www.amazonki.net

Katarzyna Matuszewska

Specjalizacja:
onkologia kliniczna

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (ul. Dębinki 7, Gdańsk)