Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2012-05-04 19:14:46

Herceptyna przy dużej ilości zajętych węzłów chłonnych

Moja 67 letnia mama przeszła mastektomię lewej piersi i usunięto węzły. Leczy się na nadciśnienie i cukrzycę. Wynik: Na przekrojach, na granicy zewnętrznych kwadrantów, widoczny twardy guz o największym wymiarze 28mm gwiazdkowato naciekający otoczenie. W odległości około 3cm od ww widoczny nieregularny twardy obszar guzowatej tkanki w obrębie kwadrantu dolnego zewnętrznego. Zmiana ta ma największy wymiar wynoszący 22mm. W tkankach dołu pachowego widoczne liczne, twarde, lite powiększone węzły chłonne. Mikroskopowo, w wycinkach z obu zmian guzowatych znaleziono utkanie naciekającego raka przewodowego o niskiej dojrzałości histologicznej (carcinoma ductale infiltrans mammae G3, Elston, Ellis 3=3=2+8). Większa ze zmian składa się praktycznie wyłącznie z tkanki raka naciekającego, w mniejszej ognisko raka inwazyjnego ma największy wymiar około 8 mm i otoczone jest polami rozrostów typu "high-grde DCIS". Znaleziono obrazy wrastania nowotworu do naczyń chłonnych. W wycinkach z nadesłanej piersi pobranych spoza ww zmian guzowatych nie znaleziono utkania nowotworowego. W 13/15 węzłów chłonnych dołu pachowego (nie licząc ww węzłów szczytu pachy) znaleziono przerzuty raka, w większości tych węzłów tkanka przerzutowego guza przekracza ich torebkę. Podsumowanie: Carcinoma ductale infiltrans mammae G3, pT(m)2 N3 Mx. ER - reakcja dodatnia w około 30% komórek nacieku raka, PgR - reakcja dodatnia w około 5 % kom. nacieku raka, Ki 67 - reakcja dodatnia w około 20% kom.nacieku raka. HER 2 - silnie dodatnia ciągła reakcja błonowa w około 80% kom. nacieku raka (3+ "stan pozytywny"). Panie doktorze, biorąc pod uwagę powyższe, jakie dalsze leczenie uzupełniające będzie tutaj najlepsze? Ponadto czy przy takiej zajętości węzłów dopuszcza się leczenie herceptyną czy jest jakieś ograniczenie zajętości?

JEST TO MOCNO ZAAWANSOWANY MIEJSCOWO PROCES NOWOTWOROWY. RAK O UMIARKOWANEJ HORMONOZALEŻNOŚCI Z WYSOKIM STOPNIEM ZŁOŚLIWOŚCI I NADEKSPRESJĄ RECEPTORA HER2. Z UWAGI NA ILOŚĆ ZAJĘTYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI KWALIFIKACJI CHOREJ DO LECZENIA TRASTUZUMABEM FINANSOWANYM PRZEZ NFZ, KTÓRY BYŁBY NIEWĄTPLIWIE WSKAZANY. NA PEWNO WSKAZANE JEST ZASTOSOWANIE CHEMIOTERAPII, RADIOTERAPII I HORMONOTERAPII. JEŻELI CHODZI O HERCEPTYNĘ MUSI PANI POROZMAWIAĆ ZE SWOIM LEKARZEM PROWADZĄCYM – JEST KILKA/KILKANAŚCIE OŚRODKÓW W POLSCE, KTÓRE BADAJĄ NOWE FORMULACJE HERCEPTYNY W BADANIACH KLINICZNYCH I KWALIFIKUJĄ DO LECZENIA TYMI LEKAMI RÓWNIEŻ CHORE Z ROZPOZNANIEM >10 ZAJĘTYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również