www.amazonki.net

Zbigniew Morawiec

Specjalizacja:
chirurgia onkologiczna
chirurgia ogólna

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika (ul. Paderewskiego 4, Łódź)