www.amazonki.net

Jakub Radziszewski

Specjalizacja:
chirurgia onkologiczna

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ (ul. Madalińskiego 25, Warszawa)