rak piersi - artykuły

 • Odraczanie chemioterapii

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  Wykryto u mnie guz w lewej piersi, operację usunięcia piersi przeprowadzono 08.10.14r. Wielkość guza13 mm, HER 2 (3+), pT1cN1snMO, ER dodatni >90%, PR dodatni 60%, Ki67 dodatni w 40%. Następną operację miałam 7.11.14 r. Usunięto 15 węzłów chłonnych, w 2 węzłach komórki nowotworowe (w jednym przekraczają torebkę węzła i wnikają do tkanki tłuszczowej). Dopiero od 8.01.15 otrzymałam chemioterapię wg EC/PXL. Z powodu słabych wyników morfologii (niski poziom krwinek białych ) każdą chemię mam praktycznie przekładaną o jeden tydzień. Nie otrzymałam czynnika wzrostu krwinek białych, bo podobno w moim przypadku jest nierefundowany. Już 4 razy przesunięto wlewy. Chemię znoszę dobrze, nie mam gorączki, nie występują infekcje. Nastawienie psychiczne miałam bardzo dobre, ale obecnie po kolejnym przełożeniu chemii" wpadłam w dołek". Jaki wpływ na leczenie ma przesuwanie terminu chemii?

  więcej

 • Jaką decyzję podjąć odnośnie leczenia

  Herceptyna, leczenie, rak piersi

  Na koniec listopada wyczułam guzka piersi. Pierwsza diagnoza lekarza to "mała torbiel". Dostałam leki homeopatyczne i miałam zgłosić się za dwa miesiące. Wcześniej niezależnie we wrześniu ze względu na mamę i kuzynkę, które chorowały na raka jajnika i piersi, zgłosiłam się do poradni genetycznej jeszcze nie wiedząc, że cos się dzieje u mnie. Pod koniec stycznia dowiedziałam się, że genu nie mam. To mnie uspokoiło, ale guz rósł i umówiłam się przez poradnię genetyczną na mammografię i usg. Później była biopsja i w kwietniu dowiedziałam się, że mam raka inwazyjnego piersi. Przerzutów w jamie brzusznej i na płucach nie było. Mam 44 lata. Czekam obecnie czy zakwalifikuję się do programu z herceptyną przed zabiegiem. Chciałabym wiedzieć, czy warto na ten program czekać, czy lepiej poddać się chemioterapii jak najszybciej. Boję się, że po dwóch biopsjach i tak długim okresie od wyczucia guza mogą być przerzuty.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 47 lat, jestem po radykalnej mastektomii piersi lewej i wycięciu wszystkich węzłów chłonnych. Ognisko: Carcinoma ductale invasivum G2 wg Elstona-Elisa (2+3+2). W węzłach chłonnych oraz w marginesach i kw. ognisk nowotoworowych nie znaleziono. Badanie receptorów: receptor estrogenowy (+) 8 punktów w skali Allreda (3+5), receptor progesteronowy (+) 8 punktów w skali Allreda (3+5), HER-2 (3+) pozytywny w skali 0 do 3+, Ki67 > 20% Proszę o informację jakiego leczenia mogę się spodziewać.

  więcej

 • Radioterapia przedoperacyjna

  leczenie, radioterapia, rak piersi

  W grudniu u mojej Mamy wykryto raka piersi. Było podejrzenie raka zapalnego (pogrubiała skóra, brak wyczuwalnego guza), ale po badaniu hist-pat węzła podpachowego stwierdzono komórki raka gruczołowego (hormonozależny, HER negatywny), Wykluczono raka zapalnego, a obrzęk, naciek na skórę może spowodować inny rak, nie tylko zapalny. Były powiększone węzły podpachowe oraz w USG wyszło, że również podobojczykowe są patologicznie powiększone. Teraz Mama jest po 5 cyklu chemii przedoperacyjnej AT. Po 3. cyklu usg kontrolne wykazało zmniejszenie się węzłów, lekarz mówił, że pierś też się poprawiła (do chemii skóra była gruba 4,7 mm, a po 3 chemii 3,5). Czy to jest duża poprawa czy nieznaczna? Jaki wynik byłby zadowalający przed operacją? Słyszałam, że węzłów podobojczykowych się nie usuwa, więc zastanawiam się czy nie jest potrzebna radioterapia przedoperacyjna?  

  więcej

 • Interpretacja wyniku MR kręgosłupa

  rak piersi, rezonans magnetyczny, wyniki badań

  Proszę o interpretację MR odcinek C6-S2 z 13.03.15, czy są przerzuty? Odcinek piersiowy Klinowate obniżenie wysokości trzonu Th4 (wysokość w części przedniej 14 mm, środkowej 15 mm, tylnej 20 mm) bez wpuklania się do kanału kręgowego. Nieznaczne (ok. 1 mm) uwypuklenie krążka m/kręg. Th3/4 z niewielkim modelowaniem worka oponowego. Obniżenie wysokości trzonu Th8 z załamaniem dolnej blaszki granicznej trzonu (wysokość trzonu w części przedniej 13 mm, środkowej 14 mm, tylnej 21 mm) z wpukleniem się tylno dolnej krawędzi trzonu do kanału kręgowego na głębokość 3 mm oraz szerokopodstawne uwypuklenie krążka m/kręgowego Th8/9 wpuklające się do kan. Kręg. na głębokość 4 mm z modelowaniem worka oponowego i pośrednio przedniej powierzchni rdzenia kręgowego. Zwężenie otworów m/kręg Th7/8, T8/9 po stronie lewej przez wpuklające się osteofity tylnobocznych krawędzi trzonów i zmiany zwyrodnieniowe w staw. m/kręg. Wielopoziomowe osteofity przednich krawędzi trzonów, zwłaszcza na odcinku Th3-Th8. Odcinek lędźwiowy Spłycenie fizjologicznej lordozy odcinka lędźwiowego, dehydratacja wszystkich krążków odcinka lędźwiowego oraz obniżenie wysokości krążków L3/L4, L4/L5, L5/S1. Na poziomie Th12 /L1 tylna pośrodkowa przepuklina krążka m/kr. wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 4 mm modelująca worek oponowy. Na poziomie L1/L2 duża dotrzonowa przepuklina krążka (19x10 mm) przez górną blaszkę graniczną trzonu L2. Obecnie również niewielkie szerokopodstawne uwypuklenie krąż. m/kr nieznacznie modelujące worek opon. Na poziomie L2/L3 niewielka tylna wypuklina krąż. m/kr wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 2 mm modelująca worek oponowy. Na poziomie L3/L4 tylna pośrodkowa przepuklina krążka wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 8 mm uciskająca worek oponowy i pośrednio nici końcowe rdzenia, zwężająca obustronnie zachyłki boczne kanału i prawy otwór m/kręg. Na poziomach L4/L5 i L5/S1 okrężne wypukliny krążków m/kręg. typu bulging wpuklające się do kanału kręgowego na głębokość 4 mm modelujące worek oponowy i zwężająca obustronnie zachyłki boczne, modelująca pośrednio nici końcowe rdzenia. Osteofity przednich krawędzi trzonów L1-L5 i krawędzi tylnych L3-L5. Nie stwierdza się ognisk podejrzanego sygnału w obrębie kręgosłupa Th i LS w tym w obrębie złamanych trzonów sugerujących meta. Rdzeń kręg bez zmian ogniskowych. Mama ma 60 lat. Rak piersi lewej cT2N3M1 (OUN, węzły chłonne śródpiersia). Stan po chemioterapii 8xFEC, po paliatywnej radioterapii na OUN (08.2015), paliatywnej RTH na kręgosłup (12.01.15) w trakcie hormonoterapii Clarzole, Po zatorowości płucnej (22.12.2014). Wyniki ostatniej TK Głowa, KLP (08.12.15) TK mózgowia - badanie z kontrastem. Świeżo wynaczynionej krwi śródczaszkowo nie stwierdzam. cechy umiarkowanego zaniku korowego móżdżku. Poza tym mózgowie o prawidłowej morfologii, bez zmian ogniskowych. Obszar struktur naczyniowych w normie. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Komora IV prawidłowa. Części kostne mózgoczaszki bez zmian. TK KLP - płuca prawidłowo powietrzne, bez zmian ogniskowych o wyglądzie meta jak poprzednio. W przykręgosłupowych partiach płatów dolnych pasmowato siateczkowate struktury włóknisto bliznowate. Drobne podopłucnowe zwapnienie w S1+2L. Obustronnie przyścienne, prawdopodobnie przewlekłe skrzepliny: w t. dolnopłatowej i tt. subsegmentowych S8P oraz t. języczka, t. dolnopłatowej lewej i tt. subsegmentowych S8L. W śródpiersiu powiększonych ww. chłonnych ani innych patologicznych struktur nie stwierdzam jak poprzednio. Części kostne w porównaniu do badania z 03.09.br pojawiły się - złamanie tylnego odcinka żebra VIII prawego, prawdopodobnie patologiczne - drobne sklerotyczne ogniska w tylno bocznym odcinku żebra IV prawego, prawdopodobnie meta - złamanie przedniego odc. żebra V lewego - złamanie dolnej blaszki granicznej trzonu Th8 i górnej blaszki granicznej trzonu TH4. Wiem, że podejrzane 3 mm, 4 mm zmiany w móżdżku ustąpiły oraz guz piersi i węzłów chłonnych, nie jestem pewna czy po tych naświetleniach na kręgosłup te zmiany się cofają jak wyszedł ostatni MR? Mama dostała jeszcze skierowanie na scyntygrafię kości. Jakie są rokowania? Wiem, że już nie wyzdrowieje ale czy chorobę można zatrzymać? Mama czuje się dobrze jest w trakcie hormonoterapii  

  więcej

 • Interpretacja wyniku i leczenie

  leczenie, rak piersi

  Proszę o interpretację wyniku badania oraz orientacyjny sposób leczenia. Opis makroskopowy: Fragment miąższu sutka o wymiarach 4,5x4x1,5 cm. Na przekroju słabo odgraniczony białawy obszar 1,5x0,3 cm. Ponadto tkanka gruczołowa 1,5x0,6 cm. Rozpoznanie histopatologiczne: 1. CARCINOMA DUCTALE IN SITU (in intram) 2. CARCINOMA DUCTALE IN SITU NG-2 Ognisko raka wewnątrzprzewodowego średnicy 3,5 mm. Marginesy chirurgiczne od strony obojczyka (1nitka) i od strony pachy (2 nitki) bez utkania raka. pTis  

  więcej

 • Czy niezbędna jest chemioterapia

  leczenie, rak piersi

  Mam 69 lat. Pod koniec marca miałam operację oszczędzającą lewej piersi, wycięto 2 węzły chłonne. ROZPOZNANIE HIST-PAT: Carcinoma invasivum ductale desmoplasticum II stopień wg. Blooma - Richardsona-Elstona. Stwierdzono nacieki w marginesie dolnym i dopowięziowym w odległości 0,5 cm od linii cięcia. W dwóch przysłanych do badania węzłach chłonnych przerzutów raka nie stwierdzono. Opis Makroskopowy: 1) fragment gruczołu piersiowego 7x4x2 cm z fragmentem skóry bez brodawki sutkowej 3x1,5. 5 cm na przekroju obecna lita, biaława, nieregularna zmiana, w największym wymiarze około 1,2 cm, margines głęboki 5 mm, górny 1,2 cm, dolny 1 cm, przyśrodkowy 2 cm, boczny około 2 cm, doskórny (przedni) 1 cm, 2) 2 fragmenty tkanki 4,5x3 cm i 7x4 cm. FISH Rozpoznanie Ocena statusu genu HER-2 wg ASCO 2013. Sonda: Path Vysion HER-2 Probe Kit (LSI HER-2/neu Spectrum Orange/CEP 17 Spectrum Green). Liczba osób oceniających: 1. Liczba policzonych jąder: 40. Średnia ilość sygnałów sondy HER-2 na jądro: 3,2. Średnia ilość sygnałów CEP 17 na jądro: 2,8. Stosunek liczby sygnałów HER-2 do CEP 17: R= 1,14. WYNIK: negatywny (brak amplifikacji). Imunnohistochemiczne Rozpoznanie RE: (++) w 50% komórek, PgR: (++) w 30% komórek, HER-2/neu: (+2) i Ki67 <20%. Propozycja leczenia: 4 kursy AC, HTH, RTH. Proszę o opinię na temat wyników badań. Uprzejmie proszę o wskazówki do dalszego leczenia. Czy chemioterapia jest potrzebna?

  więcej

 • Jakie dalsze leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 27 lat. Jestem po mastektomii prostej prawej piersi. Rozpoznanie - naciekający rak gruczołowy G-2, pT1c(m)N0M0, Receptory: Er 100%, Pr 100%, Her2 ujemne, Ki67 10%. Ustalono, że dalszym leczeniem będzie chemioterapia oraz hormonoterapia. Jakiego schematu chemioterapii oraz hormonoterapii mogę się spodziewać?

  więcej

 • Powikłania po chemioterapii

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  Tydzień temu zdiagnozowano u mnie nowotwór inwazyjny piersi ze zróżnicowaniem apokrynowym stopnia co najmniej SBR II występujący na długości 3 mm powiązany z nowotworem wewnątrzkanałowym niekiedy typu apokrynowego. RE -, RP -, HER2 1+ (opis z biopsji gruboigłowej). Mam 40 lat. Jako młoda dziewczyna miałam okresy anemii (nie była poważna ale był okres, że brałam jakieś suplementy i lekarstwa). Wiem, że każdy pacjent reaguje na chemię indywidualnie, ale interesuje mnie jakie są statystyki jeśli chodzi o uszkodzenie szpiku kostnego w wyniku chemioterapii? Czy taka osoba jak ja, która kiedyś nie miała idealnych wyników badań krwi (jakiś rok temu wyniki były w normie) jest narażona na większe ryzyko? Ponadto interesuje mnie jakie zmiany skórne pojawiają się najczęściej podczas i po chemioterapii.

  więcej

 • Jakie leczenie i rokowania

  leczenie, rak piersi

  Proszę o interpretację wyników badań: Infiltratio carcinomatosa cutis. ER - odczyn silny w 100% komórek raka, IS3 PS5, PGR - odczyn silny w 40% komórek raka IS3 PS4, HER 2 (2+), Ki67 10% Ocena receptorów w guzku skóry ZPH-5245/15, badanie molekularne I FISH guzy lite, śr. liczba HER2/komórkę = 2,3, śr. liczba CEN17/komórkę =2,15. Ratio HER2/CEN17=1,09. Brak amplifikacji genu HER2. Bardzo proszę o wyjaśnienie - co to za rak, jakie możliwe leczenie i jakie rokowania. Czy jest to przerzut raka piersi (guzek 1,8 cm usunięty 6 lat temu, potem chemio i radioterapia oraz tamoxifen)?

  więcej

 • Interpretacja przypadku cd.

  leczenie, przerzuty, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 15 stycznia 2015 r.   W kontrolnym usg piersi lewej zmiana zmniejszyła się z 34x13mm do 30x10 mm i poprzednio było zajętych 5 węzłów a teraz 3. A w piersi prawej są nadal 3 ogniska o wymiarach, 11x 7 mm, 11x 8 mm oraz 26x7 mm i one zmniejszyły się średnio o 5 mm. Wczoraj mama dostała pierwszą dawkę Taxolu i ma ich w sumie dostać 12 razy co tydzień. Czy plan leczenia chemioterapeutykami jest optymalny czy warto jeszcze o czymś pomyśleć? Mam pytanie czy w sytuacji gdy są meta w wątrobie można oczekiwać operacji mastektomii obustronnej czy jest to bezcelowe? Czy jeżeli zmiany w wątrobie pozostaną to można myśleć o termoablacji? Czy z Pani doświadczenia meta z wątroby mogą zniknąć całkiem biorąc pod uwagę że mamy ogniska pierwotne nie usunięte? Czy znane są Pani Doktor jakieś toczące się badania kliniczne, które można by brać pod uwagę pod kątem mamy, a które zapewniłyby dostęp do mniej standardowego leczenia?

  więcej

 • Rezygnacja z Herceptyny

  Herceptyna, leczenie, rak piersi

  Mam 34 lata. W grudniu miałam operację wycięcia guzka z piersi (wielkość to 6/6 mm), w której po wycięciu znaleziono pojedyncze zmiany nowotworowe. Receptory estrogenowe RE (-) ujemne, Receptory progesteronowe PgR (-) ujemne, Her-2/neu/ +3, Ki67<14% Następnie zadecydowano o usunięciu piersi i węzła wartownika. Okazało się, że jest czysto, bez jakichkolwiek zmian. Następnie otrzymałam 4 cykle chemii czerwonej i w planie jest podanie herceptyny. Proszę o opinię, czy w moim przypadku warto ją brać? Jestem wymęczona leczeniem i skłaniam się ku temu, by na tym je zakończyć, bez brania herceptyny.

  więcej

 • Opóźnienie chemioterapii

  leczenie, rak piersi

  Mam 44 lata. 04.03.2015 miałam zabieg usunięcia kwadrantu piersi prawej i węzła wartownika. Największy wymiar guzka wynosił 0,9 cm, marginesy chirurgiczne były wolne, receptory ER i PR dodatnie, receptor HER2 oceniany metodą FISH był ujemny. Indeks proliferacyjny został określony jako podwyższony powyżej 20%, sam nowotwór opisano jako inwazyjny rak drobnobrodawkowy (micropapillary carcinoma). W czasie konsultacji onkologicznej określono stopień nowotworu jako T1N0M0, odnotowano podwyższony indeks proliferacyjny i zalecono 4 cykle chemioterapii od 08.04.15. Ponieważ czekałam na opinię lekarza z ubezpieczenia pozwolono mi na przesunięcie terminu do 22.04.15. Opinia, którą otrzymałam przywołuje możliwość wykonania testu OncotypDX, ale na wynik czeka się 7-10 dni, co potwierdzi konieczność albo bezsensowność zastosowania chemioterapii, jeśli wynik będzie do 30 punktów. Moje pytanie jest takie: czy mogę jeszcze odroczyć termin chemioterapii o ok. 2 tyg. jeśli zabieg miałam 04.03.2015, czy wdrożenie chemioterapii po 29.04.2015 będzie jeszcze zasadne?  

  więcej

 • Czy to może być mastopatia

  badania, rak piersi, wykrywanie

  Mam 42 lata, mieszkam w Irlandii. Moja diagnoza to Lobular Multicentered Carcinoma prawej piersi. W wieku 15 lat została zdiagnozowana u mnie mastopatia. W moich piersiach można było wyczuć wiele małych guzków wielkości grochu. Chirurg stwierdził, że są to zmiany łagodne, ale że w starszym wieku mogą mi dokuczać... Jestem jeszcze przed operacją, wiec ta diagnoza jest postawiona na podstawie wyniku z biopsji oraz USG I MMR-rezonansu magnetycznego. Biopsja potwierdziła komórki rakowe w 2 guzkach 1.5 cm każdy, ale na zdjęciu MMR widać też te drobne jak ziarenka grochu zmiany. Czy mogą to być te zmiany mastopatyczne? Czy lepiej nie robić sobie nadziei?

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest właściwe

  leczenie, przerzuty, rak piersi

  Mam 49 lat. 4 marca 2015 roku zostałam zdiagnozowana z rakiem piersi. Guz wielkości 6 x 7 cm, wynik biopsji to Grade 3 Invasive Ductal Carcinoma, ER: 7/8, PR: 8/8, HER2: 1+, Ki67: 50%. Robiono mi też C.T skan, który wykazał małe punktowe ogniska na płucach. Jestem w trakcie leczenia chemią, właśnie jestem po drugiej dozie FEC, pózniej mam mieć trzecią dozę FEC, i potem trzy dozy Docetaxel (Taxotere). Po leczeniu mam mieć mastektomię lewej piersi. Czy w związku z tym, że są już prawdopodobne przerzuty, będę jeszcze mogła być leczona hormonalnie, i jakie to może przynieść efekty? Jakie są rokowania do przeżycia? Po C.T skanie byłam na spotkaniu z panią specjalistką konsultantką od raka piersi, która mnie poinformowała, że prawdopodobnie nie będę miała mastektomii, ani radioterapii. Czy to jest właściwe?

  więcej

 • Sanatorium po leczeniu raka piersi

  rak piersi, rehabilitacja, sanatorium

  W sierpniu miałam usuwany guz z lewej piersi, następnie 6 chemioterapii i cały styczeń 15 naświetlań. Wyniki badan laboratoryjnych wykazały : Rak agresywny III , 1,5x1x1 cm. 100% wrażliwy na estrogeny, HER 2+ , bez przerzutów. Obecnie jestem na kuracji antyhormonalnej - antyestrogeny, po której źle się czuję - bóle mięśni. Mieszkam w Danii i postanowiłam wyjechać do Polski do sanatorium - Cieplice. Lekarze duńscy nie widzieli przeciwwskazań, natomiast po przyjeździe do sanatorium było wielkie zdziwienie, że tak szybko zdecydowałam się na kurację sanatoryjną. Wiele zabiegów mi odmówiono tłumacząc, że jest to za wcześnie. Bardzo proszę o komentarz

  więcej

 • Badania kontrolne przed powrotem do pracy

  badania, rak piersi

  W maju 2014 roku u mojej mamy zdiagnozowano obustronnego raka piersi (pierś prawa G1, a lewa G2 z przerzutami do węzłów chłonnych pachowych). Mama najpierw brała tamoxifen, potem w lipcu miała obustronną mastektomię z wycięciem 24 węzłów chłonnych, następnie miała 6xTAC (wlewy skończyły się w połowie stycznia), następnie wprowadzono aromek oraz 25 naświetlań, które zakończyła dziś (10.04.15). Lekarz radiolog umówił mamę na wizytę dopiero 16 czerwca i na wizycie podejmą decyzję czy będzie tomografia kontrolna czy PET, a do tego czasu (mimo poparzonej skóry) lekarz stwierdził, że mama może chodzić do pracy. Czy ta wizyta nie jest za późno? 2 miesiące i zgoda na pójście do pracy bez badań kontrolnych?  

  więcej

 • Carcinoma Invasivum Necroticans a Centrally Necrotizing Carcinoma

  rak piersi

  Czy rak Carcinoma invasivum Necroticans NST (triple negative) jest równoważny z Centrally necrotizing carcinoma of the brest (CNC) czy też martwica guza może powstać z jego agresywnego wzrostu z innych powodów? Czy CNC można zaliczyć do typu specjalnego raka inwazyjnego TNBC?

  więcej

 • Interpretacja przypadku cd.

  leczenie, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 9 marca 2015 r.   Nawiązując do mojego pytania z dnia 09.03.2015 r. chciałam się upewnić, czy leczenie chemioterapią schematem FEC 6 cykli (17 kwietnia 5 cykl) w moim przypadku i przy tym typie raka jest leczeniem wystarczająco silnym i skutecznym. Wiem, że do schematu dodawane są jeszcze taksany. Pani doktor od czego właśnie zależy dodanie taksanów do leczenia? Dodam, że prawdopodobnie będę mieć jeszcze radioterapię na pachę i węzły nadobojczykowe. Proszę o informację, czy wysoki współczynnik Ki67 jest bardzo istotny przy określaniu rokowań co do wyleczenia i ewentualnych przerzutach oraz jaki jest procent (o ile można to określić) dziesięcioletnich przeżyć w podobnych przypadkach. Pani doktor, nie wiem już co mam dalej robić. Moja lekarka nie widzi potrzeby powtórnego przebadania materiału pooperacyjnego w celu określenia wielkości raka inwazyjnego, ponieważ uważa, że rak był bardzo wcześnie wykryty (nie widoczny ani w mammografii ani w usg) i nie zdążył się jeszcze zbudować guz więc nie jest możliwe jego zmierzenie. Strasznie się boję i dalej nic nie wiem o tym moim stopniu zaawansowania. Czy przy tylu niewiadomych, wysokim stopniu złośliwości i wysokim ki67 mam duże szanse na to, że choroba nie wróci?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 34 lata i zdiagnozowano u mnie raka piersi naciekającego przewodowego, typ luminalny B, her ujemny, ki67 70%, ER i PR dodatnie. Sam guzek jest wielkości około 7 mm, jednakże wokół jest dużo mikrozwapnień - ognisk raka prawdopodobnie wewnątrzprzewodowego. Węzły chłonne w obrazie rezonansu magnetycznego wydają się być nie zajęte. Wiem, że niezbędna jest mastektomia i chemioterapia, jednakże konsultowałam się w dwóch miejscach i w jednym zaproponowano mi najpierw zabieg chirurgiczny usunięcia piersi, a w następnej kolejności chemioterapia, natomiast w drugim rozpoczęcie od usunięcia i weryfikacji węzła warowniczego, następnie chemioterapia, a dopiero po tym zabieg chirurgiczny. Która kolejność według Pani powinna zostać zachowana i jaki rodzaj chemioterapii powinien być zastosowany w moim przypadku?  

  więcej

 • Avatar

  2015-05-20 10:42:44

  Czy lekarz powinien wystawić Kartę DILO

  Jestem po zakończonym leczeniu raka piersi w marcu tego roku. Nie miałam zielonej karty. Na dziś 14 05 2015: usg...
 • Avatar

  2015-05-20 10:37:55

  Czy konieczna będzie mastektomia

  Czy po dwóch operacjach oszczędzających brodawczaka piersi prawej (w 4 i 5/2015) konieczna jest mastektomia w...
 • Avatar

  2015-05-20 10:34:53

  Interpretacja wyniku USG piersi

  W XI/14 r. miałam usuwany guz z piersi (miał być włókniak) okazał się to guz liściasty - niezłośliwy. Wynik usg z...
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.