Aktualności

 • 2014-04-28 10:39:00

  Jakie są rokowania

  Jakie są rokowania w przypadku niespełna 50-letniej pacjentki z rakiem piesi w stadium przedoperacyjnym IIIC (przerzut do węzła nadobojczykowego po stronie chorej piersi), która przeszła 6 cykli chemioterapii, potem mastektomię radykalną, po czym w usuniętej piersi nie znaleziono ogniska raka a zajęte były (zwłókniałe) 2/16 węzłów chłonnych. Rak nie jest hormonozależny ma natomiast nadekspresję HER2. Pacjentka przeszła również 20 naświetlań i obecnie ma podawaną herceptynę. Czy w tym stadium IIIC możliwe jest całkowite wyleczenie?  
 • 2014-04-26 18:54:17

  Interpretacja wyniku i ocena rokowań

  Kontynuacja pytania "Operacja oszczędzająca czy radykalna" z dnia 23 marca 2014 r.   Pani Doktor, piszę do Pani ponownie mając już wyniki histopatologiczne. Proszę o pomoc w interpretacji wyników i rokowania, jakie zastosować najlepsze leczenie, czy konieczne będzie naświetlanie? Wynik histopatologiczny - radykalnie usunięta pierś lewa z zwartością dołu pachowego o wymiarach 15x13x4,5. W kwadracie zewnętrznym guz średnicy 2 cm. Marginesy: od strony skóry 1,4cm - Sine laesionibus pathologicibus, od powięzi 1,2 cm - Laesiones fibroso-cysticae, górne 5 cm - Sine laesionibus pathologicibus, dolne 6 cm - Laesiones fibroso-cysticae, zewnętrzne 3,5 cm - Sine laesionibus pathologicibus, wewnętrzny 7,5 cm - Sine laesionibus pathologicibus. Podstawa brodawki - Sine laesionibus pathologicibus. Miejsce pobrania: Guz - Carcinoma ductale invasium G3, pT2 (Invasive carcinoma of no special type, grade III), IHC z nr 23744/14: ER - odczyn dodatni w 70 % komórek nowotworowych, PR - odczyn dodatni w 80 % komórek nowotworowych, HER 2-0, Ki67 - odczyn dodatni w 70 % komórek nowotworowych, E-cadherin (+++). Miejsce pobrania: Kwadrat dolny zewnętrzny - Focus carcinomatosus. Miejsce pobrania: Kwadrat dolny wewnętrzny, Kwadrat górny wewnętrzny - Laesiones fibroso-cysticae; Miejsce pobrania: Węzły chłonne: Carcinoma metastaticum 4/19; Lymphonodulitis reactiva 15/19. Materiał: Węzeł chłonny okolicy m. zębatego przedniego - Lymphonodulitis reactiva1/1. Miejsce pobrania: Pozostała tkanka tłuszczowa - Tela adiposa. Proszę o pomoc jak Pani to widzi?  
 • 2014-04-26 18:46:38

  Interpretacja wyniku

  Materiały: pierś kobieca prawa, kwadrat przyśrodkowy górny, rozsiane zmiany guzowate. Resekcja części narządu. Wynik końcowy: Rak przewodowy in situ piersi prawej - G3 wg Van Nuysa. Nie można wykluczyć początkowej inwazji. Wynik badania nie jest jednoznaczny. Odcinkowo brak komórek mioepithelialnych nie pozwala na wykluczenie inwazji (???). Opis makroskopowy: 1. Fragment piersi 4,8 x 3,5 x 1,6 cm z płatem skóry 1,6 x 0,3 cm, oznakowany w sposób nietypowy dla piersi prawej. Na przekroju obszar z drobnymi żółtymi ogniskami o wym 2,0 x 0,6 x 1,0 cm. Margines: 4 nitki - 0,2 cm, 1 nitka - 1,2 cm, 2 nitki 0 cm. 2. Preparat operacyjny nieoznakowany, rozfragmentowany o łącznych wymiarach 6,0 x 3,5 x 2,5 cm, największy fragment 3 x 2,2 x 0,7 cm. Opis mikroskopowy: 1. Rak przewodowy In situ (typ lity i sitowaty o wysokiej atypii jądrowej z martwicą punktową G3 wg Van Nuysa). Wokół ognisk in situ obecny odczyn limfocytarny. Minimalne marginesy do 4 nitek 0,5 cm, do 1 nitki mniej niż 0,1 cm, do 2 nitek 0,3 cm. Ponadto w utkaniu gruczołu brodawczak wewnątrzprzewodowy, gruczolistość prosta, zmiany włóknisto-torbielowate ze zwapnieniami, rozrosty wewnątrzprzewodowe typu UDH - ang. 2. Rak przewodowy (typ lity o wysokiej atypii jądrowej (???) z martwicą comedo - G3 wg Van Nuysa). Margines tkanek zdrowych zmian wynosi mniej niż 0.1 cm. Poza guzem zmiany włókniasto-torbielowe, adenosis ze zwapnieniami (???), kanceryzacja zrazików (???). Chciałabym zrozumiec ten opisu - miał być brodawczak, a jest G3. Poproszę wytłumaczyć tam gdzie postawilam znak zapytania i co ekspert mysli o tym. Mialam drugą operację, pobranie wezla, przez telefon wiem, że wynik dobry!!! Czekam na naswietlania! Czy mogę z tą chorobą wystąpić o zmianę grupy? Jestem na emeryturze i mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, mam niską emeryturę (1050 zł). Kto ma mi wypelnić wniosek?
 • 2014-04-25 08:43:08

  Nolvadex a Flumycon

  Mam 45 lat. Jestem około 5 miesięcy po mastektomii Maddena. W marcu zakończyłam chemioterapię, 4 podania według schematu TC. Zniosłam ją dobrze. Obecnie przechodzę hormonoterapię Nolvadexem. Moim problemem są nawracające zakażenia grzybicze pochwy. Byłam u ginekologa, który zasugerował leczenie doustnym antybiotykiem o nazwie Flumycon, ale dodał, że należy to skonsultować z onkologiem, co niniejszym czynię.  
 • 2014-04-25 08:38:51

  Interpretacja wyniku

  Jestem miesiąc po amputacji prostej prawej piersi. Dostałam wynik badania histopatologicznego i po rozmowie z panią doktor wcale nie czuję się bardziej doinformowana. Proszę o wyjaśnienie, tak po ludzku, co to jest ten mój rak. Carcinoma tubulo-lobulare, stan złośliwości nie określono - postać specjalna, wielkość guza 0,4 cm; pT1a, stan węzłów chłonnych 0,1; pNoMx, radykalnośc margines boczny 0,3; margines głęboki 0,5; naciek zapalny na obwodzie (+); angioinwazja (-); receptory ER=TS7 PR=TS6, HER2 (+1), Ki67 (+) w około 1 % komórek. Przyjmuję hormony tamoxifen 20 mg, następną wizytę mam dopiero w lipcu. Bardzo proszę o wyjaśnienie.
 • 2014-04-25 08:34:46

  W którym dniu cyklu miesiączkowego wykonać operację

  Czy zabieg usunięcia guza piersi można wykonać w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego?
 • 2014-04-24 09:11:35

  Neutropenia obwodowa

  Jestem 6 tygodni po mastektomii. Ca ductale inv. G3; HER2 (3+), Ki 67 >40%, ER (+), PR (+). Okazało się, że występuje u mnie neutropenia obwodowa i nie będę mogła otrzymać chemii oraz herceptyny. Czy w takim przypadku sama hormonoterapia będzie wystarczająca? Czy chemia zabezpieczyłaby mnie na dłużej? Mam okropne wrażenie, że zostałam przez los skazana... Hematologicznie wszystko jest w porządku - brak podstaw do rozpoznania choroby limfoproliferacyjnej w badaniu immunofenotypowym szpiku. Test z hydrocortizonem - ANC godz.0: 0.69G/L, ANC po 4 godz. 3,58G/L
 • 2014-04-24 09:07:59

  Wybielanie zębów po chemioterapii

  Jestem 3 tygodnie po zakończeniu 6 cykli chemioterapii, teraz czekam na radioterapię. Jestem ciekawa czy mogłabym się poddać zabiegowi wybielania zębów lub licówek. Z tego co udało mi się odnaleźć w Internecie, w czasie chemioterapii nie można wybielać zębów, ale ja już jestem po, więc stąd to pytanie.
 • 2014-04-24 09:03:53

  Czy leczenie jest prawidłowe i jakie są rokowania

  Chciałabym uzyskać informację czy zaproponowane leczenie mamy zostało dobrze wybrane. Nasza Pani doktor sprawia wrażenie jakby nie była pewną diagnozy i dalszego planu leczenia. Wiem, że lekarze mają schematy leczenia, kwalifikację itd. Proszę o informację czy leczenie mamy jest dobrze ułożone i jakie są rokowania w jej stadium. Wyniki mamy: Po biopsji: carcinoma ductale invasivum NST IIst. wg Blooma - Richardsona ER - PR - HER 3 +++ Ki67 50% Materiał pooperacyjny - wycięcia kwadratu: Ca mammae sin. guz 14 mm, carcinoma ductale invasivum NST III Angioinwazja obecna LV1 Kwadrat piersi - wolny od nacieków raka SLN Metastasis carcinomatosa ad lymphonodum +1/1, węzeł chłonny Metastasis carcinomatosa ad lymphonodum +1/1. Utkanie raka nacieka torebkę węzła chłonnego oraz tkankę tłuszczową okołowęzłową. Wynik pooperacyjny zawartość jamy pachowej: Metastases carcinomatosae ad lymphonodos +10/24. W dziesięciu węzłach wykryto przerzuty raka. Widać także czopy komórek nowotworowych w świetle cienkościennych naczyń. Mama jest po operacji kwadratu, oraz drugiej operacji węzłów chłonnych. Dostała 6 cykli chemii AC, 35 naświetlań. Zaczęła być podawana herceptyna. Przed kwalifikacją zostały zrobione badania usg, rtg - bez zmian. Przy pierwszej herceptynie doktor wyczuła u mamy guzka na węzłach nadobojczykowych, zrobiono usg, pobrano biopsję. Wyszły patologiczne zmiany z komórkami nowotworowymi po prawej i lewej stronie. Wstrzymano herceptyne i wysłano mamę na kolejne badania twierdząc, że to przerzut odległy. Mama jest po TK ,czekamy na wynik. Doktor zaplanowała herceptyne z navelbiną. Czy to dobre rozwiązanie? Czy to ma prowadzić do wyzdrowienia mamy, czy raczej traktowane jest jako leczenie paliatywne?
 • 2014-04-23 09:16:53

  Tamoxifen a Heviran i Milgamma

  Czy podczas terapii tamoxifenem można przyjmować heviran i milgammę?
 • 2014-04-23 09:11:40

  Czy można zajść w ciążę w okresie braku miesiączki podczas chemioterapii

  Jestem w trakcie chemii, mam schemat TAC. Po pierwszej sesji przestałam miesiączkować. Czy jest możliwość, że mogę zajść w ciążę bez zabezpieczenia?
 • 2014-04-22 08:42:31

  Interpretacja przypadku

  Mam 52 lata. 2006 r. - histerektomia (mięśniaki). Moja mama jest 5 lat po obustronnej mastektomii. Ja w lutym 2014 r. - rak piersi lewej C50.9. Mastektomia podskórna + rekonstrukcja ekspanderem. Wycięcie węzła wartowniczego. Opis: Carcinoma ductale invasium NHG2 (guzek śr.1 cm; indeks mitotyczny 2MF/10HPF obecne także ogniska DCIS. W granicy górnej cięcia, dolnej i powierzchownej odległość od guzka 5,3, 7 i 2 cm: Sine infiltratione. Kwadrat wewnętrzny górny: Metaplasia adiposa. Laesio fibroso cystica. Tak samo kw. zewnętrzny dolny. Kw. wewnetrzny dolny i zewnętrzny górny Metaplasia adiposa. Brodawka sutkowa Sine infiltr. Miąższ Lymphonodi sine metastibus. Receptory z dnia 10.03.2014: Receptor estrogen.(+) 8 w skali Allreda (3+5), progesteron (+) 8 w skali Allreda (3+5), HER-2 (+2) w skali 0 do +3, Ki67 > 14%. Konsultacja onkologiczna (1) zalecenia: Rtg, Usg, krew na zestaw chemia i ocena receptorów + HER2 metoda FISH. Po 3 tyg. Następna konsultacja (2) i info o braku wyników z receptorów (FISH), bo nie ma lekarza (!) i zalecenie Tamoxifen 20mg 1x1. Następna wizyta (3) znowu za 3 tyg. Nikt mi nic nie powiedział, jakie rokowanie, skutki uboczne leku i czego mogę oczekiwać po dalszym leczeniu. Czy dostanę jeszcze jakąś chemię, czy wypadną mi włosy i czy nie przeciąga się czas na leczenie. Mam doświadczenia po leczeniu z mamą. Proszę o odpowiedź i pomoc co dalej robić.
 • 2014-04-22 08:37:53

  Czy można wykonać dodatkowe badania

  Kontynuacja pytania "Interpretacja wyników i rokowanie" z 18 kwietnia 2014 r.   Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nie dopisałam, że posiadam płytę z nagraniem badania mammograficznego mamy z pierwszego badania, którą pokazałam innemu lekarzowi robiąc obecne badanie USG. Z niej jasno wynika, że mama miała już wtedy guza, na ok. 20 mm. Obecnie mammografia wykazała 47 mm, natomiast badanie usg 37 mm. Zarówno mammografia, jak i usg nie wykazały powiększenia węzłów chłonnych. USG jamy brzusznej, a także RTG klatki piersiowej nie wykazało zmian. Zastanawiam się jeszcze nad tomografią lub rezonansem. Czy jest wskazanie, aby wykonać te badania? Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź.
 • 2014-04-22 08:31:56

  Kiedy można wykonać owariektomię

  Kontynuacja pytania "Czy potrzebne jest docięcie" z 16 kwietnia 2014 r.   W styczniu 2014 r. operacja oszczędnościową piersi (potrójnie ujemny przy zmutowanym BRCA1). Obecnie przechodzę chemioterapie 4 AC, 12 taksonów. Potem planowane naświetlania. Proszę o informację kiedy najwcześniej mogę poddać się usunięciu jajników? Czy warto wyciąć profilaktycznie więcej niż tylko jajniki? Wiek 42 lata.  
 • 2014-04-18 21:58:45

  Interpretacja wyników i rokowanie

  Półtora roku temu mama miała przeprowadzoną mammografię. Lekarz się pomylił i na badaniu napisał: "w normie". Teraz pozostaje mi prosić o pomoc, i pytać jakie są rokowania. Proszę o interpretację wyników biopsji gruboigłowej mojej mamy (54lat). Wynik badania: Carcinoma tubulare invasivum mammae sinistrae partim carcinoma lobulare - co najmniej pT2NxMx - podtyp biologiczny (molekularny) - hormonozależny Immunohistochemia: Receptory estrogenowe - ekspresja dodatnia (++) w 80% komórek raka. Receptory progesteronowe - ekspresja dodatnia (++) w 80% komórek raka. Receptor HER2 - ekspresja ujemna (status negatywny). Ki67 - frakcja proliferacyjna mierzona dodatnią ekspresją antygenu Ki67 wynosi 15% - rak zbudowany z małych cewek gruczołowych utworzonych przez jedną warstwę komórek rakowych, - zwraca uwagę nieregularny kształt cewek, - obrysy części cewek mają kątowe lub trójkątne zagięcia, od zewnątrz nie są otoczone przez komórki mioepitelialne i w sposób nieregularny naciekają podścielisko i tkankę tłuszczową piersi, - nowotwór w części zbudowany z komórek pozbawionych kohezji, układających się w szeregi, - indeks mitotyczny wynosi 4 mitoz/10 HPF=1 mitoza/1mm kwadratowy, - w obrębie raka obecna dezmoplazja, - utkanie raka zajmuje 80% i 100% objętości bioptatów. Zależy mi na czasie, ponieważ mamę już 25 kwietnia kierują na chemię.
 • 2014-04-18 20:43:19

  Czy mogę wyjechać

  Czy mogę wyjechać na urlop? We wrześniu 2013 r. przeszłam mastektomie radykalną, w lutym zakończyłam chemioterapię (AC + PXL), obecnie biorę letrozol. Chciałabym w drugiej połowie września wyjechać na 2 tygodnie nad Adriatyk. Od 2006 r. jeżdżę tam regularnie, mój organizm jest przyzwyczajony do klimatu śródziemnomorskiego, a poza tym we wrześniu nie ma tam już upałów.
 • 2014-04-18 10:53:47

  Przyjmowanie suplementów diety w czasie hormonoterapii

  Moje pytanie dotyczy suplementów diety. Z okazji raka, znajomi obdarowali mnie suplementami - Orthomol immun. W czasie chemioterapii lekarz prowadzący zabronił przyjmowania tego typu preparatów. Obecnie jestem 2 tygodnie po zakończeniu leczenia cytostatykami i przyjmuję Tamoxifen. Walczę z infekcjami typu afty, opryszczka, katar. Mam wrażenie że układ odpornościowy nie daje sobie sam rady. Chciałabym mu pomóc. Czy w czasie leczenia hormonalnego można wspomagać się suplementacją? Obawiam się interakcji, osłabienia działania Tamoxifenu np.
 • 2014-04-18 10:48:55

  Rak hormonozależny a fitoestrogeny

  Z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu lekarz ginekolog zapisał mi Femurin. W opisie przeczytałam, że jest to suplement diety, który "zawiera fitoestrogeny (enterodiol i enterolakton) – związki roślinne, które "naśladują" działanie naturalnych estrogenów. Mogą one wiązać się z receptorami dla estrogenów itd." Mam więc pytanie, czy mając raka hormonozależnego i lecząc się cały czas tamoksifenem, mogę brać ten lek? A jeśli nie, to co w zamian mogłabym zastosować?  
 • 2014-04-18 10:43:09

  Interpretacja przypadku

  Prosiłabym o wytłumaczenie i rokowania. To są wyniki biopsji mojej 48 letniej siostry z obciążeniem BRCA1 po owariektomii. Invasive carcinoma of the breast of no special type, G3 oraz DCIS of high nuclear grade comedo-type, CK7 dodatni, SMA dodatni, KI67 dodatni w około 50% komórek raka naciekającego. ER +, PR -, HER 2 -. Nie znam się kompletnie i prosiłabym o wytłumaczenie czy to jest jeden rak czy 2, co to jest te DCIS i w ogóle wszystko co powinnyśmy wiedzieć na ten temat. Dodam, że ja również jestem obciążona tą mutacją w genie i bardzo się martwię. Siostra ma mieć zabieg 28 kwietnia oraz radio i chemioterapię. Jesteśmy obciążone brca1 i jesteśmy w programie osób obciążonych u dr. Tomasza Huzarskiego ze Szczecina. 2 razy w roku mamy spotkanie z dr i badania markerów oraz na przemian rezonans magnetyczny i usg piersi oraz usg ginekologiczne. W zaleceniach mamy napisane, że po zaplanowanej ilości dzieci i po 35 roku życia profilaktycznie owariektomia i mastektomia co zmniejsza ryzyko zachorowania tylko do 1%. U siostry zaczęło się już coś dziać, więc przeszła zabieg w tamtym roku w kwietniu. Ja mam 31 lat i z takim genem mam wielką obawę. Siostra dostała teraz ten wynik i wiemy, że to rak i że nie rokuje super, ale może coś więcej mogę się dowiedzieć na jego temat. Czy tak jak pisałam wcześniej te rozpoznania w języku angielskim i łacinie to jedno i to samo czy 2 rodzaje raka??? Czy w moim wieku, dodam że mam dwoje dzieci, można się juz podać profilaktycznie owariektomii (nie planuję więcej dzieci)? Mam problemy z miesiączkami policystyczne jajniki, wypchniętą tylną ścianę pochwy oraz żylaki na tylnej ścianie spowodowane opuszczeniem macicy i problem z nietrzymaniem moczu. Co pani doktor mogłaby mi podpowiedzieć? Wiem, że przy mutacji tego genu jak już zaczyna się coś dziać to ciężko się leczy czego bardzo się obawiam i wolałabym temu zapobiec  zawczasu a nie czekać nie wiadomo na co... Z góry dziękuję za odpowiedź względem siostry i moim.
 • 2014-04-17 17:47:31

  Interpretacja wyników i rokowanie

  Kontynuacja pytania "Interpretacja wyników i rokowanie" z dnia 18 lutego 2014 r.   7.03.2014 r. wykonano u mnie operację usunięcia piersi prawej i węzłów chłonnych i otrzymałam następujące informacje: Wynik końcowy: Rak inwazyjny (invasive carcinoma NST-WHO 2012), NHG3, Typ T3, Typ N2a oraz rak przewodowy in situ piersi prawej G3 wg Van Nuysa. Brak cech odpowiedzi na chemioterapię w guzie i węzłach chłonnych (8500/3 T-04915). Opis makroskopowy: Amputowana pierś prawa o wymiarach 21x15x5 cm z tkankami pachy 9x7,5x2,5 cm i płatem skóry 15x7,5 cm, masa 630g. W kwadracie górnym zewnętrznym obecny guz o wymiarach 5,5x5x2 cm oddalony 3 cm od granicy górnej, 1 cm od podłoża i 2 cm od skóry. Opis mikroskopowy: rak inwazyjny (invasive carcinoma NST-WHO 2012) - NHG3 (3+3+2, 11 mitoz/10 HPF - pole widzenia: 0,55 mm); rak przewodowy in situ (typ lity o wysokiej atypii jądrowej z martwicą comedo G3 wg Van Nuysa). Obecne cechy masywnej inwazji naczyń piersi. Rak nacieka na brodawkę sutkową. Brak cech uszkodzenia komórek guza po chemioterapii. W utkaniu gruczołu liczne ogniska raka inwazyjnego. Zmiany inwazyjne są oddalone o 1 cm od podłoża. Węzły chłonne dołu pachowego: przerzuty raka w węzłach chłonnych (9 na 16), (przerzut średnicy 1,3 cm przekraczający torebkę węzła), widoczne liczne zatory komórek raka o cienkościennych naczyniach pachy. Zastosowano następujące leczenie: 12 razy TAXOL w odstępach tygodniowych oraz naświetlania i hormonoterapia. Czy jest to rak hormonozależny i trójdodatni? Proszę o dalszą interpretację wyników i informację jakie są szanse na wyleczenie i powrót do normalnego życia.
 • Avatar

  2014-12-20 10:37:09

  Interpretacja przypadku

  Mam 47 lat. Stwierdzono u mnie Carcinoma ductale invasivum G2 mammae. Miejsce pobrania: biopłaty z guza piersi prawej....
 • Avatar

  2014-12-20 10:34:17

  Interpretacja wyniku biopsji gruboigłowej

  Otrzymałam wynik z biopsji gruboigłowej: Carcinoma ductale invasivum et intraductale G2. Brak martwicy. Nacieki nowotworowe...
 • Avatar

  2014-12-20 10:31:22

  Interpretacja wyniku USG piersi

  Mam pytanie odnośnie usg piersi. Wyniki usg: W SL na godz 1.30 w odl.3-4 cm od brodawki hipoechgeniczna zmiana ogniskowa o...
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.