amazonki.nethttp://amazonki.net/amazonki.net - portal dla rodziców."Orzecznictwo rentowe oraz pozarentowe w trakcie pandemii choroby COVID-19. Regulacje dotyczące orzeczeń, które tracą ważność".https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5154/renta-i-emerytura/orzecznictwo-rentowe-oraz-pozarentowe-w-trakcie-pandemii-choroby-covid-19-regulacje-dotyczace-orzeczen-ktore-traca-waznoschttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5154/renta-i-emerytura/orzecznictwo-rentowe-oraz-pozarentowe-w-trakcie-pandemii-choroby-covid-19-regulacje-dotyczace-orzeczen-ktore-traca-waznoscRenta i emerytura :  Od ponad roku zmagamy się z wirusem COVID-19, który zmienił całkowicie  nasze życie prywatne i zawodowe.  Wiele spraw należało przeorganizować i dostosować się do nowej sytuacji. Ale dostosowywanie się do sytuacji a właściwie dostosowywanie sytuacji do zmieniającej się rzeczywistości pociągnęło za sobą szereg nowych rozwiązań i zmianę przepisów. część z nich ustanie po zniesieniu stanu epidemicznego a część zapewne pozostanie będzie nam służyć dalej jako rozwiązania systemowe a nie tymczasowe.   Rozwiązaniem prawnym nowej sytuacji w obszarze orzecznictwa jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, na podstawie której przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Mon, 07 Jun 2021 17:15:00 +0200ZUS: skierowanie do sanatorium tańsze od stałej rentyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1511/renta-i-emerytura/zus-skierowanie-do-sanatorium-tansze-od-stalej-rentyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1511/renta-i-emerytura/zus-skierowanie-do-sanatorium-tansze-od-stalej-rentyRenta i emerytura : Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji. Mon, 01 Aug 2011 22:45:00 +0200SN: niezdolność do pracy na określonym stanowisku nie oznacza wypłaty rentyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/789/renta-i-emerytura/sn-niezdolnosc-do-pracy-na-okreslonym-stanowisku-nie-oznacza-wyplaty-rentyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/789/renta-i-emerytura/sn-niezdolnosc-do-pracy-na-okreslonym-stanowisku-nie-oznacza-wyplaty-rentyRenta i emerytura : Nie można się ubiegać o rentę, jeśli niezdolność do pracy jest oceniana przez ZUS jako nieznaczna. Fri, 09 Jul 2010 10:15:00 +0200