Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2014-05-16 11:30:00

Trzecia generacja leków w zaawansowanym raku piersi - są zalecenia, jest rekomendacja

Rak piersi to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka przewodów lub zrazików gruczołu sutkowego. Jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w ostatnich latach w Polsce na raka piersi zachorowało ok. 14.5 tys. kobiet. W ostatnim czasie pojawiły się nowe opcje terapeutyczne w leczeniu zaawansowanego raka piersi HER2-dodatniego, oparte na różnych kombinacjach leków .

Typowe objawy raka to wyczuwalny palpacyjnie guz piersi, zmiana wielkości, kształtu lub sprężystości sutka, wyciągnięcie skóry lub brodawki, zmiany skórne w brodawce wokół niej, wyciek z brodawki (zwłaszcza krwisty), zaczerwienienie i zgrubienie skóry (objawy "skórki pomarańczy”), poszerzenie żył skóry sutka, owrzodzenie skóry stuka i powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym.

Choroba społeczna
To, co za każdym razem podkreślają chorzy na raka i ich rodziny, to fakt, iż choroba nowotworowa jest problemem społecznym. W dodatku obniża się średnia wieku kobiet, u których nowotwór jest rozpoznawany w zaawansowanym stadium. To powoduje, że obok negatywnych efektów choroby, jakimi są zwiększone wydatki medyczne i niemedyczne oraz spadek dochodów z powodu ograniczenia zdolności do pracy, mamy również do czynienia ze stratami dla gospodarki kraju z powodu przedwczesnej śmierci kobiet aktywnych zawodowo.

- Koszy choroby nowotworowej nie ograniczają się tylko do wydatków płatnika, ale ponoszone są także przez pacjentów i ich rodziny oraz przez całe społeczeństwo - przypomniał Stefan Bogusławski, prezes firmy konsultingowej Sequence, podczas styczniowego seminarium "Innowacje w leczeniu raka piersi – ocena dostępności w Polsce”.

Według wyliczeń eksperta, obciążenie finansowe jest szczególnie widoczne w przypadku młodszych pacjentek (poniżej 45 lat) – średni roczny koszt choroby ponoszony przez pacjentkę z tej grupy wiekowej wyniósł w 2012 roku 20,8 tys. złotych, co stanowi 69 proc. wartości przeciętnego rocznego wynagrodzenia netto w tym okresie. 

Coraz lepsze metody diagnostyczne i leczenie powodują, że w wielu przypadkach śmiertelna dotąd choroba nowotworowa stała się przewlekłym schorzeniem. Wydłuża się nie tylko długość życia osób, które wygrały walkę z rakiem, ale spada też umieralność.

- Rak piersi nie musi być stratą, może być zyskiem. Wiele osób chorych na raka, których diagnoza i rokowania nie były najlepsze, wróciło do pracy i doskonale zafunkcjonowało ponownie w swoim środowisku - powtarza niestrudzenie od lat Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".

Typ HER2 dodatni
Rodzaj leczenia farmakologicznego zależy on od cech biologicznych nowotworu, które wpływają na jego proliferację oraz zdolność dawania przerzutów.

- Mamy kilka typów raka, charakteryzujących się różnymi cechami biologicznymi, rokowaniem i podatnością na leczenie. Takie rozróżnienia dokonują się nie tylko w raku piersi i mają ogromny wpływ na leczenie. Na przykład rak HER2-dodatni, czyli z nadmiarem receptora HER2, został wyodrębniony ok. 15 lat temu - powiedział w jednym z wywiadów prof. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii CMKP w ECZ - Otwock.

Guzy piersi HER2(+) to te, w których dochodzi do amplifikacji genu HER2 i/lub nadekspresji liczby białek receptorowych HER2 na błonie komórkowej od 10 do 100 razy w stosunku do warunków fizjologicznych. Kompleksy błonowe z udziałem HER2(+) mają wysoki potencjał przewodzenia sygnałów, co częściowo tłumaczy ważną rolę statusu HER2 w kształtowaniu fenotypu onkogennego.

Na tę agresywną postać nowotworu zapada ok. 20 proc. pacjentek chorych na raka piersi.

Zgodnie z wytycznymi postępowania terapeutycznego w nowotworach złośliwych (PUO 2011), w przypadku leczenia zaawansowanego raka piersi u chorych z nadekspresją receptorowego białka HER2 lub amplifikacją genu HER2 należy w pierwszej kolejności rozważyć kojarzenie chemioterapii lub hormonoterapii z leczeniem anty-HER2. Jednak nie rekomenduje się hormonoterapii w I linii w przypadku raków niewykazującym ekspresji receptorów steroidowych.

Trzecia generacja leczenia
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Badań nad Rakiem Piersi i Jajnika (NBOCC) z 2010 roku u chorych na zaawansowanego raka piersi HER2(+) zalecana jest terapia trastuzumabem, przeciwciałem monoklonalny skierowanym przeciwko receptorowi HER2.  

Po wystąpieniu progresji po zastosowanym leczeniu opartym na trastuzumabie, zaleca się zastosowanie lapatynibu (skierowanego przeciwko receptorom HER1 i HER2). Stosuje się także hormonoterapię, w przypadku raka ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych i progestagenowych, m.in. przy wolnej progresji choroby czy obecności przeciwwskazań do chemioterapii.

Jednak w ostatnim czasie pojawiły się nowe opcje terapeutyczne w leczeniu zaawansowanego raka piersi HER2-dodatniego, oparte na różnych kombinacjach, które mogą składać się np. z trastuzumabu w skojarzeniu z lapatynibem lub z chemioterapią czy lapatynibu w skojarzeniu z kapacytabiną, a przede wszystkim leki tzw. trzeciej generacji (pertuzumab, T-DM1).

Wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Klinicznej (ESMO) z roku 2012 w I linii wskazują na zalety stosowania pertuzumabu w skojarzeniu z trastuzumabem i chemioterapią. Schemat ten wpływa na poprawę wskaźnika odpowiedzi na leczenie, wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, a także na wydłużenie czasu przeżycia całkowitego.

Kolejnym schematem w leczeniu raka piersi HER2(+) zalecanym przez tę samą organizację jest T-DM1 (nowy schemat składający się z trastuzumabu emtansyny). Wykazuje on wyższą skuteczność w odniesieniu do czasu wolnego od progresji choroby niż trastuzumab w skojarzeniu z docetakselem w I linii leczenia. 

Jak opisuje dr Elżbieta Senkus-Konefka z Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku, ten drugi lek z tej samej grupy to nowa kategoria przeciwciał skoniugowanych z cytostatykiem - pochodna trastuzumabu, czyli herceptyny. Udało się go połączyć z cytostatykiem, który działa tylko na te komórki, które mają za dużo HER2, czyli komórek nowotworowych, co przekłada się na bardzo małą toksyczność. To jest alternatywa dla łączenia terapii tradycyjnej z herceptyną – podaje się tylko ten lek T-DM1, uzyskuje się przy tym co najmniej porównywalne efekty.

Rekomendacja warunkowa
Wspomniany pertuzumab uzyskał pozytywną rekomendację Rady Przejrzystości AOTM w leczeniu chorych na nieoperacyjnego (miejscowo zaawansowanego, wznowa miejscowa) lub uogólnionego raka piersi, u których występuje nadekspresja receptorowego białka HER2.

Rada podkreśla w uzasadnieniu, że finansowanie pertuzumabu stosowanego w skojarzeniu z trastuzumabem i docetakselem u chorych na zaawansowanego raka z dodatnim stanem HER2 i wcześniej nie poddawanych chemioterapii lub/i leczeniu ukierunkowanemu molekularnie z powodu zaawansowanego nowotworu jest uzasadnione.
Wyniki badania III fazy wykazały możliwość znamiennego wydłużenia czasu przeżycia całkowitego oraz znamiennego wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji choroby pod wpływem dodania pertuzumabu do trastuzumabu i docetakselu w całej populacji chorych uczestniczących w badaniu.

Rekomendacja jest jednak warunkowa - uzależniona od uzyskania obniżenia kosztu terapii substancją czynną do progu koszt-efektywności oraz obniżenia kosztu terapii łącznej do poziomu już finansowanych terapii wielolekowych w onkologii w ramach odrębnej grupy limitowej.  

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-04-22 09:55:22

  Tamoxifen a kozieradka

  Cztery lata temu miałam operację usunięcia raka piersi. Był to rak hormonozależny. Aktualnie biorę Tamoxifen. Mam problem z...
 • Avatar

  2022-04-10 11:48:00

  Aromek a Proursan

  Jestem w czasie hormonalnego leczenia uzupełniającego raka piersi. Mam pytanie dotyczące jednoczesnego stosowania leku...
 • Avatar

  2022-03-30 17:31:07

  Zabiegi po leczeniu raka piersi

  Jestem rok po operacji oszczędzającej i usunięciu 3 węzłów chłonnych. Po leczeniu neoadiuwantowym stwierdzona...