rak piersi - artykuły

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie - cd.

  leczenie, rak piersi

    Kontynuacja pytania "Jakie powinno być zastosowane leczenie" z 4 września 2016 r.   Jestem już po zabiegu oszczędzającym z procedurą węzła wartowniczego. Badanie próbek wykazało (w skrócie): 1) jeden węzeł z przerzutem bez przekroczenia torebki, drugi z przerzutem i z przekroczeniem torebki; 2) guz lity o maks. wymiarze 2,5 cm; utkanie naciekającego raka przewodowego o średniej dojrzałości (G2, Elston, Ellis 3+2+2=7); 3) znaleziono obrazy wrastania nowotworu do naczyń podścieliska piersi; 4) margines górno-boczny - bez zmian nowotworowych; 5) ER - 90%, PR - ujemny, HER2 - ujemny; Ki67 - 10%. Podsumowanie: G2,pT2N1(sn). Już mam umówiony zabieg usunięcia wszystkich węzłów pachowych (i poddania ich badaniu). Mam 55 lat i jestem po menopauzie. O leczeniu wiem, że Hth i Rth to pewniaki. Czy chth również? A rokowanie?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  Herceptyna, leczenie, rak piersi

  Kobieta lat 50. Zastosowano chemię przedoperacyjną 12 x pxl i 4 x AC ze względu na naciek na pierś po biopsji. Wynik przed chemią cT2N1, NST G2, 3,2 x 2,5 cm, Ki67 około 30%, HER2 +3 odczyn dodatni, brak ekspresji receptora progesteronowego, ekspresja receptora estrogenowego w 50% komórek raka. Co najmniej 2 meta węzły 7 i 8 mm. Po chemii nastąpiła mastektomia i wycięto 5 węzłów chłonnych. Wynik histopatologiczny po operacji NST, NHG2. Największy wymiar zmiany 0,5 cm w odległości 0,4 cm od linii ciecia w dnie oraz 3,5 cm od powierzchni skóry. Zmiana na granicy kwadrantów zewnętrznych. Widoczne częściowe uszkodzenie komórek guza (chemioterapia). Ponadto wykładniki włóknienia, ogniskowej martwicy tkanki tłuszczowej oraz mastopatii włóknistej ze zwapnieniami. Węzły chłonne bez przerzutu raka (5) oraz ognisk włóknienia. YpT1a, ypN0. Czy liczy się wynik pooperacyjny i w związku z rozmiarem guza i węzłami nie należy mi się herceptyna? Czy powinnam przejść radioterapię ?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi, rak potrójnie ujemny

  Mam 29 lat. Odebrałam wynik węzła wartowniczego - czysty 0/1 i biopsji gruboigłowej - guz ok 2.5 cm (mam małe piersi wygląda na duży). Rozpoznanie: carcinoma ductuale invasium mammae, pierś prawa, ujemny odczyn progesteron i estrogen, HER2 1+, ki67 - ok. 70%, nie podano G. Moje pytanie: jestem przed konsultacją, jakie leczenie będzie dla mnie najlepsze, czy uniknę chemii od razu robiąc masektomię, czy mam szanse na wyleczenie? Dziękuję za odpowiedz, bo bardzo się boję.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 62 lata. Wynik badania histopatologicznego po biopsji mammotomicznej: carcinoma ductale infiltrativum (NST), G2, ER: PS5 IS3 TS8, PR: PS4 ISA3 TS7, ki67 ok. 25%, Her2 (+). Jestem przed operacją, mam wdrożoną hormonoterapię indukcyjną na 2 miesiące. Guz ma wielkość 28 mm. Jakie powinno być zastosowane leczenie?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 60 lat. 18 sierpnia br. przeszłam amputację podskórną piersi prawej z jednoczasową rekonstrukcją piersi prawej za pomocą ekspandera z limfadenectomią węzłów chłonnych pachy prawej. Rozpoznanie - Rak przewodowy inwazyjny G2 piersi prawej ER8/8, PR 8/8, Her2 1+, Ki67 -30% (wynik biopsji ). Po operacji otrzymałam wynik badania histopatologicznego ze szpitala: Trzy ogniskowy rak inwazyjny gruczołu piersiowego prawego (NST carcinoma) o średnim stopniu zróżnicowania (G2) z ogniskami DCIS high-grade w bliskim sąsiedztwie guzków (do ok. 0,5 cm). Zmiany usunięto z marginesem tkanek zdrowych (najmniejszy margines resekcji przy trzecim guzie wynosi ok.0,3 cm). Przerzuty raka stwierdzono w dwóch węzłach chłonnych szczytu pachy (2/10), pozostałe węzły chłonne są odczynowe. Komórki raka nie przekraczają torebek węzłów. IHC: ER - 90%, PR - 90%, HER 1+ pT1cN1aMx. Jakie powinno zastosować się leczenie? Mój onkolog przedstawił mi dwie możliwości i to ja mam zadecydować. Czy chemioterapia + naświetlanie pachy prawej + hormonoterapia, lub druga możliwość: rezygnacja z chemioterapii i wtedy tylko naświetlanie prawej pachy i hormonoterapia. Nie wiem, co jest właściwe w moim przypadku.

  więcej

 • Powrót miesiączki po zakończeniu hormonoterapii

  hormonoterapia, miesiączka, rak piersi

  Mam 48 lat. Mając 43 lata wykryłam sobie guza lewej piersi. Okazało się, że to nowotwór T2N1M0. Receptory ER PS5+IS3=TS8. Receptory PR PS5+ IS3=TS8. Her-2/neu (-). Przeszłam 4 kursy chemioterapii, a potem była mastektomia. Dokładnie od 4 lat i 6 miesięcy zażywam Tamoxifen. Przez pierwsze 2 lata w parze był Zoladex. Przez cały ten czas odczuwam mocne uderzenia gorąca przemiennie z dreszczami. Mając 40 lat miałam już takie objawy. Leczenie bardzo je nasiliło. Zastanawiam się, czy po 5-cio letnim leczeniu hormonalnym miesiączka wróci i czy przejdę naturalną menopauzę. Pani ginekolog, która mnie prowadzi twierdzi, że prawdopodobnie tak. Z kolei lekarz, u którego leczę osteoporozę (która powstała po 2 latach hormonoterapii) twierdzi, że nie. Jeżeli jest to możliwe, bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie - cd.

  leczenie, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Jakie powinno być zastosowane leczenie" z 8 września 2016 r.   Teraz mam już wynik badania histpat. po mastektomii radykalnej. Wieloogniskowy rak zrazikowy naciekający. Pierś prawa o wym. 18x15x7 cm, w kwadrancie górnym zewn., przy granicy z kwadrantem zewn. blizna dł. 6 cm. Na granicy kwadrantów zewn. i kwadrancie dolnym zewn. guz 3x6x2,5 cm, oddalony 1,5 cm od powięzi, 1 cm od od dolnej granicy cięcia oraz 1,3 cm od skóry. W kwadrancie górnym zewn. guz 1,5x0,8x0,8 cm oddalony ok. 1 cm od tylnej granicy cięcia oraz guzek 1x0,7x0,4 cm oddalony 0,7 cm od tylnej granicy cięcia. Na granicy górnych kwadrantów guz o śr. 1,2 cm oddalony od tylnej granicy cięcia oraz kilka rozsianych guzków. Mikroskopowo: Wieloogniskowy rak zrazikowy naciekający G2 piersi prawej, EE (3+2+2) 7. W świetle naczyń obecne liczne zatory z komórek rakowych. Rak nie nacieka brodawki sutka, ale w świetle naczyń tej okolicy obecne są zatory z komórek rakowych. W tylnej granicy cięcia (od strony klatki piersiowej), w tkance tłuszczowej obecny naciek raka w postaci rozproszonych komórek rakowych R-1. Rak nacieka mięsień od strony klatki piersiowej, ale go nie przekracza - najmniejszy margines tkanek zdrowych w tym miejscu wynosi ok. 3,5 mm. Dolne i środkowe piętro pachy - przebadano 19 węzłów chłonnych, w każdym obecne komórki rakowe, naciekające torebkę węzłów i tkankę tłuszczową okołowęzłową. Wymiary największego przerzutu: 2x0,5 cm. Węzły szczytu pachy - przebadano 10 węzłów chłonnych, w każdym obecne komórki rakowe. Całość obrazu odpowiada pT3N3a R1. Jakie optymalne dalsze leczenie?

  więcej

 • Jakie badania kontrolne należy wykonywać

  badania, rak piersi, wykrywanie

  Jestem 2 lata po BCT, radioterapii i na tamoxifenie. Jestem karnym pacjentem, robię wszystko co mi onkolog zaleci, czyli co pół roku usg, co roku mammografię, ostatnio na polecenie mojej dr radiolog od usg (mam liczne zmiany) - rezonans. I to wszystko. Onkolog mówi, że póki nie ma dolegliwości nie badamy nic innego. Radiolog od rezonansu zaleciła rezonans (płatny niestety...) co 12-18 miesięcy. Czy jest jakiś schemat badań po operacji? Koleżanki na forum piszą np. o usg brzucha, itp. Nie wyrywam się do dodatkowych badań, ale chciałabym wiedzieć, że przynajmniej ze swojej strony robię wszystko, żeby być zdrową.

  więcej

 • Czy konieczne jest usunięcie jajników

  leczenie, rak piersi

  Mam 46 lat. Jestem po operacji oszczędzającej jednej piersi oraz limfadenektomii pachy. Rozpoznanie histopatologiczne: carcinoma NST G1 infiltrans mammae. Maksymalny wymiar raka naciekającego wynosi 21 mm. Bez cech inwazji naczyniowej i naciekania pni nerwowych. ER 2+ w 80% komórek raka TS 7/8 positive, PR 3+ w 90 % komórek raka TS 8/8 positive, HER 2 1+ ujemny. Indeks poliferacyjny Ki67 w ok 5% komórek raka. Węzły wartownicze (4/7) maksymalny wymiar przerzutu 4 mm. Przerzuty ograniczone do węzłów chłonnych. Po wykonaniu limfadenektomii - w pozostałych węzłach chłonnych nie stwierdzono komórek rakowych. Zastosowane leczenie 4xAC, 12xPXL, obecnie rozpoczynam radioterapię. Jestem przed menopauzą. Lekarz prowadzący zaleca usunięcie jajników w związku z przeciwwskazaniem do leczenia tamoksyfenem - w 2007r. miałam zmiany zakrzepowe w żyłach piszczelowych tylnych, strzałkowych i zatoce żylnej m. płaszczkowatego - wskutek niepodania leków przeciwzakrzepowych po unieruchomieniu nogi w związku z naderwaniem więzadła w kolanie. Uprzejmie proszę o opinię czy usunięcie jajników jest najlepszym rozwiązaniem oraz wskazanie możliwości innego dalszego leczenia.  

  więcej

 • Interpretacja wyniku histopatologicznego

  leczenie, rak piersi

  Proszę o interpretację mojego wyniku pooperacyjnego - operacja oszczędzająca raka przewodowego G2 piersi lewej. Ognisko naciekającego raka piersi typu NST o wysokim stopniu zróżnicowania (grade 1) i statusie receptorowym: ER (+++) w 100% komórek guza, PR (+++/++) w 95% komórek guza, HER2 (+) odczyn klinicznie ujemny, Ki67 (+) w około 10% komórek guza oddalone od najbliższego, bocznego marginesu zabiegu o 1 cm. W sąsiedztwie guza przewody z utkaniem raka śródprzewodowego DCIS typu litego o niskiej atypii jądrowej, bez martwicy nie dochodzące do płaszczyzn zabiegu. W znalezionych trzech węzłach wartowniczych wyłącznie zmiany odczynowe (0/3). Zmiana oceniona makroskopowo jako czwarty węzeł chłonny jest ogniskiem tkanki gruczołowej ogona Spence'a bez nowotworu. Operacja w dniu 30-08-2016 r., dzisiaj otrzymałam wynik. Jestem w trakcie oczekiwania na radioterapię i hormonoterapię. Oczekuję na telefon ze szpitala, prawdopodobnie za 14 dni wizyta u radiologa i rozpoczęcie radioterapii i hormonoterapii. Czy czas oczekiwania jest właściwy? Bardzo proszę o interpretację opisu histopatologicznego ponieważ bardzo się denerwuję.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Moja mama ma 62 lata. Rozpoznanie kliniczne: Rak piersi prawej 1. Miejsce pobrania materiału: Gruczoł sutkowy prawy - margines dobrodawkowy. Pomijam opis makroskopowy. Pełne rozpoznanie patomorfologiczne: Fragment stłuszczałego miąższu gruczołu piersiowego. Bez nacieku raka. 2. Miejsce pobrania materiału: Margines przeciwległy do dobrodawkowego. Pełne rozpoznanie patomorfologiczne: Fragment skóry i tkanki tłuszczowej. Bez nacieku raka. 3. Miejsce pobrania materiału: Guz Opis makroskopowy: (9 bloczków). Pełne rozpoznanie patomorfologiczne: Carcinoma invasivum (NST) G -1 mammae. Średnica guza 35 mm. Stwierdzono zatory z komórek raka w świetle naczyń. Guz usunięty w granicach zdrowych tkanek z minimalnym marginesem chirurgicznym poniżej 1 mm (margines boczny). Pozostałe marginesy jak w opisie makroskopowym. Podtyp biologiczny oraz status receptorów oznaczono we wcześniejszym badaniu (dodam, że mama ma Her 2 (3 plus) dodatni, luminal B. 4. Węzeł chłonny wartowniczy pachy prawej (3 bloczki). Pełne rozpoznanie patomorfologiczne: Wypreparowano 2 węzły chłonne, w tym 1 z przerzutem raka (1/2), średnica przerzutu 22 mm. Stwierdzono naciekanie tkanek miękkich okołowęzłowych. Proszę o pomoc czy konieczne jest wszystko czyli chemia, radioterapia i hormony... Mama ma problemy z żołądkiem bardzo poważne, poza tym nie ma woreczka i bardzo boi się skutków chemii. Proszę też o inf. ile wycięto jej węzłów 3 czy 2 bo ja już nie wiem ... Z góry dziękuję za odpowiedź. Dodam, że była to operacja oszczędzająca 30 września. Ogólnie mama po operacji czuje się dobrze, raz tylko była na ściągnięciu chłonki ale jej się jakoś nie zbiera. Wyczuła pewne zgrubienie wokół rany. Pielęgniarka powiedziała, że to blizna i trzeba rozsmarowywać. Kiedy orientacyjnie może mieć to całe leczenie jeśli 2 tyg. minęło od operacji?  

  więcej

 • W jakim czasie od operacji rozpocząć hormonoterapię

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  W jakim czasie od leczenia operacyjnego powinna być wdrożona hormonoterapia i jaka? BCT 23.08.2016 (ER 90%, PR 0%, HER-2 ++ ( weryfikacja met. FISH - ujemny), ca ductale invasivum i intraductale, 11mm, LN (-). Konieczność radykalizacji (kom. Neo w skórze, w linii cięcia). Zaplanowano rtg-th (5-6 tyg.) i hormonoterapię. Pacjentka lat 59, po mastektomii w 2009 r. ca ductale invasivum i intraductale, triple negative - po rtg-th i chem-th (6 cykli AT) - obecnie remisja tego nowotworu.

  więcej

 • Czy potrzebna jest dodatkowa chemioterapia

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  Pacjentka lat 66, w przesiewowej mammografii guz piersi prawej 13 mm. Klinicznie guz T1N0M0 Operacja oszczędzająca pierś + węzły chłonne wartowniki. Histopatologia: Wyniki his-pat guzka piersi. Przerzut raka do węzła chłonnego (1/1). Wielkość przerzutu co najmniej 0,4x0,2 cm. Naciekanie torebki węzła bez zajęcia tkanki tłuszczowej. Jeden węzeł chłonny z niespecyficznym odczynem zapalnym, bez przerzutu nowotworowego (0/1). Rak przewodowy naciekający piersi prawej G3, pT1c Wg Elstona-Ellisa (3+2+3). Naciekanie tkanki tłuszczowej. Zatory w naczyniach chłonnych. Rozrost tkanki włóknistej zrębu. Przewlekły ogniskowy naciek zapalny. Receptory estrogenowe dodatnie w 90% komórek, nasilenie reakcji na 3+ Receptory progesteronowe ujemne - brak reakcji. E-cadheryna (+), Ki-67 40%, HER-2 ujemny - brak reakcji. Utkanie raka widoczne w górnej granicy cięcia chirurgicznego. Pozostałe marginesy: głęboki 0,1 cm, przedni co najmniej 1 cm, boczny 1,5 cm, przyśrodkowy 2 cm. Docinka marginesu górnego nie zawiera utkania nowotworowego. Docinka marginesu głębokiego nie zawiera utkania nowotworowego. Druga operacja - usunięcia w. chłonnych piętra 1 i 2 - brak przerzutów. Mama przeszła 4 cykle chemioterapii AC. (poza nudnościami, brakiem apetytu, leukopenią wymagająca podawania Nivestimu) bez powikłań. Czy jest potrzeba dalsza chemioterapia? Onkolog prowadzący proponuje jeszcze 2 dawki chemii "białej". W opinii drugiego onkologa wystarczająca będzie radioterapia, a następnie hormonoterapia. Czy dodatkowo chemioterapia coś pomoże?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 74 lata, proszę o interpretację wyników i ustosunkowanie się do zaproponowanego leczenia: (Chemia AC około 7 m-cy, później ma być herceptyna 1 rok i na końcu radioterapia, bo miałam oszczędzającą operację piersi prawej - tej rakowej). Czy w tym wieku nie można dać "oszczędniejszego" leczenia? Oto odpis całości wyników: Rodzaj materiału: 1) węzeł wartowniczy pachy prawej, 2) kwadrant dolny piersi prawej, 3) margines boczny, 4) margines przyśrodkowy. Rozpoznanie kliniczne: Rak piersi prawej T2N0 Rozpoznanie histopatologiczne: Przebadano dwa węzły chłonne bez zmian nowotworowych (0/2) Makroskopowo przysłano do badania oznaczony nitkami kwadrant sutka o wymiarach 65x55x45 mm z fragmentem skóry o wymiarach 60x28 mm z powięzią. Na przekrojach kwadranta obecny jest guz o wymiarach 21x15 mm, który położony jest centralnie i w odległości 10 mm od skóry. Mikroskopowo: Rak zrazikowy inwazyjny G1 (3+1+1) invasive lobuar carcinoma: - guz o wymiarach 21x15 mm jw - wokół guza brak jest cech limfoangioinwazji - brak jest cech naciekania okołonerwowego - proces nie nacieka skóry i nie perforuje powięzi. Mikroskopowo: Fragment miąższu sutka bez zmian nowotworowych. pT1c N0(i-)(sn) Mx R0. Badanie immunohistochemiczne węzłów chłonnych z pkt1: CK19(-)x8. Badanie immunohistochemiczne nowotworu z pkt2: CK19 (+), E-cadherin (-) - w raku zrazikowym, E-cadherin (+) - w raku NST, p63 (-). Uzupełnienie rozpoznania do pktu 2. Granice kwadrantektomii w materiale pkt 2 są bez zmian nowotworowych. Rodzaj materiału: badania immunohistochemiczne z bloczka 54059/16 Rozpoznanie kliniczne: Ca mammae dex. Rozpoznanie histopatologiczne: Receptory estrogenowe w części inwazyjnej 50% reakcja średnia. Receptory progesterenowe w części inwazyjnej w poniżej 1% reakcja średnia. Her2 w części inwazyjnej (2+). Badaniem FISH stwierdzono: STATUS HER2: dodatni.  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Obecnie jestem po mastektomii radykalnej (czekam na wynik hist-pat), wiek 43 lata, leczę się na niedoczynność tarczycy, mam nadwagę. Po operacji oszczędzającej wynik: Rak zrazikowy naciekający piersi (M 8520/3), EE (3+2+2) 7 pkt. G II, pT2 Rak zrazikowy in situ (M 8520/2) Rak naciekający obecny w obszarze 2,5 cm na terenie makroskopowo opisywanego guza. Około 20% utkania guza stanowi rak zrazikowy in situ. Obecna angioinwazja. Obecna kanceryzacja zrazików piersi. Margines chirurgiczny głęboki bardzo wąski, tj. ok. 0,5 mm. Istnieje możliwość niekompletnej resekcji raka od strony głębokiej linii cięcia chirurgicznego. Pozostałe marginesy zgodne z opisem makroskopowym bez nacieku raka. Przerzuty do węzłów chłonnych śr. od 0,5 mm do 1,5 mm z obecnością makroprzerzutów raka. Podtyp biologiczny Luminalny A: Estr (3+) 80%, Prog (3+) 80%, HER-2 (1+) ujemny, Ki67 - 20%. Opis makroskopowy: Fragment miąższu piersi 10x10x7 cm z oznaczeniem topograficznym i osełką skórną 8x5x0,3 cm. Oznaczenie topograficzne bez legendy. Na przekrojach tkanka tłuszczowo - gruczołowa z obecnością guza 2,5x1,5x3 cm. Granica cięcia od osełki 3 cm, głęboka 2 cm, w kierunku węzła wartownika 2 cm, w kierunku brodawki 4 cm. Granica dolna 2 cm, górna 3 cm. Znaleziono węzły chłonne I - śr. 1,1 cm zmieniony przerzutowo, II - o największym wym. 1,5 cm zmieniony przerzutowo, III - śr. 0,4 cm, IV - śr. 0,6 cm, V - 0,5 cm. Czy chemioterapia/radioterapia będzie uzależniona od całkowitej liczby zajętych węzłów, czy też ta liczba jest bez znaczenia? Jakie optymalne leczenie dla przypadku?

  więcej

 • Leczenie raka piersi u kobiet w ciąży

  ciąża, leczenie, rak piersi

  Mam 36 lat. Wczoraj wykryto u mnie zmianę w piersi birads 3, mam zrobić biopsję. Rok temu wszystko było ok.. Moja mama zachorowała na raka piersi w wieku 35 lat, zmarła w wieku 38. Badanie mutacji genów brca 1 wyszło u mnie negatywne. Jestem w tej chwili w czasie owulacji, od 2 mies. staramy się z mężem o dziecko, a tu taka informacja. Nie wiem czy wziąć lepiej tabletkę po stosunku, żeby nie zajść w ciąże o ile już w niej nie jestem. Czy można leczyć kobiety w ciąży, jeśli mają raka piersi, czy dopiero po narodzinach dziecka? Mam jeszcze 4-latkę w domu, ona jest najważniejsza, nie chce ryzykować ale może to na wyrost?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, operacja, rak piersi

  Jestem na starcie wyścigu po zdrowie. Pierś lewa, godz. 2; zmiana w USG - 1,5 cm, w mammografii - 2,7 cm (czyli ile ma tak naprawdę?); w BAG: rak zrazikowo-przewodowy naciekający; ER 8/8, PR 4/8, HER2 (-), Ki67<20%; w USG nie wykryto zmian w pachowych węzłach chłonnych. Zbieram "papiery" do oceny zaawansowania i zabiegu: RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej. I oczywiście mam PYTANIA: 1) czy obraz węzłów wskazuje, że "raczej" nie ma przerzutów do węzłów? 2) czy czyste węzły wykluczają przerzuty odległe? 3) czy zabieg oszczędzający jest rzeczywiście korzystniejszy w moim przypadku (55 lat, jestem praworęczna, sprawność lewej ręki nie wpłynie istotnie na moje życie, a względy estetyczne są BEZ ZNACZENIA; ryzyko wznowy w piersi chorej i ryzyka związane z radioterapią BARDZO mnie niepokoją)? 4) z jakim trybem i harmonogramem leczenia powinnam się liczyć dalej? Jestem ogólnie w niezłej formie (żadnych chorób) i wolę działania zdecydowane niż półśrodki...  

  więcej

 • Czy powinien być zastosowany Zoladex

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi, Zoladex

  Mam 37 lat, jestem po mastektomii prawej piersi (węzły czyste). Nowotwór piersi rak naciekający bez specjalnego typu G3 (3+3+2), Er 30%, PGR 10%, Her2: 1+, KI67: 70% Za chwilę będę miała zabieg usunięcia jajników, a następnie mastektomia profilaktyczna drugiej piersi. Aktualnie przyjmuję tamoxifen. Czy dobrą decyzją było nie włączenie Zoladexu do terapii przez lekarza?

  więcej

 • Stosowanie inhibitorów aromatazy powyżej 5 lat

  hormonoterapia, rak piersi

  Mam 58 lat, w 2010 r. miałam usuniętą prawą pierś, rak przewodowy inwazyjny. Mój wynik: pT1c (13 mm), G2, pN1Mx, ER 100%, PGR 5%, Her2 negatywny, Ki67 10%. Przeszłam 6xFEC, 25 naświetleń i równocześnie z naświetleniami hormonoterapię Femarą. Na początku leczenia lekarz mówił, ze mam przyjmować Femarę 5 lat, w listopadzie 2015 r. miałam kontrolę i lekarz przedłużył mi Femarę o pół roku, to znaczy we wrześniu by się kończyła. Czy można Femarę przedłużyć do 7 lat, czy może inny lek, a jeśli tak to jaki? Bardzo bym chciała przedłużyć. W październiku będę u lekarza to będę rozmawiała, bo nawet jak by się zgodził bez refundacji to też bym wykupiła. A może Lametta, bo jest tańsza?  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie - cd.

  leczenie, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Jakie powinno być zastosowane leczenie" z 23 sierpnia 2016 r.   1. Przeszłam operację docięcia marginesu ponad 4 tygodnie później po operacji oszczędzającej dotkniętej rakiem piersi. Rozumiem, że DCIS z definicji nie daje przerzutów, ale czy mogło dojść do rozsiania tych uśpionych komórek po organizmie pomiędzy pierwszą a drugą operacją w wyniku powstałej rany, filtrowania chłonki itp? 2. Czy mogłabym uniknąć chemioterapii gdyby uzyskano czyste marginesy po pierwszej operacji? 3. Czy badanie PET może wykazać obecność DCIS w organizmie? Chciałabym poddać się temu badaniu w celu podjęcia decyzji o zastosowaniu chemioterapii.  

  więcej

 • Avatar

  2016-09-30 09:08:10

  Interpretacja wyników USG

  Bardzo proszę o opinię dot. mojego badania USG jamy brzusznej i piersi. W prawym płacie wątroby podprzeponowo obszar...
 • Avatar

  2016-09-30 09:05:29

  Jakie powinno być zastosowane leczenie - cd.

    Kontynuacja pytania "Jakie powinno być zastosowane leczenie" z 4 września 2016...
 • Avatar

  2016-09-28 09:46:41

  Interpretacja przypadku

  Mam 44 lata. W sierpniu tego roku miałam wycięty guzek piersi i proszę o interpretację wyniku: Fragment gruczołu...