www.amazonki.net

Krzysztof Czajkowski

Specjalizacja:
położnictwo i ginekologia

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon: .601 083 543

Miejsce pracy

Szpital Kliniczny im. ks.Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2 , Warszawa )