Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2010-04-22 14:00:00

EKUZ po nowemu: tak będziemy leczyć się w UE

1 maja wejdą w życie przepisy wprowadzające nowe zasady leczenia na terenie Unii Europejskiej. Mają one ułatwić migrację ubezpieczonych i umożliwić im dostęp do opieki zdrowotnej. Dzięki nowym regulacjom osoby przebywające za granicą nie będą musiały posiadać podwójnego ubezpieczenia. Wspomniane zmiany są odzwierciedleniem wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

– Nazbierało się ich tyle, że w 2004 roku postanowiono stworzyć nowy dokument, który zebrałby wszystkie doświadczenia z minionych lat. Różnice pomiędzy systemami świadczeń opieki zdrowotnej sprawiały bowiem, że z powodu zmiany miejsca zamieszkania dochodziło do dyskryminacji pacjentów przez system opieki zdrowotnej, obowiązujący w kraju pobytu – mówi Olaf Johne z Wydziału Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Leczenie podczas pobytu tymczasowego
Zakres niezbędnych świadczeń przysługujących na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zmienił się, natomiast w nowych przepisach doprecyzowano ich definicję tak, aby uwzględnić charakter udzielanych świadczeń i czas trwania pobytu pacjenta.

– Podczas pobytu w Niemczech, lekarz do którego trafi polski ubezpieczony zdecyduje, jaki zakres świadczeń powinien zostać udzielony pacjentowi tak, aby nie musiał on przerywać pobytu w Niemczech tylko ze względu na konieczność kontynuacji leczenia w Polsce.
W takim też przypadku instytucja, która wydała Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, zapłaci za udzielone świadczenia – zaznacza Olaf Johne.

I podkreśla, że zostały tak doprecyzowane sformułowania zawarte w rozporządzeniu, że nie będzie już niedomówień w przypadku świadczeń na rzecz pacjentów z chorobą przewlekłą lub już istniejącą. Lekarz w kraju, w którym czasowo przebywa taka osoba, nie będzie mógł odmówić leczenia, a pacjent nie będzie musiał wracać do miejsca, w którym jest ubezpieczony, aby kontynuacja leczenia była możliwa. Jedynym wymaganiem jest konieczność zawiadomienia placówki za granicą o niezbędności leczenia specjalistycznego w przypadku, m.in.: dializ nerek, tlenoterapii, specjalnego leczenia astmy, echokardiografii w przypadku przewlekłych chorób autoimmunologicznych lub chemioterapii.

Wszelkie świadczenia związane z ciążą i porodem także będą mogły być finansowane w ramach EKUZ, ale pod warunkiem, że celem pobytu tymczasowego za granicą nie jest urodzenie dziecka. Jak zaznacza Olaf Johne, przepisy zostały sformułowane w sposób mało sprzyjający turystyce porodowej.

Na pobyt stały i w delegację
EKUZ dotyczy osób, które czasowo zmieniają miejsce zamieszkania. Natomiast obywatele UE, którzy na stałe przeprowadzają się do innego kraju, w całości przenoszą tam swoje prawo do opieki zdrowotnej. Jego potwierdzeniem będzie dokument S1. W przypadku Polaka przeprowadzającego się do np. Wielkiej Brytanii, NFZ zawiadomi o tym angielską instytucję oraz potwierdzi, że będzie finansował świadczenia zdrowotne.

W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, ZUS wyda tzw. dokument przenośny A1, a oddelegowanie wraz z uprawnieniami będzie ważne nie dłużej, niż przez 24 miesiące, bez możliwości przedłużenia.

Po zmianach może się ponadto okazać, że ZUS uzna, iż firma oddelegowująca pracowników do pracy za granicę powinna opłacać tam składki zdrowotne, znacznie wyższe, niż w Polsce.

Dla emerytów i rencistów
Nowością są też zmiany świadczeń dla emerytów i rencistów. Poprzednio mieli oni dostęp do opieki zdrowotnej, finansowanej przez instytucję ubezpieczającą ich wyłącznie w miejscu zamieszkania. Po 1 maja uzyskają prawo do pełnej opieki w kraju, w którym są ubezpieczeni lub w kraju, gdzie zamieszkują, a kraj, w którym są ubezpieczeni będzie mógł ich kierować na leczenie planowe w państwach trzecich. Zmienią się również zasady rozliczeń. Wszystkie placówki, które leczyły emerytów i rencistów, rozliczały się z płatnikami według stawek ryczałtowych. Od 1 maja za leczenie emerytów i rencistów płatnicy będą ponosili koszty rzeczywiste.

Może się zdarzyć, że polski emeryt mieszkający we Francji, będzie wymagał leczenia niemożliwego do zrealizowania ani we Francji ani w Polsce. Wówczas NFZ, jako instytucja właściwa, będzie finansował leczenie w państwie trzecim, np. w Niemczech.

Nowe rozporządzenie przewiduje również świadczenia dla byłych pracowników przygranicznych, którymi są osoby codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu powracające do kraju zamieszkania. Jeżeli były pracownik przygraniczny jest ubezpieczony w innym kraju niż kraj, w którym uzyskał status pracownika przygranicznego, ma prawo, podobnie, jak członkowie jego rodziny, także do leczenia w pełnym zakresie w Polsce.

Bezrobotni poszukujący pracy w innym kraju Unii, również otrzymają nowy dokument przenośny „U2”, na podstawie którego NFZ wyda im EKUZ, zapewniającą dostęp do opieki zdrowotnej. W myśl nowych rozporządzeń, bezrobotny może wystąpić do swojego urzędu pracy o zgodę na poszukiwanie zatrudnienia w innym kraju UE. W okresie obowiązywania zgody będzie miał zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej na terenie kraju, w którym szuka pracy.

Wypadki pod specjalnym nadzorem
Olaf Johne zwraca uwagę na problemy, które mogą pojawić się w przypadku polskich pracowników delegowanych lub osób, które rozpoczną pracę na terenie Niemiec i nie wykupią tamtejszego, drogiego ubezpieczenia. W przypadku wypadku przy pracy, polska strona nie będzie mogła pokryć kosztów leczenia, ponieważ wspomniane osoby powinny podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Niemczech, nie w Polsce. Zatem polski obywatel, który nie dopełni obowiązku ubezpieczenia, będzie musiał pokryć koszty z własnej kieszeni.

Tryb wydawania zgody na przeprowadzanie leczenia planowego nie ulega zmianie.Nadal trzeba będzie ubiegać się o indywidualną zgodę NFZ, którą można otrzymać tylko w przypadku, gdy leczenie w Polsce nie jest możliwe.

Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 maja. Jedynie rozporządzenie dotyczące zbudowania jednego systemu teleinformatycznego otrzymało dwuletnie vacatio legis.

Polska nadal będzie się rozliczać na podstawie starych przepisów i dokumentów z Islandią, Lichtensteinem, Norwegią i Szwajcarią. 

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Autor

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...