Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2013-12-31 22:42:46

Propozycja dalszego leczenia

Jestem po częściowej resekcji piersi lewej BCT z procedurą węzła wartowniczego. Rozpoznanie to carcinoma lobulare infiltrans mammae G2, pT1c N0(sn).
W badaniach immunohistochemicznych ER i PgR obie reakcje silnie dodatnie w ponad 90% komórek nacieku raka (w obu badaniach PS=5,IS=3, CS=8), HER 2-reakcja w nacieku raka ujemna, Ki 67 - reakcja dodatnia w około 10% komórek nacieku raka.
Wynik badania histopatologicznego: 2 węzły wartownicze bez zmian nowotworowych, Nie stwierdzono obrazów wrastania guza do naczyń podścieliska piersi, powięź bez zmian nowotworowych. Ognisko średnio dojrzałego, naciekającego raka zrazikowego piersi G2, ELSTON, ELLIS 3+2+3=7 otoczone szeroką strefą rozrostów CLIS. Obrazy raka zrazikowego in situ w wielu miejscach widoczne są też w liniach cięcia operacyjnego nadesłanego materiału - od strony obojczyka (od góry) i od strony łuku żebrowego (od dołu).
Jakie leczenie dalsze mnie czeka i ewentualne po jakim czasie od zabiegu? Zabieg był 11 grudnia 2013. Czy coś niepokojącego wynika z zapisu po leczeniu szpitalnym mojego przypadku. Mam 45 lat jestem ogólnie zdrowa, aktywna fizycznie i nikt w mojej rodzinie wcześniej nie chorował na raka piersi.

Odpowiedź:

Zaproponwałabym leczenie uzupełniające jedynie hormonoterapią (tamoksyfen) oraz radioterapię piersi z tzw. boostem (czyli podwyższoną dawką promieniowania na okolicę loży po usuniętym guzie). Nie jest błędem zaproponowanie również chemioterapii uzupełniającej (np. 6 x FAC), ale w tym konkretnym przypadku zmniejszenie ryzyka nawrotu po zastosowaniu chemioterapii uzupelniającej należy szacować jedynie na około 3-4%, więc korzyść z tej chemioterapii jest naprawdę niewielka.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również