Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

2014-03-28 09:00:00

NFZ przedstawił projekt nowych świadczeń: kompleksowe leczenie - przewlekłych ran i raka piersi

 Jak informuje Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ, w wyniku konsultacji z przedstawicielami środowisk medycznych i ekspertami w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opracowano projekty dwóch nowych świadczeń: kompleksowe leczenie ran przewlekłych oraz kompleksowe leczenie raka piersi.

Założenia merytoryczne projektu "Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych" świadczenia zostały przygotowane we współpracy z przedstawicielami środowiska medycznego i uzyskały pozytywną opinię m.in. prof. Arkadiusza Jawienia, prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

- Koncepcja narodowych programów i skoordynowanej opieki nad pacjentami z ranami przewlekłymi pojawiła się w niektórych krajach europejskich oraz w USA ze względu na dużą populację chorych . Według danych europejskich problem ran trudno gojących się może dotyczyć około 1,5-2 proc. populacji, czyli w Polsce może to dotyczyć około 500 tys. pacjentów - stwierdza Andrzej Troszyński.

Głównymi trudnościami, z jakim dotychczas spotyka się ta grupa chorych, jest niemożność uzyskania pomocy dającej wymierny efekt leczniczy. Pacjenci są odsyłani między poradniami różnych specjalności i nie uzyskują postępu gojenia rany.

Do leczenia w ramach nowego świadczenia może być zakwalifikowany każdy pacjent z raną spełniającą kryteria rany przewlekłej - bez względu na jej etiologię.

Organizacja udzielania świadczenia zakłada prowadzenie leczenia przez jednego świadczeniodawcę, tzw. głównego realizatora, który posiada w swojej strukturze wydzieloną poradnię leczenia ran przewlekłych oraz oddział szpitalny, gwarantujący możliwość leczenia chorych z ranami zakażonymi.

- Oczekuje się, że ścisła współpraca pomiędzy poradnią leczenia ran a oddziałem szpitalnym oraz zapewnienie transportu sanitarnego dla chorych tego potrzebujących zapewni rozwiązanie dotychczasowych problemów z koordynacją opieki nad pacjentem - dodaje Troszyński.

Zgodnie z założeniami projektu, główny realizator świadczenia sporządzi plan leczenia (diagnostyka, dodatkowe konsultacje, zabiegi dotyczące rany) i będzie odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizacją tego planu.

Pacjenci oraz ich opiekunowie zostaną objęci edukacją w zakresie zapobiegania nawrotom ran. Edukacja ta jest ważnym elementem zapewniającym trwały pozytywny efekt leczenia, a poziom wiedzy nabytej przez pacjentów będzie weryfikowany przy pomocy specjalnych ankiet.

Założenia skoordynowanej opieki nad chorymi z rakiem piersi powstały natomiast po konsultacjach merytorycznych ze specjalistami onkologami. Koncepcja oparta jest o modele skoordynowanej opieki nad chorymi na raka piersi, które funkcjonują w wielu krajach europejskich oraz w USA. 

 Zgodnie z założeniami organizacyjnymi nowego świadczenia, osoba z rozpoznanym rakiem piersi zostanie objęta opieką prowadzoną przez zespół terapeutyczny w jednym ośrodku. Zespół ten opracuje szczegółowy plan leczenia obejmujący diagnostykę, leczenie operacyjne, leczenie uzupełniające oraz ewentualną operację rekonstrukcyjną.

Główny realizator świadczenia będzie odpowiedzialny za prawidłową organizację i terminowe przeprowadzenie badań i zabiegów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego w ciągu całego procesu leczenia.

Diagnostyka poprzedzająca leczenie operacyjne powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, czas od zgłoszenia się pacjenta do ośrodka do rozpoczęcia leczenia nie powinien przekroczyć 30 dni, a przerwy pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia nowotworu - 4 tygodni.

Operacje rekonstrukcyjne jako etap leczenia raka piersi zostały wycenione w sposób umożliwiający stosowanie dobrej jakości implantów. Uwzględniono konieczność przeprowadzania operacji symetryzacji zdrowej piersi i operacje te także będą finansowane w ramach przedmiotowego świadczenia. Powyższe zmiany przyczynią się do poprawy dostępności do leczenia rekonstrukcyjnego.

- Główne cele wprowadzenia tego świadczenia to poprawa dostępności, terminowości oraz efektywności przeprowadzanego leczenia, a także poprawa dostępności do operacji rekonstrukcyjnych. Ponadto koordynacja całego procesu leczenia przez jednego świadczeniodawcę oraz obowiązek sporządzenia planu leczenia i zapewnienia wsparcia psychologicznego przyczyni się do poprawy komfortu i poczucia bezpieczeństwa chorych osób leczonych z powodu raka piersi - stwierdza Andrzej Troszyński.

 

żródło:Rynek Zdrowia

poleć znajomemu drukuj
Oceń artykuł:

Autor

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-04-22 09:55:22

  Tamoxifen a kozieradka

  Cztery lata temu miałam operację usunięcia raka piersi. Był to rak hormonozależny. Aktualnie biorę Tamoxifen. Mam problem z...
 • Avatar

  2022-04-10 11:48:00

  Aromek a Proursan

  Jestem w czasie hormonalnego leczenia uzupełniającego raka piersi. Mam pytanie dotyczące jednoczesnego stosowania leku...
 • Avatar

  2022-03-30 17:31:07

  Zabiegi po leczeniu raka piersi

  Jestem rok po operacji oszczędzającej i usunięciu 3 węzłów chłonnych. Po leczeniu neoadiuwantowym stwierdzona...