Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2015-06-03 09:16:37

Jakie leczenie i rokowania

Zwracam się z prośbą o interpretację wyników mojego badania hist.-pat. (po operacji ).
Wynik mikroskopowy:
B-I: Invasive carcinoma (ductal) of no special type, G2. W wyróżnionych makroskopowo czterech ogniskach stwierdza się utkanie raka inwazyjnego, dodatkowo są obecne rozrosty o charakterze ductal carcinoma in situ (DCIS, intermediate grade). W obrębie trzeciego guza są obecne cechy inwazji naczyń limfatycznych (Lymph-Vascular Invasion, LVI-1). Ponadto w tym guzie stwierdza się ognisko krwotoczne z ziarninowaniem oraz skupieniami hemosyderyny (miejsce po biopsji gruboigłowej). Linie odcięcia wolne od utkania nowotworowego, najbliższa linia wynosi 0,6mm.
K: W wycinkach z kwadrantu dolno- przyśrodkowego stwierdza się ognisko raka inwazyjnego oraz DCIS. Zmiany są odległe co najmniej o 5 mm od przedniej i podstawnej linii odcięcia.
J: Przednia linia odcięcia w rzucie czwartego odcinka jest wolna od utkania nowotworowego.
A, L-O: W wycinkach z kwadrantów poza guzami oraz oddzielenie nadesłanego materiału oznaczonego "podstawa brodawki sutkowej" są wolne od utkania nowotworowego.
P: W 2 z 3 węzłów chłonnych w materiale głównym stwierdzono mikroprzerzuty raka (<2mm).
R: W pozostałych węzłach chłonnych dołu pachowego nie stwierdzono przerzutów raka (0/11).
PpT1c(m)N1Mx
Nigdzie w opisie nie mogę znaleźć informacji czy to pierwotne ognisko, ani informacji o HER2.
W biopsji gruboigłowej wynik: ER: dodatni (TS+8/8), odsetek komórek pozytywnych - 95%, PR: dodatni (TS 8/8 ), odsetek komórek pozytywnych - 75% , HER2: 2+, Indeks Ki67: 21%
Czekam obecnie na konsylium po operacji, jakiego leczenia powinnam się spodziewać i jakie są rokowania przy moich wynikach?

 

Odpowiedź:

 

Bez informacji o: rodzaju operacji (domyślam się, że była to mastektomia), wyniku badania HER2 metodą FISH, Pani wieku i stanie menopauzalnym nie mogę odpowiedzieć na pytania.
Może do czasu konsylium pojawi się wynik badania HER2 i wtedy lekarze będą mogli wszystko zaplanować. Ja skłaniałabym się do chemio- (Ki 67 >20%, limfangioinwazja) i hormonoteapii (wysoka ekspresja receptorów hormonalnych).

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Poczytaj również