amazonki.nethttp://amazonki.net/amazonki.net - portal dla rodziców.„Rola układu oddechowego i znaczenie ćwiczeń oddechowych w rehabilitacji”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5175/rehabilitacja/rola-ukladu-oddechowego-i-znaczenie-cwiczen-oddechowych-w-rehabilitacjihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5175/rehabilitacja/rola-ukladu-oddechowego-i-znaczenie-cwiczen-oddechowych-w-rehabilitacjiRehabilitacja :  Rola układu oddechowego Układ oddechowy stanowi jeden z najważniejszych systemów w organizmie człowieka. To dzięki jego działaniu tlen zostaje dostarczony do każdej z komórek budujących organy i powłoki ludzkiego ciała. W wyniku przemian wewnątrzkomórkowych, z dostarczonego do komórek tlenu i substancji odżywczych (m.in. glukozy, trójglicerydów, aminokwasów), zostaje  wytworzony i wydalony dwutlenek węgla i inne produkty przemian materii (m.in. mocznik, kwas moczowy, szczawiany, urobilinogen itp.).  Sat, 05 Jun 2021 06:30:00 +0200„Ćwiczenia usprawniające pracę i funkcjonowanie mózgu osłabionego wskutek terapii onkologicznej.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5161/rehabilitacja/cwiczenia-usprawniajace-prace-i-funkcjonowanie-mozgu-oslabionego-wskutek-terapii-onkologicznejhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5161/rehabilitacja/cwiczenia-usprawniajace-prace-i-funkcjonowanie-mozgu-oslabionego-wskutek-terapii-onkologicznejRehabilitacja :  Pacjenci leczeni z powodu choroby nowotworowej mogą doświadczać objawów uszkodzenia pracy mózgu, czego manifestacją może być osłabienie procesów poznawczych, zwłaszcza w obszarze pamięci, orientacji i uwagi, funkcji językowych, wykonawczych czy wzrokowo-przestrzennych. Zaburzenie tych funkcji może w sposób znaczny i dokuczliwy wpływać na dotychczasowe funkcjonowanie. Sun, 23 May 2021 17:45:00 +0200Rehabilitacja z perspektywy pacjentów onkologicznychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4557/rehabilitacja/rehabilitacja-z-perspektywy-pacjentow-onkologicznychhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/4557/rehabilitacja/rehabilitacja-z-perspektywy-pacjentow-onkologicznychRehabilitacja : W potocznym rozumieniu rehabilitacja to uniewinnienie, oczyszczenie z zarzutów, przywrócenie dobrej opinii. W ujęciu prawnym rehabilitacja to unieważnienie wyroku i przywrócenie osobie skazanej niesłusznie utraconych przez nią praw. Z medycznego punktu widzenia rehabilitacja to przywrócenie choremu – osobie niepełnosprawnej, sprawności fizycznej i psychicznej oraz przystosowanie go do zmienionych warunków życia. Rehabilitacja medyczna jest podstawą szeroko rozumianej rehabilitacji, która jest złożonym procesem medyczno-społecznym, wymagającym zaangażowania i koordynacji wysiłków instytucji zdrowia publicznego, jednostek samorządowych, instytucji pozarządowych w tym organizacji pacjentów i organizacji charytatywnych oraz starań indywidualnych osób: specjalistów, bliskich pacjenta, a przede wszystkim jego samego.   Wed, 15 Nov 2017 11:00:00 +0100Znaczenie aktywności ruchowej kobiet po operacyjnym usunięciu nowotworu piershttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3928/rehabilitacja/znaczenie-aktywnosci-ruchowej-kobiet-po-operacyjnym-usunieciu-nowotworu-piershttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3928/rehabilitacja/znaczenie-aktywnosci-ruchowej-kobiet-po-operacyjnym-usunieciu-nowotworu-piersRehabilitacja : Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji ruchowej kobiet po mastektomii jest istotną kwestią w zakresie powrotu do zdrowia, poprawy samopoczucia i jakości życia wspomnianych kobiet po operacyjnym leczeniu nowotworu piersi. Dostosowana aktywizacja ruchowa warunkuje również przyśpieszony powrót do stanu funkcjonalnego organizmu sprzed zaistnienia choroby nowotworowej  Wed, 06 Jan 2016 09:45:00 +0100Kompleksowa fizjoterapia kobiet po mastektomii z występującym obrzękiem limfatycznymhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3926/rehabilitacja/kompleksowa-fizjoterapia-kobiet-po-mastektomii-z-wystepujacym-obrzekiem-limfatycznymhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3926/rehabilitacja/kompleksowa-fizjoterapia-kobiet-po-mastektomii-z-wystepujacym-obrzekiem-limfatycznymRehabilitacja : Rehabilitacja pacjentów z obrzękiem limfatycznym oparta jest na zasadzie kompleksowości terapii udrażniającej (CDT, complex decongestive therapy), ze szczególnym uwzględnieniem stanu pacjenta, występowania chorób towarzyszących układu krążeniowego oraz uwzględnieniu profilu obrzęku: ze szczególnym uwzględnieniem jego konsystencji, asymetrii funkcjonalnej i czynnościowej, czasie pojawienia się obrzęku limfatycznego po operacji, zastosowanej terapii przed- i pooperacyjnej, długości cykli leczenia wspomagającego, preferencji genetycznych do występowania zaburzeń układu limfatycznego i zaburzeń układu krążenia [1].  Mon, 04 Jan 2016 09:45:00 +0100Słoneczny Zdrój – powrót do zdrowia w klasie premium .https://amazonki.net/artykuly/czytaj/3646/rehabilitacja/sloneczny-zdroj--powrot-do-zdrowia-w-klasie-premium-https://amazonki.net/artykuly/czytaj/3646/rehabilitacja/sloneczny-zdroj--powrot-do-zdrowia-w-klasie-premium-Rehabilitacja : Czterogwiazdkowy Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness w Busku-Zdroju posiada wszelkie cechy, aby nazywać go sanatorium dla wymagających. Łączy usługi hotelowe, uzdrowiskowe, pielęgnacyjne, gastronomiczne, rekreacyjne i rozrywkowe w jednym miejscu. Wizytówką hotelu jest działające w nim nowoczesne centrum Vitality Medical Spa & Wellness, posiadające ponad 30 gabinetów wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny i SPA oraz zatrudniające fachowców z zakresu fizjoterapii, kosmetologii, masażu, dietetyki, a przede wszystkim dwóch doświadczonych lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej.  Mon, 20 Jul 2015 11:00:00 +0200Wpływ manualnego drenażu limfatycznego na wytwarzanie limfy i limfangiomotorykęhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3634/rehabilitacja/wplyw-manualnego-drenazu-limfatycznego-na-wytwarzanie-limfy-i-limfangiomotorykehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3634/rehabilitacja/wplyw-manualnego-drenazu-limfatycznego-na-wytwarzanie-limfy-i-limfangiomotorykeRehabilitacja : Niezbędnym elementem profilaktyki przeciwobrzękowej w leczeniu obrzęku limfatycznego jest manualny drenaż limfatyczny. Celem drenażu jest poprawa zaburzonego przepływu limfy w układzie naczyń limfatycznych i przywracanie im pierwotnych funkcji transportowych. Ogromne znaczenie przypisuje się prawidłowo wykonywanym chwytom stosowanych technik, z uwzględnieniem stopnia potrzebnej do ich wykonania siły i kierunkiem prowadzonych działań udrażniających.  Tue, 07 Jul 2015 14:46:12 +0200Profilaktyka przeciwobrzękowa po operacyjnym usunięciu raka piersi– zalecenia praktycznehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3633/rehabilitacja/profilaktyka-przeciwobrzekowa-po-operacyjnym-usunieciu-raka-piersi-zalecenia-praktycznehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3633/rehabilitacja/profilaktyka-przeciwobrzekowa-po-operacyjnym-usunieciu-raka-piersi-zalecenia-praktyczneRehabilitacja : O obrzęku limfatycznym mówić można w przypadku widocznych zmian objętości i przekroju poszczególnych części ciała, spowodowanych zaleganiem limfy w tkance podskórnej. Przyczyn występowania obrzęku limfatycznego może być kilka. Właściwie stosowana profilaktyka przeciwobrzękowa, skutecznie zmniejsza jego narastanie.    Tue, 07 Jul 2015 14:44:48 +0200Niewydolność układu chłonnego – charakterystyka przyczyn powstawania obrzęku limfatycznegohttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3632/rehabilitacja/niewydolnosc-ukladu-chlonnego--charakterystyka-przyczyn-powstawania-obrzeku-limfatycznegohttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3632/rehabilitacja/niewydolnosc-ukladu-chlonnego--charakterystyka-przyczyn-powstawania-obrzeku-limfatycznegoRehabilitacja : Układ limfatyczny jest podstawowym systemem filtrującym, stanowiącym ważną część składową układu immunologicznego. Niewydolność układu limfatycznego podzielić należy na trzy jego rodzaje, w zależności od charakterystyki występujących zaburzeń układowych. W każdym z nich dochodzi do zmian w pojemności transportowej limfy i poziomu obciążenia limfatycznego naczyń układu chłonnego. Celem pracy było scharakteryzowanie przyczyn powstawania obrzęku limfatycznego.   Tue, 07 Jul 2015 14:40:53 +0200Rehabilitacja poprawia rokowania chorych na nowotwory.https://amazonki.net/artykuly/czytaj/3110/rehabilitacja/rehabilitacja-poprawia-rokowania-chorych-na-nowotworyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3110/rehabilitacja/rehabilitacja-poprawia-rokowania-chorych-na-nowotworyRehabilitacja :  Wielu lekarzy uważa, że chorzy na raka nie powinni być poddawani rehabilitacji w uzdrowiskach, bo to może im zaszkodzić. To nieprawda, jest wręcz odwrotnie: rehabilitacja poprawia rokowania pacjentów onkologicznych - przekonują eksperci. Wed, 23 Jul 2014 13:15:00 +0200Do wód po zdrowie ciała i duchahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3095/rehabilitacja/do-wod-po-zdrowie-ciala-i-duchahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/3095/rehabilitacja/do-wod-po-zdrowie-ciala-i-duchaRehabilitacja :  Na sanatoryjnej mapie Polski, w Busku Zdroju pojawia się BRISTOL**** ART & SPA Sanatorium. Obecni właściciele, oddając do dyspozycji kuracjuszy, gości i miłośników sztuki wyjątkowe miejsce, przywracają blask słynnej willi z XIX w. Fri, 11 Jul 2014 14:15:00 +0200Jak uporać się z obrzękami po zabiegu chirurgicznego usunięcia guza?https://amazonki.net/artykuly/czytaj/2612/rehabilitacja/jak-uporac-sie-z-obrzekami-po-zabiegu-chirurgicznego-usuniecia-guzahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/2612/rehabilitacja/jak-uporac-sie-z-obrzekami-po-zabiegu-chirurgicznego-usuniecia-guzaRehabilitacja :  Limfa (chłonka) jest płynem ustrojowym, który zostaje przesączony z naczyń krwionośnych. Chłonka jest odprowadzana dzięki naczyniom limfatycznym, które łączą się z układem krwionośnym. Naczynia limfatyczne na swojej drodze przechodzą przez węzły chłonne, których rola polega na filtrowaniu limfy. Tue, 24 Sep 2013 20:15:00 +0200Jak NFZ płaci za skrócony pobyt w sanatoriumhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1779/rehabilitacja/jak-nfz-placi-za-skrocony-pobyt-w-sanatoriumhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1779/rehabilitacja/jak-nfz-placi-za-skrocony-pobyt-w-sanatoriumRehabilitacja : Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia wątpliwości jednej z pacjentek, która zdecydowała się skrócić swój pobyt w uzdrowisku. Fri, 03 Feb 2012 10:15:00 +0100Ćwiczenia dobre dla chorych na rakahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1530/rehabilitacja/cwiczenia-dobre-dla-chorych-na-rakahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1530/rehabilitacja/cwiczenia-dobre-dla-chorych-na-rakaRehabilitacja : Według raportu, wydanego przez Macmillan Cancer Support, aktywność fizyczna obniża śmiertelność u chorych na raka i zapobiega nawrotom - informuje serwis BBC Health. Wed, 10 Aug 2011 19:00:00 +0200ZUS: szybkie skierowanie i bezpłatny pobyt w sanatorium w ramach prewencji rentowejhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1461/rehabilitacja/zus-szybkie-skierowanie-i-bezplatny-pobyt-w-sanatorium-w-ramach-prewencji-rentowejhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1461/rehabilitacja/zus-szybkie-skierowanie-i-bezplatny-pobyt-w-sanatorium-w-ramach-prewencji-rentowejRehabilitacja : Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji. Wed, 08 Jun 2011 13:30:00 +0200Leczenie uzdrowiskowe: ZUS refunduje więcej niż NFZhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1185/rehabilitacja/leczenie-uzdrowiskowe-zus-refunduje-wiecej-niz-nfzhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1185/rehabilitacja/leczenie-uzdrowiskowe-zus-refunduje-wiecej-niz-nfzRehabilitacja : Zarówno ZUS, jak i NFZ refundują wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe. Jednakże tylko ZUS opłaca zarówno koszty rehabilitacji, jak i przejazdu oraz zakwaterowania. Wed, 23 Feb 2011 10:45:00 +0100Ustroń: powstał oddział leczenia obrzęku limfatycznegohttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1106/rehabilitacja/ustron-powstal-oddzial-leczenia-obrzeku-limfatycznegohttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1106/rehabilitacja/ustron-powstal-oddzial-leczenia-obrzeku-limfatycznegoRehabilitacja : Osoby cierpiące na obrzęk limfatyczny - w wielu przypadkach będący następstwem operacyjnego leczenia nowotworów - wracają do sprawności w nowym Oddziale Leczenia Obrzęku Limfatycznego Ustrońskiego Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii. Sat, 29 Jan 2011 12:45:00 +0100Od lutego drożej w uzdrowiskachhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1071/rehabilitacja/od-lutego-drozej-w-uzdrowiskachhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/1071/rehabilitacja/od-lutego-drozej-w-uzdrowiskachRehabilitacja : Wskutek wzrostu cen za zakwaterowanie i wyżywienie od 1 lutego 2011 roku wzrastają koszty wyjazdów do uzdrowisk. Wed, 19 Jan 2011 19:00:00 +0100Rak piersi - rehabilitacja w leczeniuhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/856/rehabilitacja/rak-piersi---rehabilitacja-w-leczeniuhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/856/rehabilitacja/rak-piersi---rehabilitacja-w-leczeniuRehabilitacja : Serdecznie zapraszamy do oglądania materiału video zawartego na płycie "Rak piersi - rehabilitacja w leczeniu" Płytę wydała "Federacja Stowarzyszeń Amazonki" Thu, 30 Sep 2010 07:50:24 +0200Sanatoria będą droższehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/822/rehabilitacja/sanatoria-beda-drozszehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/822/rehabilitacja/sanatoria-beda-drozszeRehabilitacja : Od 1 października rosną ceny za pobyt w sanatorium. Zmniejsza się też liczba przysługujących pacjentom zabiegów. Może to wpłynąć negatywnie na dostępność do leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego. Wed, 25 Aug 2010 22:15:00 +0200