Jakie są rokowania

Wysłane przez Dr n. med. Maria Górnaś 

Dr n. med. Maria Górnaś (offline)

Post #1

16-05-2018 - 10:13:09

 


U mojej mamy zdiagnozowano raka piersi prawej cT2N1M0. Zadecydowano o podaniu chemii przed operacją oszczędzającą 6 cykli (trastuzumab + docetaksel + karboplatyna).
Wyniki badana po operacji: Rak naciekający NST NHG 3 (3+3+2) IM9/10HPF. W całym materiale znaleziono 32 węzły chłonne w tym 1 z mikroprzerzutem raka. Klasyfikacja TNM: pT1c, N1mi,Mx. Barwienie immunohistochemiczne: ER: IS 3, PS5, TS=8, PR: IS 2, PS3, TS=5, Ki67 około 10%, HER 2 (+++) reakcja pozytywna.
Opis makroskopowy:
Numer Badania 236548-236557 Guz piersi prawej - fragment gruczołu piersiowego o wymiarach 6 x 7 x 4 cm. W sąsiedztwie grot kotwicy guz o wymiarach 1,2 x 2 x 1,5 cm o promienistych obrysach barwy białej. Guz oddalony od marginesu przyśrodkowego 1 cm, od marginesu dolnego 1,5 cm, od marginesu głębokiego 3 cm, od marginesu górnego 1,5 cm, od marginesu powierzchniowego 2,5 cm od strony skóry, od marginesu bocznego 0,9 cm.
Materiał 236548-236551, przyśrodkowy, dolny, głęboki, góry nowotworu nie znaleziono.
Materiał 236552, margines powierzchniowy naciek raka w odległości > 0,7 cm od granic cięcia.
Materiał 236553, margines boczny naciek rak w odległości > 0,8 cm od granic cięcia.
Materiał 236554-236557 z guza piersi prawej wynik: Rak naciekający NST NHG 3 (3+3+2) IM9/10HPF neuroinwazyjny.
Numer Badania 236558-236559, guzek od strony marginesu przyśrodkowego - fragment tkanki barwy białej.
Materiał 236558-236559, guzek od strony marginesu przyśrodkowego, wynik :Fibrosclerosis.
No i węzły chłonne na 32 jeden mikroprzerzut.
Po operacji mama miała radioterapię 24 lampki.
Zalecanie: Hormonoterapia Tamoxifenem prze 5 lat i immunoterapia Herceptyną w trakcie.

Jakie są rokowania i czy są duże szanse, że rak nie da odległych przerzutów?

czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 439
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 5263 dnia 07-04-2018