www.amazonki.net

Tadeusz Witwicki

Specjalizacja:
chirurgia plastyczna
chirurgia ogólna

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Klinika Onkologii, Hematologii i Chorób Wewnętrznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Wołoska 137, Warszawa)