www.amazonki.net

Andrzej Stanisławek

Specjalizacja:
zdrowie publiczne
chirurgia ogólna
chirurgia onkologiczna

Prywatna klinika: tak
Adres: Lublin, Niecałej 3/2
Telefon: telefon 81 534 21 94 , 81 532 31 09

Miejsce pracy

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (ul. Dr K.Jaczewskiego 7, Lublin)