www.amazonki.net

Izabela Ziółkowska-Seta

Specjalizacja:
położnictwo i ginekologia
ginekolog-onkolog

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ (ul. Madalińskiego 25, Warszawa)