Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2006-12-17 00:00:00

Resekcja przerzutów raka piersi do wątroby może być rozważana jako wartościowy sposób postępowania.

Zespół badaczy z francuskich ośrodków onkologicznych opublikował wyniki retrospektywnej analizy wyników operacyjnego leczenia przerzutów do wątroby u pacjentek z rakiem piersi. Okazało się, że resekcja przerzutów w tej grupie pacjentek jest często usprawiedliwiona i daje stosunkowo dobre wyniki.

Analizie poddano dane kliniczne dotyczące 85 pacjentek leczonych
w latach 1984-2004. Przerzuty zlokalizowane poza wątrobą występowały u 27 pacjentek (32%). U 32 pacjentek (38%) występował 1 przerzut
w wątrobie, a u kolejnych 26 pacjentek (31%) stwierdzono obecność więcej niż 3 przerzutów. Hepatektomia o większym zakresie (co najmniej 3 usunięte segmenty) była wykonana u 54 pacjentek, natomiast hepatektomia mniejsza (poniżej 3 segnentów) – u 31 pacjentek.

Wszystkie pacjentki przeżyły 60 dni od zabiegu operacyjnego. Mediana czasu hospitalizacji wyniosła 9 dni. U 26% pacjentek wystąpiły powikłania pooperacyjne. Nieradykalność mikroskopową zabiegu (cecha R1) stwierdzono u 18% pacjentek, a nieradykalność makroskopową (cecha R2) – u kolejnych 17% pacjentek. U 28 pacjentek (33%) doszło do nawrotu choroby ograniczonego do wątroby – 12 kobiet z tej grupy leczono z zastosowaniem ponownej hepatektomii.

Mediana czasu obserwacji wynosiła 38 miesięcy. Po tym okresie czasu żyły 32 pacjentki, co daje medianę całkowitego czasu przeżycia wynoszącą 32 miesiące i odsetek przeżyć 5. letnich wynoszący 37%. Mediana czasu przeżycia wolnego od choroby wyniosła 20 miesięcy,
a odsetek 5. letnich przeżyć wolnych od choroby – 21%. Zidentyfikowano następujące niekorzystne czynniki prognostyczne: brak odpowiedzi na chemioterapię przedoperacyjną (p = 0,008), makroskopowa nieradykalność zabiegu – cecha R2 (p = 0,0001) oraz brak konieczności wykonywania ponownej hepatektomii (p = 0,01).

Autorzy omawianej pracy stwierdzają we wnioskach, że hepatektomia jest zabiegiem bezpiecznym u pacjentek z przerzutami raka piersi do wątroby. Omawiany sposób leczenia ma korzystny wpływ na przeżycie pacjentek nie obciążonych niekorzystnymi czynnikami prognastycznymi. Co więcej, dłuższe przeżycie może być osiągnięte nawet u pacjentek
z resekcyjnymi lub kontrolowanymi przez leczenie systemowe przerzutami pozawątrobowymi. Leczenie chirurgiczne powinno być częściej niż dotychczas rozważane u pacjentek z przerzutami raka piersi do wątroby.

Źródło: Adam R, Aloia T, Krissat J, Bralet MP, Paule B, Giacchetti S, Delvart V, Azoulay D, Bismuth H, Castaing D. Is Liver Resection Justified for Patients With Hepatic Metastases From Breast Cancer? Ann Surg. 2006; 244: 897-908.

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Amazonki.Net

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...