www.amazonki.net

Agnieszka Chaładaj-Kujawska

Specjalizacja:
onkologia kliniczna
choroby wewnętrzne

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

NZOZ Mazowiecki Szpital Onkologiczny Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Kościelna 61, Wieliszew)