Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2015-04-22 09:34:43

Interpretacja wyniku MRI piersi

Dziś odebrałam wynik rezonansu. Jestem po operacji oszczędzającej (sierpień 2014). Receptory ujemne, 2 przerzuty w węzłach chłonnych, mutacja w BRCA 1, potem 6 x TAC, i radio skończone 14. lutego 2015. Co oznacza ten opis? Czy to jest wznowa, może nowe ogniska, czy pozostałości po starym nowotworze? Jakie powinno być dalsze postępowanie?
Oto opis. Wykonano badanie MR piersi, uzyskując obrazy T1 zależne przed i po podaniu środka kontrastowego (badanie dynamiczne), T2 zależne i z supresją tłuszczu oraz dyfuzyjne; w przekrojach poprzecznych. Środek kontrastujący dożylnie - Magnevist 10. Pacjentka z grupy podwyższonego ryzyka (mutacja BRCA 1). Stan po leczeniu oszczędzającym raka piersi prawej (08.2014) radio i chemioterapii (leczenie zakończone w lutym 2015) w trakcie hormonoterapii. Pierś prawa z cechami obrzęku podścieliska (radioterapia zakończona w lutym b.r.). Blizna pooperacyjna w kwadracie górno-zewnętrznym piersi prawej, w jej sąsiedztwie, przy ścianie klatki piersiowej widoczny szczelinowaty zbiornik płynu o wym. 17x7 mm. Do przodu i nieco przyśrodkowo od loży pooperacyjnej stwierdza się obecność dwóch punktowatych ognisk wzmocnienia, średnicy 3 mm każde; wzmocnienie do 65% w pierwszej fazie, później wash-out (krzywa typu 3-go). Obraz niejednoznaczny, może odpowiadać wzmocnieniu związanemu z przebytym leczeniem, nie można jednoznacznie wykluczyć zmiany resztkowej w obwodzie loży - konieczne badanie za 3 miesiące. Pierś lewa zabrodawkowo, od strony kwadratów zewnętrznych widoczny poszerzony przewód długości 22 mm, szerokości do 3 mm, nie wykazujący wzmocnienia kontrastowego ani restrykcji dyfuzji - zamiana łagodna. Poza tym obustronnie zmian ogniskowych, obszarów restrykcji dyfuzji ani ognisk nieprawidłowego wzmocnienia po podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono. Doły pachowe, okolice przymostkowe w normie. BIRDAS 3

 

Odpowiedź:

 

Nie wiem, czy istnieje szansa na wykonanie biopsji opisanej zmiany pod kontrolą RM. Najpewniej rozsądnie byłoby zastosować się do zalecenia, czyli powtórzyć badanie RM po trzech miesiącach (wykonanie biopsji teraz spowodowałoby odroczenie kontroli RM o kilka miesięcy).

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...