Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2014-02-01 10:21:07

Jakie są rokowania

Mam 37 lat, w czerwcu miałam biopsję gruboigłową: Carcinoma invasivum mammae probabiliter lobulare, ER-TS 4/8 (dodatni), PR-TS 8/8 (dodatni), HER 2 - 0 (ujemny), Ki67 - 2%.
Przeszłam chemię przedoperacyjną: 4 x AC + 4 x taxotere.
08.01.2014 miałam mastektomię m. MADDENA.
Wynik patomorfologiczny: makroskopowo: sutek wraz ze skórą o wym. 21x12x3,5 cm, brodawka wypukła. Pod brodawką rozległe, białe, twarde pole śr. 6,5 cm, w nim podejrzane dwa ogniska 20x10 mm, w odległości 20 mm 14x10 mm. Marginesy szerokie.
Mikroskopowo: Carcinoma ductale infiltrans mammae. Utkanie nowotworowe zajmuje obydwa opisane ogniska. Nie stwierdza się inwazji naczyń i nerwów. Brodawka sutka wolna od nacieku nowotworowego. Znaleziono 9 węzłów chłonnych, w 1 z nich stwierdzono mikroprzerzut raka.
Mam pytanie o dalsze leczenie? Czy konieczna jest radioterapia? Jakie są rokowania?

Odpowiedź:

W opisie przebiegu choroby i leczenia brakuje informacji o wielkości guza i węzłów chłonnych przed chemioterapią. Najpewniej zmiana była przed leczeniem większa niż 5 cm, co oznaczałoby, że wskazana będzie uzupełniająca radioterapia.
Poza tym konieczne będzie prowadzenie przez co najmniej pięć lat leczenia hormonalnego. Leczenie hormonalne jest bardzo istotnym elementem postępowania z powodu dość wysokiej ekspresji receptorów hormonalnych.
Co do rokowania - brak informacji od patologa nt. odpowiedzi mikroskopowej na chemioterapię.
Ogólnie uważa się, że guzy wrażliwe na hormony (dodatnie receptory ER i PR), bez nadekspresji HER2, o niskim wskaźniku Ki67 mają dobre rokowanie.
Z powodu rozpoznania raka zrazikowego bezwzględnie konieczne jest systematyczne badanie drugiej piersi - mammogafia zawsze uzupełniona badaniem USG!

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również