HER2 - artykuły

 • Oznaczenie receptora HER-2 z przerzutów

  HER2, przerzuty, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Jakie powinno być zastosowane leczenie" z 22 grudnia 2014 r.   W badaniu przerzutów do płuca i śródpiersia nie badano ponownie HER. Czy w takim razie powinno się wykonać ponownie badanie na określenie HER w przerzutach? Rozmawiałam ponownie z lekarzem. Powiedział, że podane zostaną 3 chemie czerwone, potem badanie TK i zadecyduje wtedy czy poda lek biologiczny. Bardzo proszę jeszcze o opinię, czy można pomóc mamie stosując onkotermię czy hipertermię, czy jest szansa na powstrzymanie choroby?

  więcej

 • Rak przedinwazyjny a receptor HER-2

  HER2, rak piersi

  To są moje wyniki z biopsji: ductal carcinoma in situ, NG1, cribriform and micropapillary type, PR +++ 80% reakcja, ER +++ 90% reakcja. Nurtuje mnie to, że nie mam badanego receptora HER2. W najbliższym czasie mam operację. Prosze napisać, czy w moim przypadku takie badanie jest zbędne?

  więcej

 • Czy powinnam być leczona herceptyną?

  HER2, rak piersi

  Mam raka piersi, przewodowy naciekający skórę, T4N2M0, G3, ER+, HER2 3+. Moje pytanie dotyczy leczenia następującego po chemioterapii, operacji i radioterapii, mianowicie jaki schemat leczenia byłby najlepszy, herceptyna + terapia hormonalna? tylko terapia hormonalna? czy tylko herceptyna? Jakie są wskazania medyczne, gdyż wiem już, że NFZ nie zrefunduje mi leczenia herceptyną, natomiast gdyby udało mi się w jakiś sposób ją załatwić, to czy z punktu widzenia medycznego powinnam być nią leczona?

  więcej

 • Według wytycznych NFZ nie należy mi się herceptyna, co robić?

  HER2, NFZ, rak piersi

  Jestem po operacji radykalnej piersi, wstępne kliniczne rozpoznanie to: T2N2M0. Po 6 cyklach chemioterapii miałam operację. Moje wyniki histopatologiczne to: Carcinoma preacipue ductale invasivum partim intraductale (comedo) G3. Diametr 7 cm. Foci carcinomatosi telae peritumoralis. Emboliae carcinomatosae vasorum. Oznakowana tuszem linia cięcia głębokiego wolna od utkania nowotworowego. Marginesy ciecia chirurgicznego: margines boczny dolny przyśrodkowy kwadrant górny dolny zewnętrzny poza zmiana jak tkanka tłuszczowa - tela neoplasmatica absenta, węzły chłonne dołu pachowego szare śr.1,5 cm - metastases carcinomatosae massivae lymphonodulorum (16/23) cum infilitratione capsularum et telae peri lymphonodulari. emboliae carcinomatosae vasorum. Metastases carcinomatosae lymphonodulorum (3/4) cum infiltratione capsularium. Klasyfikacja pT4N3. W listopadzie miałam robione USG brzucha - ok. RTG klatki piersiowej - ok. Od 11 lutego do 5 marca mam radioterapię (20 lamp- 2,2), mam Her2 (+++.) Mam 30 lat, okazuje się, że po radioterapii nie mogę dostać herceptyny, która prawdopodobnie może uratować mi życie. Co mam robić? Gdzie próbować? Jestem załamana a lekarz tłumaczy się, że NFZ mi nie przyzna herceptyny, nawet nie chcą spróbować pisać - twierdzą, że już nie raz pisali i dostawali odmowę. Co mam robić? Ja chcę walczyć do końca i wiem, że nie jest dobrze, ale może są jakieś szanse?    

  więcej

 • Co oznacza ten wynik?

  HER2, rak piersi

  Bardzo proszę o rozszyfrowanie wyników: Immunohistochemiczne ER (-) reakcja ujemna, PR(-) reakcja ujemna, HER-2(+++) reakcja o silnym natężeniu w 100% komórek-odczyn dodatni. Mam za sobą pierwszą chemioterapię.  

  więcej

 • Wątpliwości dotyczące przebiegu leczenia

  chemioterapia, HER2, rak piersi

      Moja mama jest obecnie po operacji oszczędzającej lewej piersi, podczas zabiegu została wykonana biopsja wartowników (które zostały wycięte i wysłane do badań). Jeśli chodzi o wyniki okazało się, że był to rak złośliwy, jednakże na szczęście węzły oraz margines poszerzony był całkowicie czysty. Jeśli chodzi o wynik receptorów to ER  0/8 (-), PR 0/8 (-), HeR2 ( 2++ ). Sam guz w badaniu histopatologicznym został opisany jako w największym miejscu 30 mm. Jednakże jak wskazywało jedno z USG zrobionych przed operacją ( wynik około 7 mm ) oraz sama ocena Profesora, który mamę operował była taka, że guz sam w sobie jako lity element był bardzo mały i zmiana bardzo wczesna, a te 30 mm to tak naprawdę tkanka w jakimś stopniu zaatakowana przez guza. Dlatego też nie było potrzeby dodatkowej operacji, tylko mama została wysłana do lekarza związanego z chemią. Po dzisiejszych konsultacjach okazało się, że Pani doktor od chemii zleciła mamie dodatkowe badanie próbki w celu wykazania czy jest sens leczenia herceptyną oraz przepisała 4 dawki chemii czerwonej w okresie 12 tygodni. Dodatkowo zapewne będzie radioterapia, chyba że będzie możliwość leczenia herceptyną to wtedy przez jeden rok dalsze leczenie nią. Moje pytania to: 1. Czy taka dawka chemii jest klasyfikowana jako duża/średnia/mała ilość? 2. Czy obecnie jest stosowana tylko chemia czerwona? Czy też jest stosowana biała i jakie są wskazania aby ją zastosować. Moje pytanie jest z tego powodu, iż mama bardzo boi się chemii. 3. Czy herceptyna może być dla mamy szkodliwa skoro ma arytmię serca? 4. Czy chemia może w jakimś stopniu wpłynąć na guzy na tarczycy, które były nie złośliwe jednakże struktura ich jest lita. 5. Czy jest sens innej konsultacji czy też taki zestaw leczenia jest obecnie jakimś wyższym standardem i należy go rozpocząć jak najszybciej?  

  więcej

 • Refundacja leczenia herceptyną

  HER2, NFZ, rak piersi

  Mam 38 lat, mam raka piersi. Operacja odbyła się 7 marca br. i zakończyła całkowitą mastektomią lewej piersi. Po dwóch tygodniach otrzymałam wynik histopatologiczny: Opis materiału: I - Pierś lewa z pachą, II - Z II piętra pachy L. P o wym. 16 x 17 x 5,5 z zawartością dołu pachowego. W KBG na styku KBD widoczny guz w najwyższym wymiarze 2,7 cm oddalonym 0,3 cm od brzegu bocznego, 1,5 cm od brzegu górnego, 6,0 od brzegu dolnego i ok. 10 cm od brzegu przyśrodkowego. Rozpoznanie: I - brodawka II – guz - Naciekający rak przewodowy G3. W otoczeniu guza ogniska o charakterze DCIS Comedo z martwicą oraz angioinwazją. III - ok. guza liczne zatory z komórek nowotworowych w wycinkach ze zmian dysplastycznych pobranych z otoczenia guza. IV - węzły Ip - Przerzuty raka gruczołu piersiowego w 7/14 węzłów chłonnych. V - węzły IIp - Pojedynczy drobny węzeł odczynowy pT2N2MX, ER ujemne, PGR ujemne, HER2 +3. Skierowano mnie na chemioterapię (otrzymałam 6 cykliTAC), a następnie radioterapię radykalną IMRT na obszar węzłowy i ściany klatki piersiowej. Lekarz poinformował mnie, że na tym etapie lecze niezostało zakończone. Jestem tym zaniepokojona, ponieważ miałam dostać herceptynę, ale jej nie dostanę, ponieważ nie kwalifikuję się do programu. Chciałabym zapytać, czy gdyby nie ograniczenia wynikające z kryteriów Ministerstwa Zdrowia, to dostałabym herceptynę? Czy jest inna możliwość dostania tego leku np.w innym ośrodku onkologicznym? Kiedy powinnam najpóźniej rozpocząć przyjmowanie herceptyny (radioterapię zakończyłam 28.09 br.), jak długo i jak często? Koszt kuracji to ok. 100 tys., czy gdym miała takie środki, to mogłabym dostać herceptynę w szpitalu, płacąc za nią?Jakie są rokowania w moim przypadku, gdybym nie dostała herceptyny, a jakie jakbym ją otrzymała? Czy w moim przypadku możliwe jest inne leczenie? Jakie badania kontrolne powinnam robić i jak często?  

  więcej

 • Czy potrzebna jest kolejna operacja i jakie będzie leczenie?

  chemioterapia, HER2, hormonoterapia, rak piersi

  Jestem po operacji oszczędzającej piersi i usunięciu węzłów. W wyniku histopatologicznym pooperacyjnym mam następujący opis: Pobrane tkanki i narządy - guz śr. 6cm: 1. Margines dolny - status normalis. 2.Margines przyśrodkowy - Embolia carcinomatosa vasis. 3. Margines górny - Status normalis. 4. Margines boczny - Microcalcificationes. 5.6. Margines od skóry i powięzi - Status normalis. 7. Guz śr. 2cm część I i 8. część II : Carcinoma ductaleinvasivum (G2) partium intraductale (cribriforme etcomedo). Diameter 2 cm. Infiltratio carcinomatosa telaeperiumoralis. Angioinvasio. Infiltratio carcinomatosa perineurii. 9-13 Węzły dołu pachowego: 9.10. Lymphonoduli (3) normales. Micrometastasis carcinomatosa telae adiposae.11. Metastases carcinomatosae telae adiposae (foci duo) 12.13.Lymphonoduli (4) normales. Klasyfikacja pTNM7: pT1c, pn0, pM1 (micromatetastases telaeadiposae). Receptor estogenowy - reakcja pozytywna. TS4(PS3+IS1) Allred Method. Receptor progesteronowy - reakcja pozytywna. TS6 (PS4+IS2) Allfred Method. Receptor HER2 reakcja pozytywna (3+). Odczyn proliferacyjny Ki67 - 14%. Podtyp biologiczny: luminalny B (HER2 dodatni). Moje pytania: 1. Jakie według Pana Doktora powinno być dalsze moje leczenie? 2. Czy możliwe jest leczenie bez operacji, np. radioterapia? Czy chemioterapia? 3. Czy jest to wynik, który wskazuje, że nie wszystko zostało wycięte mimo usunięcia guza z marginesem i czeka mnie kolejna operacja - całkowitego usunięcia piersi?  

  więcej

 • Dawki xelody i lapatynibu

  HER2, przerzuty, rak piersi

  Przy wadze 67 kg i wzroście 165 cm, zaordynowano mi xelodęw dawce: 7x500mg, plus lapatynib 5x250mg dziennie. Jest to leczenie po 20 miesiącach wlewów herceptyny z nawelbiną, zastosowanych na przerzuty raka piersi do płuc i mostka, a które przestały przynosić tzw. korzyść bo zmiany guzkowate w płucach powiększyły się z 8 mm na 16mm. Mam pytanie, czy dawka leków jest wg Pana Doktora prawidłowa? Zaznaczam, że mam HER2 +++ , a wcześniej, w pierwszym rzucie, przyjęłam też taksany (8wlewów) oraz przebyłam naświetlanie.

  więcej

 • Czy to odpowiedni schemat leczenia?

  chemioterapia, HER2, rak piersi

  Mam 37 lat. We wrześniu 2012 roku przeszłam mastektomię piersi. Opis badania histopatologicznego: Makroskopowo: Sutek lewy o wymiarach 27x15x4 cm z zawartością dołu pachowego, z fragmentem skóry o wym. 21x13 cm. W kwadracie górnym bezpośrednio nad powięzią wśród tkanki mastopatycznej kremowy, twardy guz 2,4x1,6 cm. W bliskim sąsiedztwie guza zwapniałe torbielki śr. do 0,5cm, wypełnione kremową treścią (Ł). W pozostałym miąższu na całej długości sutka, zabrodawkowo ciągnie się biała, sprężysta tkanka mastopatyczna. Węzły chłonne dł. do 1,8 cm. Carcinoma ductale invasivum (G3) mammae. Lyphadenitis chronica axillae 0/13. Guz w największym wymiarze 2,4 cm o utkaniu niskodojrzałego raka przewodowego inwazyjnego. Zatory w komórkach raka w licznych naczyniach limfatycznych na obrzeżach guza. W podścielisku guza desmoplazja i niezbyt liczne nacieki zapalne limfocytów. Brodawka bez zmian. Utkanie CDIS (G3) znaleziono poza masą główną guza. Zbadano 13 odczynowo węzłów pachy. a(III) - 0/5, b(II) - 0/4, c(I) - 0/4. Wartości receptorów: ER i PGR - ujemne, HER2 - +++, Ki-67 - ok. 20%. Jestem w czasie chemioterapii schemat AC, a potem mam herceptynę. Chcę wiedzieć, jakie mogą być rokowania. Czy to jest dobry wynik i odpowiedni schemat leczenia?  

  więcej

 • Czy będzie podana herceptyna?

  HER2, rak piersi

  Mam 56 lat . Jestem po wycięciu guza piersi lewej (guz o wymiarach 1.0 x 0.8 x 1.8) carcinoma ductale invasivum G3. Usunięty węzeł wartownik pachy lewej - intra: bez utkania nowotworowego, po intrze: bez utkania nowotworowego. Receptory:  ER - ujemny, PgR - ujemny, Ki67 - 60%, HER2 - 3+. Wizytę u onkologa mam 30.10.2012r. Proszę o informację jakie zaleciłby Pan dalsze leczenie, czy włączona będzie herceptyna?

  więcej

 • Czy aby zadbać o odporność można przyjmować tran?

  HER2, rak piersi

  W 2011 roku, w marcu, przeszłam mastektomię piersi oraz usunięto mi węzły chłonne pachy lewej. Rozpoznanie cT4N1M0. Jestem po chemioterapii, radioterapii i w trakcie leczenia hormonalnego tamoxifenem EGIS. Wynik badania poziomu ekspresji receptorów: ER: (++) w ok.70% komórek neo. PGR: (+++) w ok.80% komórek neo. HER 2:(0) w/g Ventana /status ujemny/ Proszę o wyjaśnienie tego wyniku badania a w szczególności o HER 2. Obecnie czuję się dobrze, czy mogę korzystać z basenów wód termalnych i czy mogę przyjmować tran aby zadbać o odporność?

  więcej

 • Czy wycięty guz może mieć inny wskaźnik receptora niż podczas biopsji?

  HER2, rak piersi

  Mam rozpoznanie DCIS piersi lewej, solid type: G3. Jestem po szerokim wycięciu guza z badaniem doraźnych marginesów i po radioterapii fotonami X 6MV na obszar piersi lewej, do dawki całkowitej 50 Gy. Bardzo niepokoi mnie brak badań na HER2 przy G3. Czy przy DCIS nie jest to wymagane? Czy mogę o to zwrócić się do onkologa? Również nie miałam badanych receptorów po operacji guza. Receptory były badane podczas biopsji, PR i ER są minusowe, czyli nie są odporne na hormonoterapię. Czy guz wycięty może wykazać inny wskaźnik receptora niż podczas biopsji?  

  więcej

 • Czy 4 kursy chemii przedoperacyjnej to nie za mało?

  chemioterapia, HER2, rak piersi

  U mojej mamy, lat 62, stwierdzono 2 miesiące temu raka piersi: carcinoma ductale invasivum G2, ER -, PR -, Her2 (3+), Ki67 w 15%, średnica guza 30 mm, dwa węzły chłonne powiększone, w wyniku z biopsji cienkoigłowej napisano, że tkanki limfatycznej nie stwierdza się. Lekarz uznaje, że ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście istnieją przerzuty do węzłów chłonnych, ale na wszelki wypadek opisał stan jako T2N1M0. Mama otrzymała 4 kursy chemii: doksorubicyna + taxotere. Czeka na operację. Sama chciałaby operacji radykalnej dla bezpieczeństwa. Moje pytanie: czy 4 kursy chemii to nie za mało, zważywszy, że niektóre kobiety mają po 6? Dlaczego lekarz odmawia podania herceptyny, skoro mogą być przerzuty do węzłów chłonnych? Lekarz uznał, że herceptynę podaje się kobietom z rozsianym rakiem, a u mojej mamy takiej potrzeby nie ma. Czy mamy zasięgnąć porady u innego lekarza?  

  więcej

 • Szanse na wyleczenie

  HER2, rak piersi, zdrowie

  2. Mam 61 lat. 5. IX byłam operowana w Gliwicach. Rozpoznanie główne Rak in situ sutka, nie określony. Leczenie - Szerokie usunięcie guza piersi lewej. Intra. Bad. Hist.- pat. A,B,C,D,E,F,G - utkania nowotworowego nie stwierdza się. (marginesy) H,H1 - Ductal carcinoma in situ at cribriforme type. Uwaga obecne ognisko nacieku raka o średnicy powyżej 2 mm Badanie immunohistochemiczne: Ki - 67 (+) 5%,PR Progesteron Receptor (+++) ER Estrogen Receptor (+++). 6 XI jestem zakwalifikowana do radioterapii radykalnej. Dodam od siebie, że węzłów pachowych nie ruszano, tylko usunięty sam guz z marginesami. Mam też przez 5 lat zażywać Tamoxifen 1x1.17 lat temu miałam raka szyjki macicy (planoepiteliale), mam wszystko usunięte. po brachyterapii (5 naświetlań). Jak dużą szansę mam na wyleczenie?

  więcej

 • Herceptyna w leczeniu przedoperacyjnym

  HER2, rak piersi

  Mam 42 lata.12.09. zgłosiłam sie do Poradni Chorób Piersi celem wykonania profilaktycznej mammografii (nie czułam żadnego guzka). Przed wydaniem skierowania dr onkolog wybadała mi 1 węzeł powiększony ruchomy w lewym dole pachowym. Mammografia nic nie wykazała, natomiast w USG lewej piersi na godz. 3 guzek 12 x 17 mm oraz 2 węzły pachowe 10 mm i 20 mm. Jestem po biopsji cienkoigłowej (guzek - rak piersi, węzeł większy -rak piersi, piszę ogólnie, bo tego wyniku nie miałam w ręce) oraz gruboigłowej guza: ca ductale invasivum G2, receptor ER (met.Quick score wg Allreda) PS5+IS2=TS7, receptor PR (metoda jw) PS2+IS2=TS 4, Her2/neu (+3), Ki67(+) w ok. 40% komórek, podtyp biol-luminalny B, Her-2 dodatni, e-cadherin (+). Co oznacza punktacja receptorów TS7 i TS 4 (widziałam oceny w procentach) - czy jest słabo czy wysoce hormonozależny? Do jakiego typu chemioterapii potrzebna jest ocena e-cadherin? Oglądałam wykład prof Jassema z PO ASCO 2012 i jest nowy lek, który łączy się z receptorem i wprowadza cytostatyk bezpośrednio do komórki - nie pamiętam teraz nazwy (czy jest on w fazie badań? czy może dostępny w Polsce?) oraz ponoć w Zachodniej Europie herceptynę podaje się równoczasowo z chemioterapią w leczeniu neoadjuwantowym, a jak jest u nas? I czy w moim typie guza istnieje potwierdzona obserwacją szansa na wyleczenie?   

  więcej

 • Jakie powinno być dalsze leczenie?

  HER2, hormonoterapia, radioterapia, rak piersi

  Proszę o interpretację wyników badania oraz odpowiedź, jaki czeka mnie tok leczenia. Jestem po operacji oszczędzającej lewej piersi. Usunięto mi guz o wielkości 2 x 3 cm (T2). W wyciętym fragmencie znajdowały sie dwa ogniska o średnicy 0,4 i 0,6 cm, w świetle naczyń krwionośnych obecne embolia carcinomatosae. W granicy tylnej i bocznej obecny ogniskowo naciek w/w carcinoma. W dwóch na 25 przebadanych węzłów chłonnych obecne metastazy carcinoma z nowotworu sutka. Metastazy o maksymalnej średnicy 0,5 cm nie perforują torebki węzłów. Wynik hist-pat.: carcinoma ductale infiltans NOS B-R-Elston 6 pkt (G2). Receptory estrogenowe w części inwazyjnej 50% (+) 5 pkt. Receptory progesteronowe w części inwazyjnej 40% (++) 6 pkt. HER-2 w części inwazyjnej (3+). Po 2 tygodniach od BCT dokonano poszerzenia marginesów i stwierdzono w wyciętym fragmencie w świetle kilku naczyń krwionośnych obecne emboliae carcinomatosae. Granice wycięcia bez zmian nowotworowych. Onkolog na moje pytanie, jakie są rokowania, odpowiedział mi, że "kobieta w wieku 60 lat żyje z rakiem nawet bez operacji i umiera np. na zawał". A ja mam 40 lat, więc zinterpretowałam sobie to jako wyrok. Chemioterapeuta zasugerował profilaktyczne usunięcie macicy z przydatkami (mam mięśniaki), ale ja zrobiłam badania genetyczne i nie wykryto u mnie żadnej z trzech mutacji w genie BRCA1 (exon 11, exon 20, exon 5).

  więcej

 • Wskazania do leczenia herceptyną

  HER2, rak piersi

  Czy przy takich receptorach mojej mamy jest wymagane przyjmowanie herceptyny: ER -, PR -, HER - 2/neu (+++). Odbierając te wyniki lekarz przedstawił nam czarny scenariusz a mimo to nie zalecił herceptyny. Mama zakończyła czerwoną chemię i radioterapię. Lekarz zalecił kontrolę za trzy miesiące. Wszystkie wyniki mama ma dobre. Po kontrolnym USG piersi, narządów rodnych oraz brzucha – brak zmian nowotworowych. Dane choroby: operacja oszczędzająca, wynik po wycięciu: kwadrant sutka prawego - Carcinoma ductale invasivum G3 BR 8 pkt. zmiana średnicy 22 mm. Brak przerzutów do węzłów i innych wycinków wkoło guza. Schemat leczenia: FAC I kurs, następne: FEC V kursów razem VI. W tej chwili mama zakończyła leczenie wszystkie wyniki są ok, nie ma nowych zmian. Podniosły się troszkę markery były 9,5 teraz są 11. Panie doktorze bardzo proszę o pomoc, wydaje mi się, że przy takiej wielkości guza, a także ujemnych receptorach mama powinna mieć zaleconą herceptynę. Nie wiem, co mam robić i do kogo się zwrócić. Proszę również o Pana zdanie jakie są rokowania?

  więcej

 • Bieganie i aerobik podczas terapii herceptyną

  HER2, rak piersi

  Mam 35 lat. Jestem po operacji oszczędzającej. Guz 12 mm, hormonozależny, G3, HER2 3+. Zastosowane leczenie to chemia 6 x FAC, radioterapia, obecnie tamoksifen + lucrin oraz herceptyna. Chcę zapytać, czy mogę bez obaw uprawiać rekreacyjnie sport a konkretnie bieganie i aerobik? Nadmienię, że operacja była 5 stycznia, chemię zakończyłam w czerwcu a naświetlania 28 lipca.

  więcej

 • Wskazania do podawania herceptyny

  HER2, rak piersi

  Mam pytanie odnośnie raka sutka mojej mamy. Wynik biopsji: carcinoma ductale invasivum G2. 3 cm średnicy, TIIN0M0. ER -, PR -, Her2 (+3), Ki67 10%, podtyp biologiczny nieluminalny Her2+. Jakie są rokowania zważywszy, że jest to guz Her2 dodatni, a węzły chłonne nie są zajęte? I czy warto podawać herceptynę kobietom bez przerzutów?  

  więcej

 • Avatar

  2015-03-25 09:12:06

  Interpretacja wyniku USG piersi

  Mam33 lata, proszę o opinię. Jestem po 2 operacjach piersi prawej - zostały usunięte guzy łagodne. Dwa lata temu zmarła...
 • Avatar

  2015-03-25 09:09:13

  Czy konieczna jest mastektomia

  Rozpoznanie: Carcinoma ducatle G3, ER (-), PRG (-), Ki67 90%, HER2 (+++), C50.9, podczas Z51.1 (po 4xAC, podczas 5 serii...
 • Avatar

  2015-03-23 09:07:30

  Rak zapalny a Herceptyna

  Być może moje pytanie było już wielokrotnie zadawane prze inne chore, ale poproszę jednak o odpowiedź. Czemu w Polsce...
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.