Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2014-02-22 20:13:38

Herceptyna w przypadku malych guzków

Rozpoznanie kliniczne: Nieregularny fragment tkankowy średnicy 3cm z rozciętym guzkiem makroskopowo wielkości około 1cm. Zmiana została usunięta bez marginesu zdrowych tkanek. Rozpoznanie histopatologiczne: Carcinoma ductale invasivum, G2. Ognisko nowotworowe makroskopowo mierzy około 8mm średnicy i zostało usunięte z niewielkim 1mm marginesem zdrowych tkanek w obrębie jednej z granic cięcia chirurgicznego. Receptor ER ujemny, Receptor PR ujemny, HER2 3+ dodatni, silny odczyn błonowy w około 70% komórek nowotworowych, K67-odczyn dodatni w około 8% komórek nowotworowych.
Docięcie zostało poszerzone, oraz wykonano biopsję węzła wartowniczego - nie znaleziono tam już komórek nowotworowych. Zaproponowane leczenie: 4 cykle chemioterapii wg schematu AC (doscorubicyna 103 mg/di.v., cyklofosfamig 1030 mg, następnie planowana jest radioterapia, herceptyna nie może być zastosowana z powodu zbyt małej średnicy guza 8mm, a fundusz refunduje powyżej 1 cm. Czy to nie ryzykowne nie mieć herceptyny?

Odpowiedź:

Odpowiedź na postawione pytanie jest trudna, ponieważ nie ma jednoznacznie przekonujących wyników badań klinicznych dotyczących tej grupy chorych. Są doniesienia o korzystnym wpływie trastuzumabu na odległe wyniki leczenia, ale są też i takie, które mówią, że tak nie jest.
Wiadomo, że małe guzki (o śr. do 1 cm) bez przerzutów do węzłów chłonnych cechuje dobre rokowanie. Pamiętać też trzeba o kardiotoksyczności trastuzumabu.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-01-22 12:20:10

  Jakie powinno być zastosowane leczenie

  Rak, jak opisałam poniżej, różnił się nieco w wyniku biopsji i wyniku pooperacyjnym. Biopsja mammotomiczna...
 • Avatar

  2022-01-12 15:26:13

  Interpretacja przypadku

  Jestem po mastektomii prawej piersi w 2020 r. bez biopsji węzła wartowniczego (węzły chłonne bez zmian, wynik po operacji:...
 • Avatar

  2022-01-12 15:22:42

  Interpretacja wyniku USG piersi

  Dzisiaj byłam na USG piersi. Niestety, ale nie uzyskałam żadnej wskazówki od lekarza, co zrobić dalej i chciałabym...