rozmiar czcionki

|

|

drukuj

|

stan przedrakowy

Stanem przednowotworowym określa się taki proces patologiczny, w wyniku którego może rozwinąć się nowotwór. Stan ten w obrębie określonych tkanek zwiększa ryzyko rozwoju w nich nowotworu. Określenie to dotyczy dużej liczby stanów patologicznych. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie one ulegają z jednakową częstością przemianie nowotworowej. W rozwoju stanów przednowotworowych istotną rolę odgrywają tzw. czynniki rakotwórcze. Wywołują one różne stany przednowotworowe, które mogą trwać nawet 20-30 lat.

Ze względu na różnorodność rozwoju zmian przednowotworowych podzielono je na :

-zmiany uważane za właściwe stany przednowotworowe, tj. takie, z których częściej rozwija się rak - zmiany te wymagają leczenia chirurgicznego;

-zmiany, które są podłożem stanów przednowotworowych - leczenie polega na wyeliminowaniu czynników drażniących;

-zmiany, które w istocie nie są stanami przednowotworowymi, ale w ich obrębie częściej rozwijają się nowotwory.

http://www.resmedica.pl/nowotwory2.html

poleć znajomemu drukuj