rak piersi - artykuły

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  chemioterapia, ciąża, Herceptyna, leczenie, rak piersi

  Mam 36 lat. 15 lipca 2016 r. przeszłam operację oszczędzająca lewej piersi z wycięciem węzła wartowniczego w Anglii. Z raportu histopatologa wynika że DCIS jest obecny w marginesach superior, medial oraz posterior, wiec 19 sierpnia 2016 r. przeszłam kolejną operację docięcia marginesów. Z raportu wynika, że guz to invasive ductal carcinoma G3 Tumour Grade 3 Invasive tumour size 9 mm. Węzeł wartowniczy czysty. Guz jest hormonozależny, ER score 6/8 oraz HER2 pozytywny (+3), Ki67 20%, pT1bpN0. DCIS obecny, high grade solid and comedo, który jest obecny w guzie oraz jego okolicach o rozmiarze 18 mm. Cały rozmiar guza 27 mm (9 mm inwazyjny guz oraz 18 mm DCIS). Tumour extent localised Vascular invasion - no (nie ma), lymphovascular invasion - no (nie ma). 1. Bardzo proszę o wyjaśnienie jakie powinnam przejść leczenie oraz jakie są moje rokowania? 2. Bardzo boję się chemii, czy możliwe jest przyjecie herceptyny bez chemioterapii? Powiedziano mi, że taka jest zasada, że herceptynę podaje się w komplecie z chemioterapią, bo inaczej jest mniej skuteczna. 3. Czy chemioterapia jest u mnie konieczna, jeśli tak to jaka oraz jakie będzie miała skutki uboczne? 4. Czy po zakończonym leczeniu będę mogła zajść w ciążę? Bardzo mi na tym zależy. 5. Jak długo po leczeniu można się starać o dziecko oraz czy jest to niebezpieczne, ponieważ może spowodować powrót raka? 6. Czy można powrócić do hormonów po ciąży, aby się zabezpieczyć przed nawrotem? 7. Czy przed rozpoczęciem leczenia można przez procedurę invitro zamrozić embriony, gdyż obawiam się, że jeśli będzie konieczne leczenie chemioterapią to zajście w ciążę będzie niemożliwe po jej zakończeniu oraz czy może to pobudzić raka gdyż wymagać to będzie stymulacji hormonalnej? 8. Kiedy po operacji należy podjąć dalsze leczenie oraz czy możliwe jest aby DCIS high grade dał przerzuty? 9. Proszę przedstawić na jakie leczenie mogę liczyć w Polsce, ponieważ zastanawiam się czy nie jest to dla mnie lepsze rozwiązanie?  

  więcej

 • Mastektomia podskórna z jednoczasową rekonstrukcją

  mastektomia, operacja, rak piersi

  Stwierdzono u mnie następujący stan: Pierś lewa stan po CB, na granicy kw. zewnętrzna zmiana ok 1.5 cm, poza tym bez oporów patologicznych. W wyniku badania hist. pat. nr H-3301-16 (NST, NHG1). Węzły chłonne obwodowe nie powiększone. Zostałam skierowana na usunięcie guza lewej piersi. Lekarz powiedział mi, że jeżeli guz będzie za blisko brodawki będzie trzeba odjąć cała pierś. Czy można by zatem zrobić rekonstrukcję piersi podczas tej samej operacji i czy wiązałoby się to również z dodatkowymi kosztami?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Moja przyjaciółka, 53 lata nieregularnie miesiączkująca, po operacji oszczędzającej raka piersi. Wykryto 2 ogniska: 1. 11 mm, invasive ductal carcinoma grade1, ER 8/8, PR 8/8, Ki67 10 %, Her2 +1, extensive low grade DCIS not changing the size of the tumor, 2. 14 mm, invasive ductal carcinoma grade 1, ER 8/8, PR 7/8, Ki67 10-20%, Her 2 +1, extensive low grade DCIS not changing the size of the tumor 6 sentinel lymph nodes removed, all free of metastatic deposits. Stage pT1cN0SN Jakie leczenie by Pani Doktor zaleciła?

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest właściwe

  leczenie, rak piersi

  Mam 50 lat. 27.06.2016 r. przeszłam kwadrantektomię sutka prawego i biopsję węzła wartownika. Otrzymałam następujące wyniki histopatologiczne: I op. - Fragment piersi o wymiarach 5,5 x4 x 3,5 cm z wąskim pasem skóry i z ogniskami o wzmożonej konsystencji fi 2 cm. 1. Margines przyśrodkowy - 1cm - utkanie sutka bez cech nowotworowych złośliwych 2. Margines boczny - 3,5 cm - tkanka tłuszczowa bez nacieku raka 3. Margines górny - 0,7 cm - utkanie sutka w odległości 0,5 cm utkanie raka wewnątrzprzewodowego 4. Margines dolny - 1 cm - utkanie sutka bez nacieku raka 5. Margines skórny - 1,5 cm - skóra i tkanka podskórna bez nacieku raka 6. Margines powięziowy - 1,5 cm - tkanka tłuszczowa bez nacieku raka 7-11. rak gruczołowy sutka z dominującą komponentą wewnątrzprzewodowego ok 95%, ponadto widoczna jest też obecność raka naciekającego typu no Spetial type (NST) - stopień złośliwości histologicznej G-2. II op - Fragment tkanki tłuszczowej o wymiarach 4,5x1,5 cm z 4 węzłami chłonnymi bez nacieku raka (0/4). Ki67 + 1% komórek, RE 3+5=8/8 pkt., RPG 3+5=8/8 pkt., Her2 +3. Pytanie moje dotyczy dalszego leczenia. Zaproponowano mi radioterapię + hormonoterapię ze względu na wielkość zmiany (1 milimetr, który stanowi 5% masy guza). Wytłumaczono mi, że tak małe zmiany nie poddaje się chemioterapii, ponieważ nie ma sensu "truć" całego organizmu. Leczenie zaczynam 05.09.2016 r. Niepokoi mnie wynik Her2. Ze względu na wielkość zmiany nie kwalifikuję się do leczenia herceptyną. Proszę o pomoc, czy podejmuję słuszną decyzję co do leczenia. Co dalej z receptorem Her2?

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  rak piersi, wyniki badań

  Foci carcinomatosi - B [ M - 8010/3 ] Utkania nowotworu złośliwego nie stwierdza się - CPG [ M- 09450] Laesio fibrosa - H [ M - 01100] Utkania nowotworu złośliwego nie stwierdza się - JKMNO [ M- 09450] Invasive lobular carcinoma G - 2 - ADE Preparat o wym. 15x15x5 cm, utkanie piersi gruczołowotłuszczowe , w kw. górnym wew. guz śred. 2 cm. Guz ze znacznikiem, marg. głęboki 1 cm, marg. górny 4 cm. A - z guza B - z guza z marg. głębokim C - marg. górny D - na granicy kwadrantów zewn. kolejny guz 2,5 cm, marg. głęboki 1,5 cm, marg. dolny 3,5 cm, marg. górny. E - guz z marg. głębokim F - guz z marg. dolnym G - guz z marg. górnym H - zabrodawkowo guz śred. 1,5 m, marg. dolny 3,5 cm, marg. górny 5 cm, marg. głęboki 4 cm, brodawka wciągnięta . J - marg. głęboki K - marg. dolny L - mark. górny M - z pozostałego utkania N - brodawka O - węzeł wartowniczy śred. 1cm - z tk. tł. To mój wynik badań pooperacyjny. Gdy się zapytałam lekarza co te literki znaczą, usłyszałam wielogniskowy rak. Mam być dobrej myśli. Otóż mnie dręczą myśli, czy to przerzuty były już, jakiej wielkości te guzy, i dlaczego pisze: nie stwierdza się nowotworu złośliwego? I co znaczy te G-2? Jestem po 6 wlewach chemioterapii, po 25 naświetleniach, teraz tylko pozostała mi hormonoterapia 5 lat. Jestem pół roku po operacji, czy powinnam mieć zrobione badanie kości, tym bardziej, że moja ciocia umarła 7 lat po operacji piersi z przerzutami na kości?  

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi, wyniki badań

  USG piersi i pachy Obie piersi bez zmian ogniskowych w obrazie usg. Pierś lewa część centralna piersi i większa część kwadrantu górnego zew. zajmuje nieco hypoechogenna wieloogniskowy słabo odgraniczony obszar wielkości 5x5x3 cm. W zmianie na godz. 2 widoczne pojedyncze mikrokalcynacje. Brak granicy między zdrową a zmienioną tkanką gruczołu. W lewym dole pachowym kilka metastatycznych węzłów do 13mm. Pierś prawa i prawy dół pachowy prawidłowe . BAC pod kontrolą USG Odczynowe pobudzenie węzła chłonnego. Komórek nowotworu złośliwego nie stwierdzono. USG jamy brzusznej Wątroba nie powiększona o prawidłowej echogeniczności, jednorodna. Pęcherzyk żółciowy echoujemny, cienkościenny. Drogi żółciowe nieposzerzone. Trzustka prawidłowa. Obie nerki o prawidłowych wymiarach bez cech zastoju. Śledziona prawidłowej wielkości jednorodna. Aorta i okolica około aorty w normie. ROZPOZNANIE Naciekający rak piersi ER 100%, PgR 100%, HER2: (-), Ki-67 (+) 10%. Luminalny A Hormonoterapia przed operacją: RESELIGO 36 mg 1x co 4tyg. (6 miesięcy), SYMEX 25mg 1x1 dziennie (6 miesięcy). Wiek 42 lata przed menopauzą. Proszę o interpretację wyników, czy takie powinno być leczenie?

  więcej

 • Czy powinna być wykonana biopsja gruboigłowa

  biopsja, leczenie, rak piersi

  Wykryto u mnie podczas biopsji cienkoigłowej komórki raka gruczołowego. Czy warto powtórzyć badanie biopsją gruboigłową? Co to za typ raka i jakie mogą być rokowania?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Moja mama ma 82 lata, jest po operacji oszczędzającej raka piersi (szpital na Szaserów). Badanie histopatologiczne: węzeł wartowniczy wolny od komórek rakowych, materiał z guzem - carcinoma invasium NST multifocale G1 MBR 5 (2+2+1), poza guzem o maks. wym. 1,3 cm stwierdzono 2 osobne guzy o maks. wym. 0,2 cm, w tym jeden leżący w marginesie odcięcia od strony powięzi. Mikroskopowo minimalny margines odcięcia największego guza od strony powięzi 0,1cm. pT1 c/m/, pN0/sen/, ER/+/: PS5 IS3 w prawie 100% komórek guza, PR/+/: PS5 IS3 w prawie 100% komórek guza, HER2 /2+/, Ki67 /+/ w ok. 10% komórek guza. Tyle wyniki. Poza tym mama ma chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie, wszczepiony rozrusznik, ostooporozę, na jesieni 2015 roku przeszła dwie poważne operacje ortopedyczne po złamaniu zęba obrotnika i pęknięciu pierwszego kręgu. Bierze oczywiście m.in. acenokumarol. W związku z tym dr onkolog w szpitalu stwierdziła, że hormonoterapia, ze względu na zagrożenie zakrzepicą nie wskazana. Dała skierowanie na radioterapię. Lekarz na Ursynowie stwierdził, że przy wszystkich schorzeniach mamy radioterapia też niewskazana i najlepiej byłoby zrobić mastektomię. Ponownie jesteśmy zapisane do pani dr onkolog na 30 sierpnia. Zastanawiamy się co robić dalej, czy zgodzić się na mastektomię, czwarta poważna operacja w ciągu roku!?!, boję się, że mama tego nie przetrzyma. Czy nie ma możliwości monitorowania tego raka jakoś bezinwazyjnie? W jej wieku rozwija się już chyba b.powoli. Czym grozi zaprzestanie leczenia? Mama, mimo wszystkich chorób i drobnej niedołężności, jest jeszcze pełna życia i chodziłoby o to, żeby to życie w miarę możliwości przedłużyć, ale i żeby było w miarę dobrej jakości, bez uciążliwego leczenia. Co Pani doktor o tym sądzi?

  więcej

 • Profilaktyka u dzieci osób chorych na raka piersi

  profilaktyka, rak piersi

  Zdiagnozowano u mnie raka piersi, jestem już po operacji. Zastosowano w chwili obecnej operację oszczędzającą oraz wycięcie 2 węzłów, jestem przed rozmową z lekarzem. Proszę mi powiedzieć jak mogę zabezpieczyć i jaką stosować profilaktykę u swoich dzieci (córka ma 19 lat, synek 8).

  więcej

 • Objawy uboczne leczenia onkologicznego

  leczenie, rak piersi

  W grudniu 2014 r. miałam podskórną mastektomię (w wieku 35 lat). Rak potrójnie ujemny G3 T1b (brak guza tylko resztki po gazie na obszarze ok 1 cm) mikroprzerzut w węźle wartowniku poniżej 1 mm (ok 60 komórek raka ) ki67 wysokie ok. 70%. Zastosowano chemię 6 x FEC oraz 3 x docetaxel. Następnie była radioterapia. Na domiar złego w trakcie leczenia okazało się, że mam mutację BRCA1 - ex 5. Chemia nie została zmieniona. Profilaktycznie usunęłam drugą pierś oraz pół roku temu jajniki i jajowody. Jak do tej pory wszystkie badania ok. Dodatkowo przyjmuję jeszcze olaparib. Natomiast od kilku dni mam problemy z ciśnieniem, które wynosi 90 na 50. Czasem w południe to spada nawet do 80 na 40. Moje samopoczucie jest straszne, w tym czasie czuję się słaba i tak jakby niedotleniona, mam uczucie jakbym była w górach, puchną mi ręce i są zimne i takie odrętwiałe. Pani Doktor. czy mój organizm może tak reagować na przebyte leczenie, 5 operacji w ciągu roku oraz na przedwczesną i wymuszają menopauzę? Czy są może jakieś leki łagodzące objawy menopauzy? Dodam, że leczenie chemią zakończyłam rok temu, a naświetlania we wrześniu. Chemię przeszłam łagodnie. Hormonów nie dostałam. Martwię się tym moim samopoczuciem i boję się, czy to nie jest jakiś przerzut do mózgu. Czy mam szansę na to, że ta choroba do mnie nie wróci i czy zastosowane leczenie było właściwe? Jestem załamana tym całym rakiem.

  więcej

 • Ciąża po leczeniu raka piersi

  ciąża, rak piersi

  W marcu 2015 r. w wieku 28 lat zdiagnozowano u mnie invasive carcinoma of the breast NST NHG2. Obecność receptorów estrogenowych jest ok. 10%, receptorów progesteronowych nie wykazano. Białko HER2 - odczyn pozytywny 3+++, ekspresja antygenu Ki67 w około 20% jąder komórkowych. Przeszłam najpierw chemioterapię: 4xAC i 14 wlewów paklitaxel w tym 12 łącznie z herceptyną. W październiku przeszłam mastektomię piersi lewej z usunięciem węzłów chłonnych (zajętych 1 na 18), po operacji radioterapia 25 lampek. Obecnie przyjmuję herceptyne. Mutacje BRCA1 i BRCA2 wykluczono. Od pierwszej chemii przyjmowałam również zastrzyk zoladex celem "ochrony" jajników. Ostatni zastrzyk dostałam w styczniu 2016, a następnie go odstawiono. Miesiączka wróciła 6 lipca 2016. Bardzo pragnę zajść w ciążę, ale opinie lekarzy znacznie się różnią. Lekarz prowadzący zasugerował terapię hormonalną i wstrzymanie się z ciążą na 5 lat lub bez terapii hormonalnej minimum 2 lata. Z kolei ginekolog-onkolog, z którym się konsultowałam nie widzi przeciwwskazań, żeby zacząć się starać o ciążę za pół roku. Naprawdę mam mętlik w głowie. Proszę o opinię kiedy jest najlepszy dla mnie czas na zajście w ciążę.  

  więcej

 • Neuropatia po chemioterapii

  chemioterapia, rak piersi

  Chciałabym się dowiedzieć, czy neuropatia jako objaw uboczny chemioterapii może się nasilić po pół roku od skończenia chemii, czy raczej po takim czasie to objaw innej choroby. Trzy miesiące temu skończyłam radioterapię i czułam się dobrze. Obecnie mam osłabienie mięśni i czucia, czuję odrętwienie, mam problem z poruszaniem się i wstawaniem, mam słabe ręce, nie mogę prowadzić samochodu, bo mam problem z obsługą pedałów sprzęgła i gazu. Choruję również na zapalenie wielomięśniowe, ale badania wykluczyły zaostrzenie się tej choroby, więc przyczyna nagłego osłabienia jest jakaś inna.  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie - cd.

  leczenie, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Jakie powinno być zastosowane leczenie - cd." z 25 lutego 2016 r.   Chciałabym się podzielić wiadomościami oraz uzyskać opinie czy takie leczenie jest optymalne, żeby zapewniło mi zdrowie a nie wznowę. Przeszłam jednak chemię 4xAC i obecnie biorę Tamoxifen. Czy to wystarczy? Znajoma z bardzo podobnymi wynikami dostała jeszcze Herceptynę ja nie, tylko hormony. Ciekawi mnie jak często dochodzi do wznowy choroby jeśli ktoś miał podobne wyniki. Pomimo, że lekarze mówią, że będę zdrowa ja obawiam się powrotu choroby. Chociaż wiem, że nikt mi tego nie zagwarantuje.

  więcej

 • Xgeva w leczeniu przerzutów do kości

  leczenie, leki, przerzuty, rak piersi

  Od ponad 2 lat mam przerzuty do kości. Miałam operację kręgosłupa - resekcja dwóch kręgów. Dopiero po pół roku od operacji dostałam zomikos, gdy pojawił się przerzut w żebrze. Był spokój ok. półtora roku. Od marca rozsiało się w wielu kościach. Zabrano mi zomicos, 3 miesiące miałam pamifos. Teraz po tomografii okazało się, że mam dalsze przerzuty w kościach. Zabrano mi pamifos. Ostatecznie jest chemia NF1 i radioterapia. Moje pytanie - a co konkretnie na kości, prowadząca onkolog powiedziała, że nic. Dopiero po chwili powiedziała, że może być lek nie refundowany - xgeva. Oczywiście zgodziłam się. Moje pytanie brzmi - czemu mi zabrano zomicos, pamifos? W innych ośrodkach kobiety z przerzutami do kości nawet mimo postępu choroby wciąż mają, zwłaszcza zomicos. Czy różne ośrodki/szpitale mają swoje wytyczne odnośnie stosowania zomicosu?

  więcej

 • Czy konieczne jest usunięcie węzłów chłonnych

  operacja, rak piersi

  W przyszłym tygodniu mam wyznaczoną operacje oszczędzająca - lumpectomy. Rak trójnegatywny IIA. Jestem po chemii - 4 A/C i 12 Taxoli. Wiem, że w trakcie operacji (pozostałości z guza i węzła wartowniczego) zostaną usunięte węzły chłonne znajdujące się pod pacha. Nie rozumiem dlaczego. Wcześniejsze badania MRI (przed I po chemii) oraz biopsja cienkoigłowa nie wykazały zmian chorobowych w węzłach chłonnych. Uprzejmie proszę o wytłumaczenie w jakim celu się to wykonuje i z jakimi dalszymi konsekwencjami dla mojego zdrowia się to wiąże. Wnioski z biopsji (przed chemią): A single group of cells is positive on the pan-keratin stain; however, they smaller than the malignant cells seen on the surgical biopsy (biopsja guza piersi). The cluster of cells is absent on the H&E cell block sections. Wnioski z MRI po chemii: NO suspicious adenopathy (a diseased condition in a gland or lymph node, e.g. inflammation or enlargement) is seen

  więcej

 • Powiększone węzły chłonne

  badania kliniczne, rak piersi, wykrywanie

  Mastektomia 2007 rok, estrogen +, progesteron +, Her2 -, KI67 20%, jeden węzeł zajęty. 6 cykli FAC, tamoxifen przez 7 lat potem Aromek obecnie faslodex. Po 6 latach przerzuty do kości. Kwas na wzmocnienie kości i aromek a od pól roku w badaniu klinicznym aromek zamieniony na faslodex+ tasilisib bądź placebo. W badaniach TK zmiany targetowe nie powiększają się, natomiast chodzi mi o węzły chłonne, które sama wyczulam po prawej, operowanej stronie. Po usg zdiagnozowane na siedząco przy mojej pomocy jeszcze przed rozpoczęciem udziału w badaniach klinicznych. W TK wychodzi tylko jeden węzeł poniżej 1 cm, więc nikt się nim nie przejmuje. Dzisiaj robiłam prywatnie USG piersi i na moją prośbę okolice nadobojczykowe i szyjne. W pozycji leżącej niewidoczne, ale na siedząco kilka po prawej stronie głównie wzdłuż mięśnia mostkowo- obojczykowo- sutkowego i podobnie jeszcze drobniejsze po lewej stronie. Czy w takim układzie powinnam prosić o zbadanie lub biopsję tych węzłów lekarza onkologa? Dlaczego w TK widać tylko 1 węzeł? Czy jest możliwość, że są one już tam od dawna i nie koniecznie muszą być przerzutowe? Jak dalej powinnam postępować?

  więcej

 • Przerzuty raka piersi do wątroby

  leczenie, przerzuty, rak piersi

  Moja mama (56 lat) przeszła całkowitą mastektomię lewej piersi. ROZPOZNANIE ZASADNICZE: Miejscowo zaawansowany rak piersi lewej C50.9. ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE: CARCINOMA INVASIVUM MAMMAE NST, G2 (3+2+1). Kategoria 5b KWIECIEŃ 2015 r. - brała chemię czerwoną 4x AC, a potem 12 białych paclitaxel 130 m, gondansetron 8.0 mg, dexaven 10 mg, setronon 8 mg, clemastn 2 mg, ranigast 50 mg, hydrocortiosson 200 mg, (ponieważ mama miała duszności, pieczenie twarzy, bóle kręgosłupa, po podaniu hydrokortyzonu dolegliwości ustąpiły).   LISTOPAD 2015 r. - Po operacji wynik: Histopatologia Materiał: Lewy Gruczoł z pachą. Wynik makroskopowy: Pierś lewa o wymiarach 18x19x5,5 cm usunięta wraz z zawartością dołu pachowego, w okolicy zabrodawkowej oraz na granicy kwadrantów górnych obszar o zmożonej swoistości z mikrozwapnieniami o orientacyjnym wymiarze 6x3x5,5 cm położony bezpośrednio pod skórą, 2 cm nad ruchoma powięzią. W pozostałym miąższu tkanka tłuszczowa i mastopatyczna ok. 15%. Brodawka sutkowa z białym nalotem. Wynik mikroskopowy: Materiał po mastektomii z limfadenektomią 1. Stan po chemioterapii - komórkowość ok. 5%, grupa RCB II 2. Typ histologiczny: Rak naciekający NST-D. przewodowy 3. Największy wymiar komponentu naciekającego - poniżej 1 cm 4. Odsetek utkania raka in situ cdis < 5% 5. Liczba wszystkich węzłów chłonnych z przerzutami: 1 (bez przekraczania torebki węzła chłonnego). 6. Liczba wszystkich znalezionych węzłów : 11 7. średnica największego przerzutu: 0,3 cm 8. pTNM: ypT1bN1 9. Komentarz: Komórki guza wykazują ogniskowo cechy dużego stopnia uszkodzenia po terapii. Wokół gniazd komórek raka widoczne są pola resorbcji i włóknienia. Brodawka piersi bez nacieków raka. OD 02.12.2015 do 31.12.2015 - radioterapia: otrzymała napromienianie na obszar obwodowych węzłów chłonnych i ścianę klatki piersiowej (strona lewa) techniką IMRT fot x 6 MV 4500 cGY/g/20 fr. Liczba frakcji dziennie : 1x Brała herceptynę co 3 tyg. Na dzień dzisiejszy wzięła 11 dawek i zostało to wstrzymane teraz przez lekarza prowadzącego. Badania przed chemioterapią są u lekarza. Wynik usg jamy brzusznej: " Wątroba powiększona odpowiada wyczuwalnemu oporowi, duże zmiany o charakterze meta o średnicy 11 cm, 7 cm, 5 cm i 3 cm. We wnęce wątroby kilka zmian węzłowych. Prawidłowy obraz śledziony pęcherzyka żółciowego i trzustki. Drogi żółciowe nieposzerzone. Nerki prawidłowe, okolice nadnerczowe niezmienione. Pęcherz moczowy słabo wypełniony moczem. Aorta brzuszna prawidłowa, w przestrzenie zaotrzewnowej zmian nie uwidoczniono. Wnioski: Hepatomegalia. Zmiany ogniskowe w wątrobie o charakterze meta". Teraz czekamy na echo serca i konsultację kardiologiczną, zostajemy na razie pod opieką cały czas tego samego lekarza od początku, który nie daje nam szans już na wyleczenie. Czy nic się już nie da zrobić?????

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 45 lat, podczas rutynowych co rok badań usg wykryto u mnie guzki w obu piersiach. Po wycięciu i badaniu: Pierś prawa - rak przewodowy inwazyjny G3, pT1c z wieloogniskową komponentą raka śródprzewodowego, zatuszowana linia cięcia chirurgicznego odcinkowo przechodzi przez utkanie zmiany nowotworowej. HER 2 3PLUS, ESTROGEN ODCZYN DODATNI W 40% KOMÓREK, PROGESTERON ODCZYN DODATNI W 20% KOMÓREK, ANDROGEN ODCZYN DODATNI, E-CADHERIN ODCZYN DODATNI, KI67 DODATNO ODCZYN JĄDROWY W 50% KOMÓREK GCDFP ODCZYN UJEMNY, MAMMOGLOBINA ODCZYN UJEMNY. Pierś lewa - OGNISKA WŁÓKNIENIA. Obecnie jestem po drugiej operacji oszczędzającej piersi prawej: pobrano materiał o wymiarach: 3,8x3.0x1,7cm z kwadrantów wewnętrznych piersi prawej (wynik: DYSPLAZJA ŁAGODNA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO), USUNIĘTO WĘZEŁ WARTOWNICZY (WYNIK WĘZEŁ 1,2 3,4,5 - WĘZEŁ ODCZYNOWY). MATERIAŁ O WYM. 4,9x3,4x2,4 CM Z BLIZNY PO POPRZEDNIM ZABIEGU (WYNIK: ZIARNINOWANIE, BLIZNOWACENIE, DYSPLAZJA ŁAGODNA). Mam pytanie dotyczące dalszego leczenia. Czy mam spodziewać się radioterapii i chemioterapii, jak będzie wyglądało dalsze leczenie, czy może będzie bez?

  więcej

 • Jaką wybrać operację

  leczenie, operacja, rak piersi

  Żona zdiagnozowana - rak piersi. BAG: ER (-), PR (-), HER2 (3+); Ki6714-20%. Mammografia PP - zmiana 29x24 mm, USG - 30x12mm, 4 węzły chłonne pod pachą - zajęte. Obecnie przed ostatnim podaniem paklitaxelu w cyklu 12 x tydz.., wcześniej AC. Guz piersi pod wpływem chemioterapii skurczył się o 50%, żona dostała propozycje operacji oszczędzającej pierś. 1. Czy są badania stwierdzające o ile zwiększa się prawdopodobieństwo nawrotu lub o ile skraca się średnia długość przeżycia lub inny miernik szacujący jak zwiększa się ryzyko przy mastektomii vs operacja oszczędzająca pierś? 2. Czy są badania stwierdzające o ile zwiększa się prawdopodobieństwo nawrotu lub o ile skraca się średnia długość przeżycia lub inny miernik szacujący jak zwiększa się ryzyko przy usunięciu TYLKO 4 zajętych węzłów chłonnych wraz z w wartowniczym vs operacja usunięcia wszystkich węzłów chłonnych spod pachy? 3. Czy są badania stwierdzające o ile zwiększa się prawdopodobieństwo nawrotu lub o ile skraca się średnia długość przeżycia lub inny miernik szacujący jak zwiększa się ryzyko z radioterapią na pierś i na węzły chłonne po zabiegach j.w vs brak radioterapii? 4. Biorąc pod uwagę poszerzenie listy refundowanych leków od 1.07.2016 do terapii pooperacyjnej w przypadku żony jak powyżej będzie jeszcze jakiś nowo dopisany lek podawany z herceptyną?  

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi

  Od maja 2016 r. jestem Amazonką, lat 58. Badanie biopsji piersi lewej na godz 3-4 BG, pacha lewa BACC. Rozpoznanie wstępne 1. Naciekający rak sutka, konieczne wykonanie odczynu z ekahedryną. 2. Rozmaz ubogotkankowy, bez komórek atypowych. Po rozmowie z lekarzem prowadzącym decyzja o mastektomii. Badanie śródoperaacyjne - pięć węzłów chłonnych, w jednym mikroprzerzut raka. W badaniu rytynowym nieco inny wynik - 4/5 cztery węzły chłonne z przerzutami raka (CK+). Opis makroskopowy: Sutek lewy 20x17x5 cm, ze skórą 20x12 cm. Brodawka wypukła, powięź zachowana. Na przekroju na granicy kwadrantów zewnętrznych guz 2x2x2 cm położony 0,8 cm od powięzi, 3 cm od skóry. Ponadto w kwadrancie górnym zewnętrznym skupisko torbieli ( torbielowate ognisko resorpcji) o wym.4,5x3x3 cm. Pozostały miąższ sutka o budowie dysplastyczno-tłuszczowej. Opis mikroskopowy: Rak zrazikowy naciekający. Maksymalny wymiar guza 2 cm, wycięcie doszczętne. Ponadto w wycinkach pobranych z torbielowatego ogniska ziarniny resorpcyjnej widoczne są ogniska nacieku raka zrazikowego, wycięcie doszczętne, minimalny margines powięziowy 0,4 cm. Pozostały miąższ sutka o utkaniu tłuszczowym. Brodawka typowej budowy. pT2N2a(sn) WYNIK BADAŃ RECEPTORÓW: IMMUNOEKSPRESJA RECEPTORA ESTROGENOWEGO (ER): TS - 7/8 (dodatni) IMMUNOEKSPRESJA RECEPTORA PROGESTERONOWEGO (PR): TS - 7/8 (dodatni) IMMUNOEKSPRESJA HER-2: O (ujemny) INDEKS PROLIFERACYJNY Ki67: 5% Proszę o interpretację i dalsze rokowanie w leczeniu. Jeszcze jedno, jak jest z białkiem WNT16B, czy jest możliwy do sprawdzenia i w jakim przypadku? Jakie badanie można wykonać aby sprawdzić czy faktycznie jest czysto, jestem po usunięciu węzłów pachowych po stronie lewej oczywiście.

  więcej

 • Avatar

  2016-08-24 09:02:06

  Opuszczona dawka Zoladexu

  Zapomniałam w tym miesiącu wziąć zoladex. Przypomniałam sobie dopiero po 27 dniach. Czy jak wezmę go to coś się stanie?
 • Avatar

  2016-08-24 08:59:45

  Opuszczona dawka Herceptyny

  Herceptynę dostaję od 10 września 2015 r. Powinnam ją dostawać do 9 września 2016 r. Na początku leczenia wyliczyłam sobie,...
 • Avatar

  2016-08-24 08:56:55

  Czy powinien być zastosowany Zoladex

  Właśnie zakończyłam chemioterapię: 4xAC, 12xPXL. Jestem po operacji. Mój guz był hormonozależny: ER (+++) w 100%...