Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2012-12-14 13:30:00

Białko MRE11 odpowiedzialne za większą złośliwość raka piersi

Białko MRE11 bierze udział w naprawianiu uszkodzeń DNA, nieprawidłowej replikacji DNA oraz zmian na obszarze telomerów. Zwiększona aktywność białka MRE11 wiąże się z większą złośliwością komórek raka piersi.

 

Celem naukowców z Department of Medical Research and Department of Obstetrics and Gynecology, E-Da Hospital, Taiwan, była ocena znaczenia białka MRE11 w rozwoju i złośliwości raka piersi.

Badanie przeprowadzono na materiale tkankowym uzyskanym z raka przewodowego piersi usuniętego chirurgicznie u 254 pacjentek. Parametry oceniane w badaniu histopatologicznym tkanek korelowano z klinicznymi cechami raka piersi zaobserwowanymi u chorych, jak również z czasem przeżycia od wykonanej operacji.

Dodatkowo na liniach komórkowych raka piersi wykonano serię doświadczeń polegających na wyciszeniu oraz nadekspresji genu białka MRE11 w celu oceny jego znaczenia dla proliferacji komórek nowotworowych, zdolności do naciekania oraz oporności na promieniowanie jonizujące stosowane w postępowaniu terapeutycznym. Finalne badania wykonano z udziałem myszy, którym wszczepiono komórki nowotworowe i oceniano wpływ ekspresji MRE11 na wielkość rozwijającego się guza.

Wyniki badania wykazały wysoką ekspresję białka MRE11 w blisko 70% próbkach, podczas gdy 30% próbek miało niską ekspresję MRE11. Wysoka ekspresja MRE11 korelowała z cechami większej złośliwości komórek rakowych, obejmującymi stopień III i IV versus I (p=0.004) oraz krótki czas przeżycia (p=0.005).

Zwiększona ekspresja białka MRE11 w komórkach raka piersi przyczyniała się do większego tempa proliferacji głównie poprzez czynnik STAT3, wiązała się z przyspieszonym cyklem komórkowym, zdolnością do naciekania, migracji i oporności na promieniowanie jonizujące wynikające z bardziej efektywnych mechanizmów naprawczych i zahamowania procesu apoptozy komórek raka. Natomiast w komórkach, w których wyciszono ekspresję genu MRE11, zaobserwowano przeciwne efekty.

Dodatkowo u myszy, którym wszczepiono komórki raka piersi o zwiększonej ekspresji MRE11, zaobserwowano zwiększone tempo wzrostu guza w porównaniu z grupą kontrolną, bowiem w grupie badanej średnia objętość guza sięgała 631.0mm3, podczas gdy w grupie kontrolnej wynosiła jedynie 280 mm3 .

Autorzy badania konkludują, że wysoka aktywność białka MRE11 wiąże się z większą złośliwością komórek raka piersi. Dlatego białko MRE11 może stać się markerem służącym do indywidualizacji postępowania terapeutycznego w praktyce klinicznej.

Oprac.: dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914783
J Natl Cancer Inst. 2012 Oct 3;104(19):1485-502.
Role of MRE11 in Cell Proliferation, Tumor Invasion, and DNA Repair in Breast Cancer.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...