Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2012-12-02 12:30:00

Palący problem – rak płuca w Polsce

 Codziennie na raka płuca umiera 63 Polaków. Wskaźnik umieralności spada wśród mężczyzn, jednak stale wzrasta wśród kobiet. Obecnie rak płuca stanowi pierwszą przyczynę zgonów nowotworowych kobiet w wieku 30-59 lat. Lepsza diagnostyka i postęp w leczeniu umożliwiają zwiększenie szans na przeżycie wielu osób.

Alarmująca liczba palaczy
Aż 9 mln Polaków w wieku 15 i więcej lat, przyznaje się do nałogowego (codziennego) palenia tytoniu, co stanowi 39% populacji mężczyzn i 23% populacji kobiet. Dane te potwierdzają potrzebę intensyfikacji działań i przyspieszenia pożądanych zmian w kulturze i zachowaniach zdrowotnych ludności, w tym także wiedzy społeczeństwa na temat konsekwencji zdrowotnych, wynikających z wdychania dymu tytoniowego.
„Jak wykazują badania, Polacy są skłonni zmieniać swój styl życia pod wpływem obecności danego tematu w mediach, czy też zaangażowaniu znanej osoby. Dlatego też postanowiliśmy zaapelować do mediów o nierozpowszechnianie zdjęć przedstawiających znane osoby palące papierosy. Musimy pamiętać, iż zarówno czynne, jak i bierne palenie negatywnie wpływa na cały organizm powodując wiele chorób” – powiedział podczas konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca, prof. Tadeusz Orłowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
Wzrastająca liczba palących kobiet, czego efektem jest wzrost zachorowalności kobiet na raka płuc jest powodem tworzenia wielu akcji społecznych i edukacyjnych zachęcających do zerwania z nałogiem. Działania prowadzone w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce mają szansę powodzenia jedynie w przypadku zaangażowania wielu podmiotów na różnych płaszczyznach. Jak podkreślają eksperci niezmiernie ważne jest również przestrzeganie prawa w tym zakresie. Zgodnie z art. 8 „Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” z 1995 r., reklama i promocja wyrobów tytoniowych w krajowych i zagranicznych kanałach telewizyjnych i radiu, jak również w krajowych i międzynarodowych gazetach i dziennikach jest zabroniona. Poprawka do tej ustawy zakazała reklamowania tytoniu w kinach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach szkolnych, a także stosowania reklamy zewnętrznej (w tym na billboardach), w punktach sprzedaży oraz poprzez ukrytą reklamę (tzw. „product placement”).
„Restrykcje prawne w zakresie zakazu reklamowania wyrobów tytoniowych są jasno określone. Jednak poprzez publikacje wizerunku osób znanych z papierosami pośrednio niwelujemy negatywne skutki palenia. Niewątpliwie jest to przeszkoda w skutecznej walce na rzecz budowania świadomości skali zagrożeń i chcemy z tym walczyć” – powiedział prof. Rodryg Ramlau, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii Torakochirurgii.
O problemie palenia i nowotworze płuc eksperci dyskutowali podczas konferencji, która odbyła się 30 listopada 2012 r. Spotkanie zorganizowano w ramach VI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca.  

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Polska Grupa Raka Płuca

Poczytaj również

 • Avatar

  2021-04-12 14:19:34

  Obrzęk kończyn dolnych

  Moja mama (73 lata) zmaga się z nowotworem piersi i odbytu. Jest na leczeniu hormonalnym raka piersi (Lametta) i po...
 • Avatar

  2021-04-07 14:55:21

  Nawracający ropień w piersi

  Od listopada zeszłego roku, co 2-3 tygodnie tworzy się u mnie stan zapalny piersi z ropniem. Wcześniej wykonywane były...
 • Avatar

  2021-04-07 14:51:51

  Jakie powinno być zastosowane leczenie

  W 2018 r. miałam stwierdzonego raka piersi prawej ER i PgR po 75%, Ki67 - 50%, węzły czyste, Her-2 ujemny. Mastektomia i...