www.amazonki.net

Andrzej Prażyński

Specjalizacja:
chirurgia onkologiczna

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Katedra i Klinika Onkologii AM w Poznaniu (ul. Łąkowa 1/2, Poznań)