rokowanie - artykuły

 • Interpretacja przypadku - cd.

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 11 marca 2018 r.   Mam jeszcze pytania do Pani Doktor: 1. Czy wystarczy w moim przypadku radioterapia i hormonoterapia, bez chemioterapii?? 2. Jakie są rokowania i prawdopodobieństwo nawrotu choroby i dalszych przerzutów??

  więcej

 • Rak potrójnie ujemny - rokowania

  rak piersi, rak potrójnie ujemny, rokowanie

  Mam 60 lat. Rak piersi prawej. Przed leczeniem guz 2,8 x 1,8 cm, węzły wartownicze z przerzutami. Rak naciekający NST, G2, ER-, PGR-, HER-, Ki67-40%. Chemioterapia przedoperacyjna:4 x AC, 12 x PCL. Wyniki histopatologiczne po operacji oszczędzającej i wycięciu 9 węzłów chłonnych: Stan po chemioterapii: komórkowość 2%, pPR. Rak naciekający NST, stopień złośliwości G3 (różnicowanie gruczołowe: 3, pleomorfizm jądrowy: 3, indeks mitotyczny: 2. Wymiar raka naciekającego: 0,3 cm, ograniczony do miąższu piersi, wieloogniskowość - nie, komponent in situ: obecny. Marginesy wolne od nacieku, szerokość najwęższego marginesu: 0,5 cm od strony powięzi. 9 węzłów chłonnych bez przerzutu raka. Stopień zaawansowania y pT1a p NO RO. Po operacji przeszłam jeszcze 20 naświetlań. Miałam wykonane badanie genetyczne pod kątem mutacji w genie BRCA1/2. Badanie wykluczyło obecność tej mutacji. Tak więc moje leczenie zostało zakończone na radioterapii. Rozumiem, że lekarze nie mogą mi niczego obiecać, pozostaje tylko czekać i badać się kontrolnie. Tym bardziej zależy mi na ocenie, czy moje wyniki rokują pozytywnie, czy też raczej nie. Co oznacza skrót pPR? Wiem, że rak trójujemny ma kilka podtypów i dla każdego są inne rokowania. Czy mam szanse na kilka lat życia?

  więcej

 • Ryzyko nawrotu choroby

  rak piersi, rokowanie

  Moja mama 2 lata temu miała kwadrantektomię w celu usunięcia guza (rak piersi) wielkości 1,4 x 2 cm. Marginesy guza (2 cm) były czyste, 4 węzły wartownicze również. Rak był hormonozależny, HER-2 dodatni, ki67 10%, G3. Po chemioterapii (4 kursy) i miesiącu naświetlań (ok. 20 razy) rozpoczęła leczenie herceptyną, które po roku zakończyła. Przyjmuje tamoksifen. Czy istnieje znaczne ryzyko nawrotu choroby?

  więcej

 • Mikroprzerzut w węźle wartowniczym - cd.

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Kontynuacja pytania "Mikroprzerzut w węźle wartowniczym - cd." z 25 sierpnia 2017 r.   Panie Doktorze, skoro była niewielka komponenta inwazyjna nie wykryta badaniem hist-pat. zasadne było nie leczenie chemią? Dostałam po prostej amputacji piersi tylko tamoxifen i tomoterapię, Bardzo proszę o odpowiedź czy powinnam mieć zrobione badania HER-2 oraz Ki67, i czy te dwa badania wniosłyby coś do mojego leczenia przedstawionego powyżej (badania takie nie zostały zlecone)? Szanowny Panie Doktorze, jakie są rokowania w moim przypadku? Czy rokowanie jest takie jak przy DCIS czy raku inwazyjnym?

  więcej

 • Czy zaproponowane leczenie jest odpowiednie

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mama jest po operacji oszczędzającej. Naciekający rak piesi z cechami raka rdzeniastego grade III, pT2N1a, ER- reakcja ujemna, PR - reakcja ujemna, HER2 - 3+, Ki67 około 70% Po operacji w wartowniku znaleziono mikroprzerzut z naciekaniem tkanki tłuszczowej okołowęzłowej przez komórki raka. Po wycięciu wszystkich węzłów (24 lipca) nie stwierdzono dalszych przerzutów. Mama 28 sierpnia rozpoczyna chemioterapię, na razie 4 cykle AC, później 4 cykle Docetaksel + Herceptyna przez rok i radioterapia. Przeraża nas wszystko w tych wynikach, martwi to Ki67 70 %. Czy mama ma szanse na wygranie z tą chorobą? Jakie są rokowania? I czy leczenie jest odpowiednie?  

  więcej

 • Czy powinna być zastosowana chemioterapia

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Pacjentka lat 33, rak Luminalny A, po mastektomii, rak 1,1 cm, obok ognisko DCIS, stopień zaawansowania pT1cN0, węzły czyste. Jakie leczenie? Czy wskazana jest chemioterapia, jeśli tak to jaki schemat? Co można powiedzieć o rokowaniach?

  więcej

 • Interpretacja przypadku - cd.

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 12 maja 2017 r.   Proszę o interpretację wyniku histopatologicznego po mastektomii piersi prawej z układem chłonnym pachy. W preparatach utkanie naciekającego średnio zróżnicowanego przewodowego raka piersi G2 (cewki - 2, polimorfizm - 2, mitozy - 2) ze składową raka in situ. Kod ICD-O 8500/3. Komórki atypowe tworzą skupienia, gniazda, cewki oraz układy sitowe. Stwierdzono inwazję naczyń limfatycznych. Skóra bez nacieku raka. Brodawka sutkowa bez zmian. Pozostały miąższ sutka z obecnością ogniskowych brodawkowatych rozrostów nabłonka przewodowego bez cech atypii, torbieli i włóknienia podścieliska. Guz o wymiarach 15 x 11 mm zlokalizowany w kwadrancie górnym zewnętrznym został usunięty z marginesem niezmienionych tkanek. W tkance tłuszczowej zawartości dołu pachowego znaleziono 35 węzłów chłonnych, w tym 4 węzły z przerzutami raka średnicy od 2,5 do 7 mm. Komórki rakowe naciekają torebkę węzłową oraz otaczającą tkankę tłuszczową. Węzeł chłonny szczytu pachy nie zajęty. Carcinoma ductale infiltrans mammae G2 partim in situ. Metastases carcinomatosae lymphonodorum (4/35). Zaawansowanie nowotworu według pTNM: pT1cN2a Proszę o interpretację obecnego wyniku, rokowanie i jakie dalsze leczenie powinno być zastosowane.

  więcej

 • Jakie są rokowania

  rak piersi, rokowanie

  Proszę napisać jakie są rokowania na podstawie danych opisanych poniżej: rak przewodowy piersi prawej susp pT4aN0M0, podano 4 cykle TAC i wykonano mastektomię prostą z wycięciem wartownika, który okazał się czysty, potem 2 x taxoter. ER 60, PR 50, her-2 3+, wieloogniskowy - stan po mastektomii pT1bN0M0 Wynik histopatologiczny: Materiał o wymiarach 18x15x4,5 cm z fragmentem skóry 14x6,5 cm z brodawką sutkową na powierzchni. Na przekroju obecne zmiany mastopatyczne. Na pograniczu kwadrantów dolnych w odległości 2 cm od skóry oraz 0,7 cm od głębokiej linii cięcia obecne ognisko 1 szare, nieregularne śr. 0,7 cm. Margines górny - 8 cm, przyśrodkowy - 7 cm, dolny - 4,5 cm, zewnętrzny - 10 cm. 1. Carcinoma ductale in situ et infiltrans (g2, bloom2). Foci carcinomatis in situ in distentione 2 mm ab margine chirurgica. 2. W odległości 0,5 cm od ogniska 1 w kierunku skóry obecne ognisko 2 - śr. 0,6 cm - dysplasia beniqa mamme. Carcinoma ductale in situ et infiltrans (g2, bloom2). Anoiosis carcinomatosae. 3. Fragmenta mamillae 4. Kwadrant zew. górny - Dysplasia beniqa mamme 5. Kwadrant zew. dolny - Dysplasia beniqa mamme 6. Kwadrant wew. dolny - Carcinoma ductale in situ - foci parvi dispersi 7. Kwadrant górny wewnętrzny - dysplasia beniqa mamme. Uszkodzenie komórek rakowych po chemioterapii nieznaczne. Dalsze leczenie - radioterapia i herceptyna, hormonoterapia w trakcie. Czy jest szansa na całkowite wyleczenie? Mam 30 lat.

  więcej

 • Jakie są rokowania

  rak piersi, rokowanie

  Mam 64 lata. Jestem po BCT piersi prawej - rak inwazyjny kategoria B5 /zmiana złośliwa/, wycieciu węzłów chłonnych dołu pachowego. Obecność receptorów progesteronowych w 45%, a receptorów estrogenowych w powyżej 95% komórek raka. Ekspresja białka HER2: 1+ /wynik ujemny/. Aktywność proliferacyjna mierzona ekspresją antygenu proliferacyjnego Ki67 wynosi: 12,5%. Podtyp molekularny wg konsensusu St Gallen 2013: luminalny A. Wycięto 11 węzłów chłonnych dołu pachowego gdzie wykonano odczyn AE1/AE3, w dwu przerzuty raka /2/11/ - w jednym węźle przerzut raka średnicy 3 mm /przerzut nacieka i przekracza torebkę węzła/ - w drugim węźle dwie izolowane cewki raka - pozostałe dziewięć węzłów, w tym węzeł okolicy szczytu pachy bwz przerzutów raka /AE1/AE3-/ W tkance tłuszczowej okołowęzłowej drobne ogniska ziarniny resorpcyjnej mat. nr 2 "zawartość szczytu pachy prawej" - jeden węzeł bez przerzutu /immuno: AE1/AE3-/ /0/1/ w całości: pN1a /immuno 4x/ Jakie są moje rokowania?

  więcej

 • Czy konieczna jest mastektomia; rokowania

  leczenie, mastektomia, operacja, rokowanie

  Chciałam zapytać, jakie są rokowania i czy zostanie mi usunięta cała pierś. Stwierdzono u mnie (biopsja mammotomiczna) raka zrazikowego in situ (LCIS). Wymiary 0,2 cm i 0,15 cm oraz kilka rozproszonych drobnych ognisk atypowej hiperplazji zrazikowej (ALH) od 0,4 mm do 0,6 mm. Zastanawiam się, czy nie mam zajętych węzłów chłonnych pod pachą, ponieważ mam dziwną drażliwość pod tą samą pachą.

  więcej

 • Interpretacja wyników; rokowanie

  rak piersi, rokowanie, wyniki badań

  Mam 48 lat. ROZPOZNANIE: Rak piersi lewej. ER - (+++), PR - (+++), HER2 ujemny - (1+), Ki67 - (+) w około 18% komórek. Stan po operacji 07.12.2015. Amputacja prosta piersi lewej z procedurą węzła wartownika. Stan po limfadenectomii pachowej pT1cN2a. Plan leczenia: 4 x AC + 4 x DCT + RT + HTH. Obecnie jestem po CHT /4 x AC/ i w trakcie CHT / Docetaksel 2x/. Proszę o interpretację wyników i rokowanie.

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie było wystarczające

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam 29 lat. Rozpoznanie to rak naciekający przewodowy g3 pT1bN0Mx. Jestem po mastektomii. Wynik: rak naciekający przewodowy III stopnia o średnicy 8,5 mm i drugi 6 mm. Ognisko dcis i w niedalekiej odległości widoczny zator raka w jednym z naczyń chłonnych. Węzły chłonne dwa wartownicze bez przerzutu raka. Er 0%, PgR 10%, HER-2 ujemne, Ki67 39%. Leczenie (po mastektomii) tylko chemia 4 AC i 4 Docetaxel - zakończone pół roku temu. Proszę o wyjaśnienie co oznacza zdanie "w jednym z naczyń chłonnych znaleziono zator z komórek rakowych". Proszę o informację dot. rokowań i leczenia - czy było wystarczające.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  BGI piersi prawej grudzień-2015 - rozpoznanie W preparatach z wałeczków utkanie raka zbudowane z atypowych komórek, które tworzą cewki otoczone desmoplastycznym podścieliskiem. Obraz mikroskopowy odpowiada rozpoznaniu inwazyjnego raka przewodowego. Infiltratio carcinomatosa. Carcinoma ductale invasinum. Provisinal grade 2 ER 90% komórek raka wykazuje silny odczyn na obecność receptora estrogenowego - Quick score 8 PR 90% progesteronowego - Quick score 8 HER2: Barwienie na obecność Her 2 dało wynik pośredni (2+) Frakcja proliferacji mierzona ekspresją antygenu Ki67 poniżej 14%   USG: węzłów chłonnych, jamy brzusznej, styczeń-2016 - patologi nie uwidoczniono   USG piersi : sutki o budowie gruczołowo-tłuszczowej z nasilonym włóknieniem podścieliska. W lewym zmiana torbielowata z patologicznie pogrubiałą ścianą i zagęszczoną treścią - BCI tej zmiany styczeń 2016, ekspertyza: Płaty i skupienia komórek nabłonkowych sutka bez cech atypii, histiocyty i makrofagi, treść białkowa   Mammografia styczeń-2016 spikularna zmiana - zweryfikowana histologicznie, liczne torbiele   RTG klatki piersiowej styczeń-2016 bez widocznych zmian ogniskowych. Kąty przeponowo-żebrowe wolne. Sylwetka serca w normie   Zabieg chirurgiczny - Mastektomia prosta piersi BNO luty-2016. W kwadracie dolnym wewnętrznym znajduje się nierówno ograniczony guz o wym 29x12x25 mm. Guz oddalony jest 5 mm od powięzi, 10 mm od skóry, 40 mm od brodawki, 30 mm od granicy dolnej, 80 mm od granicy górnej. Brodawka bez zmian. Rozpoznanie : rak przewodowy naciekający Bloom 2 (2+3+2=7 pkt) NST oraz rak wewnątrzprzewodowy G3 sutka. pT2. Rak śr. 25 mm nacieka w sposób micorofocalny. Margines cięcia od strony powięzi wynosi 5 mm. Skóra bez nacieku raka. Sutek poza guzem, poszerzone przewody, mikrozwapnienia, ogniskowo włóknienie podścieliska. Brodawka bez zmian/ Wycięcie węzłów wartowniczych - 02-2016 /bez utkania nowotworowego/ Rodzaj badania : amplifikacja genu HER2 metodą CISH/SISH wynik ujemny. Komentarz: W badanym wycinku nie stwierdzono amplikacji genu HER2. Stosunek HER-2/Centromeru 17:R = 1. Średnia liczba kopii genu HER2 na komórkę wynosi 1,75 Proszę o interpretację moich wyników oraz określenia sposobu leczenia i wyleczenia czy tylko jest możliwe zaleczenie.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  rak piersi, rokowanie, wyniki badań

  Mam 40 lat. Wynik histopatologiczny: guz - carcinoma ductale (NST). Bloom (3+2+3). Komponenta in situ raka przewodowego stanowi 5% w utkaniu guza. Obecna angioinwazja i zwapnienia. Największy wymiar komponenty inwazyjnej - 3,2 cm. Operacja oszczędzającą. Wycięcie 11 węzłów chłonnych. Węzeł wartowniczy z przerzutem raka piersi z obecnością nacieku w otaczającej tkance tłuszczowej i inwazją naczyń (1+,0-) sn (+). Pozostałe węzły chłonne czyste. Wynik badania poziomu ekspresji receptorów: ER (++) w ok.80% komórek neo, PGR (++) w ok. 50% komórek neo, HER2 (2+) status graniczny, FISH ujemny, Indeks proliferacyjny Ki67 MBI 1 dodatni w ok. 60% komórek raka. Proszę o szczerą odpowiedź, jakie mam szanse na całkowite wyleczenie. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o wyniki badań tomografii komputerowej. Przed operacją miałam robione usg jamy brzusznej i rtg klatki piersiowej, wszystko było ok. Po chemii tomografia wykazała: W prawym płacie wątroby, w s. 4, podtorebkowo widoczne jest w fazie tętniczej ognisko intensywnego wzmocnienia kontrastowego o śr. 9 mm, które utrzymuje się na obrazie w fazie żylnej. Skąpe zagęszczenia wlóknisto-guzkowe na pograniczu segmentów 3/6 płuca lewego, przywnękowo w płucu prawym bardzo słabo wysycone zagęszczenie. Poza tym m. płucny bez zmian. Węzły chłonne śródpiersia i wnęk nie poszerzone, widoczne pojedyncze do 7 mm. Proszę powiedzieć co to jest, że przed operacją nic nie było a po chemii jest, i co to takiego?  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie, rokowania

  Herceptyna, leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam 51 lat. Przeszłam amputację podskórną piersi lewej z implantacją ekspandera oraz biopsję węzła wartowniczego. Miejsce pobrania i opis makroskopowy: 1. węzeł chłonny I o wym. 1,8x1,2 cm i węzeł chłonny II o wym. 1,0x0,8cm 2. materiał piersi lewej o wym. 12,0x14,0x2,5 cm. W okolicy granicy kwadrantów górnych widoczne szaro-białe ognisko, dobrze odgraniczone średnicy 0,7 cm. Marginesy: od górny - 3,7 cm, od dołu - 9,0 cm, od zewnątrz - 4,5 cm, od wewnątrz - 3,0 cm, głęboki - 1,5cm, od powierzchni - 0,3 cm. Na pozostałych przekrojach miąższ piersi przerośnięty szaro-białą tkanką łączną. Opis mikroskopowy: 1. węzeł chłonny I - Limphonodulitis reactiva 1/1, węzeł chłonny II - Limphonodulitis reactiva 1/1 2. brodawka - Paget disease of the nipple. Wszystkie marginesy - Sine infiltrationibus carcinomatis. Guz z zaznaczonym marginesem od skóry - carcinoma micropapillare pT1b. Margines chirurgiczny - 2mm. Wycinki z różnych miejsc - Microfoci carcinomatosi. Ductal carcinoma in situ of high nuclear grade. Wyniki badań immunohistochemicznych: Her2 "3+", Estrogen - odczyn ujemny, Progesteron - odczyn ujemny, Androgen - odczyn dodatni w 70% komórek nowotworowych, E-cadherin - odczyn dodatni, Ki67- dodatni odczyn jądrowy w 70% komórek nowotworowych, SMA - odczyn ujemny, p63 - odczyn ujemny. Proszę o interpretację tego wyniku oraz jakie leczenie zaproponowałaby mi Pani i jakie jest uzasadnienie tego leczenia? Czy wskazane jest leczenie Herceptyną oraz zastosowanie radioterapii? Proszę o informację jakie są rokowania i jakie jest ryzyko nawrotu?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam 43 lata. Rak śródprzewodowy piersi (DCIS) z mikroinwazją, G2, G3. Widoczne obszary raka śródprzewodowego typu comedocarcinoma. W ocenianych wycinkach nie stwierdzono cech inwazji naczyń (L0,V0). Marginesy histologiczne wolne od utkania raka szer. 9-20 mm. Stopień zaawansowania pT1miN0(i-) LOVORO. Brak receptorów hormonalnych, HER2 3+, Ki 67 11% Jakie powinno być zastosowane leczenie i jakie są moje rokowania?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie, rokowania

  leczenie, rak piersi, rokowanie

  U mojej 74 letniej mamy niestety wykryto raka piersi. Poniżej przedstawiam opis biopsji. Rozpoznanie histopatologiczne: invasive carcinoma nst Opinia patologa: p5 nowotwór złośliwy, rak in situ nie występuje, rak inwazyjny: NST, G:2, ER 0, PR 0, Status recept HER-2: +1, Ki67 (%): 60, poliferacja nabłonka nie występuje. Cała pierś prawa wypełniona przez guz naciekający kompleks brodawka-otoczka (T4b). W dole pachowym prawym patologiczne węzły chłonne wlk. do 20 mm. Wygląd radiologiczny - zmiana o nieostrych zarysach, wymiar w mm 80, kategoria radiologiczna BIRADS: B5. Bardzo proszę o odpowiedź jakie są rokowania w wyleczeniu takiego raka i jak będzie wyglądał proces leczenia.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  genetyka, leczenie, rak piersi, rokowanie

  Mam usuniętego raka razem z prawą piersią i 2 węzły chłonne. Teraz oczekuję na pierwszą chemię. Po operacji otrzymałam wynik badania anatomopatologicznego.Terminologia w nim jest bardzo zawiła i nie mam się do kogo zwrócić o przetłumaczenie mi tego na "ludzki język". Tu zacytuję dokładny opis: Opis materiału: Pierś prawa o wym. 15x9x4 cm wraz zawartością pachy. W KBD widoczny guz w największym wym. 3,0 cm, oddalony 1,3 cm od brzegu dolnego, 5,0 cm od brzegu bocznego, 4,0 cm od brzegu górnego, ok. 5,0 cm od przyśrodkowego. Guz oddalony od powięzi na ok. 0,1 cm. Powięź wydaje się przesuwać nad guzem. Na dolnym brzegu skóry KBD obecnie przecięte na pół znamię? - guz pokryty łuską rogową zabarwioną na kolor brunatny. Rozpoznanie: I - brodawka - wolna od zmian, II - guz - Naciekający rak przewodowy G3, III - guzek skóry - Rogowacenie łojotokowe, IV - węzły Ip. Przerzuty raka gruczołu piersiowego - masywne zajmujące torebkę węzła 2/10. Widoczne zatory z komórek nowotworowych w naczyniach chłonnych, V - węzły IIp - Węzeł odczynowy 1x, ER - + 80%, PR - +10%, HER 2 - (+1), ki67 - < 10%, pT2N1Mx. Tu koniec cytatu i moje pytanie: jak bardzo złośliwa jest ta odmiana raka, jakie jest prawdopodobieństwo wyleczenia lub nawrotów oraz czy jest możliwe przekazanie genetyczne komórek nowotworowych córkom? Mam 56 lat.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  rak piersi, rokowanie, wyniki badań

  Bardzo proszę o interpretacje wyników badań mojej mamy (55 lat), dużo na ten temat czytam i powiem szczerze, że niektóre informacje są sprzeczne. Bardzo proszę o szczerą odpowiedź co do rokowań. Oto wyniki biopsji gruboigłowej piersi lewej: PR (+) Reakcja immunohistochemiczna na receptory progesteronowe w komórkach nowotworowych pozytywna Allred score 8 (5+3 ); ER (+) Reakcja immunohistochemiczna na receptory estrogenowe w komórkach nowotoworowych pozytywna Allred score 7 (5+2); HER -2 (-) Reakcja immunohistochemiczna HER -2 w komórkach nowotworowych - negatywna (1+); Ki67 (+) w 5% jąder komórek nowotworowych. Mama jest po amputacji piersi oraz węzłów oto opis: Sutek lewy z tkankami miękkimi pachy. Na przekrojach na pograniczu K.G. w odległości 2,5 cm od skóry i 1,5 cm od powięzi nieostro ograniczony guz I o wym 5,0x3,0x1,5 cm poprzerastany pasmami tkanki tłuszczowej. W odległości 1,5 cm od guza I, na pograniczu K.W. w odległości 3,0 cm od skóry i 1,5 cm od powięzi spoisty, nieostro ograniczony guz II śr 0,6 cm. Pozostały sutek tłuszczowo - włóknisty zabrodawkowo z brodawkami strukturami. W piętrze dolnym pachy 12, a w górnym 18 węzłów chłonnych śr. do 1,2 cm. A/ Brodawka sutkowa B/ Guz I sutka C/ Guz II sutka D/ Poszerzone przewody E/ Sutek poza zmianami F-G/ Węzły chłonne piętra dolnego pachy H-J/ Węzły chłonne piętra górnego pachy WYNIK BADAŃ: A/ Brodawka sutkowa o prawidłowej strukturze. B/C Carcinoma lubulare invasium G-2 stage pT2(m)N1a Inwazji naczyń i nerwów nie stwierdza się D/ LCIS Hyperplasia fibroadenomatosa E/ Hyperplasia fibroadenomatosa F-G/ Carcinoma metasticum (1/12) przerzut śr. 7 mm nie naciekający poza torebkę węzła H-J/ Carcinoma metasticum (1/18) przerzut śr. 11mm nie nacieka poza torebkę węzła. Bardzo proszę o szczerą interpretacje, niestety lekarz prowadzący mówi niewiele, co wzbudza OGROMNY niepokój.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  genetyka, rak piersi, rokowanie

  Mam 36 lat. 16.11.15 robiłam kontrolne usg piersi - obie czyściutkie (jak co roku, badam się regularnie). 4 dni później wyczułam spory guzek, następnego dnia usg i podejrzana zmiana około 2,2 cm. Po biopsji cienko i grubo igłowej wynik - rak naciekający bez specjalnego typu G3, (3+3+2) Er- 30%, PgR 10%, Her2 1+, KI67 70%. Jestem przed planowaną operacją odjęcia całej piersi (węzły chłonne lekko powiększone). Wiem, że dopóki nie wiadomo jak wyglądają węzły chłonne to trudno coś mówić, ale jestem trochę zagubiona...proszę o informację , czy na podstawie tych wyników można ocenić rokowania? Czy możliwe, żeby guz urósł w tak szybkim czasie, że nie wykryto go na pierwszym usg, a tydzień później tak? Wcześniej badałam się sama tak jak umiałam i nic nie wyczuwałam. W mojej rodzinie ze strony taty występuje skłonność genetyczna do nowotworów (silne mutacje BRCA1, BRCA2 (nie wiem czy pisze fachowo). Ja nie miałam robionych tych oznaczeń. Czy są one istotne w mojej sytuacji przy wyborze leczenia?

  więcej

 • Avatar

  2018-03-17 13:06:14

  Powikłania po rekonstrukcji piersi

  Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu co się może dziać z piersią mojej siostry. W marcu 2017 r. siostra miała wycięty guz oraz...
 • Avatar

  2018-03-14 10:13:59

  Interpretacja przypadku - cd.

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 11 marca 2018 r.   Mam jeszcze pytania do Pani...
 • Avatar

  2018-03-11 09:38:35

  Interpretacja przypadku

  W styczniu otrzymałam wyniki biopsji guza piersi: nowotwór Carcinoma invasivum (NST) G1 mammae. Podtyp LUMINAL A, B5...