amazonki.nethttp://amazonki.net/amazonki.net - portal dla rodziców.„Status osoby niepełnosprawnej a praca zawodowa. Zatrudnienie na etat a własna działalność gospodarcza.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5171/porady-prawne/status-osoby-niepelnosprawnej-a-praca-zawodowa-zatrudnienie-na-etat-a-wlasna-dzialalnosc-gospodarczahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5171/porady-prawne/status-osoby-niepelnosprawnej-a-praca-zawodowa-zatrudnienie-na-etat-a-wlasna-dzialalnosc-gospodarczaPorady prawne : Osoba niepełnosprawna podlega takim samym zasadom zatrudniania jak każdy pracownik. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w szczególności reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.) oraz Kodeks Pracy.   Thu, 07 Jan 2021 18:30:00 +0100„RODO – obowiązki dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5109/porady-prawne/rodo--obowiazki-dla-podmiotu-przetwarzajacego-dane-osobowehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5109/porady-prawne/rodo--obowiazki-dla-podmiotu-przetwarzajacego-dane-osobowePorady prawne :   1.Wstęp   W pierwszej części artykułu pt. RODO – co to oznacza w praktyce dla przysłowiowego Kowalskiego wyjaśniono, czym jest RODO oraz jaki jest zakres przedmiotowy i terytorialny stosowania RODO. Po tym wstępie przedstawiono nowe uprawnienia wynikające z RODO dla osób, których dane są przetwarzane. Nowe uprawnienia tych osób oznaczają nowe obowiązki dla podmiotów, które te dane przetwarzają (administratorzy danych osobowych). I temu właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł.   Sun, 07 Jul 2019 12:00:00 +0200„RODO – co to oznacza w praktyce dla przysłowiowego Kowalskiego?”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5108/porady-prawne/rodo--co-to-oznacza-w-praktyce-dla-przyslowiowego-kowalskiegohttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5108/porady-prawne/rodo--co-to-oznacza-w-praktyce-dla-przyslowiowego-kowalskiegoPorady prawne : Część I 1. Wstęp Pojęcie danych osobowych nie jest nam obce, gdyż poprzedniczka RODO – ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. – obowiązuje dostatecznie długo, aby się oswoić z tym pojęciem i wielokrotnie mieć z nim do czynienia w życiu codziennym. Jednakże powyższa ustawa nie miała takiej reklamy w mediach jako RODO, o którym słyszymy / czytamy od wielu miesięcy we wszystkich środkach masowego przekazu. Czym jest więc owe RODO? Czy to rzeczywiście taka rewolucja w ochronie danych osobowych, jak wszyscy zapowiadali? Czy należy się go obawiać, czy wręcz przeciwnie? Na pewno warto je poznać i być świadomym swoich praw jako osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez wiele rożnych podmiotów.   Sun, 07 Jul 2019 11:45:00 +0200Eksperci: nie sprowadzajmy zgody pacjenta tylko do zabezpieczenia dla lekarzy https://amazonki.net/artykuly/czytaj/2420/porady-prawne/eksperci-nie-sprowadzajmy-zgody-pacjenta-tylko-do-zabezpieczenia-dla-lekarzy-https://amazonki.net/artykuly/czytaj/2420/porady-prawne/eksperci-nie-sprowadzajmy-zgody-pacjenta-tylko-do-zabezpieczenia-dla-lekarzy-Porady prawne : Lekarze pozyskując zgodę pacjenta na badania czy terapię mają głównie na uwadze zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami i oskarżeniami ze strony chorych. Jednak ważne jest także - zauważają etycy - by pytany wydał zgodę w oparciu o zrozumiałą i wyczerpującą informację, która wyjaśnia cel leczenia oraz wskazuje na współodpowiedzialność i rolę samego pacjenta w powodzeniu terapii. Tue, 26 Feb 2013 17:30:00 +0100MZ o opłatach za orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/2007/porady-prawne/mz-o-oplatach-za-orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy-dla-celow-rentowychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/2007/porady-prawne/mz-o-oplatach-za-orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy-dla-celow-rentowychPorady prawne : W związku z powtarzającymi się informacjami o pobieraniu przez świadczeniodawców opłat za wydawanie zaświadczeń dla celów rentowych, Ministerstwo Zdrowia wydało 15 czerwca komunikat ws. interpretacji art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fri, 15 Jun 2012 13:00:00 +0200RPP o zaświadczeniu lekarskim dot. czasu pracy osób niepełnosprawnychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1841/porady-prawne/rpp-o-zaswiadczeniu-lekarskim-dot-czasu-pracy-osob-niepelnosprawnychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1841/porady-prawne/rpp-o-zaswiadczeniu-lekarskim-dot-czasu-pracy-osob-niepelnosprawnychPorady prawne : Osoby niepełnosprawne w przypadku, gdy nie zgadzają się z treścią wydanego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego czasu pracy, nie będą uprawnione do wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta - podaje rzecznik. Wed, 14 Mar 2012 16:30:00 +0100Kolejna lista refundacyjna: obniżki cen, nowe leki i refundacja poza wskazaniami rejestracyjnymihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1816/porady-prawne/kolejna-lista-refundacyjna-obnizki-cen-nowe-leki-i-refundacja-poza-wskazaniami-rejestracyjnymihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1816/porady-prawne/kolejna-lista-refundacyjna-obnizki-cen-nowe-leki-i-refundacja-poza-wskazaniami-rejestracyjnymiPorady prawne : Na nowej liście refundacyjnej opublikowanej 25 lutego znalazły się m.in. dodatkowe leki stosowane w terapii cukrzycy, nowotworów, astmy oraz jaskry. Obniżki cen dotyczą m.in. leków przeciwpadaczkowych i przeciwdepresyjnych. Lekarze są oburzeni trybem przyjęcia nowych wykazów, w sobotę wieczorem, bez dotrzymania terminu 14 dni przed wejściem w życie. Nowa lista ma obowiązywać od 1 marca. Sun, 26 Feb 2012 18:30:00 +0100Lekarze: obecna sytuacja zagraża zdrowiu i życiu chorych na rakahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1744/porady-prawne/lekarze-obecna-sytuacja-zagraza-zdrowiu-i-zyciu-chorych-na-rakahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1744/porady-prawne/lekarze-obecna-sytuacja-zagraza-zdrowiu-i-zyciu-chorych-na-rakaPorady prawne : Wzrost odpłatności za różne leki, problemy z realizacją recept i ogólny bałagan związany z wprowadzaniem ustawy refundacyjnej odbije się negatywnie na zdrowiu wielu pacjentów z chorobami nowotworowymi, a może też zagrażać ich życiu - oceniają onkolodzy. Fri, 13 Jan 2012 11:15:00 +0100RMUA to za mało - wiarygodny dowód na ubezpieczenie pacjenta nie istniejehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1735/porady-prawne/rmua-to-za-malo---wiarygodny-dowod-na-ubezpieczenie-pacjenta-nie-istniejehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1735/porady-prawne/rmua-to-za-malo---wiarygodny-dowod-na-ubezpieczenie-pacjenta-nie-istniejePorady prawne : Sejm pracuje właśnie nad projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej, którego głównym założeniem jest uchylenie zapisów przewidujących kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty. Projekt jednak nadal nakłada na lekarzy i placówki medyczne obowiązek weryfikacji ubezpieczenia pacjenta. Thu, 12 Jan 2012 02:00:00 +0100Można skierować pracownika na badanie, gdy okoliczności wskazują na zmianę stanu zdrowiahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1733/porady-prawne/mozna-skierowac-pracownika-na-badanie-gdy-okolicznosci-wskazuja-na-zmiane-stanu-zdrowiahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1733/porady-prawne/mozna-skierowac-pracownika-na-badanie-gdy-okolicznosci-wskazuja-na-zmiane-stanu-zdrowiaPorady prawne : Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracownika zachowuje ważność w dacie, w której ma być on dopuszczony do pracy. Przestaje jednak takim być w przypadku wystąpienia w tym czasie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia zatrudnionego. Mon, 09 Jan 2012 14:30:00 +0100Pacjenci onkologiczni skarżą się ministrowi na NFZhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1732/porady-prawne/pacjenci-onkologiczni-skarza-sie-ministrowi-na-nfzhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1732/porady-prawne/pacjenci-onkologiczni-skarza-sie-ministrowi-na-nfzPorady prawne : Na wniosek organizacji pacjentów odbyło się w poniedziałek (9 stycznia) spotkanie z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Przedstawiono trudną sytuację pacjentów na początku roku oraz zaapelowano do ministra o jak najszybsze wypracowanie kompromisu pomiędzy rządem a środowiskiem medycznym. Mon, 09 Jan 2012 14:15:00 +0100ZUS: możliwe odwołanie do sądu po odmowie przyznania rentyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1684/porady-prawne/zus-mozliwe-odwolanie-do-sadu-po-odmowie-przyznania-rentyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1684/porady-prawne/zus-mozliwe-odwolanie-do-sadu-po-odmowie-przyznania-rentyPorady prawne : Lekarz orzecznik ZUS odbierze świadczenie, jeśli uzna ubezpieczonego za zdolnego do podjęcia zatrudnienia. Ten ma jednak prawo się nie zgodzić z tym orzeczeniem i wnieść sprawę do sądu Thu, 24 Nov 2011 11:45:00 +0100Pacjent może żądać opinii innego lekarzahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1512/porady-prawne/pacjent-moze-zadac-opinii-innego-lekarzahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1512/porady-prawne/pacjent-moze-zadac-opinii-innego-lekarzaPorady prawne : Pacjent ma prawo domagać się, aby lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Gdyby jednak żądanie było bezzasadne, odmowę jego spełnienia należy odnotować w dokumentacji medycznej - przypomina Dziennik Gazeta Prawna. Wed, 03 Aug 2011 23:00:00 +0200Prawo: pacjenci testujący nowe leki mają być lepiej chronienihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1435/porady-prawne/prawo-pacjenci-testujacy-nowe-leki-maja-byc-lepiej-chronienihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1435/porady-prawne/prawo-pacjenci-testujacy-nowe-leki-maja-byc-lepiej-chronieniPorady prawne : Pacjenci uczestniczący w badaniach nad nowymi lekami wprowadzanymi na rynek mają być lepiej chronieni i dokładnie informowani o ryzyku uczestnictwa w eksperymencie medycznym - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Tue, 31 May 2011 23:15:00 +0200Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o prawach pacjentahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1359/porady-prawne/sejm-przyjal-poprawki-senatu-do-ustawy-o-prawach-pacjentahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1359/porady-prawne/sejm-przyjal-poprawki-senatu-do-ustawy-o-prawach-pacjentaPorady prawne : Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie bez konieczności wstępowania na drogę sądową umożliwi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sejm przyjął do niej w czwartek (28 kwietnia) wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat. Thu, 28 Apr 2011 19:30:00 +0200NFZ: szpital musi zapewnić komplet badań pacjentowihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1360/porady-prawne/nfz-szpital-musi-zapewnic-komplet-badan-pacjentowihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1360/porady-prawne/nfz-szpital-musi-zapewnic-komplet-badan-pacjentowiPorady prawne : Brak badań lekarskich nie może być powodem odmowy przyjęcia chorego do szpitala ich przeprowadzenie jest obowiązkiem świadczeniodawcy. Thu, 28 Apr 2011 19:30:00 +0200Podatki: odliczenie wydatków na leki tylko powyżej 100 złhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1322/porady-prawne/podatki-odliczenie-wydatkow-na-leki-tylko-powyzej-100-zlhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1322/porady-prawne/podatki-odliczenie-wydatkow-na-leki-tylko-powyzej-100-zlPorady prawne : Osoby niepełnosprawne lub te, na których utrzymaniu są niepełnosprawni członkowie rodziny, mogą od dochodu odliczyć wydatki na leki, ale tylko wówczas, jeśli nadwyżki faktycznie poniesionych miesięcznych wydatków na zakup lekarstw wynoszą ponad 100 zł. Wed, 06 Apr 2011 19:15:00 +0200Sejm uchwalił pakiet ustaw zdrowotnych czyli nadchodzą zmiany w systemie ochrony zdrowia https://amazonki.net/artykuly/czytaj/1267/porady-prawne/sejm-uchwalil-pakiet-ustaw-zdrowotnych-czyli-nadchodza-zmiany-w-systemie-ochrony-zdrowia-https://amazonki.net/artykuly/czytaj/1267/porady-prawne/sejm-uchwalil-pakiet-ustaw-zdrowotnych-czyli-nadchodza-zmiany-w-systemie-ochrony-zdrowia-Porady prawne : System ochrony zdrowia jest w przededniu małej rewolucji. Sejm przyjął w piątek (25 marca) pakiet ustaw zdrowotnych. Raczej nie należy się spodziewać, że Senat wprowadzi znaczące zmiany w uchwalonych przez Sejm ustawach. Wydaje się też pewne, że prezydent Bronisław Komorowski nie zawetuje pakietu ustaw. Fri, 25 Mar 2011 18:30:00 +0100NSA: niektóre zabiegi chirurgiczne można odliczać od dochoduhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1249/porady-prawne/nsa-niektore-zabiegi-chirurgiczne-mozna-odliczac-od-dochoduhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1249/porady-prawne/nsa-niektore-zabiegi-chirurgiczne-mozna-odliczac-od-dochoduPorady prawne : Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że koszt zabiegu chirurgicznego można odliczyć od dochodu, jeżeli zabieg jest konieczny do przeprowadzenia rehabilitacji pacjenta. Wed, 23 Mar 2011 20:15:00 +0100Ulga rehabilitacyjna: wydatki na leki można odliczać od podatkuhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1250/porady-prawne/ulga-rehabilitacyjna-wydatki-na-leki-mozna-odliczac-od-podatkuhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1250/porady-prawne/ulga-rehabilitacyjna-wydatki-na-leki-mozna-odliczac-od-podatkuPorady prawne : Niepełnosprawni i rodziny, które mają na utrzymaniu taką osobę mogą skorzystać z odliczeń od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Obejmuje ona m.in. leki. Fri, 18 Mar 2011 20:30:00 +0100