rak piersi - artykuły

 • Zoladex u kobiet po 35 roku życia

  hormonoterapia, rak piersi

  Proszę o odniesie do wypowiedzi z dnia 22 sierpnia dotyczącej zastosowania leku Zaladex, cyt.: " Zoladex u kobiet po 35 roku życia nie daje dodatkowych korzyści, tak więc można go odstawić. Tamoksyfen należy kontynuować minimum przez 5 lat". Jako, że jestem pacjentką Gliwickiego Centrum Onkologicznego, właśnie w tej grupie czyli po 35 roku życia, mam pytanie dotyczące tezy jaką Pani Doktor wygłosiła. Czy były przeprowadzane takie badania w tej grupie kobiet, kto je przeprowadził i jakie były wyniki tych badań?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Pacjentka lat 65, z rozpoznania rak piersi G1, Her-2 ujemny, ER i PgR - dodatni w 100% Rozpoznanie kliniczne T1N0M0. Przed operacją. Czy potrzebna jest mastektomia? Czy będzie chemioterapia? Radioterapia? Inne leczenie?

  więcej

 • Jakie są rokowania

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  Mam 42 lata, znalazłam u siebie guza w ubiegłym roku (sierpień 2014), zbadałam go sama szybko, okazało się, że nowotwór piersi. W listopadzie 2014 poddałam się mastektomii całkowitej z wszczepieniem ekspandera (MSWiA Olsztyn). Wyniki: G2 na obwodzie rozproszone ogniska DCIS ER + 60%, PR + 50%, Ki67 - 50%, Her 2 - (brak amplifikacji), marginesy wolne, wartowniki - wolne, guz 1,5 cm pT1cNsn0M0. Profilaktycznie podano mi 4 razy AC, obecnie w trakcie hormonoterapii (zoladex i tamoxifen). Jestem też w trakcie badań genetycznych. Mam pytanie dotyczące rokowań, czy to coś jest bardzo zjadliwe, może podpowiedź w kwestii dalszego leczenia lub diagnostyki?

  więcej

 • Czy konieczna jest diagnostyka BAG

  biopsja, rak piersi, wykrywanie

  Jestem 7,5 lat po amputacji piersi prawej. Czy wynik BAC piersi lewej, (w moim konkretnym przypadku, już z przeszłością nowotworową), w którym stwierdzono "Cellulae carcinomatosae" jest podstawą do wykonania mastektomii, ja wyrażam zgodę na to, czy musi być dalsza diagnostyka w postaci BAG? BAC węzłów lewej strony wykazał, że węzły są czyste. Próba BAG piersi pod USG nie powiodła się, bo obraz nieczytelny, lekarz nie potrafił określi miejsca kłucia. Obraz mammografii i USG różnią się. Na skierowaniu na BAC (w wyniku obrazu mammografii) jest opis "W KGZ piersi lewej widoczne zagęszczenie o wym. 34x20 mm z obecnością licznych mikrozwapnień." Opis USG natomiast jest inny: "W sutku lewym na godz. 2. obwodowo widoczne jest wysoce nieostro odgraniczone ognisko hypoechogeniczne o wym. około 8x9x7 mm. W lewym dole pachowym widoczne są cztery węzły chłonne o hypoechogenicznej strukturze wielkości 3 do 9 mm - wysoce podejrzane." A ja chciałabym jak najszybciej poddać się mastektomii, a badanie histopatologiczne przecież można zrobić po zabiegu. Tak miałam poprzednim razem.

  więcej

 • Interpretacja wyniku mammografii

  mammografia, rak piersi, wykrywanie

  Mam 67 lat. Wczoraj zrobiłam mammografię /aparat firmy BENNETT/. Wynik: Sutki o budowie tłuszczowej z resztkowym utkaniem gruczołowym. W porównaniu z badaniem z dn 14.07.15 w KGZ S.L pojawiło się niewielkie śr. 3 mm spikularne zacienienie ogniskowe BIRADS 5. Wskazana tomografia rezonansu magnetycznego sutków MRI. Poza tym innych zmian nie stwierdza się. Czy jest to coś poważnego i co oznacza "spikularne" i czy jest to guzek który trzeba usunąć? Mam zrobić teraz MRI w czwartek i pewno na tym się nie skończy.  

  więcej

 • Czy konieczny jest Zoladex

  hormonoterapia, rak piersi

  Mam 32 lata. Rozpoznanie: rak przewodowy (carcinoma ductale infiltrativum mammae, G2, pT1bN0MX, Ki67 ok. 19%, Her 2 (-), ER: PS-5 IS-3 TS-8, PR: PS-0 IS-0 TS-0). Przeszłam 4 AC, jestem w trakcie tamoksyfenu. Ostatnio jeden z onkologów zasugerował, że powinnam jeszcze dostać na rok zoladex, czy aby słusznie?. Dwóch onkologów prowadzących mnie podczas chemioterapii, powiedziało, że nie ma takiej potrzeby, że wystarczy sam tamoksyfen. Proszę o opinię czy powinnam jeszcze otrzymywać ten zoladex i jakie on będzie miał znaczenie w mojej sytuacji.  

  więcej

 • Sterole a rak hormonozależny

  hormonoterapia, radioterapia, rak piersi

  Moja mama jest po mastektomii prawej piersi. Rak hormonozależny, her2 dodatni. Przed operacją była chemioterapia. Za niedługo moją mamę czeka radioterapia i moje pytanie odnosi się do oleju z czarnuszki, gdyż przeczytałam, że stosowany przed i po radioterapii chroni zdrowe komórki przed skutkami promieniowania. Czy istnieje jakieś przeciwwskazanie w stosowaniu tego oleju? Wiem, że zawiera on sterole roślinne a zdania na temat steroli a raków hormonozależnych są podzielone.  

  więcej

 • Jakie są rokowania

  rak piersi, rokowanie

  Mam 45 lat. W lipcu tego roku miałam mastektomię piersi lewej. Typ histologiczny: rak zrazikowy klasyczny naciekający. Guz o wymiarach:2x0,7x1,7 cm, położony 3 cm pod skórą, 2,3 cm nad ruchomą powięzią, skóra nad guzem nie zmieniona. W pozostałym miąższu tkanka tłuszczowa mastopatyczna w 70%. Brodawka sutkowa makroskopowo niezmieniona. Liczba ocenionych węzłów chłonnych wartowniczych: 2. Liczba węzłów chłonnych z makroprzerzutami: 0. Liczba węzłów chłonnych z mikroprzerzutami: 0. Liczba węzłów chłonnych z ITC: 0. Stopień zaawansowania: pT1cpN(sn)0R0. Stopień złośliwości histopatologicznej: G1, ER - 100% PS:5, IS:3; PGR - 30% PS:4, IS:3; ki67<10%. HER2: 1+ Leczenie: tamoxifen-EGIS 20 mg. Jakie są moje rokowania?

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  hormonoterapia, leczenie, radioterapia, rak piersi

  Mam 52 lata. 22 lipca 2015 r. przeszłam szerokie usunięcie guza prawej piersi po zamarkowaniu kotwicą, usunięto mi pierwsze piętro węzłów chłonnych z powodu blizny po tumorektomii włókniaka w tej piersi 20 lat temu. Rozpoznanie F - invasive carcinoma of NST, G2, NG 2, IM 1/10 HPF. Węzły chłonne bez przerzutów (0/11). Badanie immunohistochemiczne: E-cadherin +, ER +++, HER -, Ki 5%, PR +. Za tydzień mam mieć ustaloną radioterapię, niestety z powodów technicznych zostałam wykluczona z brachyterapii APBI, czeka mnie radykalna radioterapia 6X. Czy nie powinnam mieć dodatkowo wykonanej radioterapii "boost"? I najważniejsze pytanie, Pani Doktor, w 2009 roku przeszłam operację usunięcia macicy wraz z przydatkami, oczywiście od 3 m-cy nie stosuję estradiolu. Czy w tej sytuacji właściwie zlecono mi tamoxifen na 5 lat? Czy więcej korzyści w moim przypadku nie będzie z zastosowania inhibitorów aromatazy? Proszę o odpowiedź, powinnam zacząć hormonoterapię.

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  Mam 55 lat i jestem po amputacji prostej piersi z węzłem wartowniczym. Wynik badania histopatologicznego: brodawka bez zmian podejrzanych, na pograniczu kwadrantów górnych od okolicy zabrodawkowej guz o max. wym. 3,5x3x1,5 cm, położony w minimalnej odległości od powięzi 0,5 cm. A - W wycinkach z makroskopowo opisanego guza lewej piersi obraz: high grade carcinoma ductale in situ multifocale cum cancerisatione extensa lobulorum; SMA/+/. Mamilla sine carcinomate, ER (+): PS2 IS2 w ok.10% komórek CDIS; PR (+): PS2 IS2 w ok. 5% komórek CDIS; HER2 (3+); Ki67(+) w ok. 40% komórek CDIS. B - Lymphonodulitis reactiva 0/1 C - Lymphonodulitis reactiva 0/1 D - Lymphonodulitis reactiva 0/10, pTis(m), pN0(sen) Lekarz onkolog nie zalecił żadnej kuracji. Gdy poszłam po pół roku na kontrolę zapisał mi tamoxifen-egis. Czy to jest prawidłowo? Nie wiem czy to jest ważne, ale jestem po usunięciu macicy bez przydatków.  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  Mam 55 lat, w VI 2013 r. wykryto mi raka piersi. Wg badania histopatologicznego "rak naciekający bez specjalnego typu G3, T1cN0. ER (-), PGR (-), HER-2 (0). Ki67 80%". Wykonano operacje oszczędzającą, guz 16 mm, usunięty węzeł chłonny wartowniczy okazał się czysty. Otrzymałam 6 wlewów: Taxoter 150 mg iv, ADM 100 mg iv, CTX 1000 mh iv oraz 21 naświetlań. Obecnie (lipiec 2015) mam przerzut do węzłów chłonnych nadobojczykowych i podpachowych (za znakiem "?" Pierwsze wykrycie powiększonych węzłów - USG, następnie biopsja cienkoigłowa z węzła: lokalizacja Aspiraty pobrano z ogniskowej 10 mm zmiany prawego dołu nadobojczykowego, wniosek: cellulae carcinomatosae, komentarz: obraz cytologiczny zmiany przerzutowej – klinicznie zoperowanego raka sutka. Następnie wykonano tomograf, który potwierdził: węzły chłonne po stronie prawej grupy IV, VB i nadobojczykowe, podobojczykowe oraz pachowe prawe powiększone do 16 mm, liczne, metastatyczne z lokalnym zwiększeniem gęstości lokalnych płaszczy tłuszczowych. Następnie dokonano wycięcia węzła nadobojczykowego, a jego badania potwierdziły przerzuty raka piersi. Obecnie czekamy na określenie HER. Poprzednio były trójujemne. Proszę o opinie i rokowanie. Jakie czeka mnie leczenie? Czy chemia doustna warta jest rozważenia?  

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  rak piersi, leczenie

  Moja mama (lat 58) w listopadzie 2014 roku przeszła mastektomię piersi lewej. Inwazyjny, wieloogniskowy rak sutka z polami martwicy czopiastej g3, 9/15 zajętych węzłów chłonnych z przekraczaniem ciągłości torebek włóknistych. Rak piersi lewej pT2 (m) N2a Mx. ER (+) - 90% komórek, PGR (+) poniżej 10%, HER2 (0), Ki67 - 25%. Otrzymała 6x AC, 20x naświetlanie, obecnie 1x dziennie Etruzil. Proszę o informację jakie są rokowania i czy powinniśmy zastosować jakieś dodatkowe leczenie?

  więcej

 • Wznowa po operacji oszczędzającej

  leczenie, rak piersi

  Mam 56 lat. W kwietniu br. stwierdzono u mnie wznowę raka w operowanej 6 lat temu piersi (operacja oszczędzająca). Pierś zrobiła się twarda i czerwona, mammografia nic nie wykazała, ale znaleziono komórki nowotworowe w skórze (ER odczyn silny 100%, PGR 40%, Ki67 - 10%, brak amplifikacji genu HER2). Mam mieć mastektomię, a obecnie jestem po 5 dawce chemii - endoxan i docetaxel. Bardzo źle znoszę to leczenie - mam bardzo niskie ciśnienie (np. 75/46 a tętno 134), zupełny brak sił, drętwe i spuchnięte nogi (przewracam się), silne łzawienie i ból oczu (jakbym miała zatarte, często nie mogę ich otworzyć, moja pani doktor przepisała mi na to krople niedostępne w Polsce). Szóstą chemię jakoś jeszcze wytrzymam, ale lekarka wolałaby chyba, bym dostała osiem (tak zrozumiałam) - nie podoba się jej, że pierś nadal jest lekko czerwona. Ponieważ nie było guza, nie można stwierdzić zmniejszenia raka - ale czy nie można zrobić jakiegoś innego badania? Pierś zdecydowanie się zmieniła, jest mniej czerwona i miękka (była twarda), w dodatku to zaczerwienienie jest zupełnie inne - tak, jakby były jakieś punktowe nakłucia igłą i to zrobiło się zdecydowanie PO chemii, przedtem były na piersi jakby grudki, to ponoć komórki rakowe blokowały chłonkę (te grudki zniknęły). Czy godzić się na dodatkowe chemię, czy prosić o jakieś badanie (np. wycinka skóry)? Co robić? Dodam jeszcze, że wznowa była miejscowa, żadne inne badanie (płuc, brzucha, narządów rodnych, węzłów chłonnych) nie wykazało podejrzanych zmian.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi

  Mam 58 lat. Na początku lekarze podejrzewali guza liściastego, jednak po wykonaniu biopsji rozpoznanie było następujące: D.48.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze "sutek". Opis mikroskopowy: BAG piersi prawej carcinoma ductale invasivum G3, Her2 "0", estrogen ujemny, progesteron ujemny, Ki67 dodatni 65% TK przed chemioterapią: niejednorodny guz sutka o wym. 105x80x85 mm nie dający się oddzielić od mięśnia piersiowego. TK po 6-miesięcznej kuracji chemioterapią: zmiana guzowata w piersi o wym. 125x95x100 mm najprawdopodobniej naciekająca na mięsień piersiowy większy. Moje pytania: Co oznacza kod rozpoznania D.48.6? Czy Her2 "0" to powód to radości, czy raczej niepokoju? Jak to możliwe, że po chemioterapii guz się powiększył? W ogóle po co było leczenie chemioterapią, jeśli nic nie pomogła? Co teraz? Czy odbędzie się operacja skoro guz jest naciekający, czy dalsze leczenie? Jeśli operacja to jaką metodą (wiem, że usunięcie całej piersi), a co z węzłami chłonnymi, zostaną usunięte? Lekarze mówią, że nie są zaatakowane. Jeśli dalsze leczenie bezoperacyjne to jakie?

  więcej

 • Jakie leczenie hormonalne przy zakrzepicy

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  Mam 38 lat, w lutym 2015 r. amputacja piersi prawej. Zajęte 7 z 14 węzłów. Przed operacją chemioterapia, po radioterapia i do 5 sierpnia hormonoterapia Tamoxifen i Zoladex. W dniu 4 sierpnia diagnoza: zatorowość płucna. Odstawiono lek. I co teraz, czy istnieje jakieś zastępcze lekarstwo wstrzymujące produkcję estrogenu, a jednocześnie nie powodujące zakrzepicy?  

  więcej

 • Jakie leczenie i rokowania

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam 42 lata. Rak piersi g3, hormonozależny, her2 3+, operacja oszczędzająca, węzły czyste. ABC - Utkania nowotworowego nie stwierdza się. D - W głębiej skrojonych preparatach zatory komórek raka 0,4 cm od marginesu. Invasive carcinoma of NST g3 ng3 im35/10hpf Stwierdza się zatory z komórek raka oraz obszary martwicy ok. 5% masy guza Od 2 miesięcy zoladex i tamoxifen. Jakie rokowania i jakie dalsze leczenie?

  więcej

 • Jakie są rokowania

  rak piersi, rokowanie

  Proszę o odpowiedź na dwa pytania: 1. Mam 48 lat. Jestem po operacji oszczędzające piersi prawej i chciałabym dowiedzieć jakie są rokowania przeżycia przy raku inwazyjnym NST NHG3 ( 2+3+3: 52 mitozy/10 HPF śr. pola widzenia 0,55 mm), pT2, pNO (sn). Linia cięcia wolna od zmian nowotworowych. Nie wykazano obecności receptorów estrogenowych i progesteronowych w jądrach komórek nowotworowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu(4B5). Odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (Score=1+). Wykazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki 67 w 90% jąder komórkowych. Przekrój guza o wymiarach 2,1x1,6x3,0 cm. Margines podłoża 0,7 cm, do powierzchni przedniej 2,0 cm, domostkowy ,5 cm, dopachowy 3,0 cm, doobojczykowy 2,0 cm, dolny 1,0 cm. Pięć węzłów chłonnych bez nowotworu (0/5) i nie ma przerzutów do układu kostnego i pozostałych narządów, co wynika z przeprowadzonych badań. Zaczynam chemioterapię a później radioterapię. 2. Proszę o wyjaśnienie: przed operacją z badania biopsją gruboigłową wynikało, że ma raka inwazyjnego piersi NHG1(1+2+1:7mitoz/10HPF). Jak to możliwe, że aż tak się te wyniki zmieniły?  

  więcej

 • Czy proponowane leczenie jest właściwe

  leczenie, rak piersi

  Chciałabym uprzejmie zapytać o mój przypadek. Lekarz prowadzący jest dość lakoniczny, nawet bardzo, stąd mój niepokój. Jestem po operacji oszczędzającej, 3 tyg temu. Wyniki histopatologiczne usuniętej zmiany (szerokie usunięcie) są poniżej. Guz był dość spory, ok. 5/6 cm. Zmiana obserwowana od roku. Usg, mammografia, biopsja cienko i gruboigłowa nie stwierdzały zmian nowotworowych: Obecność poszerzonych przewodów z brodawczakowatymi rozrostami nabłonka wewnątrz nich. Obraz odpowiada mastopatii lub brodawczakowi wewnątrzprzewodowemu (jednak rozrosty mniejsze niż zazwyczaj występują w brodawczakach). W maju br. próba usunięcia części zmiany mammotomem: w jednym fragmencie rak zrazikowy inwazyjny. Luźno leżące fragmenty papilarne: ER- 80%, PGR - 100%, Ki67 - 5 %. Po tym zdecydowano o usunięciu zmiany z marginesem. Fragment miąższu piersi: 8,5x7x5,5 cm. Rak sitowaty naciekający. G1. Różnicowanie gruczołowe:1, Pleomorfizm jądrowy: 2, Index mitotyczny: 1, Wymiar raka naciekającego: 1,8 cm. Rak ograniczony do miąższu piersi. Komponent in situ: obecny LCIS 50%. Liczba ocenionych węzłów wartowniczych 3: z makroprzerzutami 0, z mikroprzerzutami 1. Średnica największego przerzutu 0,19 cm. Stopień zaawansowania: pT1c pN(sn)1mi. W wycinkach obszaru o max wymiarze 5,8 cm widoczne liczne wewnątrzprzewodowe rozrosty brodawkowe głównie typu brodawczaków oraz zmiany walcowatokomórkowe, w tym z atypią. W terenie opisanych zmian pola z utkaniem raka oraz zrazikowego przedinwazyjnego ( LCIS) szerzącego się wzdłuż struktur przewodowych i części rozrostów brodawkowych. Pomiędzy komponentem przedinwazyjnym LCIS obecne w licznych wycinkach ogniska inwazji o maksymalnym wymiarze 1,8 cm. ER PS 5 IS 2 98%, PGR PS 5 IS3 100%, HER 2 - (1+), KI 67 20%. Po tych wynikach zaproponowano mi mastektomię, wraz z usunięciem węzłów. Potem chemioterapię. Czy to jest jedyna możliwość leczenia? Czy chemia przy takiej zmianie jest właściwa?

  więcej

 • Czy RM szkodzi

  rak piersi, rezonans magnetyczny

  Moja mama po oszczędzającej operacji raka piersi Her 2 +++ przeszła chemioterapię 4xAC, radioterapię 24x i jest leczona tamoxifenem. Po trzech miesiącach od radioterapii dostaje bardzo silnych skurczów i bóli kości. Lekarz prowadzący zaproponował rezonans magnetyczny lecz mama obawia się tego badania. Pani doktor, czy rezonans jest bezpiecznym badaniem, czy nie pobudzi komórek nowotworowych, czy może lepiej wykonać badanie scyntografii kości?

  więcej

 • Niepełna dawka Lucrinu

  hormonoterapia, rak piersi

  Wczoraj sąsiadka robiła mi zastrzyk Lucrinu i niestety 1/3 tego zastrzyku wyleciała, bo sąsiadka za bardzo nacisnęła. Czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie, tzn, czy następny zastrzyk powinnam dostać wcześniej?

  więcej

 • 2010-02-16 00:00:00

  avastin

  Bewacizumab - przeciwciało monoklonalne, wiążące się z czynnikami wzrostu śródbłonka i hamujące wytwarzanie...
 • 2010-07-07 13:30:00

  Nowa terapia leczenie nowotworów piersi

  Dzięki wiedzy o mutacjach genetycznych nowotworów piersi udało się opracować skuteczną terapię dla chorych kobiet
 • 2010-02-09 00:00:00

  skala Bloom'a Richardsona

  Metoda określania stopnia złośliwości nowotworu piersi. W klasyfikacji tej uwzględnia się zdolność tworzenia cewek,...
 • 2012-11-06 11:15:00

  Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi - Tomaszowskie Stowarzyszenie „Amazonek”

  Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek w tym ważnym dla nas miesiącu wykazało się wieloma inicjatywami. Oto najważniejsze z...
 • 2010-01-20 00:00:00

  antracykliny

  Antracykliny – to grupa antybiotyków stosowanych jako leki przeciwnowotworowe. Antracykliny są stosowane w...
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.