Aktualności

 • 2015-05-26 08:50:50

  Jakie dalsze leczenie - c.d.

  Kontynuacja pytania "Jakie dalsze leczenie" z 3 kwietnia 2015 r.   A więc mama jest juz po operacji, a to jej wyniki: Wynik wyciecia blizny po operacji: Carinoma Lobulare invasium mammae, średnica zmiany 1 mm , nie stwierdzono cech angioinwazji, zmiana wycieta w graniach zdrowych tkanek, minimalny margines chirurgiczny 3 mm (margines chirurgiczny przyśrodkowy), pT1aNo(Sn)(i-) Badanie węzła: węzeł wartownik pachy lewej fragment tkankowy 40x15x20 mm (2bloczki) jeden węzeł chłonny bez przerzutu raka (0/1); immunohistochemia CK19(-) Niestety mamy lekarz prowadzący jest na urlopie i stąd moje pytanie: jakie powinno być dalsze leczenie, jakie jest rokowanie?
 • 2015-05-25 10:52:34

  Przerzut raka piersi do jajnika

  Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest, aby potrójnie ujemny rak w stadium pT1cN0M0, carcinoma papillare, G3. dał przerzuty po trzech latach do jajnika? Margines był wolny od nacieków, węzły chłonne również wolne od raka.
 • 2015-05-25 10:49:03

  Leczenie raka niehormonozależnego

  W tym miesiącu zdiagnozowano u mnie nowotwór inwazyjny (ze zróżnicowaniem apokrynowym stopnia co najmniej SBR II, występujący na długości 3 mm, powiązany z nowotworem wewnątrzkanałowym). Receptory estrogenów i progesteronu są ujemne RE -, RP -, HER2 1+ Mam 40 lat. Nie rodziłam. Jak zorientowałam się znacznie trudniej leczy się (i gorsze jest rokowanie) rodzaj nowotworu "bez ekspresji receptorów hormonalnych" jak w moim przypadku. Interesuje mnie jakie jest Pani doświadczenie w leczeniu takich przypadków?
 • 2015-05-25 10:44:05

  Skutki uboczne działania Tamoksyfenu

  Czy przyjmowanie tamoksyfenu może być przyczyną dolegliwości ze strony układu kostnego (ból stawu biodrowego, uczucie "ciężkości" barków, ból w okolicy lędźwiowej)? W opisie badania RTG stawu biodrowego widnieje zapis: "podłużne zwapnienie w okolicy krętarza większego (pozostałe struktury bez zmian)". Czy zwapnienie może wskazywać na przerzuty, czy raczej na zmiany zwyrodnieniowe?
 • 2015-05-25 10:38:58

  Jakie powinno być zastosowane leczenie

  U mojej Mamy wykryto guzka do operacji. Moja Mamusia jest osobą starszą, ma prawie 77 lat, bardzo się o Nią boję. Leczy się na nadciśnienie i serce (leki: tritace, amlozek, diuracel i bisocart). Wyniki badań to: Mammografia z lutego 2015 Sutki o utkaniu tłuszczowym, lewy bez zmian ogniskowych podejrzanych o złośliwość. W sutku prawym na pograniczu kg widoczny jest guzek o nieregularnych kształtach o wym. 20x15 mm - w porównaniu z badaniem poprzednim z 2014 powiększył się, wskazanie wykonania usg i ponowna biopsja, borads0. Przezskórna igłowa biopsja piersi 02.04.2015 Pod kontrola usg wykonano biopsje guboigłową litego hipoechogenicznego guzka o wym. 16x12 mm zlokalizowanego w sutku prawym na granicy kw. górnych igła w zmianie BIRADS usg4 Biopsja 14.04.2015 Biopsja jednoblokowa BIRADS4 biopsja gruboigłowa z piersi najprawdopodobniej z naciekiem raka śluzowego. Obecne są głównie obfite masy śluzowe, w których zatopione są nieliczne, pojedyncze grupy komórek raka. Uzupełnienie wyniku po badaniach immunohistochemicznych: - receptorów estrogenowych: 100% komórek, receptorów progesteronowych: 60% (materiał komórkowy skąpy) - HER2 (0 wg Dako) Badanie usg z 24.04.br Na godz. 12-ej w prawym sutku widoczna nieprawidłowa struktura, hipoechogenna wielkości ok. 18x13x20 mm, o budowie zrazikowej, z pojedynczymi naczyniami. Kilka milimetrów bocznie od niej widoczne drugie ognisko 5 mm (w bac stwierdzono komórki neo ). W dolnej części dołu pachowego widoczna hipoechogenna struktura 43x19x21 mm o ostrych zarysach, nieunaczyniona, nie ma ona struktury węzła chłonnego - kolejne ognisko? Sutek lewy - zmian podejrzanych nie stwierdzam. Przewody mlekowe nieposzerzone. BIRADS - usg 5. Pani Doktor, proszę powiedzieć, jaka tu powinna być kolejność badań i jakie zastosowane leczenie? I gdzie z takim przypadkiem najlepiej się zgłosić?  
 • 2015-05-25 10:36:18

  Jakie leczenie i rokowania

  Mam 39 lat. Dwa lata temu stwierdzono u mnie nowotwór piersi. Przeszłam chemioterapię przedoperacyjną 4 AC i 4 taxotere, w styczniu 2014 r. mastektomię piersi prawej. Wynik pooperacyjny był dobry, dostałam tylko leczenie hormonalne i miało już być dobrze... 13 maja odebrałam wynik patomorfologiczny wycięty wokół blizny: W całym fragmencie skóry obecny jest, w skórze właściwej, rozległy naciek, rozrost raka przewodowego (NST), głównie w postaci rozproszonej. W tkance tłuszczowej obecne są komórki nowotworu w pobliżu skóry właściwej. Komórki raka obecne są w granicach cięcia. E-cadherin(+). Mam pytanie co do dalszego leczenia? Jakie są moje rokowania?
 • 2015-05-20 12:15:00

  Pakiet onkologiczny będzie wreszcie dla pacjentek z rakiem piersi. Ministerstwo zapowiada zmiany.

  Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i wiceminister Piotr Warczyński oraz dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Barbara Więckowska spotkali się z Amazonkami. Rozmowa dotyczyła sytuacji pacjentek z nowotworem piersi w Polsce. 
 • 2015-05-20 10:42:44

  Czy lekarz powinien wystawić Kartę DILO

  Jestem po zakończonym leczeniu raka piersi w marcu tego roku. Nie miałam zielonej karty. Na dziś 14 05 2015: usg piersi: zmiany i wskazania do weryfikacji MR piersi - termin za pół roku, usg barku: zmiany do diagnostyki - rezonans termin za pół roku. Czy lekarz w przypadku podejrzenia zmian - po zakończonym leczeniu, zgodnie ze stroną mz .gov "szybka terapia onkologiczna", powinien był wystawić KARTĘ DILO?  
 • 2015-05-20 10:37:55

  Czy konieczna będzie mastektomia

  Czy po dwóch operacjach oszczędzających brodawczaka piersi prawej (w 4 i 5/2015) konieczna jest mastektomia w przypadku niepomyślnego wyniku histopatologicznego po drugiej operacji? Wynik histopatologii po pierwszej operacji: w ocenianych wycinka z preparatu chirurgicznego fragmentu piersi stwierdza się liczne brodawczaki wewnątrzprzewodowe atypowe i typowe. Niektóre z przewodów wypełnione tkanką brodawczaka znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie linii chirurgicznego odcięcia tkanek (margines mniejszy niż 0,05cm). Obecnie oczekuję na wynik histopatologii po drugiej operacji.  
 • 2015-05-20 10:34:53

  Interpretacja wyniku USG piersi

  W XI/14 r. miałam usuwany guz z piersi (miał być włókniak) okazał się to guz liściasty - niezłośliwy. Wynik usg z IV/2015: piersi gruczoło-tłuszczowe, niewielkie zmiany mastopatyczne, w okolicy blizny pasmowate zmiany włókniste, a w ich obrębie szczelinowaty zbiorniczek płynowy 8x3x22. Zmian o charakterze tu nie znaleziono. W lewym dole pachowym pojedyncze, podłużne węzły chłonne z poszerzonymi strefami obwodowymi 10x5 mm - sugerują węzły odczynowe - do kontroli .Poza tym węzły chłonne pachowe o prawidłowej echostrukturze. BIRADS2. Lekarz nic nie powiedział, a kontrola w IX/2015 a ja nie wiem o co chodzi z tą szczeliną płynową, węzłami. Proszę o pomoc.
 • 2015-05-20 10:31:32

  Odraczanie chemioterapii

  Wykryto u mnie guz w lewej piersi, operację usunięcia piersi przeprowadzono 08.10.14r. Wielkość guza13 mm, HER 2 (3+), pT1cN1snMO, ER dodatni >90%, PR dodatni 60%, Ki67 dodatni w 40%. Następną operację miałam 7.11.14 r. Usunięto 15 węzłów chłonnych, w 2 węzłach komórki nowotworowe (w jednym przekraczają torebkę węzła i wnikają do tkanki tłuszczowej). Dopiero od 8.01.15 otrzymałam chemioterapię wg EC/PXL. Z powodu słabych wyników morfologii (niski poziom krwinek białych ) każdą chemię mam praktycznie przekładaną o jeden tydzień. Nie otrzymałam czynnika wzrostu krwinek białych, bo podobno w moim przypadku jest nierefundowany. Już 4 razy przesunięto wlewy. Chemię znoszę dobrze, nie mam gorączki, nie występują infekcje. Nastawienie psychiczne miałam bardzo dobre, ale obecnie po kolejnym przełożeniu chemii" wpadłam w dołek". Jaki wpływ na leczenie ma przesuwanie terminu chemii?
 • 2015-05-19 08:05:08

  Jaką decyzję podjąć odnośnie leczenia

  Na koniec listopada wyczułam guzka piersi. Pierwsza diagnoza lekarza to "mała torbiel". Dostałam leki homeopatyczne i miałam zgłosić się za dwa miesiące. Wcześniej niezależnie we wrześniu ze względu na mamę i kuzynkę, które chorowały na raka jajnika i piersi, zgłosiłam się do poradni genetycznej jeszcze nie wiedząc, że cos się dzieje u mnie. Pod koniec stycznia dowiedziałam się, że genu nie mam. To mnie uspokoiło, ale guz rósł i umówiłam się przez poradnię genetyczną na mammografię i usg. Później była biopsja i w kwietniu dowiedziałam się, że mam raka inwazyjnego piersi. Przerzutów w jamie brzusznej i na płucach nie było. Mam 44 lata. Czekam obecnie czy zakwalifikuję się do programu z herceptyną przed zabiegiem. Chciałabym wiedzieć, czy warto na ten program czekać, czy lepiej poddać się chemioterapii jak najszybciej. Boję się, że po dwóch biopsjach i tak długim okresie od wyczucia guza mogą być przerzuty.
 • 2015-05-19 08:01:05

  Jakie powinno być zastosowane leczenie

  Mam 47 lat, jestem po radykalnej mastektomii piersi lewej i wycięciu wszystkich węzłów chłonnych. Ognisko: Carcinoma ductale invasivum G2 wg Elstona-Elisa (2+3+2). W węzłach chłonnych oraz w marginesach i kw. ognisk nowotoworowych nie znaleziono. Badanie receptorów: receptor estrogenowy (+) 8 punktów w skali Allreda (3+5), receptor progesteronowy (+) 8 punktów w skali Allreda (3+5), HER-2 (3+) pozytywny w skali 0 do 3+, Ki67 > 20% Proszę o informację jakiego leczenia mogę się spodziewać.
 • 2015-05-14 12:30:00

  Jak założyć Stowarzyszenie?

  Artykuł skierowany jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani założeniem organizacji społecznej wspierającej chorych i lobbujących na rzecz grup osób chorych. Zakładając, ze w miejscowości X nie ma takiego klubu, a kobieta po leczeniu raka piersi czuje się wystarczająco zdeterminowana i silna potrzeby stworzenia grupy samopomocowej, to najprościej jest skorzystać z dostępnych baz informacyjnych dostępnych na Internecie: np. w poradniku ngo.pl, gdzie zamieszczona została szczegółowa instrukcja, jak założyć tego typu organizację. 
 • 2015-05-14 12:00:00

  Czy warto organizować warsztaty psychologiczne dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi

  Warsztaty dla kobiet z nawrotem choroby, to cel Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” we wspieraniu pacjentek z rozsianym rakiem piersi, objętych wsparciem przez nasz ruch. Wiarygodna dla osoby dotkniętej nawrotem choroby jest tylko ta ochotniczka, która również przebyła nawrót choroby, poradziła sobie z towarzyszącym stresem, obciążeniem, trudnym, wymagającym i długotrwałym leczeniem. 
 • 2015-05-14 10:45:00

  Jak zostać Ochotniczką?

  Wolontariat jest moją największą troską i radością . Bo to człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia, szczególnie w tych trudnych momentach życia (diagnoza rak) .
 • 2015-05-14 09:05:09

  Wyjazd na urlop po leczeniu

  Pani doktor jestem po leczeniu oszczędzającym, chemioterapii (3 x FEC i 3 x docetaksel), radioterapii, obecnie w trakcie hormonoterapii (Lametta). Wyniki wstępne: T2N0M0, wyniki hist. T1cN2M0. Radioterapię zakończono we wrześniu zeszłego roku. Obecnie chciałabym wyjechać na przełomie lipiec/sierpień na urlop. Zastanawiam się jednak nad trzema kwestiami: 1. Czy mogę lecieć samolotem? 2. Czy mogę wybrać na urlop kraje takie jak Bułgaria, Chorwacja, Grecja? 3. Z jakich zabiegów np. termy, masaże, solanki, itp. mogę skorzystać a z jakich absolutnie nie?
 • 2015-05-07 08:42:44

  Profilaktyczna mastektomia z jednoczesną rekonstrukcją

  W 2013 r. przeszłam operacje usunięcia jajników z przydatkami z powodu raka jajnika lewego. Wdrożone było leczenie uzupełniające (6 kursów chemii). Skierowano mnie na badania genetyczne, gdyż w rodzinie ze strony ojca na raka piersi chorowała matka ojca oraz 4 siostry - rak piersi lub jajnika (dwie zmarły). Wynik badania: mutacja genu BRCA1. Lekarz genetyk zalecił poważne rozważenie profilaktycznej mastektomii obu piersi, natomiast chirurg onkolog wręcz przeciwnie, podając dwa powody. Pierwszy: duże ryzyko powikłań pooperacyjnych (dlatego lepsza będzie regularna kontrola i szybka interwencja w razie ewentualnej choroby. Drugi: brak refundacji z NFZ na takie zabiegi (od 1-go stycznia br. po wprowadzeniu pakietu onkologicznego). Nie wiem co mam o tym myśleć i co robić, tym bardziej, że moje piersi są pełne torbieli o różnej konsystencji (było już kilka biopsji), mają gruczołowate utkanie i mnie bolą, zwłaszcza prawa. Proszę o odpowiedź, co w moim przypadku byłoby dla mnie najlepsze i czy ewentualna mastektomia (najlepiej z jednoczesną rekonstrukcją) jest w tej chwili refundowana i gdzie można ją wykonać.
 • 2015-05-06 08:53:20

  Radioterapia przedoperacyjna

  W grudniu u mojej Mamy wykryto raka piersi. Było podejrzenie raka zapalnego (pogrubiała skóra, brak wyczuwalnego guza), ale po badaniu hist-pat węzła podpachowego stwierdzono komórki raka gruczołowego (hormonozależny, HER negatywny), Wykluczono raka zapalnego, a obrzęk, naciek na skórę może spowodować inny rak, nie tylko zapalny. Były powiększone węzły podpachowe oraz w USG wyszło, że również podobojczykowe są patologicznie powiększone. Teraz Mama jest po 5 cyklu chemii przedoperacyjnej AT. Po 3. cyklu usg kontrolne wykazało zmniejszenie się węzłów, lekarz mówił, że pierś też się poprawiła (do chemii skóra była gruba 4,7 mm, a po 3 chemii 3,5). Czy to jest duża poprawa czy nieznaczna? Jaki wynik byłby zadowalający przed operacją? Słyszałam, że węzłów podobojczykowych się nie usuwa, więc zastanawiam się czy nie jest potrzebna radioterapia przedoperacyjna?  
 • 2015-05-06 08:50:13

  Interpretacja wyniku MR kręgosłupa

  Proszę o interpretację MR odcinek C6-S2 z 13.03.15, czy są przerzuty? Odcinek piersiowy Klinowate obniżenie wysokości trzonu Th4 (wysokość w części przedniej 14 mm, środkowej 15 mm, tylnej 20 mm) bez wpuklania się do kanału kręgowego. Nieznaczne (ok. 1 mm) uwypuklenie krążka m/kręg. Th3/4 z niewielkim modelowaniem worka oponowego. Obniżenie wysokości trzonu Th8 z załamaniem dolnej blaszki granicznej trzonu (wysokość trzonu w części przedniej 13 mm, środkowej 14 mm, tylnej 21 mm) z wpukleniem się tylno dolnej krawędzi trzonu do kanału kręgowego na głębokość 3 mm oraz szerokopodstawne uwypuklenie krążka m/kręgowego Th8/9 wpuklające się do kan. Kręg. na głębokość 4 mm z modelowaniem worka oponowego i pośrednio przedniej powierzchni rdzenia kręgowego. Zwężenie otworów m/kręg Th7/8, T8/9 po stronie lewej przez wpuklające się osteofity tylnobocznych krawędzi trzonów i zmiany zwyrodnieniowe w staw. m/kręg. Wielopoziomowe osteofity przednich krawędzi trzonów, zwłaszcza na odcinku Th3-Th8. Odcinek lędźwiowy Spłycenie fizjologicznej lordozy odcinka lędźwiowego, dehydratacja wszystkich krążków odcinka lędźwiowego oraz obniżenie wysokości krążków L3/L4, L4/L5, L5/S1. Na poziomie Th12 /L1 tylna pośrodkowa przepuklina krążka m/kr. wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 4 mm modelująca worek oponowy. Na poziomie L1/L2 duża dotrzonowa przepuklina krążka (19x10 mm) przez górną blaszkę graniczną trzonu L2. Obecnie również niewielkie szerokopodstawne uwypuklenie krąż. m/kr nieznacznie modelujące worek opon. Na poziomie L2/L3 niewielka tylna wypuklina krąż. m/kr wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 2 mm modelująca worek oponowy. Na poziomie L3/L4 tylna pośrodkowa przepuklina krążka wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 8 mm uciskająca worek oponowy i pośrednio nici końcowe rdzenia, zwężająca obustronnie zachyłki boczne kanału i prawy otwór m/kręg. Na poziomach L4/L5 i L5/S1 okrężne wypukliny krążków m/kręg. typu bulging wpuklające się do kanału kręgowego na głębokość 4 mm modelujące worek oponowy i zwężająca obustronnie zachyłki boczne, modelująca pośrednio nici końcowe rdzenia. Osteofity przednich krawędzi trzonów L1-L5 i krawędzi tylnych L3-L5. Nie stwierdza się ognisk podejrzanego sygnału w obrębie kręgosłupa Th i LS w tym w obrębie złamanych trzonów sugerujących meta. Rdzeń kręg bez zmian ogniskowych. Mama ma 60 lat. Rak piersi lewej cT2N3M1 (OUN, węzły chłonne śródpiersia). Stan po chemioterapii 8xFEC, po paliatywnej radioterapii na OUN (08.2015), paliatywnej RTH na kręgosłup (12.01.15) w trakcie hormonoterapii Clarzole, Po zatorowości płucnej (22.12.2014). Wyniki ostatniej TK Głowa, KLP (08.12.15) TK mózgowia - badanie z kontrastem. Świeżo wynaczynionej krwi śródczaszkowo nie stwierdzam. cechy umiarkowanego zaniku korowego móżdżku. Poza tym mózgowie o prawidłowej morfologii, bez zmian ogniskowych. Obszar struktur naczyniowych w normie. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Komora IV prawidłowa. Części kostne mózgoczaszki bez zmian. TK KLP - płuca prawidłowo powietrzne, bez zmian ogniskowych o wyglądzie meta jak poprzednio. W przykręgosłupowych partiach płatów dolnych pasmowato siateczkowate struktury włóknisto bliznowate. Drobne podopłucnowe zwapnienie w S1+2L. Obustronnie przyścienne, prawdopodobnie przewlekłe skrzepliny: w t. dolnopłatowej i tt. subsegmentowych S8P oraz t. języczka, t. dolnopłatowej lewej i tt. subsegmentowych S8L. W śródpiersiu powiększonych ww. chłonnych ani innych patologicznych struktur nie stwierdzam jak poprzednio. Części kostne w porównaniu do badania z 03.09.br pojawiły się - złamanie tylnego odcinka żebra VIII prawego, prawdopodobnie patologiczne - drobne sklerotyczne ogniska w tylno bocznym odcinku żebra IV prawego, prawdopodobnie meta - złamanie przedniego odc. żebra V lewego - złamanie dolnej blaszki granicznej trzonu Th8 i górnej blaszki granicznej trzonu TH4. Wiem, że podejrzane 3 mm, 4 mm zmiany w móżdżku ustąpiły oraz guz piersi i węzłów chłonnych, nie jestem pewna czy po tych naświetleniach na kręgosłup te zmiany się cofają jak wyszedł ostatni MR? Mama dostała jeszcze skierowanie na scyntygrafię kości. Jakie są rokowania? Wiem, że już nie wyzdrowieje ale czy chorobę można zatrzymać? Mama czuje się dobrze jest w trakcie hormonoterapii  
 • Avatar

  2018-05-17 16:05:28

  Leczenie obrzęku limfatycznego w Polsce

  Jestem jedną z polskich Amazonek, która cierpi na obrzęk limfatyczny i choruje na zapalenie tkanki łącznej...
 • Avatar

  2018-05-17 16:01:05

  Nawracający ropień piersi

  Od roku walczę z nawracającymi ropniami, pierś cały czas mocno boli. Obecnie zastanawiam się nad usunięciem już całej...
 • Avatar

  2018-05-17 15:57:51

  Interpretacja przypadku

  Mam 46 lat. Rak piersi lewej, BRCA1/2 (-), podtyp potrójnie ujemny, indeks proliferacyjny ki67 w przedziale 80-90%,...