www.amazonki.net

Andrzej Micuła

Specjalizacja:
położnictwo i ginekologia

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Wojskowy Instytut Medyczny (ul. Szaserów 128, Warszawa)