amazonki.nethttp://amazonki.net/amazonki.net - portal dla rodziców.„Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w przypadku nowotworu – co warto wiedzieć o swoim ciele”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5157/dla-amazonek/przygotowanie-do-zabiegu-operacyjnego-w-przypadku-nowotworu--co-warto-wiedziec-o-swoim-cielehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5157/dla-amazonek/przygotowanie-do-zabiegu-operacyjnego-w-przypadku-nowotworu--co-warto-wiedziec-o-swoim-cieleDla amazonek :  Przygotowanie do zabiegu operacyjnego dla każdego człowieka jest zadaniem wielowymiarowym, niekiedy stresującym i skomplikowanym. Podenerwowanie i nasilenie różnych emocji wynika przede wszystkim z braku zadowalającej wiedzy na temat tego, co podczas zabiegu operacyjnego i zaraz po nim ma się wydarzyć. Przygotowaniu do zabiegu towarzyszy często wiele burzliwych emocji, począwszy od strachu, niepewności, a niekiedy nawet przerażenia.  Sat, 29 May 2021 17:30:00 +0200„Social media - co to jest?”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5146/dla-amazonek/social-media---co-to-jesthttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5146/dla-amazonek/social-media---co-to-jestDla amazonek : Social media czyli serwis społecznościowy – który umożliwia szybką wymianę informacji i gromadzi użytkowników o podobnych zainteresowaniach czy poglądach.  Według corocznego badania Wearesocial.com i Hootsuite w styczniu 2019 roku z mediów społecznościowych korzystało już 3,25 mld osób. Jest to zawrotne 42 proc. całej populacji naszej planety. Użytkownikami social media to zarówno młodzi, starzy, bogaci, mniej zamożni, kobiety, mężczyźni…  Thu, 07 Jan 2021 16:45:00 +0100 „Choroba nowotworowa a leczenie uzdrowiskowe/sanatoryjne”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5172/dla-amazonek/-choroba-nowotworowa-a-leczenie-uzdrowiskowesanatoryjnehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5172/dla-amazonek/-choroba-nowotworowa-a-leczenie-uzdrowiskowesanatoryjneDla amazonek :  Pracując w szpitalu onkologicznym często spotykam się z pytaniem ze strony pacjentów „ co muszą zrobić, aby pojechać do sanatorium”? Dodają przy tym, że nigdy nie byli w sanatorium a teraz zachorowali i chcieliby z takiego wyjazdu skorzystać. Niestety nasze ustawodawstwo  nie zezwala na leczenie uzdrowiskowego w przypadku pacjentów onkologicznych. Mon, 07 Dec 2020 18:30:00 +0100 „Interakcje leków z żywnością”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5119/dla-amazonek/-interakcje-lekow-z-zywnosciahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5119/dla-amazonek/-interakcje-lekow-z-zywnosciaDla amazonek :  Przyjmując konkretne leki warto pamiętać, jakich produktów spożywczych unikać, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia interakcji. Zwróćmy uwagę, że sam fakt przyjmowania kilku różnych leków wiąże się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia interakcji, natomiast zwyczajowa dieta stanowi kolejny element, który może na to wpłynąć. Skutki interakcji lek-pożywienie mogą być różne. Interakcja może wpłynąć na mniejszą skuteczność działania leku (np. antybiotyk plus składniki mineralne zawarte w suplementach diety czy produktach spożywczych), brak efektu terapeutycznego i poprawy klinicznej (popijanie preparatów żelaza herbatą), a nawet krwawienie śródczaszkowe (np. spożycie preparatów z grupy inhibitorów MAO z dojrzewającym serem). Mon, 07 Oct 2019 13:30:00 +0200 Zanim powiesz tak. I zostaniesz Ochotniczką.https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4547/dla-amazonek/-zanim-powiesz-tak-i-zostaniesz-ochotniczkahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4547/dla-amazonek/-zanim-powiesz-tak-i-zostaniesz-ochotniczkaDla amazonek : Nigdy bardziej nie potrzebujemy pomocy i obecności drugiego człowieka niż wtedy, gdy śmierć stoi blisko, lęk paraliżuje, a my tak pragniemy żyć (Bryniarska, 2005)   Sat, 25 Nov 2017 14:30:00 +0100Europejski Kodeks Walki z Rakiem, uzasadnienie epidemiologiczne dla zaleceń (część 3)https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4561/dla-amazonek/europejski-kodeks-walki-z-rakiem-uzasadnienie-epidemiologiczne-dla-zalecen-czesc-3https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4561/dla-amazonek/europejski-kodeks-walki-z-rakiem-uzasadnienie-epidemiologiczne-dla-zalecen-czesc-3Dla amazonek : Europejski kodeks walki z rakiem jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu informowanie obywateli o działaniach, które mogą podjąć w odniesieniu do siebie lub swojej rodziny, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Każde z dwunastu zaleceń powstało na podstawie analizy aktualnej wiedzy z zakresu epidemiologii nowotworów, czynników ryzyka ich występowania oraz wpływu czynników ochronnych.  Thu, 16 Nov 2017 12:30:00 +0100Europejski Kodeks Walki z Rakiem - uzasadnienie epidemiologiczne dla zaleceń (część 2)https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4560/dla-amazonek/europejski-kodeks-walki-z-rakiem---uzasadnienie-epidemiologiczne-dla-zalecen-czesc-2https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4560/dla-amazonek/europejski-kodeks-walki-z-rakiem---uzasadnienie-epidemiologiczne-dla-zalecen-czesc-2Dla amazonek : Europejski kodeks walki z rakiem jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu informowanie obywateli o działaniach, które mogą podjąć w odniesieniu do siebie lub swojej rodziny, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Każde z dwunastu zaleceń powstało na podstawie analizy aktualnej wiedzy z zakresu epidemiologii nowotworów, czynników ryzyka ich występowania oraz wpływu czynników ochronnych.  Mon, 16 Oct 2017 12:30:00 +0200Europejski Kodeks Walki z Rakiem - uzasadnienie epidemiologiczne dla zaleceń (część 1)https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4559/dla-amazonek/europejski-kodeks-walki-z-rakiem---uzasadnienie-epidemiologiczne-dla-zalecen-czesc-1https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4559/dla-amazonek/europejski-kodeks-walki-z-rakiem---uzasadnienie-epidemiologiczne-dla-zalecen-czesc-1Dla amazonek : Europejski kodeks walki z rakiem jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu informowanie obywateli o działaniach, które mogą podjąć w odniesieniu do siebie lub swojej rodziny, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Każde z dwunastu zaleceń powstało na podstawie analizy aktualnej wiedzy z zakresu epidemiologii nowotworów, czynników ryzyka ich występowania oraz wpływu czynników ochronnych. Zalecenie nr 1: Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci Zalecenie nr 2: Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu   Sat, 16 Sep 2017 12:15:00 +0200Techniki asertywnej komunikacjihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4546/dla-amazonek/techniki-asertywnej-komunikacjihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4546/dla-amazonek/techniki-asertywnej-komunikacjiDla amazonek : Teoria asertywności zbudowana jest na założeniu, że każdy człowiek posiada  podstawowe prawa, które powinny być respektowane przez środowisko. Umiejętność bycia asertywnym można ćwiczyć i rozwijać. Asertywność oznacza, więc uczciwość i szacunek wobec siebie i wobec otoczenia. W obrębie tej teorii wyodrębnia się cztery typy zachowań: - zachowanie bierne- dotyczy osób, które nie bronią swoich podstawowych praw i jednocześnie pozwalają innym ludziom je łamać; - zachowanie manipulacyjne- dotyczy osób, które uważają, że i one i świat nie są niczego warte, - zachowanie agresywne- dotyczy osób, które domagają się uznania własnych praw kosztem praw innych ludzi; - zachowanie asertywne- dotyczy osób, które bronią własnych praw i domagają się ich respektowania przez innych.  Sat, 09 Sep 2017 14:30:00 +0200E-Zdrowie – Kompedium wiedzy dla pacjentówhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4556/dla-amazonek/e-zdrowie--kompedium-wiedzy-dla-pacjentowhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4556/dla-amazonek/e-zdrowie--kompedium-wiedzy-dla-pacjentowDla amazonek : E-Zdrowie jest często wymieniane jako rozwiązanie wspierające zrównoważony rozwoju opieki zdrowotnej, w kontekście rosnącego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną z powodu zmian demograficznych oraz niedoboru personelu medycznego. E-Zdrowie może usprawnić zarządzanie usługami w zakresie chorób przewlekłych i poprawić opiekę nad pacjentami, pobudzić transgraniczną opiekę zdrowotną, zwiększyć wydajność i równość dostępu do usług i świadczeń w ramach systemu opieki zdrowotnej.  Wed, 16 Aug 2017 11:45:00 +0200Asertywności można się nauczyć?https://amazonki.net/artykuly/czytaj/4545/dla-amazonek/asertywnosci-mozna-sie-nauczychttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4545/dla-amazonek/asertywnosci-mozna-sie-nauczycDla amazonek : Należy lękać się takich ludzi, co jakiejś sprawie oddają serce i duszę, bo potem są czasem bez serca i bez duszy. (S.J. Lec) Każdy z nas w codziennych zmaganiach z rzeczywistością narażony jest na sytuacje, podczas których musi np. stawić czoło konfliktom międzyludzkim czy podejmowaniu decyzji, działaniu pod presją czasu na oczach swoich bliskich, współpracowników, przełożonych. Co zrobić, żeby z takich sytuacji, które niosą ze sobą przykre napięcia, frustracje, kumulowanie w sobie pokładów złości i agresji, a co za tym idzie powodują wyzucie nas ze spontaniczności, radości, kreatywności, wyrzeczenie się szacunku do nas samych i zadowolenia z pracy, dając w zamian przewlekłe zmęczenie, dolegliwości bólowe, bezsenność, wyjść z twarzą i czołem podniesionym? Aby pomóc własnemu szczęściu i zmienić taki stan rzeczy przyjrzymy się praktycznej jasnej stronie asertywności.   Sun, 09 Jul 2017 14:15:00 +0200Coś dla ciała, coś dla ducha, coś dla siebie – zachowania zdrowotnehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4558/dla-amazonek/cos-dla-ciala-cos-dla-ducha-cos-dla-siebie--zachowania-zdrowotnehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4558/dla-amazonek/cos-dla-ciala-cos-dla-ducha-cos-dla-siebie--zachowania-zdrowotneDla amazonek : Pojęcie zdrowia i choroby Z punktu widzenia modelu biomedycznego pojęcie zdrowia rozumiane jest jako brak choroby i opiera się o wskaźniki patologiczne. Zdrowie to stan, w którym organizm funkcjonuje sprawie, w tym w sferze procesów psychicznych, choroba zaś narusza ten stan. Podejście holistyczne umiejscawia pojęcie zdrowia w systemie otaczającej człowieka wielopłaszczyznowej rzeczywistości, do której należą wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. To rodzaj równowagi pomiędzy dwoma biegunami: po jednej stronie znajduje się optymalny stan zdrowia, po drugiej zaś choroba w sensie klinicznym. Między wyżej wymienionymi wymiarami istnieje równowaga, a jej naruszenie powoduje dezintegrację funkcjonowania człowieka z otoczeniem (za: Młynarska i wsp., 2015).  Sun, 16 Apr 2017 12:00:00 +0200Plastyka warg sromowych mniejszychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4549/dla-amazonek/plastyka-warg-sromowych-mniejszychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4549/dla-amazonek/plastyka-warg-sromowych-mniejszychDla amazonek : Plastyka warg sromowych mniejszych (labioplastyka) jest obecnie najczęściej wykonywaną procedurą z zakresu ginekologii estetycznej. Wskazaniami do labioplastyki są asymetria warg i/lub ich przerost, powodujący zaburzenia estetyki i funkcji (dolegliwości bólowe przy noszeniu ciasnej bielizny, dyskomfort w trakcie współżycia płciowego i ćwiczeń fizycznych, podrażnienia, problemy z higieną, infekcje). Najczęstszym jednak powodem planowanych działań operacyjnych jest niesatysfakcjonujący wygląd warg, wpływający na obniżenie samooceny. Zauważyć należy, że w znacznej części wygląd narządów płciowych zewnętrznych kobiet zgłaszających się do labioplastyki nie odbiega od normy. Ponadto duża część z nich ma problem z wyrażeniem, jakiego efektu oczekują.   Mon, 10 Apr 2017 22:15:00 +0200Nowotwory narządów płciowych kobiethttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4548/dla-amazonek/nowotwory-narzadow-plciowych-kobiethttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4548/dla-amazonek/nowotwory-narzadow-plciowych-kobietDla amazonek : Panuje potoczne przekonanie, że profilaktyka nowotworów narządów płciowych kobiet polega na pobraniu cytologii. Nie jest to prawdą. Cytologia pozwala/pomaga rozpoznać wyłącznie raka szyjki macicy. Narządy płciowe kobiet to nie tylko szyjka macicy, ale jeszcze jej trzon, jajniki, jajowody, pochwa i narządy płciowe zewnętrzne. W Polsce istnieje program profilaktyki raka szyjki macicy, gwarantujący bezpłatną cytologię. Pacjentki otrzymują listowne zaproszenia. Lekarze / położne pobierają wyłącznie cytologię, bez przeprowadzenia całościowego badania ginekologicznego. Prawidłowy wynik badania uspokaja pacjentki, a przecież powyżej widocznej we wzierniku szyjki macicy, może rosnąć w jamie brzusznej potężny zaawansowany nowotwór trzonu macicy czy przydatków, który jeszcze nie daje żadnych objawów.  Fri, 10 Feb 2017 22:00:00 +0100Możliwości korekcyjne makijażu medycznegohttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3924/dla-amazonek/mozliwosci-korekcyjne-makijazu-medycznegohttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3924/dla-amazonek/mozliwosci-korekcyjne-makijazu-medycznegoDla amazonek : Problemy związane z wyglądem zewnętrznym i występującymi zmianami na skórze mają głównie aspekt psychologiczny, stanowiąc dyskomfort dla osób nimi dotkniętych, wpływają na ich jakość życia, stan psychiczny oraz relacje społeczne. Szpecące zmiany mogą mieć charakter wrodzonych lub nabytych defektów m.in. znamiona, deformacje kształtu czerwieni wargowej, utrata lub przerzedzenie brwi i rzęs, blizny, mogą być wynikiem obecności chorób skóry tj. bielactwo, trądzik pospolity różowaty, zdarza się również, że są wynikiem pewnych procedur leczniczych, które wskutek ingerencji chirurgicznej, onkologicznej, radioterapii lub terapii dermatologicznej pozostawiają na skórze ślady nieakceptowane przez chorego.  Fri, 01 Apr 2016 09:28:58 +0200Psychologiczne konsekwencje otrzymania diagnozy choroby onkologicznejhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3935/dla-amazonek/psychologiczne-konsekwencje-otrzymania-diagnozy-choroby-onkologicznejhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3935/dla-amazonek/psychologiczne-konsekwencje-otrzymania-diagnozy-choroby-onkologicznejDla amazonek : Diagnoza raka sprawia, że dotychczasowy świat wywraca się do góry nogami, że każda sfera życia człowieka nowego chorego - zostaje poddana próbie. Próbie, która obarczona jest bagażem wiedzy, przekonań, poglądów, opinii na temat nowotworów złośliwych i własnej choroby, bagażem całego spectrum skrajnych i dynamicznych emocji o małych amplitudach oraz bagażem dotychczasowych sposobów reagowania i działania w sytuacjach kryzysowych, do których bez wątpienia należy czas diagnozy choroby przewlekłej, naznaczonej – niekoniecznie słusznie – złą sławą.   Fri, 26 Feb 2016 11:45:00 +0100Życie po raku, blaski i cienie.https://amazonki.net/artykuly/czytaj/3934/dla-amazonek/zycie-po-raku-blaski-i-cieniehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3934/dla-amazonek/zycie-po-raku-blaski-i-cienieDla amazonek : Zadaniem artykułu, który zaczynacie Państwo czytać, jest pokazanie różnorodności w inności drugiego życia po raku. O blaskach tego życia z pewnością mówi się i pisze wiele, ale wszystkie cienie i odcienie jego szarości dopiero od kilku lat wyciągane są na światło dzienne i jaskrawo opisywane zarówno przez bezpośrednio ich doświadczających, jak też przez badaczy z kręgu medycyny, psychologii czy socjologii.  Tue, 23 Feb 2016 11:45:00 +0100Znaczenie doboru biustonosza i protezy na kształtowanie sylwetki kobiet po operacyjnym usunięciu nowotworu piersihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3916/dla-amazonek/znaczenie-doboru-biustonosza-i-protezy-na-ksztaltowanie-sylwetki-kobiet-po-operacyjnym-usunieciu-nowotworu-piersihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3916/dla-amazonek/znaczenie-doboru-biustonosza-i-protezy-na-ksztaltowanie-sylwetki-kobiet-po-operacyjnym-usunieciu-nowotworu-piersiDla amazonek : Dbałość o prawidłowy dobór protezy piersi, rodzaju biustonosza (z uwzględnieniem obwodu ciała, długości ramiączek i wielkości miseczki), pozostaje niezwykle ważną kwestią w życiu każdej kobiety zmagającej się z adaptacją do życia po operacyjnym usunięciu nowotworu piersi. a Sun, 14 Feb 2016 10:15:00 +0100Amazonki a aktywność zawodowa.https://amazonki.net/artykuly/czytaj/3921/dla-amazonek/amazonki-a-aktywnosc-zawodowahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3921/dla-amazonek/amazonki-a-aktywnosc-zawodowaDla amazonek : Moja wypowiedź w znacznej mierze oparta jest na moim doświadczeniu zawodowym, rozmowach z pacjentkami i literaturze. Od ponad 10-ciu lat pracuję w szpitalu onkologicznym.  Wed, 10 Feb 2016 11:00:00 +0100Fundusze Europejskie dla organizacji pacjenckich. Nie czekaj, bądź pierwszy.https://amazonki.net/artykuly/czytaj/3929/dla-amazonek/fundusze-europejskie-dla-organizacji-pacjenckich-nie-czekaj-badz-pierwszyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3929/dla-amazonek/fundusze-europejskie-dla-organizacji-pacjenckich-nie-czekaj-badz-pierwszyDla amazonek : Rusza nowe rozdanie funduszy europejskich w ramach tzw. perspektywy Europa 2020, w której dla polskich instytucji, podmiotów gospodarczych i non-profit – w tym stowarzyszeń i fundacji - rozpościera się perspektywa pozyskania znaczących środków na projekty. Aplikacja o fundusze unijne to niepowtarzalna szansa na zdobycie funduszy na realizację przedsięwzięć o zasięgu zarówno międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym. Warto zatem już teraz być przygotowanym merytorycznie i praktycznie, aby wykorzystać w pełni moment ogłoszenia konkursów. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć krok po kroku proces planowania i składania wniosku o fundusze unijne. Zacznijmy zatem od początku    Sat, 06 Feb 2016 09:45:00 +0100