Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2015-05-05 08:53:40

Czy niezbędna jest chemioterapia

Mam 69 lat. Pod koniec marca miałam operację oszczędzającą lewej piersi, wycięto 2 węzły chłonne. ROZPOZNANIE HIST-PAT: Carcinoma invasivum ductale desmoplasticum II stopień wg. Blooma - Richardsona-Elstona. Stwierdzono nacieki w marginesie dolnym i dopowięziowym w odległości 0,5 cm od linii cięcia. W dwóch przysłanych do badania węzłach chłonnych przerzutów raka nie stwierdzono.
Opis Makroskopowy:
1) fragment gruczołu piersiowego 7x4x2 cm z fragmentem skóry bez brodawki sutkowej 3x1,5. 5 cm na przekroju obecna lita, biaława, nieregularna zmiana, w największym wymiarze około 1,2 cm, margines głęboki 5 mm, górny 1,2 cm, dolny 1 cm, przyśrodkowy 2 cm, boczny około 2 cm, doskórny (przedni) 1 cm,
2) 2 fragmenty tkanki 4,5x3 cm i 7x4 cm.
FISH Rozpoznanie Ocena statusu genu HER-2 wg ASCO 2013. Sonda: Path Vysion HER-2 Probe Kit (LSI HER-2/neu Spectrum Orange/CEP 17 Spectrum Green). Liczba osób oceniających: 1. Liczba policzonych jąder: 40. Średnia ilość sygnałów sondy HER-2 na jądro: 3,2. Średnia ilość sygnałów CEP 17 na jądro: 2,8. Stosunek liczby sygnałów HER-2 do CEP 17: R= 1,14. WYNIK: negatywny (brak amplifikacji).
Imunnohistochemiczne Rozpoznanie RE: (++) w 50% komórek, PgR: (++) w 30% komórek, HER-2/neu: (+2) i Ki67 <20%.
Propozycja leczenia: 4 kursy AC, HTH, RTH.

Proszę o opinię na temat wyników badań. Uprzejmie proszę o wskazówki do dalszego leczenia. Czy chemioterapia jest potrzebna?

 

Odpowiedź:

 

Nie mam pewności, czy konieczna jest chemioterapia. Raczej starałabym się uściślić, co miał na myśli patolog, pisząc o nacieku w marginesach. Bo jeśli byłby tam naciek raka, to rozważałabym operację docięcia tych marginesow. A później RT plus HT.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również