tomografia komputerowa - artykuły

 • Interpretacja wyniku TK

  rak piersi, tomografia komputerowa, wyniki badań

  Mama po 6 kursach AT, mastektomia 08.16 (całkowita odpowiedź patologiczna guza na chemioterapię), radioterapia i od 10.16 Etruzil. 28.09 RTG płuc - bez zmian. TK 30.11.2017 wynik następujący: Jamy opłucnej wolne, bez cech płynu. Drobne zmiany bliznowate w szczytach, drobne rozsiane zwłóknienia w obu płucach. Drobne guzki: w górnej części segm. 4 przy szczelinie m/płatowej mniejszej o wym. 2,5 x 4,5 mm, podopłucnowe w segm. 2 PP - w tylnej części 5 mm , w bocznej części - 3,5 mm. Poza tym miąższ obu płuc bez innych zmian ogniskowych, bez patologicznych zagęszczeń. Tchawica i drzewo oskrzelowe drożne, szerokości w normie, o niepogrubiałych ścianach. Węzły chłonne śródpiersia i wnęk płucnych niepowiększone. Węzły chłonne w dołach pachowych i nadobojczykowych niepowiększone. Pozostałe struktury śródpiersia - bez zmian. Okolica po mastektomii prawostronnej - bez zmian. Struktury kostne uwidocznione w badaniu bez zmian destrukcyjnych. Dyskopatia Th10/11. WNIOSKI: mózgowie bez zmian o typie meta, drobne guzki w płucu prawym - pozapalne ? zmiana (najpewniej torbiel) sutka lewego - do oceny w bad. USG. Poza tym nie stwierdzono zmian podejrzanych o aktywny proces npl w zakresie badania. Jakie badania teraz powinniśmy wykonać? Czy zmiany w płucach mogą być groźne?

  więcej

 • Interpretacja wyniku TK płuc

  rak piersi, tomografia komputerowa, wyniki badań

  U mojej mamy wykryto raka piersi, jest w trakcie indukcyjnej chemioterapii (ostatni wlew). Miała wykonane już dwie TK, jedną na samym początku, która wykazała guzki w płucach 1 mm, 3 mm, 2 mm. Pani doktor powiedziała, że będziemy obserwować. Teraz została wykonana kolejna TK, guzki w płucach są w takich samych rozmiarach jak były, ale pojawiły się: niewielkie zmiany niedodmowe. Czy to mogą być przerzuty do płuc? Kolejna wizyta dopiero po operacji, a już chodzą mi po głowie złe myśli.

  więcej

 • Interpretacja wyniku TK jamy brzusznej

  rak piersi, tomografia komputerowa, wyniki badań

  Guz piersi nie operacyjny. Przerzuty do kości. Obecnie kwas zolendronowy + etruzil, wcześniej przez ponad rok tamoxifen. TK sierpień 2016 - powiększony węzeł 16 mm między żyłą wrotną a dolną. USG luty 2017 - wynik czysty bez powiększonego węzła. TK maja 2017 - proszę o interpretację, nic o zmianach meta nie jest wspomniane, ale pytam: https://naforum.zapodaj.net/c216d29eff73.jpg.html

  więcej

 • Interpretacja wyniku TK klatki piersiowej cd.

  wyniki badań, tomografia komputerowa, rak piersi, leczenie

  Kontynuacja pytania "Interpretacja wyniku TK klatki piersiowej" z 26 lutego 2015 r.   TK była zlecona podczas badania kontrolnego u onkologa. Jedynym objawem, który budził w nas niepokój, to był napadowy i suchy kaszel, ale mama też ma stwierdzoną przepuklinę rozworu przełykowego przepony, więc ten kaszel z tym kojarzyłyśmy. Mama również odczuwała bóle pod prawą łopatką. Martwi nas, że ten guzek w płucach może się okazać przerzutem, jest to możliwe? I jeżeli tak, to czekając kilka miesięcy na badanie kontrolne nie tracimy cennego czasu? Czy da się coś zrobić w celu przyśpieszenia diagnozy?

  więcej

 • Interpretacja wyniku TK klatki piersiowej

  rak piersi, tomografia komputerowa, wyniki badań

  Moja mama w 2009 roku, usłyszała diagnozę - nowotwór złośliwy sutka, rozpoznanie: carcinoma ductale invasivum G1 NG2 IM 2/10 HPF, Her (+), ER Estrogen Receptor (+) Komentarz: PS93) = IS(1)= TS(4), PR Progesteron Receptor(+++) Komentarz: Ps(5) + IS(3) = TS(8) Rozpoznanie po mastektomii: A- carcinoma ductale invasivum. Obszary szkliwienia w obrębie guza. B- utkania nowotworowego nie stwierdza się. Tk. tłuzczowa i margines głeboki. C- szkliwienie. Utkanie bogatogruczołowe D- Prawidłowa budowa brodawki piersiowej E- Prawidłowa budowa okolicy zabrodawkowej F- W badanych 12 węzłach chłonnych widoczne w jednym z badanych węzłów chłonnych ognisko mikroprzerzutu Mama przeszła agresywne leczenie: chemioterapia FAC, mastektomia radykalna i radioterapia, w tym m-cu zakończyła hormonoterapię Tamoksyfenem. Ostatnio odebrałyśmy wynik TK kl. piersiowej, który nas bardzo zmartwił. Przedstawiam wynik: W segmencie 3 płuca prawego podopłucnowo drobne zagęszczenia włókniste. W segmencie 9 płuca lewego guzek podopłucnowy śr. 3mm. W obu płucach podopłucnowo drobne zrosty i zagęszczenia z ułożenia we fragmentach przypodstawnych płuc. Upowietrznienie tkanki płucnej obu płuc symetryczne. W obrębie śródpiersia i wnęk płucnych nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłonnych. Nie stwierdza się patologicznych zmian opłucnowych. Aorta piersiowa, pień płucny i tetnice płucne prawidłowe. Zmniejszona mineralizacja struktur kostnych. Osteofity na przednich i bocznych krawędziach poziomie T11/Th 12. Obniżenie wysokości trzonu kręgu Th12 z jego klinowatą deformacją. Poza tym widoczny ukł. kostny zmian nie wykazuje. Narządy nadbrzusza objęte zakresem badania zmian nie wykazują. Bardzo proszę o interpretację powyższego wyniku, boimy się, że to przerzut na płucach. Co robić?

  więcej

 • Interpretacja wyniku TK stawu biodrowego

  przerzuty, rak piersi, tomografia komputerowa, wyniki badań

  Moja mama miała raka piersi, teraz zrobił się przerzut na kość udową. Mamy wyniki badań z tomografii biodra. Opis badania: badanie TK prawego stawu biodrowego wykonane warstwami grubości 2,5 mm. Dane ze skierowania - przewlekły ból biodra prawego, podejrzenie koksartrozy. Rozległe zmiany osteoolityczne w dolnej części talerza i w trzonie prawej kości biodrowej ze zniszczeniem kości i destrukcją znacznej części panewki prawego stawu biodrowego. Obraz odpowiada złośliwym zmianom rozrostowym z naciekiem o gęstości tkanek miękkich w miejscu zniszczonej kości. Nie można wykluczyć, że jest to zmiana metastatyczna. Górna część nacieku npl nie została objęta zakresem badania. Wskazana szersza diagnostyka z objęciem zakresem badania pozostałych kości miednicy. Uwidoczniony proksymalny odcinek prawej kości udowej zmian nie wykazuje. Wnioski: Naciek npl prawej kości biodrowej. Mamy jeszcze wyniki z badania krwi na marker: Badanie Ca 15.3 wynik 159,40. Na 23 stycznia mamy skierowanie na scyntografię kości. Na dniach mamy wizytę u ortopedy, ma podjąć decyzję o leczeniu operacyjnym. Proszę o poradę w związku z tymi wynikami, czy można z tym żyć? Jak długo? Czy można wyleczyć to całkowicie?

  więcej