

  Mam pytanie dotyczące profilaktycznej mastektomii oraz adneksektomii. Jestem po mastektomii prostej prawej piersi, (węzy czyste). Guz miał wielkość 2,2 cm, G3. Jestem nosicielka genu BRCA1 (w rodzinie od trzech pokoleń występuje rak piersi i jajnika). Pytanie bardziej brzmi o zagrożenia (skutki uboczne) profilaktycznych operacji. Mam 37 lat i od 30 lat choruje na cukrzycę insulinozależną. Nie mam oporów przed profilaktyczną mastektomią, natomiast boję się o długofalowe skutki usunięcia jajników (biorąc pod uwagę młody wiek oraz długotrwałą chorobę). Proszę jeszcze o podpowiedź, czy i jaka opieką powinnam objąć moje córki (13 i 16 lat).
 • 2016-02-04 09:14:42

  Jakie powinno być zastosowane leczenie

  Mam 43 lata. Rak śródprzewodowy piersi (DCIS) z mikroinwazją, G2, G3. Widoczne obszary raka śródprzewodowego typu comedocarcinoma. W ocenianych wycinkach nie stwierdzono cech inwazji naczyń (L0,V0). Marginesy histologiczne wolne od utkania raka szer. 9-20 mm. Stopień zaawansowania pT1miN0(i-) LOVORO. Brak receptorów hormonalnych, HER2 3+, Ki 67 11% Jakie powinno być zastosowane leczenie i jakie są moje rokowania?
 • 2016-02-04 09:11:58

  Interpretacja przypadku - cd.

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 3 grudnia 2015 r.   Chciałabym nawiązać do mojego poprzedniego pytania. Mam 45 lat. 30.10.2015 r. usunięto ognisko o śr. 2,5 mm najbardziej przemawiające za ogniskiem raka cewkowego pT1a. Odczyny immunohistochemiczne na obecność komórek mioepithelialnych (Actin i p63) z przyczyn mechanicznych były nieudane. Marginesy szerokie. W grudniu wykonano biopsję węzła wartowniczego, wynik: bez komórek raka. Węzeł czysty. Zastosowane leczenie to radioterapia 17 + 4. Pytania: Czy mimo braku oznaczenia receptorów mogłabym przyjmować tamoksifen? Czy rak cewkowy przemawia za takim leczeniem mimo braku oznaczenia receptorów, czy ten podtyp raka z „definicji” jest hormonozależny i można leczyć hormonoterapią? Wolałabym zabezpieczyć się.
 • 2016-02-04 08:00:00

  Światowy Dzień Walki z Rakiem w oddziałach wojewódzkich NFZ

   W czwartek (4 lutego) obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji oddziały wojewódzkie NFZ zapraszają do specjalnych stanowisk w wybranych ośrodkach onkologicznych w całym kraju oraz w swoich siedzibach.
 • 2016-02-02 10:00:00

  Problem leczenia zaawansowanego raka piersi w Polsce. Między nowoczesną onkologią a czekaniem na cud

    Kobiety boją się raka piersi. Ta choroba ma bardzo złą sławę. Mit raka jest okrutniejszy, niż realna prawda o tej chorobie. Tymczasem diagnoza nie jest wyrokiem. Leczymy pacjentki coraz skuteczniej. Można przez wiele lat kontrolować tę chorobę i żyć pełnią życia. Moje pacjentki to na ogół osoby, które po przejściu rozpaczy, wszechogarniającego lęku, czasem gniewu, czasem poczucia krzywdy, uświadamiają sobie, że trzeba podjąć leczenie i potraktować je jako zadanie. Poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość i przywiązanie do życia stanowi o tym, że dobrze się z nimi współpracuje. 
 • 2014-10-05 08:30:00

  Onkolodzy: nowy lek wydłuża życie kobiet z rakiem piersi

   - Dzięki dodaniu nowego leku do standardowej terapii chore na agresywnego raka piersi z przerzutami żyją 1,5 roku...
 • 2010-05-04 19:00:00

  Policzmysie.pl: udowodnią, że raka można pokonać

  Kampania społeczna policzmysie.pl ma pokazać, że choroba nowotworowa to nie wyrok, a szybkie i skuteczne leczenie oznacza...
 • 2010-01-14 00:00:00

  markery nowotworowe

  Markery to substancje, których zwiększone stężenie we krwi można powiązać z toczącym się w organizmie procesem...
 • 2010-02-16 00:00:00

  węzły chłonne pachowe

  Węzły chłonne są częścią naturalnego układu odpornościowego organizmu. Chłonka natomiast to nazwa płynu tkankowego,...
 • 2010-01-18 00:00:00

  progresja choroby nowotworowej

  Progresja choroby (progression of the disease) - zwiększenie się wielkości guza o ponad 25 proc. lub pojawienie się nowych...