Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2011-03-25 18:30:00

Sejm uchwalił pakiet ustaw zdrowotnych czyli nadchodzą zmiany w systemie ochrony zdrowia

System ochrony zdrowia jest w przededniu małej rewolucji. Sejm przyjął w piątek (25 marca) pakiet ustaw zdrowotnych. Raczej nie należy się spodziewać, że Senat wprowadzi znaczące zmiany w uchwalonych przez Sejm ustawach. Wydaje się też pewne, że prezydent Bronisław Komorowski nie zawetuje pakietu ustaw.

 

W sumie, w piątek (25 marca), Sejm uchwalił cztery ustawy: o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa refundacyjna), o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także nowelizacje ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W ubiegły piątek (18 marca) posłowie uchwalili piątą z ustaw pakietu zdrowotnego: o działalności leczniczej.

Posłowie nie poparli wniosków PiS, który domagał się odrzucenia wszystkich rządowych projektów, tworzących pakiet zdrowotny.

Bolesław Piecha (PiS), przewodniczący sejmowej komisji zdrowia przyznał w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl, że przyjęcie pakietu wprowadzi ogromne zamieszanie w systemie zdrowia.

Koalicja zadowolona, opozycja wymienia wady

Bolesław Piecha uważa, że przeprogramowanie toku studiów w związku z likwidacją stażu lekarskiego w ramach nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, będzie potężnym przedsięwzięciem i ma obawy zarówno do tego czy temu zadaniu podołają uczelnie ja i co do efektu jakie to przyniesie.

W jego ocenie jednak najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa będą zmiany związane z projektem ustawy refundacyjnej.

- Nieprawdą jest, że leki będą tańsze - podkreśla Piecha.

Z tym zdaniem całkowicie nie zgadza się wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia posłanka Beata Małecka-Libera (PO). Jak wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl projekt zakłada stałą cenę leku refundowanego, którą Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem.

- Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie wynosi ona 8,91 proc.) Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych.

Zdaniem posłanki projekt ten zdecydowanie poprawi jakość w ochronie zdrowia. Dlatego liczy, że wejdzie w życie w niedługim czasie.

- W poniedziałek (28 marca) jest pierwsze posiedzenie w Senacie na temat ustawy o działalności leczniczej. Zobaczymy jakie będzie tam tempo prac. Zdaje sobie sprawę, że być może będzie konieczne wprowadzenie pewnych korekt, ale myślę, że bardziej dopracowujących przepisy niż wprowadzających istotne zmiany - przyznała nam Małecka-Libera.

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Elżbieta Streker-Dembińska (SLD) przyznała w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl, że była pewna, iż koalicja przegłosuje wszystkie ustawy.

- Teraz będziemy się zmagać z konsekwencjami ich wdrożenia. Wiele tych ustaw będzie wymagało poprawek, bo wiele niedociągnięć wyjdzie w trakcie ich realizacji. Ale część przepisów pozostanie, ponieważ ich realizacja jest dopiero przyszłościowa , więc od razu nie pokażą swojej prawdziwej „twarzy” - zaznacza.

Zdaniem posłanki najbardziej kontrowersyjna jest ustawa o działalności leczniczej, bo wnosi najwięcej faktycznych zmian do systemu.

Refundacja po nowemu

Zgodnie z uchwaloną tzw. ustawą refundacyjną, 17 proc. wydatków NFZ na świadczenia zdrowotne będzie musiało być przeznaczane na refundację leków.

Wprowadzony ma zostać obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych.

W ustawie przewidziano podatek od refundacji leków. Płacić go będą koncerny farmaceutyczne, które będą musiały oddawać 3 proc. zysku z refundacji. Te środki będą przekazywane na konto Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Odszkodowania za błędy będą szybciej?

Nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Obecnie jest to możliwe tylko poprzez proces sądowy z powództwa cywilnego.

Takie sprawy w sądzie trwają zwykle kilka lat. Zgodnie z ustawą uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie możliwe na drodze administracyjnej - jak podkreśla resort zdrowia - w czasie w około siedmiu miesięcy.

Odszkodowania mają dotyczyć tylko szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce. Aby szkoda mogła być zrekompensowana, wojewódzka komisja ds. orzekania o błędach medycznych musi ustalić, że nastąpił błąd osoby lub osób wykonujących zawód medyczny.

Komisja nie będzie ustalać wysokości odszkodowania. Propozycję odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego.

Zamiast odszkodowania możliwa będzie renta. Osoby ubiegające się o odszkodowanie będą mogły uzyskać: do 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta (dla spadkobiercy) i 100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu (dla pacjenta). Wysokość renty może wynieść do 3 tys. zł.

Nie będzie stażu

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny.

Jednak zgodnie z wprowadzonymi zmianami, studenci medycyny będą zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Wprowadzono zmianę zakładającą, że w związku z likwidacją stażu podyplomowego, praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla dentystów.

Wprowadzony ma być również obowiązek złożenia najważniejszych egzaminów końcowych - dla kierunku lekarskiego już na V roku studiów a lekarsko-dentystycznego na IV.

E-recepta, e-rejestracja i e-skierowanie

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie online statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej.

Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.

Szpitale będą przekształcone

W ubiegły piątek (18 marca) Sejm uchwalił ustawę o działalności leczniczej. Dotyczy ona funkcjonowania szpitali.

Nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową).

Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki. W ustawie znajdują się także zapisy doprecyzowujące kwestię zatrudniania pielęgniarek na kontraktach w szpitalach.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...