Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2017-09-12 09:00:00

Nowy lek dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi

Komisja Europejska wydała zgodę na stosowanie rybocyklibu w pierwszej linii leczenia u kobiet po menopauzie chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi typu HR+/HER2-. 

Nowy lek dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi

Nowy lek dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi

Pomimo niepodważalnych postępów onkologii, rak piersi rozwija się do postaci zaawansowanej u nawet jednej trzeciej pacjentek, u których nowotwór zdiagnozowano we wczesnym stadium. Każdego roku zaawansowany rak piersi jest rozpoznawany u około 250 tys. kobiet na całym świecie.

To właśnie dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi przeznaczony jest nowo zarejestrowany w Europie lek – rybocyklib. Może być on podawany z dowolnym inhibitorem aromatazy (tj. letrozolem, anastrozolem lub eksemestanem) u kobiet z ekspresją receptorów hormonalnych (HR+) i bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-).

Decyzja Komisji Europejskiej została podjęta na podstawie wyników badania MONALEESA-2. Objęło ono 668 kobiet po menopauzie chorych na zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi HR+/HER2-, których nie poddawano wcześniej leczeniu systemowemu.

Wyniki wykazały, że rybocyklib, stosowany w skojarzeniu z letrozolem, zmniejsza ryzyko progresji choroby lub zgonu o 43% w porównaniu z monoterapią letrozolem. U ponad połowy chorych (54%) ze zmianami mierzalnymi, rozmiar guza zmniejszył się o co najmniej 30%.

Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS) u chorych otrzymujących rybocyklib w skojarzeniu z letrozolem wyniosła 25,3 miesiąca, podczas gdy u pacjentek leczonych samym letrozolem – 16 miesięcy.

– Zaawansowany rak piersi pozostaje nieuleczalny, dlatego ważne jest, aby pacjentki otrzymywały właściwe leczenie zaraz po rozpoznaniu choroby – powiedział dr Wolfgang Janni z Uniwersytetu w Ulm, specjalista zaangażowany w badanie MONALEESA-2. – Cieszę się, że kobiety chore na zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-, w pierwszej linii leczenia będą mogły otrzymywać rybocyklib w skojarzeniu z letrozolem. Jak pokazało badanie, takie leczenie może zapewnić nawet ponad 2-letnie przeżycie bez progresji choroby.

Decyzja Komisji Europejskiej obowiązuje we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. W Stanach Zjednoczonych rybocyklib został dopuszczony do obrotu w marcu 2017 roku.

Rybocyklib stosowany w skojarzeniu z letrozolem uwzględniono już także w wytycznych National Comprehensive Cancer Network (Clinical Practice Guidelines in Oncology, NCCN Guidelines) jako opcję kategorii 1 u pacjentek po menopauzie chorych na przerzutowego raka piersi HR+/HER2-. 

źródło: www.medexpress.pl
poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Poczytaj również