Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2015-05-14 12:30:00

Jak założyć Stowarzyszenie?

Artykuł skierowany jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani założeniem organizacji społecznej wspierającej chorych i lobbujących na rzecz grup osób chorych. Zakładając, ze w miejscowości X nie ma takiego klubu, a kobieta po leczeniu raka piersi czuje się wystarczająco zdeterminowana i silna potrzeby stworzenia grupy samopomocowej, to najprościej jest skorzystać z dostępnych baz informacyjnych dostępnych na Internecie: np. w poradniku ngo.pl, gdzie zamieszczona została szczegółowa instrukcja, jak założyć tego typu organizację. 

Należy przy tym pamiętać, że potrzeba 15 osób, by zwołać zebranie założycielskie, wówczas osoby uczestniczące w ww. zebraniu stają się członkiniami założycielkami stowarzyszenia. Należy jednak pamiętać, że istnieje ustawa o ochronie danych osobowych i nikt z nas nie może prosić o dane osobowe np. w szpitalu/ ośrodku terapeutycznym. W tym celu można natomiast wykorzystać lokalne media, które poinformują o spotkaniu, tj. miejscu i godzinie lub rozwiesić informacje w szpitalu czy lokalnej przychodni.


 Osobiście zalecam, ażeby na pierwsze spotkanie zaprosić koleżanki z funkcjonującego już w okolicy stowarzyszenia lub szefową unii wojewódzkiej, by podzieliła się swoim dotychczasowym doświadczeniem, opowiedziała o podstawowych założeniach i misji ruchu Amazonek. Działanie takie może okazać się niezwykle przydatne, ponieważ niejednokrotnie można skorzystać ze wzoru statusu czy innych dokumentów, które należy kolejno złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Znacznie łatwiej pracuje na opracowanych wcześniej wnioskach.


 Już na pierwszym zebraniu można wybrać zarząd i komisję rewizyjną. Następnie komitet założycielski składa do KRS wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia.


 W naszym ruchu członkiniami są kobiety, które przeszły chorobę nowotworową piersi. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 3 mogą także założyć związek stowarzyszeń (federację). W przypadku naszej Federacji było to 14 stowarzyszeń. Obecnie Federacja liczy ich nieznacznie ponad 200.


 Niezbędnym elementem stowarzyszenia jest statut. Jest to najważniejszy wewnętrzny dokument- „fundament” stowarzyszenia. To pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Jest uchwalany przez członków założycieli na zebraniu założycielskim.


 Najważniejszym krokiem do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, które podejmuje oficjalną uchwałę o powołaniu klubu Amazonek do życia. Należy jednak pamiętać, że wybranie zarządu i komisji rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznymi i niezbędnym do zarejestrowania stowarzyszenia. Władze stowarzyszenia można wybrać w terminie późniejszym, po zarejestrowaniu w KRS – czyli na pierwszym walnym zebraniu zarejestrowanego już wówczas stowarzyszenia.


 Przed zebraniem założycielskim warto przedstawić wszystkim członkom przygotowany wcześniej statut. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi mieć miejsce na zebraniu założycielskim. 

 

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:


1) Przedstawienie celu zebrania, przybliżenie misji przyszłego stowarzyszenia przez zaproszone Amazonki z czynnych stowarzyszeń – klubów Amazonek;
2) Ustalenie sposobu głosowania i podejmowanie uchwał;
3) Wybór przewodniczącej zebrania;
4) Wybór komisji skrutacyjnej;
5) Podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia;
6) Dyskusja nad statutem;
7) Dyskusja nad powołaniem zarządu na zebraniu założycielskim lub odroczeniem do otrzymania potwierdzenia z KRS o rejestracji stowarzyszenia;
8) Zamknięcie zebrania. 

Wybrany zarząd wypełnia odpowiednie formularze (druki wniosków) i przygotowuje spisany protokół zebrania, aby złożyć je w Sądzie Rejestracyjnym.


Można również tworzyć grupę nieformalną ze swoim statutem przy innym działającym stowarzyszeniu czy fundacji. Jednak wówczas tak funkcjonująca grupa nie posiada osobowości prawnej, ale możliwość prowadzenia działań zgodnych ze statutem pozostaje ciągle możliwa.


Stowarzyszenie po zarejestrowaniu w KRS zobowiązane jest do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, dzięki czemu może uzyskać REGON, założyć konto bankowe, zgłosić do urzędu skarbowego, w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP. 

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

ekspert - Łucja Werblińska

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-04-22 09:55:22

  Tamoxifen a kozieradka

  Cztery lata temu miałam operację usunięcia raka piersi. Był to rak hormonozależny. Aktualnie biorę Tamoxifen. Mam problem z...
 • Avatar

  2022-04-10 11:48:00

  Aromek a Proursan

  Jestem w czasie hormonalnego leczenia uzupełniającego raka piersi. Mam pytanie dotyczące jednoczesnego stosowania leku...
 • Avatar

  2022-03-30 17:31:07

  Zabiegi po leczeniu raka piersi

  Jestem rok po operacji oszczędzającej i usunięciu 3 węzłów chłonnych. Po leczeniu neoadiuwantowym stwierdzona...