www.amazonki.net

Hanna Niewiarowska

Specjalizacja:
radioterapia
radioterapia onkologiczna

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika (ul. Paderewskiego 4, Łódź)