Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2011-12-20 10:15:17

Czy zastosowane leczenie jest wystarczające?

Mam raka piersi. W rozpoznaniu rak przewodowy inwazyjny oraz in situ, nie wykazano receptorów estrogenowych i progesteronowych w jądrach komórek nowotworowych. Oznaczono białko Her2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu (4B5). Odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (score=1+). Ekspresja antygenu proliferacyjnego Ki 67 w 90% jąder komórkowych.
Wielość guza w piersi to ok. 6x4 cm, w węzłach pachowych ok. 2,5-3 cm, na granicy z lewym podobojczykiem kilka powiększonych zmienionych węzłów chłonnych (meta).
Jestem w trakcie leczenia, po 3 chemii wg wcześniej obranego schematu AC, po 6 ma zapaść decyzja czy kwalifikuję się już do mastektomii i
limfadenektomii. Potem kolejne chemie, prawdopodobnie 12 taxoli (nie wiadomo ze względu na kłopoty z wątrobą), potem radioterapia.
Ostatnio usłyszałam, że to zbyt zachowawcze leczenie. Proszę o opinię.

ZGODNIE Z ZALECENIAMI EKSPERTÓW MIĘDZYNARODOWYCH LECZENIE PRZEDOPERACYJNE POWINNO BYĆ PODAWANE W CAŁOŚCI PRZED LECZENIEM OPERACYJNYM. OPTYMALNYMI SCHEMATAMI LECZENIA SĄ TAKIE, W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ANTRACYKLINY (A) SKOJARZONE Z TAKSANAMI (T). SCHEMATY TE MOGĄ BYĆ PODAWANE JEDNOCZASOWO (6xAT, 6xTAC) LUB SEKWENCYJNIE 4xAC a12x Taxol). W PANI SYTUACJI (PODANO 3xAC) OPTYMALNYM WYDAJE SIĘ BYĆ SCHEMAT 4xACa12x TAXOL. DODATKOWYM POTWIERDZENIEM KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA CAŁEJ CHEMIOTERAPII PRZEDOPERACYJNIE JEST BARDZO WYSOKA DYNAMIKA PODZIAŁÓW KOMÓREK RAKA – Ki67>90% MÓWI O TYM, ŻE JEDNOCZEŚNIE DZIELI SIĘ 90% KOMÓREK TWORZĄCYCH GUZ. W PRZYPADKU RAKA PIERSI WYSOKA DYNAMIKA PODZIAŁÓW (WYŻSZA ZŁOŚLIWOŚĆ) TO JUŻ Ki67>15%.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również