Słownik terminów łacińskich

 • A
 • adenocarcinoma in polipo cervicale - rak gruczołowy w polipie kanału szyjki
 • adenofibroma - gruczolakowłókniak
 • adenosins sclerosans - gruczolistość włókniejąca
 • ad explorationem - do diagnostyki
 • agranulocytoza - leukopenia
 • anaplazja - atypia - zespół cech morfologicznych charakterystycznych dla struktury tkankowej nowotworów złośliwych
 • B
 • biopsio endometrii - biopsja endometrium
 • bifocale - dwuogniskowy
 • C
 • carcinoma - rak
 • carcinoma papilare - rak brodawczakowaty
 • carcinoma medullare - rak rdzeniasty
 • carcinoma mucinosum - rak śluzowy
 • carcimatosis in lumore vasorum - przerzuty raka do naczyń limfatycznych
 • cellulae - komórka, -i
 • cellulae neoplasmaticae - komórki nowotworowe
 • cellulae suspectae probabiliter carcimatosae - komórki podejrzane, prawdopodobnie rakowe
 • cephalgia - ból głowy
 • clinical trials - badania kliniczne
 • cystis - torbiel
 • cystis ovari - torbiel jajnika
 • cystis cum metaplasia - torbiel z metaplazją apokrynowa
 • cystis folliculares - torbiel pęcherzkowata
 • D
 • diagnosis ex iuvantibus - diagnoza na podstawie wyników leczenia
 • diagnosis probabilis - przypuszczalne rozpoznanie
 • dextrae - prawa
 • ductectasiae - poszerzenia przewodów
 • dysplazja - stan przejściowy między rozrosem (hyperplazją) a nowotworem
 • dysplazja benigma - zwyrodnienia włóknisto torbielowate
 • E
 • erosio - nadżerka
 • emboliae carcimatosae vasorum - zatory komórek nowotworowych w naczyniach (krwionośnych)
 • endometriosis - endometrioza
 • erosio - nadżerka
 • error,-oris iatreus - błąd w sztuce lekarskiej
 • F
 • fibroadenoma - włokniakogruczolak
 • fibrosclerosis - stwardnienie włókniste
 • focalis - ogniskowa
 • foci carcimatosi - ogniska nowotworu
 • fragmenta telae fibrosae adiposae - fragmenty tkanki tłuszczowej
 • G
 • gradus - stopień
 • gruczoły apokrynowe - większe od zwykłych gruczołów potpwych w okolicach pachowych sutkowych i genitalnych
 • H
 • hyperplasia - rozrost
 • hyperplasia endometrii - rozrost endometrium
 • hyperplasia ductalis - rozrost wewnątrzprzewodowy (rozrost nabłonka przewodów)
 • hysteroscopia - histeroskopia
 • I
 • in anamnesi - w wywiadzie
 • infiltrans - naciekający
 • infiltris carcimatosae mamilae - naciekający rak piersi
 • inflammatio - zapalenie
 • intracanalicurale fibroadenoma - wewnątrzwielopostaciowy gruczolakowłókniak
 • in situ - w trakcie
 • in tractu - w trakcie
 • L
 • laesio fibrosa cistica mammae - rozrost włóknisto torbielowaty piersi (mastopatia)
 • leiomyomata - mięśniak
 • lipomatosis - tłuszczakowatość
 • lobulare - zrazikowy
 • lymhadentis chronica - uogólnione powiększenie (przewlekłe zapalenie) węzłów chłonnych
 • M
 • magni gradus - dużego stopnia
 • male diferentiatum - mało (źle) zróżnicowana
 • mamila sine leasinibus - pierś bez uszkodzeń
 • mastopatia apocrinalis - metaplazja łagodna
 • mastopatia fibrosa - dysplazja włóknista
 • metaplazja - zmiana pierwotnego typu
 • metastases absunt lymphadentis - przerzuty raka nieobecne w węzłach chłonnych
 • metastases ad cerebri - przerzuty do mózgu
 • metastases ad cervicem - przerzuty do szyjki macicy
 • metastases ad hepar - przerzuty do wątroby
 • meta(stases) ad ossium- przerzuty (raka) do kości
 • metastases ad pulmones - przerzuty do płuc
 • metastases carcimatosae - przerzuty raka
 • metastases invasdio vasorum - począttek przerzutów (inwazji) raka w naczyniach tętniczych
 • metastases carcimatosae lymhodisi - przerzuty raka w naczyniach limfatycznych
 • metastases carcimatosae in limpho modo - obecność ognisk przerzutowych w węzłach
 • microcalcifitaciones - mikrozwapnienia
 • morbus - choroba
 • morbus concomitans - choroba współistniejąca
 • multifocale - wieloogniskowy
 • myoma(ta) uteri - mięśniak(i) macicy
 • N
 • necroticans - martwica
 • non magni gradus - niedużego stopnia
 • O
 • ovarium - jajnik
 • P
 • panalgesia,-ae - bolesność ogólna
 • papilomatis intraductalis - brodawczak śródprzewodowy
 • polypus - polip
 • probabiliter (prob.) - prawdopodobnie
 • prognosis incerta - niepewne rokowanie
 • propter (ppt.) - z powodu
 • protrahens,-ntis - przedłużający
 • pyrexia,-ae - gorączka
 • R
 • recidivans,-ntis - nawracający
 • resectio - pobranie, usunięcie (resekcja)
 • S
 • sanguis - krew
 • sanguinans,-ntis - krwawiący
 • sinistrae - lewa
 • statim - natychmiast
 • status,-us subfebrilis - stan podgorączkowy
 • statustus normalis - stan normalny
 • suspectae (susp.) - podejrzenie
 • T
 • tremor,-oris - drżenie
 • tela - tkanka
 • tela adiposa - tkanka tłuszczowa
 • tubulare - cewkowaty
 • tumor - guz
 • U
 • uterus - macica

 • 2010-02-09 00:00:00

  zwapnienia piersi

  Zwapnienia to mniejsze lub większe złogi wapnia, które odkładają się w tkance gruczołu piersiowego. Na mammogramie...
 • 2012-07-24 20:45:00

  Sens minionych pięciu lat.

  Dzisiaj mija 5 lat od zakończenia radioterapii… Chyba wtedy nie wierzyłam, że będę kiedyś mogła to...
 • 2012-07-31 16:15:00

  Moja historia - ewcia20066

  Moja historia zaczęła się 58 lat temu.
 • 2010-01-18 00:00:00

  progresja choroby nowotworowej

  Progresja choroby (progression of the disease) - zwiększenie się wielkości guza o ponad 25 proc. lub pojawienie się nowych...
 • 2011-10-04 21:02:18

  Moja historia - joanna_w29

  Mam na imię Asia, mam 31 lat i jestem Amazonką... trudno mi tak o sobie myśleć, trudno mówić... Wszystko zaczeło...