Avatar

Przebieg choroby

18.06.2013r.-Usg piersi

24.06.2013r-wizyta u prof.M.Zadrożnego

28.06.2013r-biobsja gruboigłowa w ICZMP

05.07.2013r-pierwszy wynik:Carcinoma invasivum mammae probabiliter lobulare

09.07.2013r-wizyta u konsultanta dr.M.Kukulskiej

18.07.2013r-odbiór drugiego wyniku: ER-TS 4/8(dodatni)

                                                                    PR-TS 8/8(dodatni)

                                                                     HER 2;0 (ujemny)

                                                                     Ki67-2%

wizyta u dr.M.Kukulskiej w szpitalu im.Kopernika

22.07.2013r-pierwsza chemioterapia

01.08.2013r.-usg jamy brzusznej(wszystko ok.)

05.08.2013r.-zmiana fryzury(ogolenie głowy)

12.08.2013r-druga chemioterapia

03.09.2013r-trzecia chemioterapia

24.09.2013r-czwarta chemioterapia

15.10.2013r-piąta chemioterapia(1-taxotere)

05.11.2013r-szósta chemioterapia(2-taxorere)

26.11.2013r-siódma chemioterapia(3-taxotere)             

17.12.2013r-ósma chemioterapia(4-taxotere)-OSTATNIA

PIERWSZY ETAP WALKI ZA MNA

07.01.14r-14.01.2014r pobyt w ICZMP

08.01.14rMASTEKTOMIA m.MADDENA

DRUGI ETAP WALKI ZA MNĄ

wynik patomorfologiczny:MAKROSKOPOWO:sutek wraz ze skórą o wym.21x12x3,5cm,brodawka wypukła.Pod brodawką rozległe,białe,twarde pole śr.6,5cm,w nim podejrzane dwa ogniska,20x10mm,w odległości 20 mm 14x10mm.Marginesy szerokie.MIKROSKOPOWO: Carcinoma ductale infiltrans mammae.
Utkanie nowotworowe zajmuje obydwa opisane ogniska.Nie swierdza się inwazji naczyń i nerwów.Brodawka sutka wolna od nacieku nowotworowego.Znaleziono 9 węzłów chłonnych,w 1 z nich stwierdzono mikroprzerzut raka.

POWTÓRKA:

30.04.2015r-wycięcie hirurgiczne blizny wraz z guzkami do badania

13.05.2015r.-wynik patomorfologiczny:W całym fragmencie skóry obecny jest,w skórze właściwej,rozległy naciek,rozrost raka przewodowego (NST),głównie w postaci rozproszonej.w tkance tłuszczowej obecne sa komórki nowotworu w pobliżu skóry właściwej.Komórki raka obecne są w granicach cięcia.E-cadherin(+)

20.05.2015r- pierwszy kurs XELODY(500 mg)

10.06.2015r-drugi kurs XELODY

01.07.2015r-trzeci kurs XELODY

22.07.2015r-czwarty kurs XELODY

12.08.2015r-pierwszy wlew Navelbiny

19.08.2015r.-drugi wlew Navelbiny

02.09.2015r-trzeci wlew Navelbiny

09.09.2015r-czwarty wlew Navelbiny

23.09.2015r-piąty wlew Navelbiny

30.09.2015r-szósty wlew Navelbiny

14.10.2015r-siódmy wlew Navelbiny

21.10.2015-ósmy wlew Navelbiny

04.11.2015-dzięwiąty wlew Nawelbiny

18.11.2015-pierwszy wlew Sindaxelu (taxol)

25.12.2015-drugi wlew Sindaxelu(taxol)

02.12.2015-trzeci wlew Sindaxelu(taxol)

09.12.2015-czwarty wlew Sindaxelu

16.12.2015-piaty wlew

30.12.2015-szosty wlew

13.01.2016-siódmy wlew

20.01.2016-marker CA 15-3-243,10 IU/ml

27.01.2016-marker Ca 15-3-400,90 IU/ml

27.01.2016-pierwszy wlew CISPLATYNY

11.02.2016-marker CA 15-3-383,7 IU/ml

17.02.2016-drugi wlew CISPLATYNY

03.03.2016- marker CA 15-3- 401IU/ml
09.03.2016-trzeci wlew CISPLATYNY

marker Ca 15-3-457 IU/ml

13.04.2016- pierwszy Zoladex

13.04.2016- Symex(exemestanum)

11.05.2016-drugi Zoladex

08.06.2016-marker Ca 15-3- 300 IU/ml

08.06.2016-trzeci Zoladex

06.07.2016-czwarty Zoladex

03.08.2016- pierwszy Reseligo

29.08.2016-marker Ca 15-3-344 IU/ml

31.08.2016-drugi Reseligo

31.08.2016-Egistrozol(anastrozolum)

14.11.2016-25.11.2016-radiologiczna kastracja (20,0Gy/p)

30.11.2016-pierwszy Faslodex

14.12.2016-drugi Faslodex

16.12.2016-drenaz opłucnej (1400 ml)

28.12.2016-trzeci Faslodex

13.01.2017-drugi drenaż opłucnej (ponad 1400ml)

25.01.2017-czwarty Faslodex

20.02.2017-marker Ca15-3-321,5 IU/ml

27.02.2017 pierwszy wlew chemii CMF

20.03.2017 drugi wlew chemii CMF

05.04.2017 Tk klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem.Wynik: W szczelinie międzypłatowejskośnejprawego płuca widoczne minimum trzy ogniska o śr.do 4 mm-podejrzenie meta.Pogrubienie opłucnej ściennej na tylnej powierzchni klatki piersiowej.jamy opłucnowe bez cech płynu.Ogniska meta w obrebie kręgówTh7,Th8,Th12i L1,przebyte złamaniażeber 10 i 11 po stronie lewej.

10.04.2017 trzeci wlew CMF

28.04.2017 czwarty wlew CMF

22.05.2017piaty wlew CMF

13.06.2017 szósty wlew CMF

04.07.2017 siódmy wlew CMF

05.07.2017-marker Ca 15-3-200 IU/ml

Lekarze:

Marek Zadrożny