rak piersi - artykuły

 • Czy należy usunąć jajniki

  leczenie, rak piersi

  Mam 35 lat, przedstawiam poniżej moje wyniki badania: - badanie patomorfologiczne: rozpoznanie kliniczne: Tu mammae dxt, ER-TS 7/8 (dodatni), PR-TS 8/8 (dodatni), HER 2: 3+ (dodatni), Ki67 - 50% - USG: pierś prawa - w okolicy nadbrodawkowej obszar o obniżonej echogeniczności ze zwapnieniami o nieregularnych zarysach o wym. ok. 20x25 mm - tu mal, druga zmiana podobna o wym. ok. 10x15 mm - tu mal. Pierś lewa bez zmian podejrzanych. Węzły chłonne pachowe z cechami meta. Po czterech cyklach chemioterapii (docetaksel + herceptyna) nastąpiła bardzo ładna reemisja raka. Został 1 guz ok. 1 cm. Proszę uprzejmie o odpowiedź na pytanie: 1. Czy jeżeli będzie całkowita reemisja guza to czy operacja jest niezbędna? 2. Czy w perspektywie długiego leczenia hormonami wskazane jest usunięcie i jajników, czy zwiększa to szanse na całkowite zahamowanie raka?

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest właściwe

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam 65 lat. W lutym 2015 r. przeszłam operację oszczędzającą pierś; jeden węzeł wartowniczy bez zmian nowotworowych, 0/1 pN0 (sn); guzek wykryty w piersi prawej w styczniu tego roku, kwadrat zewnętrzny górny. Rozpoznanie kliniczne: Rak piersi T1N0M0. Wynik wstępny: Dobrze ograniczony guz piersi prawej o strukturze zrazikowej utworzony z komórek o różnicowaniu nabłonkowym, z cechami atypii. Linie chirurgicznego odcięcia tkanek bez cech rozrostu nowotworowego. Opis makroskopowy: Fragment kwadratu zewnętrznego piersi prawej o wymiarach 17,0x4,2x10,0 cm, wraz z osełkowym fragmentem skóry o wymiarach 9,0x1,0 cm. Na przekrojach guz o wymiarach 1,2x1,2x1,2 cm. Minimalne marginesy chirurgiczne: podłoże 1,7 cm, pacha 4,2 cm, mostek 7,5, obojczyk 1,7 cm, dół 1,4 cm, skóra 1,5 cm. Wynik końcowy: Rak inwazyjny (invasive mucinous carcinoma) wg WHO2012, NHG2, pT1c, pNO(sn) (węzłów ogółem 0/1). (8010/3 T-04034). Opis mikroskopowy: Rak inwazyjny piersi invasive mucinous carcinoma wg WHO 2012 - NHG2 (2+3+1; 2 mitozy/10 HPF, średnica pola 0,55 mm. Wymiary raka inwazyjnego jak w opisie makroskopowym. Linie chirurgicznego odcięcia tkanek bez utkania raka. Marginesy chirurgiczne jak w opisie makroskopowym. Wyniki badania immunohistochemicznego: Wykazano obecność receptorów estrogenowych w ponad 75% jąder komórek nowotworowych. Wykazano obecność receptorów progesteronowych w ponad 75% jąder komórek nowotworowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu (4B5) Odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (Score=0). Wykazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki 67 w 15% jąder komórkowych. S100(-), CK5/6 (-), SMA (-). Barwienie na śluz (+). Ze względu na przebyty wcześniej udar (2 lata temu) nie poddano mnie chemioterapii, jestem po leczeniu radioterapii, 25 lamp plus 5 celowanych, obecnie przyjmuję lek hormonalny raz dziennie Arimidex. Jakie są moje rokowania przy tym typie nowotworu i przedstawionych wynikach? Czy zastosowane leczenie jest prawidłowe?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi, rekonstrucja

  Mam 49 lat. W styczniu 2014 r. miałam zabieg oszczędzający. Hist-pat kwadr. sutka : Ad1. Carcinoma ductale invasivum G2, zmiana średnicy 19 mm, marginesy chirurgiczne bez zmian nowotworowych. Ad2. Guzek marginesu bocznego : ognisko carcinoma ductale invasivum śr. 10 mm. 3. Węzeł wartowniczy pachy prawej : carcinoma metastaticum. Wielkość węzła ze zmianą 1x7 mm. Receptory ER-, PGR-, Her-2 +++, Ki 67 + w 35% komórek. Jeszcze w styczniu miałam zabieg mastektomii piersi prawej i wycięcie węzłów chłonnych. Hist-pat: sutek (z okolicy loży po wycięciu I i II zmiany oraz z części dalszej) Dysplasia benigna mammae et mastitis chronica sine neoplasmate. Węzły chłonne - lymphonodulitis reactina sine neoplasmate 0/9. Po zabiegach otrzymałam 6 kursów chemii wg schematu TAC i przez kolejny rok dostawałam herceptynę. Leczenie zakończyłam w lipcu 2015 r. W sierpniu zdecydowałam się na rekonstrukcję piersi - wszczepiono mi ekspander, natomiast pierś lewa została poddana symetryzacji (mastopeksja sp. Hall-Findley). Wycinek z lewej piersi został przekazany do badania. Wynik hist-pat: Kwadrant sutka z okolicy loży po wycięciu zmiany) - dysplasia benigna mammae sine neoplasmate. Marginesy chirurgiczne bez zmian nowotworowych. W miąższu części centralnej - drobne (2 mm) ognisko carcinoma ductale "in situ " otoczone tkanką zdrową. Badanie USG nie stwierdziło istotnych zmian ogniskowych. Chirurg, który robi mi rekonstrukcje, sugeruje tylko radioterapię, natomiast chirurdzy z lokalnego szpitala, sugerują mastektomię lewej piersi. Proszę o poradę. Dodatkowo proszę o informację, czy powinnam zażywać tamoxifen.

  więcej

 • Temperatura ciała poniżej normy

  rak piersi, zdrowie

  W kwietniu skończyłam leczenie (AC, Taxol, Herceptyna). Od jakiegoś czasu mam obniżaną temperaturę - 35, 35.5. Nigdy z tym nie miałam problemu. Biorę również NOLVADEX i ZOLADEX. Cały czas jestem mokra i słaba. Usłyszałam, że niska temperatura sprzyja nawrotom choroby. Co Pani Doktor o tym sadzi? Generalnie nie mam sił. Biorę dużo witamin i itd. i ćwiczę.

  więcej

 • Czy wskazana jest chemioterapia

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  Moja mama właśnie przeszła operację oszczędzającą piersi (mama ma 56 lat). W badanym materiale oligobiopsyjnym - carcinoma invasivum. Ocena receptorów: ER (+) silny w 90% komórek komponenty naciekającej SCORE = 8 (IS3 + PS5); PR (-) SCORE 0; Her2 (3+) dodatni; Ki67 w około 40%. Rozpoznanie histopatologiczne po operacji przedstawia się następująco: 1. Carcinoma invasivum NST. G-2. Elston-Ellis 6 (2+2+2). Guz w największym wymiarze 1,5 cm usunięty w granicach niezmienionych tkanek. Najmniejsze marginesy: od strony powięzi 0,2 cm i od strony przeciwległej do mostka 0,5 cm. Pozostałe szerokie. W miąższu poza guzem obraz: laesio fibroso-cystica. 2. Jeden węzeł chłonny bez ognisk nowotworu (0/1). pT1c, pN0(sn). Pytanie: 1. Lekarz mówił o chemioterapii, herceptynie, radioterapii i hormonoterapii. Jakie leki mogą być podane w chemioterapii w wypadku schorzenia mamy? 2. Czy możliwe jest pominięcie chemioterapii, a przyjęcie jedynie herceptyny, radioterapii i hormonoterapii? 3. Jaka jest szansa na przeżycie i jak długie życie w przypadku całkowitej rezygnacji z leczenia? Mama panicznie boi się chemioterapii.

  więcej

 • Jakie leczenie i rokowania

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam 48 lat. W lipcu miałam operację oszczędzającą piersi prawej. Rak inwazyjny NST NHG3 (2+3+3):52 mitozy/10HPśr. pola widzenia 0,55 mm, pT2, pNO(sn). Na przekroju guz o wymiarach 2,1x1,6x3,0 cm. Margines od podłoża 0,7 cm, do powierzchni przedniej 2,0 cm, domostkowy 2,5 cm, dopachowy 3,0 cm, doobojczykowy 2,0 cm, dolny 1,0 cm. Linia cięcia wolna od zmian nowotworowych. Poza guzem adenoza włókniejąca, zmiany włóknisto-torbielowe. Brak receptorów estrogenowych i progesteronowych w jądrach komórek nowotworowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/NEU (4B5). Odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (Score=1+). Wykazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki67 w 90%. Wycięto pięć węzłów chłonnych bez nowotworu. Pozostałe badania dobre (w wątrobie dwie torbiele 8 i 10 mm ). Czy lepiej było usunąć całą pierś (adenoza i zmiany włóknisto -torbielowe)? Zalecono chemioterapię według schematu 4xAC i 4xtaksol i radioterapię. Czy mam dobry schemat chemioterapii? Ile mogę mieć naświetleń? Jakie badania po zakończeniu radioterapii? Jakie rokowania przeżycia?

  więcej

 • Czy wskazany jest Zoladex

  hormonoterapia, rak piersi, Zoladex

  Mam 28 lat. W marcu 2015 r. po zdiagnozowaniu raka piersi przeszłam operację oszczędzającą prawej piersi z biopsją węzła wartowniczego. Wynik badania histopatologicznego: rak piersi prawej wieloogniskowy 10 mm oraz 7 mm, NST, Er 100%, Pr 100%, her2 ujemny, ki67 10%, 3 węzły chłonne bez przerzutów raka. Z powodu za małych marginesów w kwietniu miałam mastektomię. Potem otrzymałam chemię wg schematu 4xAC. Obecnie od sierpnia przyjmuję tamoxifen. Podczas chemioterapii oraz teraz podczas hormonoterapii regularnie miesiączkuję. Czy decyzja o przyjmowaniu jedynie tamoxifenu jest słuszna? Czy nie powinnam otrzymać również Zoladexu? Od czego to zależy?  

  więcej

 • Które badania pokazują przerzuty do kości

  badania, przerzuty, rak piersi

  Mama miała dwa badania: scyntygrafię i na następny dzień fomograf. Scyntygrafia nic nie wykazała, a tomograf między innymi: Rozlany obszar osteosklerotyczny w talerzu lewej kości biodrowej i drobne ogniska sklerotyczne w pozostałych kościach miednicy oraz w kręgosłupie zwłaszcza w trzonie Th11 budzą podejrzenia meta (...) Wskazane badanie izotopowe układu kostnego. Czy to możliwe, żeby scyntygrafia nic nie wykazała a tomograf tak? Czy może izotop ze scyntygrafii mógł zakłócić wynik? Lekarka po wyniku tomografu chciała dać skierowanie na scyntygrafię (zgodnie z zaleceniem z wyniku z TK) i wtedy mama dała jej wynik ze scyntygrafii i się dziwiła, że tam nic nie wykryło. Teraz ma mieć rezonans, ale dopiero za miesiąc. Które badania są bardziej prawdomówne? Czy możliwe jest, że nie ma jeszcze przerzutów? Mama ma raka potrójnie ujemnego (do tej pory był T3N0M0), jest w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej (dzisiaj 4 z 6 wlewów) schemat AT. Miała limfoscyntygrafię węzła wartowniczego, który nie wykazał żadnych zmian.

  więcej

 • Badania kontrolne piersi po rekonstrukcji

  badania, rak piersi, rekonstrucja

  Dwa lata temu przeszłam mastektomię piersi prawej. Coraz częściej myślę o rekonstrukcji, plus powiększenie zdrowej piersi (miseczka A). Moje pytanie brzmi, czy implant nie przeszkadza w kontrolnych mammografiach, czy może być tak, że implant zasłoni nowego guzka i nie będzie on widoczny w obrazie? Czy prawdą jest, że zabieg powiększenia piersi zwiększa ryzyko raka piersi?

  więcej

 • Skutki uboczne hormonoterapii

  hormonoterapia, rak piersi

  Mam 36 lat, rok temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam chemioterapię, radioterapię i w chwili obecnej jestem w trakcie hormonoterapii (tamoxifen i zoladex). Mniej więcej po dwóch miesiącach terapii zaczęły się u mnie trudne do zniesienia objawy: brak koncentracji, zaburzenia widzenia tzn. światłowstręt, czuję się jak po zejściu z karuzeli, problemy ze spaniem. Ten stan utrzymuje się już ok. pół roku. Szukając pomocy byłam u endokrynologa, okulisty, dietetyczki, moja lekarka zleciła mi rezonans głowy, który na szczęście nie wykazał żadnych niepokojących zmian. Zmieniłam dietę, przyjmuję witaminy, dbam o siebie, ale te przykre objawy nie ustępują. Ostatnio odwiedziłam psychiatrę, który zlecił mi trittico i faktycznie lepiej śpię, ale pozostałe objawy bardzo utrudniają mi funkcjonowanie. Czy terapia hormonalna może dawać takie skutki uboczne? Co jeszcze mogę zrobić aby sobie pomóc?  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 39 lat. W czerwcu br. wyczułam guza w lewej piersi. Natychmiast prywatnie zrobiłam usg. Wynik: guz w piersi lewej hipoechogenny, dobrze konturowany wym. 40x21 mm do kontroli chirurga-onkologa. Jeszcze w czerwcu onkolog wykonał biopsję gruboigłową. Po trzech tygodniach wynik: fibroscrerosis mammae. Lekarz stwierdził, że to bardzo dobry wyniki i możemy spotkać się za jakiś czas. Guz był duży. Wyczytałam, że takie lubią się uzłośliwiać, wiec na moją prośbę skierowano mnie na jego usuniecie. 24.08.2015 guz usunięto i przesłano na badania. 11.09.2015 był wynik hist-pat: fragment gruczołu piersiowego o wym. 7x6x4 cm. Na przekroju stwierdza się dość ostro odgraniczone, kremowe ognisko wym. 4x3,7x3,5 cm, które jest oddalone o min. 0,1cm od podstawowej linii cięcia, o 0,5 cm od górnej linii cięcia, o 0,1 cm od skóry, o 0,4 cm od bocznej linii cięcia, o 0,5 cm od strony powięzi. Mikroskopowo: carcinoma ductale invasium mammae, grade 3 (A-D). Nowotwór o wysokiej aktywności mitotycznej (IM =110/10 HPF). W obrębie guza stwierdza się ogniska martwicy, zajmujące w sumie ok. 15% objętości guza. Nie stwierdza się zatorów naczyniowych. Zmiana wycięta jest doszczętnie, ogniskowo z wąskim marginesem (około 2 mm). Ekspresja receptorów ER ujemny, PR ujemny, HER2: 0, indeks Ki67: 60%. pT2N0M0. Proszę o wyjaśnienie tych wyników. Czy jest bardzo źle? Jestem po badaniach usg ginekologiczne, rtg klatki, usg brzucha, mammografia - wszystko ok, ale wyczułam powiększony węzeł w dole pachy - uwidoczniony w usg. Miałam dziś biopsję cienkoigłową tego węzła. Wyniki po weekendzie. Po weekendzie też wizyta u chirurga onkologa z wynikami i w sprawie dalszego leczenia. Wiem, że czeka mnie chemia - ale jaka? Prawdopodobnie radioterapia też, ale po akcji z węzłem. Czy nie lepiej wyciąć pierś z węzłami i dać je do badania? Czy zastosować radioterapię, która podobno osłabia serce i układ oddechowy? Proszę o wyczerpującą informację, bo sama nie wiem co byłoby w mojej sytuacji lepsze.  

  więcej

 • Xgeva w leczeniu przerzutów raka piersi do kości

  leki, przerzuty, rak piersi

  Czy możliwe jest leczenie przerzutów raka piersi (hormonozależnego) do kości za pomocą leku Xgeva?  

  więcej

 • Obrzęk ręki

  obrzęk, rak piersi, rehabilitacja

  Moja mama z obrzękiem walczy już 2 lata. Na początku były masaże wykonywane przez masażystów i w domu, ale niewielkie były tego efekty a też NFZ nie daje na więcej niż 2 tyg. co kilka miesięcy. Płatne też tylko raz pomogły troszkę, ale ręka nie była jeszcze tak zapchana limfą. Kobieta, która się mamą zajmowała niestety zmieniła miejsce pracy i mama już nie trafiła na kogoś, kto faktycznie potrafił dobrze masować. Potem mama przerwała, bo kompletnie się poddała...aktualnie też już nie daje rady. Domowe metody nic nie dają, a ręka jest duża, myślę, że ta chłonka w ogóle nie schodzi. Rękaw był na początku, ale szybko chłonka wracała. Od kilku miesięcy pojawiają się codzienne skurcze, a wręcz paraliż palców i ich wykręcanie. Czy codzienne "głaskanie" godzinne przez przykładowo 3 miesiące może jakoś pomóc, czy opcja "amputacja ręki" jest bardziej realna?  

  więcej

 • Powrót miesiączki po leczeniu

  leczenie, rak piersi

  Mam 45 lat. Przeszłam 6 cykli chemii - 3 czerwone i 3 DXL. Później przez rok herceptyna (bez hormonoterapii). Ostatnią miesiączkę miałam w styczniu 2014 roku. Obecnie miesiączka powróciła. Czy jest to sytuacja normalna? Czy to znaczy, że będę dalej miesiączkowała?

  więcej

 • Jakie są rokowania

  rak piersi, rokowanie

  Jestem po podskórnej mastektomii piersi lewej z ekspanderem. Mam 36 lat. W wyniku pooperacyjnym stwierdzono raka potrójnie ujemnego G3 (3,3,2), brak guza (komórki rakowe na obszarze około 1 cm), Ki ok 70%, oraz wewnątrz przewodowego w pojedynczych przewodach typu comedo. Marginesy szerokie bez utkania nowotworu. Wykonano oznaczenie izotopem węzła wartownika, w którym stwierdzono podtorebkowo mikroprzerzut raka poniżej 2 mm. Dalszej operacji wycięcia węzłów nie było, gdyż chirurg onkolog stwierdził, że jest niepotrzebna. Moje zaawansowanie nowotworu ustalono na stopień IB. Jestem obecnie po chemii FEC 75 (6 cykli) i Docetaksel 75 (3 cykle). Wszystkie chemie wzięte w terminie, wyniki krwi w normie. Radioterapia na okolice węzłowe. Mam również mutację BRCA1. Bardzo proszę o wytłumaczenie, co oznacza w opisie pooperacyjnym: - ,,stwierdzono inwazję naczyń" (czy to bardzo pogarsza szanse na wyleczenie oraz czy to oznacza, że rak ,,powędrował" sobie już do innych części ciała), - nie stwierdzono inwazji nerwów, - czy zastosowane leczenie jest właściwe. Bardzo martwi mnie to, że nie usunięto pozostałych węzłów chłonnych. Wiem, że jest to typ raka gorszy do leczenia, ale czy przy tym wszystkim i wczesnym stadium zaawansowania mam szanse na wyleczenie.

  więcej

 • Zoladex u kobiet po 35 roku życia

  hormonoterapia, rak piersi

  Proszę o odniesie do wypowiedzi z dnia 22 sierpnia dotyczącej zastosowania leku Zaladex, cyt.: " Zoladex u kobiet po 35 roku życia nie daje dodatkowych korzyści, tak więc można go odstawić. Tamoksyfen należy kontynuować minimum przez 5 lat". Jako, że jestem pacjentką Gliwickiego Centrum Onkologicznego, właśnie w tej grupie czyli po 35 roku życia, mam pytanie dotyczące tezy jaką Pani Doktor wygłosiła. Czy były przeprowadzane takie badania w tej grupie kobiet, kto je przeprowadził i jakie były wyniki tych badań?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Pacjentka lat 65, z rozpoznania rak piersi G1, Her-2 ujemny, ER i PgR - dodatni w 100% Rozpoznanie kliniczne T1N0M0. Przed operacją. Czy potrzebna jest mastektomia? Czy będzie chemioterapia? Radioterapia? Inne leczenie?

  więcej

 • Jakie są rokowania

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  Mam 42 lata, znalazłam u siebie guza w ubiegłym roku (sierpień 2014), zbadałam go sama szybko, okazało się, że nowotwór piersi. W listopadzie 2014 poddałam się mastektomii całkowitej z wszczepieniem ekspandera (MSWiA Olsztyn). Wyniki: G2 na obwodzie rozproszone ogniska DCIS ER + 60%, PR + 50%, Ki67 - 50%, Her 2 - (brak amplifikacji), marginesy wolne, wartowniki - wolne, guz 1,5 cm pT1cNsn0M0. Profilaktycznie podano mi 4 razy AC, obecnie w trakcie hormonoterapii (zoladex i tamoxifen). Jestem też w trakcie badań genetycznych. Mam pytanie dotyczące rokowań, czy to coś jest bardzo zjadliwe, może podpowiedź w kwestii dalszego leczenia lub diagnostyki?

  więcej

 • Czy konieczna jest diagnostyka BAG

  biopsja, rak piersi, wykrywanie

  Jestem 7,5 lat po amputacji piersi prawej. Czy wynik BAC piersi lewej, (w moim konkretnym przypadku, już z przeszłością nowotworową), w którym stwierdzono "Cellulae carcinomatosae" jest podstawą do wykonania mastektomii, ja wyrażam zgodę na to, czy musi być dalsza diagnostyka w postaci BAG? BAC węzłów lewej strony wykazał, że węzły są czyste. Próba BAG piersi pod USG nie powiodła się, bo obraz nieczytelny, lekarz nie potrafił określi miejsca kłucia. Obraz mammografii i USG różnią się. Na skierowaniu na BAC (w wyniku obrazu mammografii) jest opis "W KGZ piersi lewej widoczne zagęszczenie o wym. 34x20 mm z obecnością licznych mikrozwapnień." Opis USG natomiast jest inny: "W sutku lewym na godz. 2. obwodowo widoczne jest wysoce nieostro odgraniczone ognisko hypoechogeniczne o wym. około 8x9x7 mm. W lewym dole pachowym widoczne są cztery węzły chłonne o hypoechogenicznej strukturze wielkości 3 do 9 mm - wysoce podejrzane." A ja chciałabym jak najszybciej poddać się mastektomii, a badanie histopatologiczne przecież można zrobić po zabiegu. Tak miałam poprzednim razem.

  więcej

 • Interpretacja wyniku mammografii

  mammografia, rak piersi, wykrywanie

  Mam 67 lat. Wczoraj zrobiłam mammografię /aparat firmy BENNETT/. Wynik: Sutki o budowie tłuszczowej z resztkowym utkaniem gruczołowym. W porównaniu z badaniem z dn 14.07.15 w KGZ S.L pojawiło się niewielkie śr. 3 mm spikularne zacienienie ogniskowe BIRADS 5. Wskazana tomografia rezonansu magnetycznego sutków MRI. Poza tym innych zmian nie stwierdza się. Czy jest to coś poważnego i co oznacza "spikularne" i czy jest to guzek który trzeba usunąć? Mam zrobić teraz MRI w czwartek i pewno na tym się nie skończy.  

  więcej

 • Avatar

  2015-10-06 11:46:20

  Czy należy usunąć jajniki

  Mam 35 lat, przedstawiam poniżej moje wyniki badania: - badanie patomorfologiczne: rozpoznanie kliniczne: Tu mammae dxt,...
 • Avatar

  2015-10-06 11:42:08

  Czy zastosowane leczenie jest właściwe

  Mam 65 lat. W lutym 2015 r. przeszłam operację oszczędzającą pierś; jeden węzeł wartowniczy bez zmian nowotworowych, 0/1...
 • Avatar

  2015-10-05 14:01:05

  Płodność podczas hormonoterapii

  Mam 44 lata. Od miesiąca jestem leczona atrozolem. Od 10 miesięcy nie miesiączkuję. Po zbadaniu poziomu hormonów...
 • 2006-10-25 00:00:00

  Leczenie przerzutów raka piersi do kości

  Przerzuty do kości są częstym zjawiskiem u osób z uogólnionym rakiem piersi. Problem ten dotyczy 65–75%...
 • 2010-01-18 00:00:00

  progresja choroby nowotworowej

  Progresja choroby (progression of the disease) - zwiększenie się wielkości guza o ponad 25 proc. lub pojawienie się nowych...
 • 2010-01-18 00:00:00

  usunięcie węzłów chłonnych pachy

  Usunięcie węzłów chłonnych dołu pachowego (pachy) nazywa się wycięciem pachowych węzłów chłonnych. Wycięcie...
 • 2010-02-16 00:00:00

  węzły chłonne pachowe

  Węzły chłonne są częścią naturalnego układu odpornościowego organizmu. Chłonka natomiast to nazwa płynu tkankowego,...
 • 2010-01-08 00:00:00

  radioterapia

  Metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego (np. promieni Roentgena, gamma, radu czy kobaltu). Stosowana w...
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.