rozmiar czcionki

|

|

drukuj

|

stopień złośliwości histologicznej nowotworu (ang. grading)Miara tego, jak bardzo komórki rakowe przypominają prawidłowe zdrowe komórki. W ocenie stopnia złośliwości histologicznej uwzględnia się z reguły stopień zróżnicowania komórek nowotworowych(- dobrze zróżnicowane; umiarkowanie zróżnicowane; mało zróżnicowane), jak też aktywność proliferacyjną wyrażoną liczbą figur podziału mitotycznego. W przypadkach niektórych nowotworów stopień złośliwości histologicznej oznacza się według bardziej złożonego systemu, który dokładniej odzwierciedla potencjalne właściwości biologiczne tych guzów. W przypadku raka piersi jest to klasyfikacja wg Bloom'a i Richardsona,

http://www.doz.pl/zdrowie/h281-Stopien_zlo...cznej_nowotworu

http://www.jestemchory.pl/chapter.via?id=560
poleć znajomemu drukuj

Poczytaj również