amazonki.nethttp://amazonki.net/amazonki.net - portal dla rodziców. „Ćwiczenia ze szczęścia na każdy dzień.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5150/psychoonkologia/-cwiczenia-ze-szczescia-na-kazdy-dzienhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5150/psychoonkologia/-cwiczenia-ze-szczescia-na-kazdy-dzienPsychoonkologia : Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. (Abraham Lincoln) “Szczęście nie jest czymś co przychodzi gotowe. Ono pochodzi z Twoich własnych działań” (Dalai Lama) „Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy.” (Dale Carnegie)   Sun, 06 Jun 2021 17:15:00 +0200„Wpływ stresu na zmiany w organizmie”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5137/psychoonkologia/wplyw-stresu-na-zmiany-w-organizmiehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5137/psychoonkologia/wplyw-stresu-na-zmiany-w-organizmiePsychoonkologia :  Stres jest nieodłącznym stanem fizjologicznym i psychologicznym pojawiającym się w życiu każdego człowieka. Jest reakcją naszego organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia. Reakcja ta najczęściej pojawia się w odpowiedzi na zdarzenia nieprzyjemne i nieoczekiwane. A sposób radzenia sobie ze stresem, funkcjonowania w trakcie ekspozycji na czynniki stresogenne, stanowią zestaw informacji o poziomie zdolności adaptacyjnych, regulacyjnych, przygotowaniu układu nerwowego do zwalczania czynników niepożądanych.  Fri, 04 Jun 2021 16:15:00 +0200 „Znowu o stresie, tyle że z innej strony”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5155/psychoonkologia/-znowu-o-stresie-tyle-ze-z-innej-stronyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5155/psychoonkologia/-znowu-o-stresie-tyle-ze-z-innej-stronyPsychoonkologia :  Stres jest nieodłączną składową życia każdego z nas. Bez wywołującego go tempa przemijania, nieustannych frustracji, presji, zatłoczenia i braku odpoczynku nie byłoby wielu porażek, ale nie byłoby również, bez jego mobilizującej mocy i energii, wielu sukcesów. Każdy człowiek staje każdego dnia, każdej godziny wobec wielorakich wyzwań, które wymusza na nim świat i które wywoływane są dzięki jego oczekiwaniom, pragnieniom i dążeniom. Umiejętność radzenia sobie z całym tym chaosem nagradzana jest przetrwaniem i funkcjonowaniem na zadowalającym poziomie psychofizycznym.  Thu, 03 Jun 2021 17:30:00 +0200„Kiedy uważasz że jesteś dla innych ciężarem. Jak radzić sobie z poczuciem winy”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5153/psychoonkologia/kiedy-uwazasz-ze-jestes-dla-innych-ciezarem-jak-radzic-sobie-z-poczuciem-winyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5153/psychoonkologia/kiedy-uwazasz-ze-jestes-dla-innych-ciezarem-jak-radzic-sobie-z-poczuciem-winyPsychoonkologia :  Podczas wielu rozmów z pacjentkami słyszę słowa: „nie chcę obciążać moją chorobą innych”, „dzieci mi bardzo pomagają, ale przecież mają swoje życie”, „denerwuje mnie,  że inni muszą się mną opiekować”.  Wed, 02 Jun 2021 17:15:00 +0200„Jak radzić sobie z objawami depresji w trakcie i po chemioterapii”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5152/psychoonkologia/jak-radzic-sobie-z-objawami-depresji-w-trakcie-i-po-chemioterapiihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5152/psychoonkologia/jak-radzic-sobie-z-objawami-depresji-w-trakcie-i-po-chemioterapiiPsychoonkologia : Wiele poradników podkreśla rolę pozytywnego myślenia czy też nastawienia w leczeniu choroby nowotworowej. Warto jednak pamiętać, że w świetle wielu wyzwań, które pojawiają się po drodze, okresowe przygnębienie i bezradność nie są niczym niezwykłym. Zachęcam więc żeby zastąpić pozytywne myślenie – racjonalnym, czyli takim jak najbardziej osadzonym w rzeczywistości, w którym również powinna być obecna nadzieja.  Tue, 01 Jun 2021 17:15:00 +0200„Nieporozumienia, sprzeczki, konflikty. Czy zgoda zawsze buduje? Kryzys w organizacji… początek czy koniec?”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5156/psychoonkologia/nieporozumienia-sprzeczki-konflikty-czy-zgoda-zawsze-buduje-kryzys-w-organizacji-poczatek-czy-koniechttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5156/psychoonkologia/nieporozumienia-sprzeczki-konflikty-czy-zgoda-zawsze-buduje-kryzys-w-organizacji-poczatek-czy-koniecPsychoonkologia : Słowo kryzys w swoim źródłosłowie (greckie krisis) zawiera rozumienie: punkt zwrotny, przełomowy moment życia, wybór, walka, zmaganie się, załamanie dotychczasowej linii rozwoju. Tylko dwa ostatnie znaczenia, w pewnym stopniu, niosą ciężar i niepokój. Pozostałe znaczenia raczej przywodzą myśli o zmianie i postępie. Jednak kryzys postrzegany jest jako kulminacja konfliktów w różnych dziedzinach życia, pojawia się nagle, choć prowadzi zazwyczaj do niego ciąg wielu zdarzeń. Definicja określa go jako stan dezorganizacji, w którym ludzie doświadczają frustracji ważnych celów życiowych lub naruszenia cyklów życiowych, a także zawodności metod radzenia sobie ze stresem. Można też określać go zaburzeniem homeostazy, przekroczeniem możliwości radzenia sobie jednostki/grupy, wykorzystaniem przez nią wszystkich dostępnych, adaptacyjnych sposobów radzenia sobie. Sam kryzys nie jest procesem. Jest nagły, urazowy, wnosi w życie jednostki/grupy subiektywne konsekwencje w postaci licznych przykrych emocji.  Sun, 30 May 2021 17:30:00 +0200 „Czynniki kształtujące obraz choroby nowotworowej.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5160/psychoonkologia/-czynniki-ksztaltujace-obraz-choroby-nowotworowejhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5160/psychoonkologia/-czynniki-ksztaltujace-obraz-choroby-nowotworowejPsychoonkologia :  Odpowiedź emocjonalna pacjenta na doświadczenie choroby nowotworowej ma zindywidualizowany charakter. Wśród czynników socjokulturowych, psychologicznych i medyczno-fizycznych wpływających na emocjonalne radzenia sobie z chorobą nowotworową wymienia się:  a) Indywidualne rozumienie choroby – obraz choroby b) Wiek c) Wiarę d) Płeć e) Czynniki kulturowe f) Aktualne warunki życia g) Osobowość h) Chorobę psychiczną w przeszłości i) Przeszłe doświadczenia z rakiem j) Sytuację medyczną danego pacjenta: faza choroby nowotworowej/przewidywana prognoza/stosowane leczenie/skuteczność rehabilitacji/obecność i nasilenie dolegliwości. Mon, 24 May 2021 17:45:00 +0200 „O tajemnicy bycia szczęśliwym.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5149/psychoonkologia/-o-tajemnicy-bycia-szczesliwymhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5149/psychoonkologia/-o-tajemnicy-bycia-szczesliwymPsychoonkologia : Amerykański pisarz, laureat Nagrody Nobla, Ernest Hemingway zwykł mawiać, że szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. Czy więc ci, którzy równocześnie życzą nam zdrowia i szczęścia powtarzają się? W pewnym sensie można z tym się zgodzić.  Mon, 19 Apr 2021 17:00:00 +0200 „O gniewie ciąg dalszy. Implikacje praktyczne.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5140/psychoonkologia/-o-gniewie-ciag-dalszy-implikacje-praktycznehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5140/psychoonkologia/-o-gniewie-ciag-dalszy-implikacje-praktycznePsychoonkologia :  "Gdy jesteś na kogoś wściekły - napisz do niego list. Wyraz w nim swoje uczucia, opisz gniew i rozczarowanie. Nie hamuj się. Potem schowaj list do szuflady. Po dwóch dniach wyjmij go i przeczytaj. Czy wciąż chcesz go wysłać?" H. Jackson Brown Jr. Fri, 09 Apr 2021 16:30:00 +0200„Myśli, tendencje, czyny. To co powinieneś wiedzieć na temat samobójstwa”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5170/psychoonkologia/mysli-tendencje-czyny-to-co-powinienes-wiedziec-na-temat-samobojstwahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5170/psychoonkologia/mysli-tendencje-czyny-to-co-powinienes-wiedziec-na-temat-samobojstwaPsychoonkologia : W Polsce liczba samobójstw wynosi około kilku tysięcy rocznie. Ostatnie lata przynoszą wzrost ich liczby wśród młodzieży. W Polsce w dwa tysiące siedemnastym roku czterysta sześćdziesiąt dziewięć ofiar to osoby do dwudziestego czwartego roku życia. Zdarza się, że wśród nich są i dziesięciolatkowie. W badaniach jeden na dziesięciu nastolatków przyznaje się do myśli samobójczych. Nadal jednak najwyższy wskaźnik samobójstw jest w grupie osób, które przekroczyły 45. rok życia.   Sun, 21 Mar 2021 18:15:00 +0100„Zaburzenia wyższych funkcji mózgowych (afazja, agnozja, apraksja, amnezja) mogących występować wśród pacjentów z chorobą nowotworową.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5134/psychoonkologia/zaburzenia-wyzszych-funkcji-mozgowych-afazja-agnozja-apraksja-amnezja-mogacych-wystepowac-wsrod-pacjentow-z-choroba-nowotworowahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5134/psychoonkologia/zaburzenia-wyzszych-funkcji-mozgowych-afazja-agnozja-apraksja-amnezja-mogacych-wystepowac-wsrod-pacjentow-z-choroba-nowotworowaPsychoonkologia :  Wśród pacjentów z rozpoznaniem nowotworu i  poddawanych różnym formom terapii onkologicznej np. poddawanie leków cytostatycznych (chemioterapia) można zaobserwować osłabienie bądź zaburzenie określonych funkcji poznawczych. Wśród tych funkcji zaburzeniu mogą ulec tzw. wyższe funckje mózgowe jak afazja, agnozja, apraksja, amnezja. Fri, 19 Mar 2021 15:00:00 +0100 „Wpływ krytycznych zdarzeń życiowych na przebieg choroby nowotworowej - przegląd literatury.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5166/psychoonkologia/-wplyw-krytycznych-zdarzen-zyciowych-na-przebieg-choroby-nowotworowej---przeglad-literaturyhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5166/psychoonkologia/-wplyw-krytycznych-zdarzen-zyciowych-na-przebieg-choroby-nowotworowej---przeglad-literaturyPsychoonkologia : Choroba nowotworowa to dla człowieka sytuacja trudna i stresująca. Powoduje wiele złożonych, nieprzyjemnych i o dużej intensywności reakcji na poziomie somatycznym, psychicznym oraz społecznym. O tym jak silne i różne mogą być to reakcje decyduje wiele elementów. Duże znaczenie mogą odgrywać wydarzenia określane krytycznymi wydarzeniami życiowymi (KWŻ), które miały miejsce w życiu danego pacjenta przed pojawieniem się choroby. Celem pracy jest ukazanie doniesień teoretycznych i implikacji praktycznych doświadczania krytycznych wydarzeń życiowych przez pacjenta i jego najbliższe otoczenie na radzenie sobie z aktualnie doświadczana chorobą nowotworową.  Sun, 07 Mar 2021 18:00:00 +0100 „Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5147/psychoonkologia/-strategie-radzenia-sobie-z-choroba-nowotworowahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5147/psychoonkologia/-strategie-radzenia-sobie-z-choroba-nowotworowaPsychoonkologia : Chorobę nowotworową można uznać za krytyczne wydarzenie życiowe/stresowe wydarzenie zmiany życiowej/, które zakłóca ważne i cenione przez człowieka wartości czy sprawy i stawia osobę chorującą w obliczu licznych, najczęściej dotąd zupełnie nieznanych wymagań, zagrożenia posiadanych zasobów oraz odczuwania nieprzyjemnych reakcji emocjonalnych o różnym kierunku i natężeniu, jak:  Sun, 21 Feb 2021 16:45:00 +0100„Życie w czasach zarazy. W pytaniach i odpowiedziach. Część druga.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5142/psychoonkologia/zycie-w-czasach-zarazy-w-pytaniach-i-odpowiedziach-czesc-drugahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5142/psychoonkologia/zycie-w-czasach-zarazy-w-pytaniach-i-odpowiedziach-czesc-drugaPsychoonkologia :  Pandemia koronawirusa jest dla doświadczających jej skutków ludzi niewątpliwie powodem silnego napięcia emocjonalnego. Strach i niepokój przed nieznaną chorobą i tym, z czym się ona może wiązać, mogą być przytłaczające i wywoływać wiele przykrych uczuć u dorosłych i dzieci. Sun, 07 Feb 2021 16:30:00 +0100„Wykorzystanie diagnozy neuropsychologicznej u pacjentów z chorobą nowotworową.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5133/psychoonkologia/wykorzystanie-diagnozy-neuropsychologicznej-u-pacjentow-z-choroba-nowotworowahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5133/psychoonkologia/wykorzystanie-diagnozy-neuropsychologicznej-u-pacjentow-z-choroba-nowotworowaPsychoonkologia :  Pacjenci leczeni z powodu choroby nowotworowej niejednokrotnie doświadczają dysfunkcji  procesów poznawczych. Trudności te obejmują pacjentów, którzy w wyniku nowotworu doświadczają nagłych objawów uszkodzenia mózgu, ale także pacjentów, którzy leczeni są z powodu nowotworów o innej lokalizacji, a u których doszło wcześniej do uszkodzenia mózgu lub rozpoznano różnego typu choroby  neurodegeneracyjne bądź  wystąpiły dysfunkcje poznawcze jako konsekwencja bliska lub odległa włączonego leczenia onkologicznego np. leczenie chemioterapią. Sat, 06 Feb 2021 15:00:00 +0100„O lęku ciąg dalszy. Implikacje praktyczne.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5139/psychoonkologia/o-leku-ciag-dalszy-implikacje-praktycznehttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5139/psychoonkologia/o-leku-ciag-dalszy-implikacje-praktycznePsychoonkologia : To by znaczyło, że tym, czego się boisz najbardziej, jest... strach. To bardzo mądre, Harry. J.K. Rowling, Harry Potter i więzień Azkabanu  Kto się boi nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi. Ivo Andrić  Tue, 02 Feb 2021 16:15:00 +0100„Być blisko w chorobie – jak dbać o relacje intymne w chorobie nowotworowej.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5151/psychoonkologia/byc-blisko-w-chorobie--jak-dbac-o-relacje-intymne-w-chorobie-nowotworowejhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5151/psychoonkologia/byc-blisko-w-chorobie--jak-dbac-o-relacje-intymne-w-chorobie-nowotworowejPsychoonkologia : Szok, niedowierzanie, zaprzeczanie – te trzy słowa prawdopodobnie dość dobrze oddają stan, w jakim znajduje się zdecydowana większość kobiet mierzących się z diagnozą choroby nowotworowej. Moment rozpoznania choroby, i rozpoczęcia wymagającego, trudnego i długotrwałego leczenia, jest często związany z silnym niepokojem i lękiem, które trudno porównać do jakichkolwiek dotychczasowych doświadczeń. Z drugiej strony, moment ten może stanowić początek niesamowitej wręcz mobilizacji sił osoby chorej i jej najbliższych – zarówno w zakresie życia domowego, nowego podziału ról i obowiązków, technicznych aspektów organizacji leczenia, jak i w wymiarze emocjonalnym. Chwila, w której mierzymy się z wiadomością o rozpoznaniu choroby, to czas silnego zbliżenia między członkami najbliższej rodziny, jednocześnie mocno odgradzający nas od reszty świata. W niepokoju i niepewności czasu związanego z leczeniem, łatwiej funkcjonujemy w znanych sobie schematach zachowań. Jedno jest jednak (prawie) pewne: czas diagnozy i rozpoczęcia leczenia, to rzadko czas dbałości o intymny charakter relacji w związku. Strach o powodzenie leczenia jest na tyle silny, że „rozlewa się” na wiele sfer naszego życia – powodując, że wydają nam się mniej ważne. To naturalne, że myślenie o intymnej, seksualnej sferze związku, czy realizowanie się w niej nie jest w tym czasie naszym największym zmartwieniem. Dlaczego więc warto o nią dbać i o niej rozmawiać?  Sun, 31 Jan 2021 17:15:00 +0100 „Poznawcza reprezentacja choroby nowotworowej wśród pacjentek z rakiem piersi.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5148/psychoonkologia/-poznawcza-reprezentacja-choroby-nowotworowej-wsrod-pacjentek-z-rakiem-piersihttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5148/psychoonkologia/-poznawcza-reprezentacja-choroby-nowotworowej-wsrod-pacjentek-z-rakiem-piersiPsychoonkologia : Poznawcza reprezentacja choroby inaczej określana obrazem choroby czy koncepcją choroby to indywidualny sposób rozumienia choroby stworzony przez chorego. Stanowi kluczowy element kształtujący psychiczną odpowiedź na chorobę i należy uznać ją za punkt wyjścia do zrozumienia sytuacji i stanu pacjenta.  Wed, 13 Jan 2021 17:00:00 +0100„Życie w czasach zarazy. W pytaniach i odpowiedziach. Część pierwsza.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5141/psychoonkologia/zycie-w-czasach-zarazy-w-pytaniach-i-odpowiedziach-czesc-pierwszahttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5141/psychoonkologia/zycie-w-czasach-zarazy-w-pytaniach-i-odpowiedziach-czesc-pierwszaPsychoonkologia :   Wiele mówi się na temat trudnego czasu, kryzysu, izolacji, pandemii… lecz żeby sobie z nimi poradzić, zmniejszyć ich siłę rażenia warto poznać zjawisko i zrozumieć jego mechanizmy:   Thu, 07 Jan 2021 16:30:00 +0100 „Pomoc rodzinie pacjenta z rozpoznaniem nowotworu.”https://amazonki.net/artykuly/czytaj/5132/psychoonkologia/-pomoc-rodzinie-pacjenta-z-rozpoznaniem-nowotworuhttps://amazonki.net/artykuly/czytaj/5132/psychoonkologia/-pomoc-rodzinie-pacjenta-z-rozpoznaniem-nowotworuPsychoonkologia : Choroba nowotworowa dotykając pacjenta wywołuje gwałtowne zmiany w całym systemie rodzinnym, a zatem nie dotyka ona tylko samego chorującego, ale także jego rodzinę i bliskich. Stąd rodzina i bliscy chorującego często określani są pacjentami II-rzędu bądź „strażnikami" pacjenta.  Thu, 07 Jan 2021 15:45:00 +0100