rak piersi - artykuły

 • Czy powinna być zastosowana Herceptyna

  Herceptyna, leczenie, rak piersi

  Mam 54 lata. W badaniu USG stwierdzono zmianę hypo o nierównych zarysach wym. 8x3 mm, węzły prawidłowe. Po biopsji mammotomicznej stwierdzono u mnie: niskozróżnicowany naciekający rak przewodowy (caricinoma ductale invasivum G-3, WHO:NOS), ogniska raka śródprzewowego (DCIS3). Inwazja naczyń limfatycznych i naczynia żylnego. Przeprowadzono operację oszczędzającą w lutym 2015. Histopatologia raka śródprzewodowego, węzeł chłonny w stanie przewlekłego, nieswoistego pobudzenia. Węzeł chłonny wartowniczy ma zwykłą budowę histologiczną. Wykonano p63 oraz SMA. ER: PS-0 IS-0 TS-0, PR: PS-0 IS-0 TS-0, Ki67 ok. 25%, Her2 odczyn dodatni w ogniskach raka in situ. Przed chemioterapią zrobiono badanie materiału z biopsji gruboigłowej dotyczące raka naciekającego i wynik w badaniu IHC: receptor ER-TS (0/8), receptor PR-TS (0/8), receptor HER2- 3+, Ki67 w około 60% kk. Dostałam 4 chemie AC i 12 Paklitaxel kilkakrotnie odraczanych z powodu neutropenii stopnia 3CTC. Lekarka oceniła tolerancję leczenia jako średnią. Skierowała mnie na radioterapię i do leczenia Herceptyną. Lekarki, które kwalifikowały do podania Herceptyny odmówiły jej podania (guz poniżej 1 cm). Moje pytanie brzmi: czy jest konieczność podania Herceptyny w przypadku rodzaju mojego inwazyjnego nowotworu? Chcę zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć całkowicie i nie mieć, ani przerzutów, ani wznowy (a może to jest to samo). Jeżeli to tylko przepisy mnie dyskwalifikują do podania herceptyny to chciałabym, jeżeli jest to możliwe sama zrefundować swoje leczenie w ramach moich możliwości. Proszę o szczerą odpowiedź, taką jaką otrzymałby ktoś z rodziny.  

  więcej

 • Jakie powinno być dalsze leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 46 lat. Jestem po operacji oszczędzającej jednej piersi oraz limfadenektomii pachy. Rozpoznanie histopatologiczne: carcinoma NST G1 infiltrans mammae. Maksymalny wymiar raka naciekającego wynosi 21 mm. Bez cech inwazji naczyniowej i naciekania pni nerwowych. ER 2 + w 80% komórek raka TS 7/8 positive, PR 3+ w 90 % komórek raka TS 8/8 positive, HER 2 1 + ujemny, Indeks poliferacyjny Ki67 w ok. 5% komórek raka. Węzły wartownicze (4/7) maksymalny wymiar przerzutu 4 mm. Przerzuty ograniczone do węzłów chłonnych. Po wykonaniu limfadenektomii - w pozostałych węzłach chłonnych nie stwierdzono komórek rakowych. Uprzejmie proszę o informację jakie powinno być dalsze leczenie.  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 42 lata, jestem trzy tygodnie po mastektomii. Rozpoznanie to: inwazyjny oraz in situ wieloogniskowy rak zrazikowy G2. Linie cięcia wolne od nacieku nowotworowego (minimalny margines - od powięzi poniżej 0,1 mm). Węzły chłonne bez przerzutu raka. pT2pN0. Opis makroskopowy: W obrębie zmian włóknistych lity białawy obszar o wym. 0.9x0,8x2,5 cm w odległości 0,3 cm od linii cięcia w dnie. Drugie podobne ognisko o śr. 0,9 cm zlokalizowane w dolnym zewnętrznym kwadrancie, w odległości 1,2 cm od powierzchni skóry, margines w dnie poniżej 0,1 cm. ER 80%, PR 80%, HER2 1+ odczyn negatywny, Ki67 ok. 20% (w ognikach raka in situ). E Cadhedryna - p63 + poza ogniskiem naciekania. Jakie powinno być zastosowane leczenie oraz jakie są rokowania w moim przypadku?

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  W marcu 2015 r. w wieku 28 lat zdiagnozowano u mnie invasive carcinoma of the breast NST NHG2. Obecność receptorów estrogenowych jest ok 10%, receptorów progesteronowych nie wykazano. Białko HER2 - odczyn pozytywny 3+++, ekspresja antygenu Ki67 w około 20% jąder komórkowych. Przeszłam najpierw chemioterapię: 4xAC i 14 wlewów paklitaxel w tym 12 łącznie z herceptyną. W październiku przeszłam mastektomię piersi lewej z usunięciem węzłów chłonnych (zajętych 1 na 18), po operacji radioterapia 25 lampek. Obecnie przyjmuję herceptyne. Mutacje BRCA1 i BRCA2 wykluczono. Od pierwszej chemii przyjmowałam również zastrzyk zoladex celem "ochrony" jajników. Zależało mi na tym, ponieważ nie mam jeszcze dzieci, a chciałabym je posiadać. Myślałam, że tamoksifen również dostanę, ale jednak nie. Zoladex ostatni dostałam miesiąc temu, bo ponoć też już nie potrzeba, żeby go podawać. Moje pytanie brzmi czy faktycznie nie ma potrzeby, żebym przyjmowała zoladex i tamoksifen? Czy to leczenie, które zostało zastosowane wystarczy?

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  HER2, Herceptyna, leczenie, rak piersi

  Mam 36 lat. Pół roku temu zdiagnozowano u mnie carcinoma ductale invasium G2 DCIS focalis. Guzek miał średnicę tylko 5 mm. Margines niezmienionej tkanki nad zmianą 1,5 mm. W materiale o średnicy 1 cm znaleziono jeszcze jedną zmianę DCIS na obrzeżu pobranego materiału. Wykonano operację oszczędzającą pierś. Węzeł wartownik nie był zajęty. Receptor estrogenowy - 100%, progestreronowy 80%, Ki 67 >20%. Ekspresję błonową HER 2 oceniono na (+2), stwierdzono amplifikację genu HER-2. Otrzymałam cztery chemie AC, jestem w trakcie 20 naświetlań oraz kuracji tamoksyfenem. Dowiedziałam się, że ze względu na wielkość guza, nie otrzymam herceptyny. Czy w przypadku amplifikacji genu jest to bezpieczne? Jakie są rokowania?  

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi, wykrywanie

  Kobieta lat 59 ma raka piersi. Wycięto guzek i trzy węzły (jeden zajęty). Jest w trakcie chemii czerwonej AC (przed nią trzecia z zaleconych 4 dawek), a następnie ma dostać herceptynę (x12). Od dłuższego czasu drętwieje jej jedna noga i nieustannie bolą plecy. Leki przeciwbólowe nie bardzo pomagają. Zrobiła prywatnie rezonans odcinka lędźwiowego i znaleziono dwie zmiany po ok. 8 mm z zaleceniem dalszego badania w kierunku mts. Dostała skierowanie na scyntygrafię kości, ale dr. onkolog mówiła, żeby się nie spieszyła bo jeśli potwierdzi się przerzut to straci herceptynę. Ból jednak jest tak silny, że nie wie co ma robić i chce skonsultować z innym lekarzem. Proszę o radę - czy lepiej poczekać i przejść kurs herceptyny, czy faktycznie podjąć badania i ewentualne leczenie w kierunku raka kości? Boi się, że do końca kursu hereceptyny rak "zje jej kości".

  więcej

 • Profilaktyczna mastektomia

  genetyka, profilaktyka, rak piersi

  Mam pytanie dotyczące profilaktycznej mastektomii oraz adneksektomii. Jestem po mastektomii prostej prawej piersi, (węzy czyste). Guz miał wielkość 2,2 cm, G3. Jestem nosicielka genu BRCA1 (w rodzinie od trzech pokoleń występuje rak piersi i jajnika). Pytanie bardziej brzmi o zagrożenia (skutki uboczne) profilaktycznych operacji. Mam 37 lat i od 30 lat choruje na cukrzycę insulinozależną. Nie mam oporów przed profilaktyczną mastektomią, natomiast boję się o długofalowe skutki usunięcia jajników (biorąc pod uwagę młody wiek oraz długotrwałą chorobę). Proszę jeszcze o podpowiedź, czy i jaka opieką powinnam objąć moje córki (13 i 16 lat).

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam 43 lata. Rak śródprzewodowy piersi (DCIS) z mikroinwazją, G2, G3. Widoczne obszary raka śródprzewodowego typu comedocarcinoma. W ocenianych wycinkach nie stwierdzono cech inwazji naczyń (L0,V0). Marginesy histologiczne wolne od utkania raka szer. 9-20 mm. Stopień zaawansowania pT1miN0(i-) LOVORO. Brak receptorów hormonalnych, HER2 3+, Ki 67 11% Jakie powinno być zastosowane leczenie i jakie są moje rokowania?

  więcej

 • Interpretacja przypadku - cd.

  hormonoterapia, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 3 grudnia 2015 r.   Chciałabym nawiązać do mojego poprzedniego pytania. Mam 45 lat. 30.10.2015 r. usunięto ognisko o śr. 2,5 mm najbardziej przemawiające za ogniskiem raka cewkowego pT1a. Odczyny immunohistochemiczne na obecność komórek mioepithelialnych (Actin i p63) z przyczyn mechanicznych były nieudane. Marginesy szerokie. W grudniu wykonano biopsję węzła wartowniczego, wynik: bez komórek raka. Węzeł czysty. Zastosowane leczenie to radioterapia 17 + 4. Pytania: Czy mimo braku oznaczenia receptorów mogłabym przyjmować tamoksifen? Czy rak cewkowy przemawia za takim leczeniem mimo braku oznaczenia receptorów, czy ten podtyp raka z „definicji” jest hormonozależny i można leczyć hormonoterapią? Wolałabym zabezpieczyć się.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 36 lat. Oto wyniki biopsji gruboigłowej: Naciekający rak przewodowy (NST) IIst wg. Blooma -Richardsona (c3,p2,m1) W badaniu mikroskopowym maksymalna długość tkanki nowotworowej: biopat pierwszy= 10mm i 11 mm, drugi biopat =7,5 mm IHC: E-kadheryna (+), ER pozytywny 90% intensywność 2, PR pozytywny 50% intensywnosć 2, Her-2 negatywny, Ki-67 16,6% Po tych wynikach zastosowano operację oszczędzającą piersi lewej wraz z węzłem wartowniczym. Dziś odebrałam wyniki: Naciekający Rak Przewodowy (NST) II st w skali Blooma-Richardsona. W utkaniu guza widoczne włóknienie stanowiące ok. 10% jego powierzchni. Na obrzeżu guza oraz w centralnej części widoczne pojedyncze przewody z DCIS G2 (typ lity i sitowaty). Węzeł chłonny o wymiarach 10x5x3 mm w 1/2 stwierdza się utkanie raka o morfologi jak powyżej. W pozostałych węzłach bez przerzutów raka. W marginesie: w pobranym materiale stwierdza się zmiany włóknisto-torbielowate: włóknienie, duktektazje, metaplazję apokrynową, torbiele, mikrozwapnienia. Zmiany proliferencyjne: rozrost przewodowy typowy. Ponadto ogniskowo stwierdza się obecność nafaszerowania krwotocznego. Rozrostu złośliwego nie stwierdzono. Moje pytanie: przed operacją miałam w planie radio i hormonoterapię. Czy po tych obecnych wynikach coś się zmieni, czy wszystko jest jak było? Plan leczenia był ustalony na podstawie biopsji. Dodam, mimo iż nikt tego nie bierze pod uwagę, bo inny typ nowotworu, pół roku temu miałam prawostronną hemikolektomię- rakowiak wyrostka robaczkowego

  więcej

 • Czy powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 41 lat. Miesiąc temu miałam mastektomię i wycięte węzły chłonne (były czyste). Rak naciekający przewodowy G2, guz około 2 cm, ER - 100%, PR - 100%, HER2 - +1(wynik ujemny), ki67 - ok. 20% Chcę zapytać czy potrzebne jest dalsze leczenie. Martwię się, ponieważ onkolog kazał mi przyjść za pół roku na wizytę i nie dostałam żadnych leków, zupełnie nic.

  więcej

 • Jak leczyć rany na skórze po radioterapii

  leczenie, radioterapia, rak piersi

  Jestem po operacji oszczędzającej piersi wycięcia zmiany nowotworowej bez przerzutów. Po operacji zastosowano radioterapię 25 cykle. Doznałam skutków ubocznych - zeszła skóra pod pachą. Onkolog specjalista radioterapii powiedziała, że pierwszy raz spotyka się z takim przypadkiem. Przerwałam radioterapię. Przepisano mi linomag w płynie, sudokrem, cicatridina krem (sól sodowa kwasu hialuronowego). Efekty tygodniowego stosowania tych kremów są bardzo słabe. Rana dalej boli. Proszę o pilną informację jak najszybciej wyleczyć powstałą ranę i towarzyszący ból .

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 35 lat, rozpoznanie kliniczne w czerwcu 2015 r. (biopsja gruboigłowa): Tu mammae dxt, ER-TS 7/8 (dodatni), PR-TS 8/8 (dodatni), HER 2: 3+ (dodatni), Ki67 - 50%. Wynik badania mikroskopowego po amputacji piersi prawej sposobem Maddena (grudzień 2015 r.) Stan po chemioterapii: Całkowita odpowiedź na leczenie systemowe. W nadesłanym do badania sutku komórek raka inwazyjnego (aktywnie rosnącego nowotworu) nie ujawniono. W pobranych wycinkach stwierdzono obecność pasmowatych obszarów włóknistej tkanki łącznej, z kolegenizacją, w których znajdują się drobne przewody z pojedynczymi ogniskami mikrozwapnień otoczone przez naciek limfocytarny, miejscami dość obfity. Znaleziono 17 węzłów chłonnych, w żadnym z nich nie ujawniono obecności przerzutów nowotworowych, a jedynie wykładniki zaniku tłuszczowatego. Pani Doktor, proszę o interpretację powyższego wyniku badania patomorfologicznego oraz wskazanie jak powinno wyglądać dalsze leczenie.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie, rokowania

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  U mojej 74 letniej mamy niestety wykryto raka piersi. Poniżej przedstawiam opis biopsji. Rozpoznanie histopatologiczne: invasive carcinoma nst Opinia patologa: p5 nowotwór złośliwy, rak in situ nie występuje, rak inwazyjny: NST, G:2, ER 0, PR 0, Status recept HER-2: +1, Ki67 (%): 60, poliferacja nabłonka nie występuje. Cała pierś prawa wypełniona przez guz naciekający kompleks brodawka-otoczka (T4b). W dole pachowym prawym patologiczne węzły chłonne wlk. do 20 mm. Wygląd radiologiczny - zmiana o nieostrych zarysach, wymiar w mm 80, kategoria radiologiczna BIRADS: B5. Bardzo proszę o odpowiedź jakie są rokowania w wyleczeniu takiego raka i jak będzie wyglądał proces leczenia.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, przerzuty, rak piersi

  Mam 50 lat. W sierpniu 2013 r. zachorowałam na raka piersi lewej T1cN0M0, po BCT i SLN. HT w trakcie. Rak hormonozależny, HER (-), G3, Ki67 - 50%. Od października 2015 r. zgłaszałam bóle kręgosłupa w odcinku piersiowym promieniujące na lewą łopatkę. Dostałam skierowanie na scyntygrafię kości - oto jej wynik: Badanie wykonano 12.10.2015 r. Po dożylnej iniekcji MDP-Tc99m. W badaniu uwidoczniono ognisko wzmożonego gromadzenia radiofaraceutyku osteotropowego w obrębie kręgosłupa na wys. Th3/4 po stronie lewej. Pozostały kościec nie wykazuje istotnej patologii gromadzenia. Obraz scyntygraficzny budzi podejrzenie proc. meta ad ossium. Dnia 05.01.2016 r. został wykonany RM, którego wynik brzmi następująco: 88.938 RM odcinka piersiowego kręgosłupa bez kontrastu i z kontrastem. Badanie MR kręgosłupa piersiowego wykonane w sekw. TSE i TIRM, w obrazach T1 i T2 zależnych oraz po podaniu środka cieniującego: Badanie wykazuje obecność patologicznej masy powodującej guzowate rozdęcie wyrostka poprzecznego lewego VTh3, o obniżonym sygnale w T1, podwyższonym w T2 i TIRM, która ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Obraz przemawia za meta. Zmiana przechodzi na lewą nasadę łuku VTh3 i podstawy wyrostków stawowych górnego i dolnego lewego. Na wysokości zmiany nieco zwężona jest górna część otworu m-k Th3/4. Widoczne jest naciekanie przylegającego tylnego odcinka żebra 3. Po wizycie u onkologa dostałam od razu pierwszy wlew Zomikosu (następne co 4 tygodnie) oraz zmianę tabletek z Tamoksifenu na Glandex 25mg Exemestanum 1x1. Proszę powiedzieć jakie są moje rokowania? Czy leczenie zostało dobrane właściwie? Powiem jeszcze tylko, że jutro mam konsultację u ortopedy czy będzie możliwa operacja, a jeżeli nie to mam już skierowanie na radioterapię.

  więcej

 • Czy leczenie Lamettą jest wystarczające - cd.

  hormonoterapia, leczenie, przerzuty, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Czy leczenie Lamettą jest wystarczające" z 18 grudnia 2015 r.   Właśnie odebrałam wynik badania PET-CT, w którym jest napisane m.in.: "Klatka piersiowa - aktywne metabolicznie węzły chłonne, przednaczyniowy po stronie lewej (13x10 mm, SUV max 12,6) oraz położony w śródpiersiu węzeł 21x18 mm, SUV max. 8,5, a także kilka drobniejszych bez wzmożonego gromadzenia FDG". To jest to, co mnie zmartwiło, bo miałam nadzieję, że chemioterapia zabiła komórki nowotworowe. A dalej: "WNIOSKI: wynik badania wskazuje na obecność opisanych aktywnych metabolicznie węzłów chłonnych klatki piersiowej - zmiany "meta" procesu podstawowego. W pozostałych okolicach ciała bez cech choroby rozrostowej o wysokim gromadzeniu FDG". Co to dla mnie oznacza? Czy zmiany "meta" procesu podstawowego to po prostu komórko rakowe, które przetrwały leczenie, ale mogę wierzyć, że lametta nie pozwoli im na stworzenie guza, czy też oznacza to jednak rozwój choroby i lametta nie wystarczy? Co w takim przypadku, jakie leczenie?  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  rak piersi, leczenie, chemioterapia

  Mam 64 lata. 22 grudnia przeszłam zabieg lumpektomii piersi prawej z usunięciem węzła wartownika. Wynik biopsji gruboigłowej: Carcinoma NST G-2 invasivum mammae (B5) (luminal B ). ER (3+)100% kom. dod Total score 8/8, PgR (+3)100% kom. dod. Total score 8/8, Ki67 dodatni w ok. 50% komórek, HER-2 (+1) ujemny. Wynik badania patomorf. pooperacyjnego: Rak piersi prawej. T2N0M0. 1. Gruczoł sutkowy prawy - margines dobrodawkowy: preparat chir. o masie całk.120 g obejmujący fragment skóry o wym. 60x20 mm z fragmentem miąższu piersi o wym. 90x50x40 mm. Na przekroju gwiazdkowaty o wym 19x16x19 mm. Guz jest oddalony 19 mm od marginesu dolno-przyśrodkowego, poniżej 1 mm od marginesu górno-bocznego, 4 mm od marginesu głębokiego, 35 mm od przeciwległego do dobrodawkowego, 20 mm od dobrodawkowego, 25 mm od skóry. Rozpoznanie: Norma. Bez nacieku raka. 2. Margines przeciwny do dobrodawkowego - Fragmenty tkanki włóknisto-tłuszczowej, bez nacieku raka 3. Guz. Rozpoznanie patomorfologiczne: Carcinoma invasivum (NST) G-2 mammae. Średnica guza 19 mm. W masie guza obecne rozrosty DCIS (NG-2) typ "cribriforme" z martwicą typu "comedo". Nie stwierdzono cech angioinwazji. Guz usunięty w granicach zdrowych tkanek z minim. marginesem górno-bocznym i głęb. 4. Węzeł wartowniczy dołu pachowego - dwa fragmenty po 10 mm. Wypreparowano 2 węzły chłonne bez przerzutów raka (0/2) CK19 (-) Wczoraj byłam u onkologa z wynikiem badania patomorf. pooperacyjnego i usłyszałam, że czeka mnie radioterapia. Po kilku godzinach telefon od koordynatora leczenia, że mam zgłosić się do chemioterapeuty, a radioterapia i hormonoterapia będą prowadzone po ukończeniu chemioterapii. Czy to może małe marginesy wyciętych zdrowych tkanek są przyczyną zmiany decyzji co do leczenia? Bardzo proszę o rozwiązanie wątpliwości w sprawie dalszego leczenia.

  więcej

 • Czy konieczna jest chemioterapia

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  Mam 51 lat. Miałam wykonaną operację oszczędzającą piersi. Wyniki histopatologiczne są następujące: 1. Dwa węzły chłonne z cechami rozrostu odczynowego bez przerzutów raka (miałam pobierany węzeł wartowniczy) 2. Rak przewodowy naciekający NST G2 z ogniskami raka wewnątrzprzewodowego w sąsiedztwie raka inwazyjnego, stopień zaawansowania procesu nowotworowego pT1c. ER (+) dodatni w 100% komórek nowotworu (wynik pozytywny), PR (+) dodatni w 100% komórek nowotworu (wynik pozytywny), HER2 (1+) ujemny, Ki67 (+) dodatni w 30% komórek nowotworu 3. Opis makroskopowy: Fragment sutka o wym. 6,5 x 6 x 3,5 cm z płatem skóry 6,6 x 1 cm. na przekroju obszar włóknienia o wym. 4 x 2,5 x 5 cm., w jego obrębie żółtawe nieregularne twarde ognisko o śr. około 1,5 cm. Zalecono mi chemioterapię AC 4 razy co 3 tygodnie (Doxorubiyna+ Cyclofosfamid), następnie radioterapię i hormonoterapię. Czy chemioterapia jest konieczna w tym przypadku i właśnie taka?

  więcej

 • Badanie betaHCG

  badania, rak piersi, wykrywanie

  W ramach monitorowania skuteczności (dodatkowej) terapii m.in. Vit B17, żona zrobiła badania Beta-hCG (wg Książki/sugestii dr A.Putticha) - w Diagnostyka W-w, test F-my Siemens, metodą immunochemiczną na aparacie Immunite: - 12.10.15 wynik był=4,35 mIU/ml - 16.11.15 =4,63 - 16.12.15 =5,77 Czy to jest sensowne, ma wartość diagnostyczną/do oceny stopnia remisji procesu nowotworowego? Czułość tego markera jest (chyba) duża? ...i niezależna od rodzaju/umiejscowienia raka, jego przerzutów? - marzec 2014 - Carcinoma lobulare invasivum G2, w piersi prawej (5 cm - BIRADS 5) - 6 cykli chemii, co 3 tygodnie, wg programu AC (04-08.2014) - wrzesień 2014 - usunięcie guza na nerce prawej, Carcinoma metastaticum mammogenes - poza tym przerzuty do kości (żebra, trzon Th10, trzon kości krzyżowej, w lewej kości kulszowej...) - od września 2014 - Tamoksyfen, potem Egistrozol (bo pojawiły się "incydenty" - na endometrium, zaćma); dalej - od 4.11.15 Faslodex (dotychczas 4 kursy) - od października 2014 terapia Zolendronianem - raz w miesiącu - 29.09.15 - FDG PET-CT: ...bez ognisk aktywnej metabolicznie choroby rozrostowej. Zmiany przerzutowe w kośćcu nie wykazują wzmożonego metabolizmu FDG - całkowita odpowiedź metaboliczna na leczenie". - USG piersi prawej z 11.01.16: ...nieostro odgraniczone, hypoechogenne ognisko wielkości 1,1x1,9 cm, w jego sąsiedztwie, ubogoechowa gładkokonturowana zmiana ogniskowa ok. 0,9x1,6 cm

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  genetyka, leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam usuniętego raka razem z prawą piersią i 2 węzły chłonne. Teraz oczekuję na pierwszą chemię. Po operacji otrzymałam wynik badania anatomopatologicznego.Terminologia w nim jest bardzo zawiła i nie mam się do kogo zwrócić o przetłumaczenie mi tego na "ludzki język". Tu zacytuję dokładny opis: Opis materiału: Pierś prawa o wym. 15x9x4 cm wraz zawartością pachy. W KBD widoczny guz w największym wym. 3,0 cm, oddalony 1,3 cm od brzegu dolnego, 5,0 cm od brzegu bocznego, 4,0 cm od brzegu górnego, ok. 5,0 cm od przyśrodkowego. Guz oddalony od powięzi na ok. 0,1 cm. Powięź wydaje się przesuwać nad guzem. Na dolnym brzegu skóry KBD obecnie przecięte na pół znamię? - guz pokryty łuską rogową zabarwioną na kolor brunatny. Rozpoznanie: I - brodawka - wolna od zmian, II - guz - Naciekający rak przewodowy G3, III - guzek skóry - Rogowacenie łojotokowe, IV - węzły Ip. Przerzuty raka gruczołu piersiowego - masywne zajmujące torebkę węzła 2/10. Widoczne zatory z komórek nowotworowych w naczyniach chłonnych, V - węzły IIp - Węzeł odczynowy 1x, ER - + 80%, PR - +10%, HER 2 - (+1), ki67 - < 10%, pT2N1Mx. Tu koniec cytatu i moje pytanie: jak bardzo złośliwa jest ta odmiana raka, jakie jest prawdopodobieństwo wyleczenia lub nawrotów oraz czy jest możliwe przekazanie genetyczne komórek nowotworowych córkom? Mam 56 lat.

  więcej

 • 2010-01-14 00:00:00

  markery nowotworowe

  Markery to substancje, których zwiększone stężenie we krwi można powiązać z toczącym się w organizmie procesem...
 • 2010-02-09 00:00:00

  skala Bloom'a Richardsona

  Metoda określania stopnia złośliwości nowotworu piersi. W klasyfikacji tej uwzględnia się zdolność tworzenia cewek,...
 • 2010-09-30 07:50:24

  Rak piersi - rehabilitacja w leczeniu

  Serdecznie zapraszamy do oglądania materiału video zawartego na płycie "Rak piersi - rehabilitacja w...
 • 2010-02-16 00:00:00

  węzły chłonne pachowe

  Węzły chłonne są częścią naturalnego układu odpornościowego organizmu. Chłonka natomiast to nazwa płynu tkankowego,...
 • 2010-06-17 14:00:00

  6 proc. Polek nigdy nie było u ginekologa

  Co czwarta Polka nie wykonuje regularnie cytologii, a 15 proc. kobiet powyżej 55 lat nigdy nie miało robionej mammografii -...
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.