Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2007-01-17 00:00:00

Chemioterapia oparta na epirubicynie jest skuteczna u pacjentek z zapalnym rakiem piersi.

Grupa badaczy z Francji opublikowała wyniki prospektywnego badania klinicznego GETIS 02, którego celem była ocena skuteczności chemioterapii opartej na epirubicynie w leczeniu pacjentek z rakiem zapalnym piersi. Zastosowany program chemioterapii był skuteczny i stosunkowo dobrze tolerowany.

Do udzału w badaniu zakwalifikowano 120 pacjentek z rakiem zapalnym ograniczonym do jednej piersi i bez przerzutów odległych. Zastosowana chemioterapia była podzielona na dwa etapy. Początkowo pacjentki otrzymywały leczenie według programu wysokodawkowego FEC
(FEC-HD - 5-fluorouracyl 750 mg/m2 w dniach 1-4, epirubicyna
35 mg/m2 w dniach 2-4 oraz cyklofosfamid 400 mg/m2 w dniach 2-4) – 4 cykle co 21 dni. U części pacjentek stosowano lenograstim. Leczenie miejscowe obejmowało mastektomię i/lub radioterapię.
W drugim etapie leczenia systemowego pacjentki otrzymywały chemioterapię podtrzymującą według programu FEC 75 (5-fluorouracyl 500 mg/m2, epirubicyna 75 mg/m2 oraz cyklofosfamid 500 mg/m2
w dniu 1) – 4 cykle co 21 dni. Nie stosowano leczenia hormonalnego.

Spośród 102 pacjentek, u których przeprowadzono leczenie chirurgiczne, całkowita odpowiedź patologiczna została osiągnięta u 23,5% w przypadku nowotworu ograniczonego do piersi, oraz u 31,4% w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych. Ogólny odsetek całkowitych odpowiedzi patologicznych w populacji pacjentek biorących udział w badaniu wynosił 14,7%. Chemioterapię podtrzymującą według programu FEC 75 otrzymało 109 pacjentek.

Mediana czasu obserwacji wynosiła 10 lat. Po tym okresie odsetek przeżyć wolnych od nawrotu choroby wynosił 35,7%, a całkowity odsetek przeżyć – 41,2%. Mediana czasu przeżycia wolnego od nawrotu choroby wynosiła 39 miesięcy [95% przedział ufności
(95% CI), 25-53 miesiące], a mediana całkowitego czasu przeżycia –
61 miesięcy (95% CI, 43-79 miesięcy). U pięciu pacjentek stwierdzono czasowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca, bez objawów zastoinowej niewydolności krążenia. W grupie pacjentek otrzymujących lenograstim jeden przypadek ostrej białaczki mieloblastycznej M2 oraz jeden przypadek zespołu mielodysplastycznego.

Autorzy omawianej pracy wnioskują, że chemioterapia indukcyjna według programu FEC-HD z następową chemioterapią podtrzymującą FEC 75 jest bezpiecznym i efektywnym sposobem leczenia pacjentek z zapalnym rakiem piersi bez przerzutów odległych.

Źródło: Veyret C, Levy C, Chollet P, Merrouche Y, Roche H, Kerbrat P, Fumoleau P, Fargeot P, Clavere P, Chevallier B. Inflammatory breast cancer outcome with epirubicin-based induction and maintenance chemotherapy: ten-Year Results from the French Adjuvant Study Group GETIS 02 Trial. Cancer 2006; 107: 2535-44.

źródło: Cancer 2006; 107: 2535-44.
poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Veyret C, Levy C, Chollet P, Merrouche Y, Roche H, Kerbrat P, Fumoleau P, Fargeot P, Clavere P, Chev

Poczytaj również