www.amazonki.net

Zbigniew Darasz

Specjalizacja:
chirurgia onkologiczna
chirurgia ogólna

Prywatna klinika: tak
Adres: Kraków, ul. Masarska 7
Telefon: (12) 422 69 43

Miejsce pracy

Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (ul. Garncarska 11 , Kraków)