Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2013-10-18 10:00:00

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

 Zainicjowany został w Europie w 1985r. W 2008r Europa Donna-Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi ,ustanowiła 15 października Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi. W tym miesiącu stowarzyszenia i kluby z całej Polski wykazują szczególną aktywność w rozpowszechnianiu wiedzy o wpływie stylu życia na kondycję ich piersi w przyszłości, profilaktykę poprzez wczesne wykrywanie choroby.

Na naszych październikowych zebraniach tomaszowskie amazonki przedstawiły koleżankom,zwłaszcza nowym ,które zasiliły stowarzyszenie w bieżącym roku-historię ruchu amazonek w Polsce. Jego podwaliny zrodziły się w Warszawie przy udziale i wsparciu wielu wspaniałych ludzi na czele z dr Krystyną Miką . Tam powstał pierwszy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii. Opracowano program działania ,misję , cele organizacji.

Autorką nazwy była Zofia Michalska. Logo - Łuczniczkę,zaczerpniętą z mitologii greckiej zaprezentowała Małgorzata Procner.
W 1993r powstała Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii na czele z przewodniczącą ,wspomnianą wyżej Zofią Michalską.
W 2000r kierownictwo objęła Elżbieta Kozik przeprowadzając Federację przez trudny okres organizacyjny wypracowujący formy działalności ,wsółpracę z klubami ,podmiotami wspierającymi nasz ruch. 8 listopada 2000 r Federacja otrzymała osobowość prawną.
Ten trudny okres przekształceń zaowocował znacznym stopniem rozwoju świadomości raka piersi wśród kobiet w Polsce.Jak grzyby po deszczu powstawały Stowarzyszenia i kluby niosące pomoc koleżankom, które podczas diagnozy lekarskiej otrzymywały wiadomość o raku
brzmiącym jak wyrok. Po wyborach zarządu 3 Kadencji , przewodniczącą została Krystyna Wechman pełniąca owocnie tę funkcję do dnia dzisiejszego. Siedziba Federacji jest w Poznaniu . Ze względu na ciągle zwiększającą się aktywność amazonek federacja składa się z Unii Wojewódzkich. Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek należy do Łodzkiej Unii.


Nasze formy aktywności w Miesiącu Swiadomości Raka Piersi to:
-zachęcanie do badań poprzez np. lekcje samobadania piersi w szkołach ponadgimnazjalnych (jesteśmy w posiadaniu fantoma na którym uczymy)
-rozdawnictwo broszur i ulotek
-prelekcje i warsztaty z udziałem lekarzy i psychologa
-liczny nasz udział w corocznej ,tradycyjnej pielgrzymce Na Jasną Górę, którazapoczątkowywuję ten szczególny miesiąc naszej działalności.

Korzystając z okazji chciałybyśmy życzyć wszystkim amazonkom zrzeszonym i nie zrzeszonym zdrowia , pogody ducha każdego dnia i wszelkiej pomyślności nie tylko w tym szczególnym dla nas miesiącu €“październiku.  

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Bożena Stańczyk

Poczytaj również