www.amazonki.net

Agnieszka Jagiełło-Gruszweld

Specjalizacja:
onkologia kliniczna

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

NZOZ Mazowiecki Szpital Onkologiczny Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Kościelna 61, Wieliszew)
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa/Ursynów (ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa)